Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Perancangan Strategik
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

29

Share

Download to read offline

perancangan strategik

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

perancangan strategik

 1. 1. mbustaman/IAB/KPM/12 1 Pensyarah Pembimbing (coach) Muhamad Bustaman Bin Haji Abdul Manaf Institut Aminuddin Baki, KPM 0199890524/mbamiabkpm@gmail.com
 2. 2. Introducing Your Workshop Facilitator 2 *Image via Bing mbustaman/IAB/KPM/12 Trainer & Coach
 3. 3. BIODATA PENCERAMAH MUHAMAD BUSTAMAN BIN HAJI ABDUL MANAF Jawatan Hakiki: Pensyarah Kanan DG52 Specialist Trainer & Specialist Coach Instutut Aminuddin Baki, KPM 1. Pengalaman memberi kursus Pengurusan Strategik dan Pengurusan Kualiti di Institut Aminuddin Baki semenjak 1995. (pensyarah paling lama di IAB) 2. Menulis buku: 1. Perancangan Strategik (IAB). 2. Pengurusan Kualiti dalam pendidikan (Utusan Pub) 3. Buku ketiga: Pengurusan Strategik untuk sekolah -di terbit oleh PTS. 3. Pernah mengikuti Latihan Profesionalisme dalam bidang Pengurusan Strategik dan Pengurusan Kualiti Latihan Luar Negara (selain dalam negara): • i. Strategic Management & Leadership: World Trade Institute, New York, USA (1996) • ii. TQM in Education: SEAMEO Innotech, Manila. Philippine (1998) • iii. Strategic planning in education: Uni of York, England (2000- 2004) (tesis Phd) • iv. Strategy Performance Measurement (BSC): Uni of Adelaide, Australia (2005) 4. Mempunyai sijil profesional Juruaudit (Lead Auditor) MS ISO 9000 sejak 1998 (berdaftar dengan IRCA London. 5. SUMBANGAN: Memberi khidmat konsultasi dalam Pengurusan Strategik dan KPI untuk semua peringkat Bahagian dalam Kementerian Pelajaran Malaysia. Ahli Panel Sistem Pengurusan Kualiti Star Rating (SSR) KPM, Pembentang pernyataan baru MISI, VISI dan Matlamat KPM Kepakaran lain: Kursus KMK, Benchmarking, Quality Tools, Quality from Islamic Perspectives, Strategic Change, Strategic Leadership Skills, Strategic Thinking Skills. 3mbustaman/IAB/KPM/12
 4. 4. mbustaman/IAB/KPM/12 4 Pengenalan: Mengurus Transformasi & Pengurusan Prestasi Strategik •MEASURE - MANAGE – CHANGE - EXCEED
 5. 5. mbustaman/IAB/KPM/12 5 *Image via Bing
 6. 6. Berprestasi Tinggi? mbustaman/IAB/KPM/12 6
 7. 7. mbustaman/IAB/KPM/12 7
 8. 8. 8 hak milik mbam IAB KPM
 9. 9. 9 hak milik mbam IAB KPM
 10. 10. mbustaman/IAB/KPM/12 10 *Image via Bing
 11. 11. Konsep gotong royong
 12. 12. Pemikiran Strategik Penjanaan pilihan Apakah yang mungkin berlaku? Membuat Keputusan Strategik Membuat Pilihan What will we do? Perancangan Strategik Mengambil Tindakan Bagaimanakah cara untuk melakukannya? Pilihan Keputusan Strategi & Tindakan 12 Pendekatan masa depan dan kaedah Pengubal:MBAM.IAB 2012
 13. 13. mbam@IAB.MOE 07 13
 14. 14. Rujuk nota edaran 14 Pengubal:MBAM.IAB 2012
 15. 15. Marff Resources Sdn Bhd@2009 15 Source: Palladium Group
 16. 16. Bila Anda mengubah fikiran Anda Anda mengubah keyakinan Anda Bila Anda mengubah keyakinan diri Anda Anda mengubah harapan-harapan Anda Bila Anda mengubah Harapan-harapan Anda Anda mengubah sikap anda Bila Anda mengubah sikap Anda Anda mengubah tingkahlaku Anda Bila Anda mengubah tingkahlaku Anda Anda mengubah prestasi kerja Anda Bila Anda mengubah prestasi kerja Anda Anda mengubah nasib Anda Bila Anda mengubah nasib Anda Anda mengubah HIDUP Anda! Rumusan: KUASAI MINDA ANDA,KUASAI MASA DEPAN (MASTER YOUR MIND,DESIGN YOUR DESTINY by Mbustaman, IAB)
