Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixement

Graus per branques de coneixement

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Dori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixement

 1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Carles Vallbona Departament Orientació GRAUS PER BRANCA DE CONEIXEMENT 2017-2018 ARTS I HUMANITATS CIÈNCIES CIÈNCIES DE LA SALUT CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ENGINYERIA I ARQUITECTUR A •Anglès •Antropologia i Evolució Humana •Arqueologia •Art Dramàtic •Arts •Arts Escèniques •Arts i Disseny •Belles Arts •Ciències Socials •Cinema i Mitjans Audiovisuals •Comunicació Cultural •Comunicació i Periodisme Audiovisuals •Conservació i Restauració de Béns Culturals •Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats •Dansa •Disseny •Estudis Anglesos •Estudis Àrabs i Hebreus •Estudis Clàssics •Estudis d'Anglès i d'Espanyol •Estudis d'Anglès i de Català •Estudis d'Anglès i de Clàssiques •Estudis d'Anglès i de Francès •Estudis d'Àsia Oriental (Japonès) •Estudis d'Àsia Oriental (Xinès) •Estudis de Català i d'Espanyol •Estudis Francesos •Estudis Literaris •Filologia Catalana •Filologia Catalana i •Biologia •Biologia + Biotecnologia •Biologia Ambiental •Bioquímica •Bioquímica i Biologia Molecular •Biotecnologia •Biotecnologia + Administració i Direcció d'Empreses •Biotecnologia + Bioquímica i Biologia Molecular •Biotecnologia + Enginyeria Informàtica •Ciència i Tecnologia dels Aliments •Ciències Ambientals •Ciències Ambientals + Biologia •Ciències Ambientals + Geologia •Ciències Biomèdiques •Ciències del Mar •Conservació de la Natura + Enginyeria Forestal •Enologia •Estadística Aplicada •Física •Física + Matemàtiques •Física + Química •Genètica •Geologia •Matemàtica Computacional i Analítica de Dades •Matemàtiques •Matemàtiques + Enginyeria Informàtica •Microbiologia •Nanociència i Nanotecnologia •Química •Bioinformatics •Biologia Humana •Ciència i Tecnologia dels Aliments •Ciències Biomèdiques •Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport •Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport + Fisioteràpia •Farmàcia •Farmàcia + Nutrició Humana i Dietètica •Fisioteràpia •Fisioteràpia (Anglès) •Fisioteràpia + Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport •Fisioteràpia + Infermeria •Fisioteràpia + Nutrició Humana i Dietètica •Infermeria •Infermeria + Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport •Infermeria + Fisioteràpia •Infermeria + Nutrició Humana i Dietètica •Logopèdia •Medicina •Nutrició Humana i Dietètica •Nutrició Humana i Dietètica + Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport •Nutrició Humana i Dietètica + Fisioteràpia •Nutrició Humana i Dietètica + Infermeria •Odontologia •Odontologia (Anglès) •Òptica i Optometria •Podologia •ADE •Administració i Direcció d'Empreses (Anglès) •Administració i Direcció d'Empreses (semipresencial) •Administració i Direcció d'Empreses + Dret •Administració i Direcció d'Empreses + Enginyeria d'Organització Industrial •Administració i Direcció d'Empreses + Enginyeria Informàtica •Administració i Direcció d'Empreses + Finances i Comptabilitat •Administració i Direcció d'Empreses + Humanitats i Estudis Culturals •Administració i Direcció d'Empreses + Màrqueting i Comunicació Empresarial •Administració i Direcció d'Empreses + Matemàtiques •Administració i Direcció d'Empreses + MBA Fast Track Program •Administració i Direcció d'Empreses + Publicitat i Relacions Públiques •Administració i Direcció d'Empreses + Turisme •Administració i Direcció d'Empreses i Gestió de la Innovació •Administració i •Administració i Direcció d'Empreses + Enginyeria Informàtica •Animació •Animació (Anglès) •Arquitectura •Arquitectura + Arquitectura (Buenos Aires) •Arquitectura Tècnica i Edificació •Arquitectura Tècnica i Edificació (anglès) •Arquitectura Tècnica i Edificació + Arquitectura •Arquitectura Tècnica i Edificació + Civil Engineering •Bioenginyeria •Ciència i Enginyeria de Dades •Continguts Digitals Interactius •Disseny •Disseny + Enginyeria de Disseny Industrial •Disseny Digital i Tecnologies Creatives •Disseny i Desenvolupament de Videojocs •Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Anglès) •Disseny, Animació i Art Digital •Enginyeria Agrària i Alimentària •Enginyeria Agrícola •Enginyeria Agroalimentària •Enginyeria Agroambiental i del Paisatge •Enginyeria Alimentària Nom arxiu: DORI_DT_1718_MT017_R1_branques_coneixement Data : febrer 2018 Elaborat: Montse Talavera pàg. 1 de 9 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 2. 2. