Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4t

Rubrica dossier i infografia

  • Login to see the comments

Dori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4t

  1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Carles Vallbona PROJECTE DE RECERCA – AVALUACIÓ DOSSIER - INFOGRAFIA Nivell – Cicle: 4t ESO – GRUP: …........ Curs: 2017/2018 AVALUADOR/A Cognoms i nom: Data: L'objectiu d'aquesta rúbrica és avaluar el dossier del Projecte de Recerca d'Orientació i la infografia. La puntuació va de l'1 (just) al 4 (Excel·lent). ASPECTES JUST 1 ACCEPTABLE 2 BON NIVELL 3 EXCEL·LENT 4 PUNTS INFOGRAFIAIDOSSIER CONTINGUT ESCRIT - ACTIVITATS Falten cinc o més activitats Falten tres activitats. Falten una o dues activitats. Hi són totes les activitats fetes. 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: CONTINGUT ESCRIT – COHERÈNCIA FORMA ACTIVITATS La informació que dóna és en un nivell molt simplista i no té cap relació amb el tema. Mala presentació. El contingut mostra que s'ha entès el que s'ha treballat. Presentació suficient. La informació és bastant clara i mostra força relació amb el tema. Presentació correcta. La informació és excel·lent: utilitza lèxic adequat i té molta relació amb el tema. Excel·lent presentació. 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: ASPECTES LINGÜÍSTICS - PRESENTACIÓ Molts errors. Difícil d'entendre. Moltes faltes d'ortografia Adequat, tot i que hi ha alguns errors. Bastantes faltes d'ortografia Fluïd i clar, malgrat alguns errors. Alguna falta d'ortografia. Fluïd i amb bon nivell lingüístic. Cap falta d'ortografia. 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: OBJECTIU INFOGRAFIA Presentació poc correcta. Procés sense detall. Itinerari confús. Presentació suficient. Falta detall i elaboració. Presentació correcta. Bastant elaborada. Itinerari detallat. Excel·lent presentació. Molt completa i elaborada. Itinerari molt detallat. Original. 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: RESUM PUNTUACIÓ ALUMNAT: Nom arxiu: DORI_RUB_1718_MT003_R1_dossier_infografia_4t Data: febrer 2018 Elaborat: Montse Talavera pàg. 1 de 2
  2. 2. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Carles Vallbona Nº NOM PUNTS Nº NOM PUNTS 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 Nom arxiu: DORI_RUB_1718_MT003_R1_dossier_infografia_4t Data: febrer 2018 Elaborat: Montse Talavera pàg. 2 de 2

×