Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els determinants

6,661 views

Published on

Els determinants.

Published in: Education
 • Login to see the comments

Els determinants

 1. 1. ELS DETERMINANTS
 2. 2. Definició OSón paraules que acompanyen el nom i en limiten el significat. OConcorden amb el nom en gènere i en nombre.
 3. 3. Classificació O Article. O Demostratius. O Possessius. O Quantitatius. O Numerals. O Indefinits.
 4. 4. L’article O Indica el gènere i el nombre del nom al qual acompanya. SINGULAR PLURAL masculí femení masculí femení davant consonant el la els les davant vocal o h l’ l’ la els les
 5. 5. Exemples O El llibre, l’avi, la taula, l’heura, la injecció, els ocells, les cadires. O No s’apostrofen les paraules femenines començades per i, u, hi, hu àtones : la unió, la història, la humitat.
 6. 6. Els demostratius O Situen el nom en l’espai o el temps indicant proximitat o llunyania. Masculí Femení singular aquest aquesta plural aquests aquestes singular aquell aquella plural aquells aquelles
 7. 7. Exemples O Aquest arbre, aquesta camisa, aquell noi, aquella caixa. O Aquests arbres, aquestes camises, aquells nois, aquelles caixes.
 8. 8. Els possessius O Indiquen la possessió o pertinença del nom que determinen. SINGULAR PLURAL posseido r persona Masc. Fem. Masc. Fem. un 1a meu meva meus meves 2a teu teva teus teves 3a seu seva seus seves Més d’un 1a nostre nostra nostres nostres 2a vostre vostra vostres vostres 3a seu seva seus seves
 9. 9. Exemples O Generalment s’utilitzen davant del nom i precedits d’article: el meu avi, la meva casa, els nostres llibres, les vostres coses. O En alguns casos se situa darrere. Llavors no porta article: a casa meva, un amic seu, de part nostra.
 10. 10. Els quantitatius O Indiquen una quantitat de manera imprecisa. Variables Invariables poc, poca, pocs, poques molt, molta, molts, moltes tant, tanta, tants, tantes quant, quanta, quants, quantes bastant, bastants gaire, gaires que força massa més menys prou
 11. 11. Exemples O No tenia gaire gana, no sé quant temps ha estat, hi ha poca sorra, té molts diners, hi caben bastants llibres. O Hi havia força persones, té més anys que jo, hi ha massa banyistes, hi ha prou caixes.
 12. 12. Els numerals O Es classifiquen en cardinals, ordinals, partitius i múltiples. Numerals Cardinals: expressen una quantitat exacta. zero, un dos, tres, quatre, cinc, set, vuit, nou, deu... Ordinals: expressen ordre. primer/-a, segon/-a, sisè/sisena, novè/novena... Partitius: expressen fraccions. mig, terç, quart, sisè, setè... Múltiples: indiquen el nombre de vegades que es repeteix una cosa. doble, triple, quàdruple, quíntuple, sèxtuple, sèptuple...
 13. 13. Exemples O Dos arbres, dues coses, quatre llibres, cent dies, vint-i-cinc anys, seixanta- dues caixes, quatre-centes persones. O La primera idea, el segon llibre, desena vegada. O Menjaré mig pastís, la tercera part de la pel·lícula. O La triple aliança.
 14. 14. Els indefinits O Determinen el nom amb una precisió mínima variables invariables un, una, uns, unes algun, alguna, alguns, algunes altre, altra, altres ambdós, ambdues, tots dos, totes dues cada un, cada una, cadascun, cadascuna mateix, mateixa, mateixos, mateixes qualsevol, qualssevol tal, tals tot, tota, tots, totes cada cap sengles
 15. 15. Exemples O qualsevol noi, algun dia aniré, cadascun dels assistents, no vull sentir tal cosa, no eren unes persones qualssevol, són les mateixes noies de l’altra dia. O cada dia, no tinc cap barret, un home i una dona amb sengles cistells.

×