Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verkiesingstyd

1,087 views

Published on

 • Was a little hesitant about using ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ at first, but am very happy that I did. The writer was able to write my paper by the deadline and it was very well written. So guys don’t hesitate to use it.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Verkiesingstyd

 1. 1. Hoe neemmens deel aan ‘ndemokrasi
 2. 2. Wat beteken die woord ‘demokrasie’?• ‘n Demokrasie is die manier waarop ons land regeer word vanaf 1994.• Daar word gereeld verkiesings gehou en almal wat burgers is mag stem.• Meer as een party mag deelneem aan die verkiesings.• In ‘n demokratiese land het mense regte en vryheid.• Die mense van die land regeer die land.
 3. 3. Die verkiesingsproses• Die Onafhanklike Verkiesingskommissie (OVK)• Registrasie van kandidate• Registrasie van kiesers• Die dae voor die stemdag• Die verkiesingsdag breek aan!• Die stemme word getel...
 4. 4. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie (OVK)• Die Onafhanklike Verkiesingskommissie is in beheer van die verkiesings.• Hul maak seker dat alles glad verloop en dat daar nie enige onreëlmatighede voorkom nie.• Hul maak seker dat alle politieke partye en kiesers geregistreer word.• Hul tel die stemme en kondig die wenner van die verkiesing aan.• Nasionale en Provinsiale verkiesings vind elke 5 jaar plaas, die eerste een was in 1994.• Munisipale verkiesings vind ook elke 5 jaar plaas maar die eerste jaar van ‘n munisipale verkiesing was in ???!?!?!
 5. 5. Die OnafhanklikeVerkiesingskommissie (OVK)
 6. 6. Registrasie van die kandidate• Voor die verkiesing plaasvind moet alle kandidate geregistreer word.• Hierdie kandidate is die verskillende politieke partye.• Kan julle dink aan enige voorbeelde?• Wie is in beheer van Suid-Afrika?• Wie is in beheer van die Wes-Kaap?
 7. 7. Verskillende kandidate in Suid-Afrika
 8. 8. Die stembrief• Wanneer alle kandidate geregistreer is word daar ‘n stembrief opgestel.• Die stembrief is die lys waarop al die kandidate verskyn vir wie jy mag stem.
 9. 9. Die registrasie van kiesers• Om te mag stem moet jy 18 jaar of ouer wees.• Jy moet ‘n burger van Suid-Afrika wees.• Jy moet ‘n groen ID-dokument hê om te bewys jy is ‘n burger en om in aan te dui dat jy geregistreer is.• Jy moet registreer in die spesifieke area waar jy bly om te mag stem daar.• Daar word datums gegee deur die OVK wanneer mense mag gaan stem, hul mag ook by hul munisipale kantore gaan registreer.• As jy nie geregistreer is nie mag jy nie stem nie.
 10. 10. Die dae voor die verkiesingsdag…• Verskillende kandidate werf mense om vir hulle te stem en hou byeenkomste.• Kandidate gee vir kiesers redes hoekom daar vir hul gestem moet word.• ‘n Mens noem dit verkiesingsveldtogte.
 11. 11. Alle lamppale lyk dan so…
 12. 12. en so…
 13. 13. Die verkiesingsdag breek aan• Daar is baie verskillende plekke waar mense gaan stem soos by skole, kerke en biblioteke.• Op die verkiesingsdag moet jy kies vir wie jy stem deur ‘n kruisie te trek op die stembrief.• Almal mag net een keer stem en daar word in jou ID dokument aangedui dat jy gestem het asook op jou duim.
 14. 14. Die bewyse dat jy gestem het
 15. 15. Die stemme word getel…• Die OVK begin al die stemme te tel dieselfde dag as wat dit geplaas word.• Dit neem gewoonlik twee dae voor die wenner van die verkiesing offisieël aangekondig word.

×