Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
КОМПАРАТОРИ. 
ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ
 Компаратор – устройство, което сравнява: 
 два входни сигнала или 
 един входен сигнал с опорно напрежение Uоп 
 Комп...
Ui 
+ 
Ui 
- 
+ 
- 
Uo 
U+ 
сс 
Недостатък – компараторът не е устойчив при 
наличие на смущения 
Uomax 
КОМПАРАТОР С ЕДНО...
- 
+ 
Uo 
U+ 
cc 
RF 
U-cc 
R1 
Ui 
КОМПАРАТОРИ С ХИСТЕРЕЗИС 
(ТРИГЕРИ НА ШМИТ) 
t 
Ui 
Uo 
t 
t1 t2 
Uопmax 
Uопmin 
Uоma...
 Инвертиращ вход – голям отрицателен сигнал 
 В изхода – максимално напрежение Uоmax 
 Неинвертиращ вход - Uопmax=R1Uоm...
UU+ 
U’’оп cc 
i 
+ 
K2 
- 
+ 
U’’o 
K1 
U’оп U’o 
- 
ЛС 
Uo 
ДВУПРАГОВИ (ПРОЗОРЕЧНИ) КОМПАРАТОРИ 
t 
Ui 
Uo 
t 
U’’оп 
U’...
1. ICA710 – усилване 2000, време за сработване 40ns 
2. LM311 - усилване 20000, време за сработване 200ns 
3. LM339 – чети...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Komparatori

Komparatori

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Komparatori

  1. 1. КОМПАРАТОРИ. ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ
  2. 2.  Компаратор – устройство, което сравнява:  два входни сигнала или  един входен сигнал с опорно напрежение Uоп  Компараторът се превключва, когато входният сигнал стане равен на Uоп  Компараторът сработва при: U+-U=U/A i опomaxUi Uo Ui +=Ui -=Uоп Ui + Ui - + - Ui + Uоп + - Uo
  3. 3. Ui + Ui - + - Uo U+ сс Недостатък – компараторът не е устойчив при наличие на смущения Uomax КОМПАРАТОР С ЕДНО ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ t Ui Uo t t1 t2 t3 t4 Uоп Uomin
  4. 4. - + Uo U+ cc RF U-cc R1 Ui КОМПАРАТОРИ С ХИСТЕРЕЗИС (ТРИГЕРИ НА ШМИТ) t Ui Uo t t1 t2 Uопmax Uопmin Uоmax Uоmin
  5. 5.  Инвертиращ вход – голям отрицателен сигнал  В изхода – максимално напрежение Uоmax  Неинвертиращ вход - Uопmax=R1Uоmax/(R1+RF)  Тригерът сработва когато Ui>Uопmax  Тогава в изхода се установява Uоmin, а на неинвертиращия вход Uопmin=R1Uоmin/(R1+RF)  Обратно превключване – Ui<Uопmin  Хистерезис на схемата:  Uхис=Uопmax – Uопmin =R1/(R1+RF)(Uоmax - Uоmin)  Всички смущения с амплитуда < Uхис не въздействат върху компаратора  Недостатък – по-малка чувствителност КОМПАРАТОРИ С ХИСТЕРЕЗИС (ТРИГЕРИ НА ШМИТ)
  6. 6. UU+ U’’оп cc i + K2 - + U’’o K1 U’оп U’o - ЛС Uo ДВУПРАГОВИ (ПРОЗОРЕЧНИ) КОМПАРАТОРИ t Ui Uo t U’’оп U’оп Приема се, че U’’oп>U’oп Компараторът сработва при U’oп<Ui< U’’oп
  7. 7. 1. ICA710 – усилване 2000, време за сработване 40ns 2. LM311 - усилване 20000, време за сработване 200ns 3. LM339 – четири в един корпус КОМПАРАТОРИ С ИС

×