Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ултразвук

18,846 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ултразвук

 1. 1. УЛТРАЗВУК урок
 2. 2. 1. Определение <ul><li>Механични вълни с висока честота (от 20 000Н z до 10 12 – 10 13 Н z ). Те имат много малка дължина на вълната. </li></ul><ul><li>Някои животни излъчват и улавят ултразвук и така получават информация за околната среда и се ориентират в пространството. </li></ul>
 3. 3. Животни които чуват ултразвука . ν > 20 000Hz Прилеп - до 110 кН z Нощна пеперуда Мишка Куче - до 45 кН z Скакалец Котка Кит Делфин - до 150 кН z
 4. 5. 2. ИЗТОЧНИЦИ НА УЛТРАЗВУК <ul><li>Механични излъчватели – свирки и сирени, използващи въздух или течност. </li></ul><ul><li>Електромеханични – пиезоелектрични и магнитострикционни. </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Пиезоелектричен ефект  </li></ul><ul><li>П ри деформация на свиване и ратягане на изрязана по подходящ начин пластинка от пиезокристал (кварц, турмалин, сегнетова сол, бариев титанат и други) върху срещуположните й стени възникват разноименни електрични заряди. Така между тези стени се създава напрежение. При смяна на свиването с разтягане знакът на зарядите върху стените се сменя, напрежението, което възниква  е обратно. Върху тези определени повърхности се нанася тънък слой метал, който се използва като електроди. С тях се регистрира възникналото напрежение. </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Обратен пиезоелектричен ефект </li></ul><ul><li>Ако между електродите на пластинка от пиезо-кристал се създаде променливо напрежение с висока честота, пластинката извършва принудени трептения със същата честота. Когата честотата на U съвпадне с ν на собствените трептения на пластинката, настъпва резонанс и А на трептенията силно нараства, нараства и интензитетът на излъчената ултразвукова вълна. Такива пиезоелектрични преобразуватели се наричат източници на ултразвук. </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Магнитострикционни ултразвукови пребразуватели. </li></ul><ul><li>За възбуждане на еластични механични трептения при промишлени условия се използват свойствата на някои материали, чиито геометрични размери се увеличават или намаляват под влияние на електромагнитното, респективно електрическо поле. Този ефект може да се наблюдава при феромагнитните материали и се означава като магнитострикционен. Най-широко разпространените магнитострикционни материали са сплавите на Ni и Fe , а също кобалт и ванадий.Те се използват при ν = 20-40 kHz. </li></ul>
 8. 9. 3. Свойства и приложения на ултразвука. <ul><li>Ултразвукът в медицината: </li></ul><ul><li>Микро масаж на тъканите. </li></ul><ul><li>За разрушаване на тъкани, тумори, камъни в бъбреците. </li></ul><ul><li>За лекуване на перде на окото. </li></ul><ul><li>Съединяване или безболезнено пробиване на отвори в костта. </li></ul><ul><li>Диагностични ултразвукови скенери (работят в честотния диапазон от 2 до 13 мегахерца) се използват за диагностика на вътршни органи( Ехография) . </li></ul><ul><li>Активира процесите на обмяна на веществата. </li></ul>
 9. 10. <ul><li>За регистриране и оценка на различни дефекти и нееднородности в изделията. </li></ul><ul><li>Ултразвуково заваряване. </li></ul><ul><li>Ултразвуково (supersonic) почистване се използва в бижутерията, оптиката, за почистване на часовници, зъболекарски и хирургични инструменти и на промишлени части. </li></ul><ul><li>Ултразвуковата почистваща вана за различни ултразвукови сонохимични процеси, като смесване, деаериране и др. </li></ul><ul><li>Системи с ултразвуков генератор. </li></ul><ul><li>За научни изследвания. </li></ul><ul><li>Микроскопи с висока контрастност. </li></ul><ul><li>За измерване дълбочини на водни басейни, проучване на релефа на дъното и т.н. с помощта на ултразвукови ехо-сигнали( Ехолот) ; h = ut/2 </li></ul>б) Ултразвукът в промишлеността,техниката:
 10. 11. Комбиниран апарат за електротерапия ултразвук Ултразвуковият пилинг отстранява мъртвите клетки и разбива комедоните в дълбочина без зачервявания и белези. Така кожата се възстановява, освежава и омекотява.  Нещо повече - ултразвукът масажира на клетъчно ниво и повишава концентрацията на кислород в кожата, като в същото време намалява напрежението в мускулите, облекчава стреса и предотвратява възпалителните процеси.  С ултразвукова локация се изследва релефа на морското дъно. Откриват се подводни лодки, рибни пасажи, айсберги и др.
 11. 12. Знаете ли, че: <ul><li>Сплавите, облъчени с ултразвук, повишават качеството си; </li></ul><ul><li>С ултразвук могат да се обработват с голяма точност материали от рода на керамика и стъкло; </li></ul><ul><li>Тигърът парализира жертвите си с ултразвук; </li></ul><ul><li>Скакалците “чуват” с краката си, размахвайки ги във въздуха за да познаят от къде идва звукът; </li></ul><ul><li>Рибите чуват през тялото си. </li></ul>

×