Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Socijalizacija Brenda

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Socijalizacija Brenda

  1. 1.  Weber Shandwick i Forbes Insights objavili su rezultate globalne studije “Socializing Your Brand: A Brand’s Guide to Sociability” koja će pomoći brand i komunikacionim menadžerima da razviju bolju praksu u domenu kreiranja autentičnog social brand-a.
  2. 2. U digitalnom dobu, 24h komunikacije i društvenih mreža , brendovi se vrednuju u zavisnosti od toga ka ko ih ljudi doživljavaju !!!
  3. 3.  Svamišljenja i komentari ostavljeni na webu postaju neka vrsta “društvenog kapitala” koja utiče na povećavanje ili smanjivanje vrednosti brendova. Brendovi će morati snažnije nego ikada da se trude da upravljaju doživljajima ljudi i da obezbeđuju pozitivan feedback u tom virtuelnom svetu.

×