 17. 17. Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3 Fasa 4 Fasa 5 Fasa 6 Fasa 7 Fasa 8 Model Proses Perancangan Strategik Sekolah Pra perancangan Penetapan hala tuju Analisa persekitaran Isu Strategik, matlamat/KRA, Objektif, Kpi,Sasaran, Inisiatif PelanTaktikal/Tindakan Pelan Operasi Perlaksanan dan Penilaian Kajian semula & pusingan proses perancangan strategik
 18. 18. 1 PRA-PERANCANGAN mengumpul maklumat penting Fasa
 19. 19. Proses 1: Persediaan Perancangan • Bentuk jawatankuasa kerja dan spesifikasi tugas • Memberi penjelasan/kefahaman melalui latihan dalaman kepada semua staf tentang tujuan membina perancangan strategik dan faedahnya kepada organisasi • Semak tahap‘readiness for success/change’ (Anjakan Paradigma) • Pemilihan model Perancangan Strategik & Format dokumentasi • Menyediakan senarai tugas dan membina pelan kerja (work plan) membina perancangan strategik.
 20. 20. Penubuhan Jawatankuasa Penasihat : Pengetua Pengerusi projek : Guru Penolong Kanan T.Pengerusi : GPK HEM : GPK Kokurikulum Setiausaha : Ketua Bidang Sains AJK : Guru Kanan Bahasa : Guru Kanan Kemanusiaan : Guru Kanan Teknik & Vokasional
 21. 21. BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN 1. Penubuhan Jawatankuasa Induk 14 Ogos 2006 Pengetua 2. Taklimat memperkasakan sekolah kepada Jawatankuasa Kerja 16 Ogos 2006 Pengetua 3. Agihan tugas kepada guru-guru Jawatankuasa Pelaksana 16 Ogos 2006 JK Induk 4. Proses Pertama 4.1 Pra Perancang 4.1.1 Latar belakang sekolah 4.1.1.1 Sejarah Sekolah 4.1.1.2 Enrolmen Murid 4.1.1.3 Biodata pemimpin sekolah 4.1.1.4 Prestasi akademik, koakademik dan kokurikulum 4.1.1.5 Disiplin Murid 4.1.1.6 Demografi Penduduk 4.1.1.7 Persekitaran Sekolah 4.1.1.8 Kemudahan Fizikal 28 Ogos 2006 3 Sept 2006 JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana JADUAL KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK
 22. 22. BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN Proses Pertama 4.1 Pra Perancang 4.1.2 Pencapaian terbaik sekolah 4.1.3 Laporan analisis program 4.1.4 Laporan Prestasi Semasa 4.1.4.1 Menyemak tahap kesediaan sekolah 4.1.4.2 Menyemak tahap kesediaan staf 4.1.4.3 Mengenalpasti pendekatan 4.1.5 Mengenal pasti mandat 4.1.6 Menetapkan jadual kerja pelaksana 4 Sept 2006 10 Sept 2006 JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana 5. Proses Kedua 5.1 Mendefinisikan hala tuju sekolah 5.1.1 Menyemak pernyataan misi 5.1.2 Menyemak pernyataan visi 5.1.3 Menyemak pernyataan piagam pelanggan 5.1.4 Menyemak pernyataan moto,slogan,logo, warna organisasi 4 Sept 2006 10 sept 2006 JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana
 23. 23. BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN 6. Proses Ketiga 6.1 Analisis persekitaran 6.1.1 Analisis Persekitaran Strategik 6.1.2 Analisis SWOT 6.1.3 Pengumpulan analisis persekitaran 11 Sept 2006 15 Sept 2006 JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana 7. Proses Keempat 7.1 Pembinaan Pelan Strategik & Pelan Taktikal 7.1.1 Mengenal pasti & memilih isu-isu strategik 7.1.2 Membentuk isu, matlamat strategik & KPI 7.1.3 Menetapkan objektif jangka pendek & panjang 7.1.4 Pembinaan strategik utama (TOWS Matrik ) 7.1.5 Melengkapkan borang pemilihan strategi yang strategik 11 Sept 2006 15 Sept 2006 JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana
 24. 24. BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN 8. Proses Kelima 8.1 Pembinaan pelan taktikal 18 Sept 2006 24 Sept 2006 JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana 9. Proses Keenam 9.1 Pembinaan Pelan Operasi 25 Sept 2006 13 Okt 2006 JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana
