Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escrita

Rúbrica part escrita

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escrita

  1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Carles Vallbona PROJECTE DE RECERCA – AVALUACIÓ PROFESSIOGRAMA – PART ESCRITA Nivell – Cicle: 4t ESO – GRUP: …........ Curs: 2017/2018 AVALUADOR/A Cognoms i nom: Data: L'objectiu d'aquesta rúbrica és avaluar l'activitat Professiograma. La puntuació va de l'1 (just) al 4 (Excel·lent). Servirà per poder atorgar el premi Orientavallbona a les millors presentacions: una per a cada grup, més dues presentacions finalistes per a cada grup, també. ASPECTES JUST 1 ACCEPTABLE 2 BON NIVELL 3 EXCEL·LENT 4 PUNTS PROFESSIOGRAMA–PRESENTACIÓESCRITA CONTINGUT ESCRIT - APARTATS Falten tres o més apartats Falten un o dos apartats. Hi són tots els apartats bàsics. Ha afegit més apartats per iniciativa pròpia. 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: CONTINGUT ESCRIT – COHERÈNCIA FORMA La informació que dóna és en un nivell molt simplista i no té cap relació amb el tema. Visualment poc atractiu. No hi ha imatges El contingut mostra que s'ha entès el que s'ha treballat. Visualment poc atractiu. Poques imatges La informació és bastant clara i mostra força relació amb el tema. Visualment correcte La informació és excel·lent: utilitza lèxic adequat i té molta relació amb el tema. Molt atractiu visualment. 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: PLANIFICACIÓ DEL PROFESSIO- GRAMA Confús, no hi ha cap planificació. Gens autònom. Es veu una mica de planificació i ordre. Una mica autònom. L'organització és adequada. Bastant autònom. La planificació és molt bona: hi ha molt ordre en la presen- tació. Molt autònom. 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: ASPECTES LINGÜÍSTICS - PRESENTACIÓ Molts errors. Difícil d'entendre. Moltes faltes d'ortografia Adequat, tot i que hi ha alguns errors. Bastantes faltes d'ortografia Fluïd i clar, malgrat alguns errors. Alguna falta d'ortografia. Fluïd i amb bon nivell lingüístic. Cap falta d'ortografia. 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: Nom arxiu: DORI_RUB_1718_MT002_R1_professiograma_4t_part_escrita Data: febrer 2018 Elaborat: Montse Talavera pàg. 1 de 2
  2. 2. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Carles Vallbona RESUM PUNTUACIÓ ALUMNAT: Nº NOM PUNTS Nº NOM PUNTS 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 Nom arxiu: DORI_RUB_1718_MT002_R1_professiograma_4t_part_escrita Data: febrer 2018 Elaborat: Montse Talavera pàg. 2 de 2

×