Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Операционни 
усилватели
Основни сведения и параметри 
ОУ – висококачествен постояннотоков усилвател с параметри, доближаващи се до 
идеален усилва...
Параметри 
Uid=Ui1-Ui2 – диференциално входно напрежение 
- 
1. Ad=Uo/Uid 
Uicm=(Ui1+Ui2)/2 – синфазен входен сигнал 
Uo=U...
Параметри 
7. Ro-до няколко стотици ома 
8. IiB – входен поляризиращ ток – 0.01nA-1μA 
9. Iio – входен ток на несиметрия –...
Параметри 
15. Uidmax 
16.Uicmmax 
17. Ширина на честотната лента при А=1 – 1-100MHz
Еквивалентни схеми на ОУ 
2Ricm 
2Ricm 
AdUid 
Rod 
Uo 
1 
Uid 
2 
- 
+ 
Iio1 
2Ricm 
AdUid 
2Ricm 
Rod 
Uid 
>> 
>> 
Iio2...
Блокови схеми на ОУ 
ДУ ДС КС 
I II 
ДУ ДУ 
ДС КС 
I II 
III
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Operacioni usilvateli

Операционни усилватели

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Operacioni usilvateli

  1. 1. Операционни усилватели
  2. 2. Основни сведения и параметри ОУ – висококачествен постояннотоков усилвател с параметри, доближаващи се до идеален усилвател Реален ОУ Идеален ОУ Коефициент на усилване 105 – 106 Коефициент на усилване ∞ Входно съпротивление 1МΩ - 1GΩ Входно съпротивление ∞ Изходно съпротивление 100 Ω Изходно съпротивление 0 Честотна лента, измерена при коефициент на усилване А=1 1MHz Честотна лента ∞ Собствени шумове = 0
  3. 3. Параметри Uid=Ui1-Ui2 – диференциално входно напрежение - 1. Ad=Uo/Uid Uicm=(Ui1+Ui2)/2 – синфазен входен сигнал Uo=Uod+Uocm=Ad.Uid+Acm.Uicm 2. Acm=Uocm/Uicm – коефициент на предаване на синфазни сигнали 3. KF=Ad/Acm - Коефициент на дискриминация (60-140dB) 4.CMRR=KR=Ad/Acmd – коефициент на подтискане на синфазните сигнали (60-120dB) 5. Rid – 300KΩ - 1000MΩ 6. Ricm – (20-50)Rid + Uo U Uid i1 Ui2
  4. 4. Параметри 7. Ro-до няколко стотици ома 8. IiB – входен поляризиращ ток – 0.01nA-1μA 9. Iio – входен ток на несиметрия – 1pA-100nA 10 Uio – входно напрежение на несиметрия – 0.03-3mV 11. температулен дрейф 12.SVRR – подтискане влиянието на захранващото напрежение – 60-100dB 13. Uomax – максимално изходно напрежение – с 1-5V по-малко от захранващите напрежения 14. Iomax – максимален изходен ток – 1-250mA
  5. 5. Параметри 15. Uidmax 16.Uicmmax 17. Ширина на честотната лента при А=1 – 1-100MHz
  6. 6. Еквивалентни схеми на ОУ 2Ricm 2Ricm AdUid Rod Uo 1 Uid 2 - + Iio1 2Ricm AdUid 2Ricm Rod Uid >> >> Iio2 ΣUio ΔUicm Uo Uid Uicm +Ucc±ΔUcc -Ucc±ΔUcc
  7. 7. Блокови схеми на ОУ ДУ ДС КС I II ДУ ДУ ДС КС I II III

×