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Carles Vallbona Departament Orientació Estudis Occitans •Filologia Clàssica •Filologia Hispànica •Filosofia •Filosofia + Economia •Geografia •Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient •Grau Obert en Llengües i Literatures •Història •Història de l'Art •Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic •Història, Geografia i Història de l'Art •Humanitats •Humanitats + Periodisme •Humanitats i Estudis Culturals •Lingüística •Llengua i Literatura Catalanes •Llengua i Literatura Espanyoles •Llengua i Literatura Hispàniques •Llengües Aplicades •Llengües Aplicades i Traducció + Estudis Anglesos •Llengües Aplicades i Traducció + Filologia Catalana i Estudis Occitans •Llengües Aplicades i Traducció + Filologia Hispànica •Llengües i Literatures Modernes •Llengües Romàniques i les seves Literatures •Música •Musicologia •Traducció i Interpretació (Alemany) •Traducció i Interpretació (Anglès) •Traducció i •Química + Administració i Direcció d'Empreses •Podologia + Fisioteràpia •Psicologia •Teràpia Ocupacional •Veterinària •Veterinària + Ciència i Producció Animal Direcció d'Empreses i Gestió de la Innovació (Anglès) •Administració i Direcció d'Empreses i Gestió de la Innovació + Màrqueting i Comunitats Digitals •Administració i Direcció d'Empreses i Gestió de la Innovació + Turisme i Gestió del Lleure •Antropologia Social i Cultural •Business Administration and Management •Business Administration-BBA •Ciència Política i Gestió Pública •Ciència Política i Gestió Pública + Dret •Ciència Política i Gestió Pública + Sociologia •Ciències Culinàries i Gastronòmiques •Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport •Ciències de l'Antiguitat •Ciències Empresarials- Management •Ciències Polítiques i de l'Administració •Ciències Polítiques i de l'Administració + Dret •Comptabilitat i Finances •Comunicació •Comunicació Audiovisual •Comunicació Audiovisual + Periodisme i Comunicació Corporativa •Comunicació Audiovisual + Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting •Comunicació •Enginyeria Biomèdica •Enginyeria Civil •Enginyeria Civil (Anglès) •Enginyeria Civil + Enginyeria Informàtica •Enginyeria Civil + Matemàtiques •Enginyeria d'Automoció •Enginyeria d'Obres Públiques •Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris •Enginyeria de Ciències Agronòmiques •Enginyeria de Dades •Enginyeria de Disseny Industrial •Enginyeria de Disseny Industrial + Disseny •Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte •Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte + Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil •Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte + Enginyeria Mecànica •Enginyeria de l'Automoció •Enginyeria de l'Energia •Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat •Enginyeria de Materials •Enginyeria de Sistemes Aeroespacials •Enginyeria de Sistemes Aeroespacials + Enginyeria de Nom arxiu: DORI_DT_1718_MT017_R1_branques_coneixement Data : febrer 2018 Elaborat: Montse Talavera pàg. 2 de 9 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 3. 3. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Carles Vallbona Departament Orientació Interpretació (Francès) Audiovisual i Multimèdia •Comunicació i Indústries Culturals •Criminologia •Criminologia + Dret •Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció •Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció + Dret •Criminologia i Seguretat •Direcció d'Empreses •Direcció d'Empreses + Dret •Direcció d'Empreses + Economia i Gestió •Direcció d'Empreses Tecnològiques •Direcció d'Empreses Tecnològiques (Anglès) •Direcció d'Empreses- BBA •Direcció Hotelera •Disseny i Producció de Videojocs •Disseny i Producció de Videojocs + Mitjans Audiovisuals •Dret •Dret + Ciències Polítiques •Dret + Ciències Polítiques i de l'Administració •Dret + Criminologia i Seguretat •Dret + Droit •Dret + Gestió i Administració Pública •Dret + Global Governance •Dret + Humanitats i Estudis Culturals •Dret + International Studies •Dret + Political Science •Dret + Relacions Laborals •Dret + Relacions Sistemes de Telecomunicació •Enginyeria de Sistemes Aeroespacials + Enginyeria Telemàtica •Enginyeria de Sistemes Audiovisuals •Enginyeria de Sistemes Audiovisuals (Anglès) •Enginyeria de Sistemes Audiovisuals + Enginyeria Informàtica •Enginyeria de Sistemes Audiovisuals + Enginyeria Multimèdia •Enginyeria de Sistemes Audiovisuals + Enginyeria Telemàtica •Enginyeria de Sistemes Biològics •Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació •Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (febrer) •Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació + Enginyeria en Organització de les TIC •Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació + Enginyeria Telemàtica •Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions •Enginyeria de Sistemes TIC •Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil •Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil + Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Nom arxiu: DORI_DT_1718_MT017_R1_branques_coneixement Data : febrer 2018 Elaborat: Montse Talavera pàg. 3 de 9 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 4. 4. