Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taller10i11

228 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Taller10i11

  1. 1. Un recorregut per les energies renovables Solar Maremotriu Eòlica Hidràulica
  2. 2. Què és l’energia? S’entén per energia la capacitat de realitzar un treball. Dit d’una altra manera, per fer qualsevol cosa que impliqui un canvi, ja sigui un moviment, una variació de temperatura, una transmissió d’ones, etc., necessitem energia.
  3. 3. Fonts i formes d'energia
  4. 4. Fonts d'energia no renovables Les fonts d'energía no renovables són: <ul><ul><ul><li>El carbó.
  5. 5. El gas natural
  6. 6. El petroli
  7. 7. La nuclear </li></ul></ul></ul>Consum d'energia primària a Espanya (2006) Consum d'energia primària a Espanya (2006)

×