Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sequencia carter gossos

Història en seqüències

  • Be the first to comment

Sequencia carter gossos

  1. 1. Nom: Data: Curs: HISTÒRIA EN SEQÜÈNCIES: EL CARTER  Observa les següents imatges. Ordena-les i després explica què passa en aquesta història:      VOCABULARI: carter - bústia - bossa – carta – botiga d'animals – os – seguir - ... Elaborat per: Montse Talavera - Imatges: Internet 1
  2. 2.  A continuació, llegeix cada una de les situacions i després relaciona-les amb la imatge corresponent: En Lluís torna a la casa dels senyors Martí per portar l'os al gos dels senyors Martí. El gos està molt content amb l'os que li regala el carter. En Lluís continua el seu camí per repartir més cartes i s'adona que el segueixen dos gossos. Pensa que els dos gossos l'han vist donar un os al gos dels senyors Martí i potser esperen que els doni un os a ells. En Lluís és el carter del barri. Porta pantalons, americana i gorra de color blau, i també porta una bossa plena de cartes. Avui porta una carta per als senyors Martí i deixa la carta dins de la bústia. El gos dels senyors Martí el mira molt atentament. Ara segueixen al Lluís tres gossos pensant que també donarà un os als tres gossos. En Lluís pensa que el gos és molt maco i simpàtic i decideix comprar al gos un os per menjar. En Lluís va a una botiga d'aliments per a animals i compra un os per a gossos. Elaborat per: Montse Talavera - Imatges: Internet 2
  3. 3.  Ara ja tenim la història ordenada, però hi ha paraules que es repeteixen. A més, alguna seqüència encara s'ha de lligar a la següent amb un connector, com per exemple llavors – aleshores – després. Torna a llegir la història i observa que hi ha paraules subratllades. Aquestes paraules s'han de substituir per pronoms, per evitar que es repeteixin. Hauràs de reescriure la història substituint les paraules subratllades per pronoms i enllaçant cada seqüència amb un connector. Posa-hi també un títol a la història. Finalment, hauràs d'afegir una nova seqüència que comenci amb l'expressió: Després d'una estona... En Lluís és el carter del barri. Porta pantalons, americana i gorra de color blau, i també porta una bossa plena de cartes. Avui porta una carta per als senyors Martí i deixa la carta dins de la bústia. El gos dels senyors Martí el mira molt atentament. En Lluís pensa que el gos és molt maco i simpàtic i decideix comprar al gos un os per menjar. En Lluís va a una botiga d'aliments per a animals i compra un os per a gossos. En Lluís torna a la casa dels senyors Martí per portar l'os al gos dels senyors Martí. El gos està molt content amb l'os que li regala el carter. En Lluís continua el seu camí per repartir més cartes i s'adona que el segueixen dos gossos. Pensa que els dos gossos l'han vist donar un os al gos dels senyors Martí i potser esperen que els doni un os a ells. Ara segueixen al Lluís tres gossos pensant que també donarà un os als tres gossos. Després d'una estona... Elaborat per: Montse Talavera - Imatges: Internet 3
  4. 4. TÍTOL: Elaborat per: Montse Talavera - Imatges: Internet 4

×