Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oral

Rubrica presentacio oral

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Dori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oral

  1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Carles Vallbona PROJECTE DE RECERCA – AVALUACIÓ PART ORAL PROFESSIOGRAMA Nivell – Cicle: 4t ESO – GRUP: …........ Curs: 2017/2018 AVALUADOR/A Data: ASPECTES JUST 1 ACCEPTABLE 2 BON NIVELL 3 EXCEL·LENT 4 PUNTS PROFESSIOGRAMA–EXPRESSIÓORAL CONTINGUT – EXPOSICIÓ COHERÈNCIA L'exposició no és gens adequada ni coherent. Falten idees i hi ha molt desordre. Exposa les idees amb poca coherència i organització, tot i que és entenedora. L'exposició és força adequada i coherent, tot i que falta una mica d'ordre. Exposa les idees de forma adequada i coherent, i capta l'interès de l'oient. 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: CONTINGUT – EXPOSICIÓ FLUÏDESA Exposició gens fluïda. S'atura a cada moment. Expressió gens clara. No vocalitza correctament. Exposició poc fluïda i poc clara. Costa d'entendre una mica. L'exposició és força fluïda. Les idees són expressades amb bastant claredat. L'exposició és fluïda i s'expressa amb molta claredat. 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: LLENGUATGE NO VERBAL Gens d'expressivitat. No hi ha contacte visual. Es mostra una mica expressiu. De tant en tant manté contacte visual. Reforça les expressions amb gestos adequats. Manté contacte visual intermitent. Molt expressiu. Gestos molt adequats al contingut. Contacte visual constant. 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: RESUM PUNTUACIÓ ALUMNAT: Nº NOM PUNTS Nº NOM PUNTS 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 Nom arxiu: DORI_RUB_1718_MT001_R1_professiograma_4t_oral Data : febrer 2018 Elaborat: Montse Talavera pàg. 1 de 1

×