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Carles Vallbona Departament Orientació •Traducció i Interpretació (Llengua de Signes) •Traducció i Interpretació + Llengües Aplicades Laborals i Ocupació •Economia •Economia (Anglès) •Economia + Administració i Direcció d'Empreses •Economia + Dret •Economia + Estadística •Economia i Gestió •Educació Infantil •Educació Infantil (Anglès) •Educació Infantil + Educació Primària •Educació Primària •Educació Primària (Anglès) •Educació Primària (Anglès) + Educació Infantil •Educació Primària + Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport •Educació Primària + Humanitats i Estudis Culturals •Educació Social •Educació Social + Treball Social •Empresa i Tecnologia •Empresa Internacional •Estadística •Estudis de Gènere •Filosofia, Política i Economia •Finances i Comptabilitat •Geografia •Geografia i Ordenació del Territori •Geografia i Ordenació del Territori (en xarxa) •Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial •Gestió Aeronàutica •Gestió d'Empreses en Comerç i Distribució •Gestió Esportiva •Gestió Hotelera i Turística •Gestió i Administració •Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil + Enginyeria Mecànica •Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil + Enginyeria Química •Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació •Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació + Enginyeria en Tecnologies Industrials •Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació + Enginyeria Informàtica •Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació + Matemàtiques •Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació •Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació (Anglès) •Enginyeria de Xarxes i Tecnologies d'Internet + Enginyeria Informàtica •Enginyeria Elèctrica •Enginyeria Elèctrica + Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica •Enginyeria Elèctrica + Enginyeria Mecànica •Enginyeria Electrònica de Telecomunicació •Enginyeria Electrònica de Telecomunicació + Enginyeria en Organització de les TIC •Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica •Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica + Electrical Engineering and Automation Nom arxiu: DORI_DT_1718_MT017_R1_branques_coneixement Data : febrer 2018 Elaborat: Montse Talavera pàg. 4 de 9 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 5. 5. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Carles Vallbona Departament Orientació Pública •Gestió Turística i Hotelera •Gestió Turística i Hotelera (Anglès) •Global Business •Global Communication Management •Global Studies •History, Politics and Economics •Informació i Documentació •Informació i Documentació + Comunicació Audiovisual •International Business Economics •Investigació Privada •Logística i Negocis Marítims •Màrqueting •Màrqueting i Comunicació Digital •Màrqueting i Comunicació Digital (semipresencial) •Màrqueting i Comunicació Empresarial •Màrqueting i Comunitats Digitals •Màrqueting i Direcció Comercial •Màrqueting i Direcció Comercial + Direcció d'Empreses •Màrqueting i Direcció Comercial + Publicitat i Relacions Públiques •Màrqueting i Investigació de Mercats •Màrqueting Internacional •Màrqueting Internacional + International Bachelor Programme in Management •Màrqueting Internacional + Bachelor in Marketing Engineering •Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica + Enginyeria Elèctrica •Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica + Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació •Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica + Enginyeria Mecànica •Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica •Enginyeria en Organització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació •Enginyeria en Organització Industrial •Enginyeria en Organització Industrial i Logística •Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval •Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials •Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Enginyeria Civil •Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació •Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Enginyeria en Tecnologies Industrials •Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Enginyeria Informàtica •Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials + Matemàtiques Nom arxiu: DORI_DT_1718_MT017_R1_branques_coneixement Data : febrer 2018 Elaborat: Montse Talavera pàg. 5 de 9 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 6. 6. