Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Генератори 
RC-генератори
Основни сведения 
Активен нелинеен 
елемент 
Външна обратна 
връзка 
Избирателна 
Вътрешна обратна система 
връзка 
Захран...
Условия за генериране на изходен 
сигнал (условия за възбуждане) 
В схемите с положителна ОВ генериране на сигнал се получ...
Класификация 
Според формата на трептенията: 
 Генератори на хармонични трептения 
 Импулсни генератори 
В зависимост ...
RC генератори 
Съдържат два основни блока – усилвателен и блок за честотно зависима ОВ 
Двете условия за самовъзбуждане – ...
RC генератори с апериодична честотно 
определяща верига 
При R1=R2=R3=R и C1=C2=C3=C 
fo=1/(2π 6 푅퐶) – честота на генерато...
RC генератор с избирателна 
честотноопределяща верига (генератори от 
мостов тип) 
В зависимост от екстремума на коефициен...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Generators

Генератори

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Generators

  1. 1. Генератори RC-генератори
  2. 2. Основни сведения Активен нелинеен елемент Външна обратна връзка Избирателна Вътрешна обратна система връзка Захранващ източник Товар генератор
  3. 3. Условия за генериране на изходен сигнал (условия за възбуждане) В схемите с положителна ОВ генериране на сигнал се получава, когато: Ȧβ = 1 A. e jϕ A . β. e j ϕ β = 1 A . β=1 – баланс на амплитудите ϕА+ϕβ = 2πk – баланс на фазовите ъгли k= 0,1,2,… A. β>1 – за стабилно възбуждане на трептенията
  4. 4. Класификация Според формата на трептенията:  Генератори на хармонични трептения  Импулсни генератори В зависимост от използвания активен елемент:  С нелинейни триполюсници – транзистори, лампи  С нелинейни двуполюсници - диоди  С нелинейни многополюсници Според типа на избирателната система:  LC генератори – с един или няколко трептящи кръга  RC генератори – с честотноопределяща система от R и C елементи
  5. 5. RC генератори Съдържат два основни блока – усилвателен и блок за честотно зависима ОВ Двете условия за самовъзбуждане – амплитудното и фазовото се изпълняват само за една честота, на която възникват трептенията А β Uo
  6. 6. RC генератори с апериодична честотно определяща верига При R1=R2=R3=R и C1=C2=C3=C fo=1/(2π 6 푅퐶) – честота на генератора + Uo Cp - RL R4 R5 C1 C3 C2 R3 R2 R1
  7. 7. RC генератор с избирателна честотноопределяща верига (генератори от мостов тип) В зависимост от екстремума на коефициента на предаване на ОВ, те се разделят на:  Генератори с максимум  Генератори с минимум на коефициента на предаване за квазирезонансната честота RC генератор с мост на Вин – с максимален коефициент на предаване и нулево дефазиране във веригата на ОВ за квазирезонансната честота При R1=R2=R и C1=C2=C ωo=1/RC, Amin=3 C1 + - ZL R4 R3 R2 R1 C2 Z1 Z2

×