Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-book infographic met cijfers over de Nederlandse e-bookmarkt per Q1 2016

555 views

Published on

E-book infographic met cijfers over de Nederlandse e-bookmarkt per Q1 2016

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

E-book infographic met cijfers over de Nederlandse e-bookmarkt per Q1 2016

  1. 1. Uitleningenzijnuitgeleendee-booksviaBibliotheek.nl. Opbasisvangewogengem.consumentenadviesprijsvoore-booksen gewogengem.brutoprijsvanfysieketitelsperjaar. Opbasisvanverkopengemetenoverdelaatste12maanden. Analysevandetop-25verhuur(verkopenenuitleningen),bestaanduit titelsnietouderdan1,5jaar. LLongtailisdeoptelsomvandetransactiesvandeminderpopulairetitels. Bron:GfK(december2015). 1. 2. 3. 4. 5. 6. GGroei-en/ofkrimppercentageszijngebaseerdopcijfersuitdevorige infographic(januari2016),tenzijandersisaangegeven. april2016 DezeinfographicissamengesteldopbasisvandatavanCBenGfK.Druk-enzetfouten voorbehouden.NietsuitdezeuitgavemagwordengekopieerdzondertoestemmingvanCB. CBheeinNederlandenBelgiëeencentralepositieindedistributievan e-books.CBverzorgtvooruitgeversdedistributieenfacturatievane-books naarallee-bookverkopers. 10.600.000 smartphone- bezitters 8.600.000 tablet- bezitters 1.600.000 e-readers Retailerszijnwebwinkelsenecosystemendiee-books verkopen,enBibliotheek.nldiee-booksverhuurt. 190 retailers 6%335 uitgeverijen 3%43.642 titels devices6 uitgeversenretailers non-ctie(400+600) reizen(500) educatief(000+100+900) literairectie(300) management(800) mensenontwikkeling(700) kinderboeken(200) 80% 3% 5% 5% 5% 39% 3% 7% 22% 18% 5% 6% digitaal fysiek genreverdeling3 PDFePub3ePub2 87% 2,6% 10,4% bestandsformaten vandetitelsuitdeBestseller60 isookalse-bookbeschikbaar 92% e-bookvs.papier aanbod Uitleningenhebbenniet ofnauwelijkseennegatieve invloedopverkopen Eentop-25huurboekis gem.3jaaroud,eentop-25 verkochtboekruim1jaar InaanInaantallenisdetop-100 verkoop2xzogrootalsde top-100verhuur Zowelbijverkoopalsver- huurkomthetmerendeel uitdelongtail5 uitleningenverkopen 230 verhoudingverhuur/verkoop4 gem.top-25titel(verkoop) 180 lifecyclevaneenbestseller 72,4%fysiek 27,6%digitaal aandeele-booksin deonlineverkoop3 94,1%fysiek 5,9%digitaal aandeele-booksin detotaleverkoop3 2016201520142013201220112010 100 75 50 25 0 83,6% 72,7% 68,8% 69,3% 64,4% 57,0% 54,6% gemiddeldeconsumenten adviesprijsvane-books2 uitleningenverkopen 2016201520142013201220112010 800.000 600.000 400.000 200.000 0 afzet1 perkwartaal afzet deontwikkelingvane-booksinhetNederlandstaalgebied(Q12016) e-bookbarometer poweredbycb.nl/analytics

×