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Carles Vallbona Departament Orientació Management •Màrqueting Internacional + Bachelor of Science with a major in Business Administration •Màrqueting Internacional + International Business •Mitjans Audiovisuals •Negocis i Màrqueting Internacionals •Negocis Internacionals •Pedagogia •Periodisme •Periodisme + Ciències Polítiques •Periodisme + Humanitats •Periodisme + Mass Communication with a concentration in Journalism •Periodisme i Comunicació Corporativa •Periodisme i Comunicació Corporativa + Comunicació Audiovisual •Periodisme i Comunicació Corporativa + Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting •Prevenció i Seguretat Integral •Prevenció i Seguretat Integral (en xarxa) •Psicologia •Psicologia + Criminologia i Seguretat •Publicitat i Relacions Públiques •Publicitat i Relacions Públiques + Mass Communication with concentration in Public Relations •Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques •Enginyeria en Tecnologies Industrials •Enginyeria en Tecnologies Industrials + Administració i Direcció d'Empreses •Enginyeria en Tecnologies Industrials + Enginyeria Civil •Enginyeria en Tecnologies Industrials + Enginyeria Informàtica •Enginyeria en Tecnologies Industrials + Matemàtiques •Enginyeria en Vehicles Aeroespacials •Enginyeria Física •Enginyeria Física + Ciència i Enginyeria de Dades •Enginyeria Física + Enginyeria Civil •Enginyeria Física + Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació •Enginyeria Física + Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials •Enginyeria Física + Enginyeria en Tecnologies Industrials •Enginyeria Física + Enginyeria Informàtica •Enginyeria Física + Matemàtiques •Enginyeria Forestal •Enginyeria Geològica •Enginyeria Geològica i Ambiental •Enginyeria Informàtica •Enginyeria Informàtica (Anglès) •Enginyeria Informàtica + Direcció d'Empreses Tecnològiques •Enginyeria Informàtica + Enginyeria de Sistemes Audiovisuals Nom arxiu: DORI_DT_1718_MT017_R1_branques_coneixement Data : febrer 2018 Elaborat: Montse Talavera pàg. 6 de 9 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 7. 7. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Carles Vallbona Departament Orientació •Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting •Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting + Comunicació Audiovisual •Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting + Periodisme i Comunicació Corporativa •Relacions Internacionals •Relacions Laborals •Relacions Laborals + Dret •Relacions Laborals i Ocupació •Relacions Laborals i Recursos Humans •Seguretat •Sociologia •Territori, Globalització i Sostenibilitat •Treball Social •Treball Social + Educació Social •Turisme •Turisme (Anglès) •Turisme + Màrqueting •Turisme i Gestió del Lleure •Turisme i Oci •Enginyeria Informàtica + Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació •Enginyeria Informàtica + Enginyeria Electrònica de Telecomunicació •Enginyeria Informàtica + Enginyeria Multimèdia •Enginyeria Informàtica + Enginyeria Telemàtica •Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació •Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació + Disseny i Producció de Videojocs •Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades •Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades (Anglès) •Enginyeria Mecànica •Enginyeria Mecànica + Energy and Environmental Engineering •Enginyeria Mecànica + Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte •Enginyeria Mecànica + Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil •Enginyeria Mecànica + Enginyeria Elèctrica •Enginyeria Mecànica + Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica •Enginyeria Mecànica + Enginyeria Química •Enginyeria Mecatrònica •Enginyeria Minera •Enginyeria Multimèdia •Enginyeria Química Nom arxiu: DORI_DT_1718_MT017_R1_branques_coneixement Data : febrer 2018 Elaborat: Montse Talavera pàg. 7 de 9 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 8. 8. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Carles Vallbona Departament Orientació •Enginyeria Química + Administració i Direcció d'Empreses •Enginyeria Química + Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil •Enginyeria Química + Enginyeria Mecànica •Enginyeria Química + Química •Enginyeria Telemàtica •Enginyeria Telemàtica (febrer) •Enginyeria Telemàtica + Enginyeria de Sistemes Audiovisuals •Enginyeria Telemàtica + Enginyeria Informàtica •Estudis d'Arquitectura •Estudis d'Arquitectura (febrer) •Estudis de l'Arquitectura •Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles •Industrial Technologies and Economic Analysis •Informàtica i Serveis •Innovació i Seguretat Alimentària •Matemàtiques •Matemàtiques + Ciència i Enginyeria de Dades •Matemàtiques + Enginyeria Informàtica •Multimèdia •Multimèdia, Aplicacions i Videojocs •Nàutica i Transport Marítim •Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries •Tècniques d'Aplicacions de Software •Tècniques de Bioprocessos Alimentaris •Tecnologies de Nom arxiu: DORI_DT_1718_MT017_R1_branques_coneixement Data : febrer 2018 Elaborat: Montse Talavera pàg. 8 de 9 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 9. 9. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Carles Vallbona Departament Orientació Telecomunicació •Tecnologies Marines •Tecnologies Marines + Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval Nom arxiu: DORI_DT_1718_MT017_R1_branques_coneixement Data : febrer 2018 Elaborat: Montse Talavera pàg. 9 de 9 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

×