 25. 25. 2 Mendefinisikan Hala Tuju/Aspirasi (Outcomes) Fasa
 26. 26. 26 • Kata Imam Ghazali: “seorang guru yang hanya memikirkan mengajar sahaja tanpa memikirkan masa depan muridnya, lebih baik jangan jadi guru” hakmilik@MBAM.IAB.KPM
 27. 27. Siapa Kita? “Why We Exist?” Di mana kita sekarang? Kemana kita hendak pergi? (apa yang kita ingin capai?)
 28. 28. 28mbustaman/IAB/KPM/12
 29. 29. Kepentingan Kefahaman tentang MANDAT sebelum membina strategi • Mandat menjelaskan siapa kita dan apa yang disuruh atau diarah oleh “stakeholder”. • Mandat juga merupakan tauliah atau punca kuasa kepada organisasi dalam membuat keputusan dan menjalankan sesuatu tindakan.
 30. 30. 2.1 Menyemak Mandat Kerajaan (SEMUA MANDAT DILAMPIRKAN DI BELAKANG DOKUMEN) •Akta Pendidikan 1996 •Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam •Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) •Dasar Pendidikan Negara: NKRA. MKRA •Arahan Perbendaharaan •Surat Siaran JPN dan PPD •Semua peraturan dan undang-undang negara.
 31. 31. Memartabatkan Profesion Keguruan Mengukuhkan Struktur Persekolahan Memantapkan Infrastruktur Institusi Pendidikan KPM Memperkukuh Penghayatan Akidah dan Nilai Murni Mentransformasi Kurikulum dan Kokurikulum Mentransformasi Pentaksiran Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris Pendidikan Awal Kanak-kanak (Permata) Mengarusperdanakan VocTech Pembelajaran Maya Perkongsian Pintar Awam, Swasta, Komuniti dan Ibu Bapa 1Murid 1Sukan Inovasi dan Kreativiti PENDIDIKAN BERKUALITI UNTUK SEMUA
 32. 32. 2.2 M I S I S E K O LA H MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI
 33. 33. 2.3: VISI S E K O L A H SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG
 34. 34. 2.4 NILAI PEGANGAN • PELAJAR ADALAH AMANAH • SETIAP PELAJAR BOLEH DIDIDIK UNTUK MENJADI INSAN TERBILANG • SETIAP GURU ADALAH GURU CEMERLANG • MUAFAKAT MEMBAWA BERKAT
 35. 35. 2.5 PIAGAM PELANGGAN Bahawa kami warga SM…. akan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan kami seperti berikut : • Melaksanakan 100% pengajaran dan pembelajaran yang dirancang. • Memberi peluang kepada semua pelajar (100%) untuk meningkatkan potensi diri dalam semua aktiviti kokurikulum dan pembangunan sahsiah yang dianjurkan oleh pihak sekolah. • Memastikan pengurusan kebajikan pelajar menepati 100% piawai Sekolah Berasrama Penuh • Menghabiskan sukatan pelajaran selewat-lewatnya pada bulan Julai bagi pelajar Ting. 5 yang akan menduduki peperiksaan SPM • Menghabiskan sukatan pelajaran selewat-lewatnya pada bulan Jun bagi pelajar Ting. 3 yang akan menduduki peperiksaan PMR • Memastikan segala surat siaran yang diterima dimaklumkan kepada semua staf tidak lewat dari satu hari dari tarikh surat itu diterima. • Memastikan urusan pengeluaran sijil kokurikulum, sijil akuan, sijil berhenti sekolah diselesaikan seminggu sebelum pelajar meninggalkan sekolah. • Memastikan urusan pendaftaran dan pertukaran murid diselesai pada hari yang sama. • Setiap staf baru akan dipastikan mendapat gaji tiga bulan selepas mendaftar diri. • Semua aduan pelanggan akan diberi maklumbalas tidak lewat dari 3 hari dari tarikh aduan diterima. • Memastikan setiap arahan dan permohonan dari JPN / KPM mendapat tindakan dalam tempoh 3 hari.
 36. 36. BERILMU BERAMAL DAN BERBAKTI MOTO SEKOLAH
 37. 37. Lambang Buku Sumber ilmu kepada manusia Tiga bulatan Melambangkan kurikulum, sahsiah dan kokurikulum perlu seiring dalam membentuk individu yang berilmu pengetahuan dan berketerampilan dalam semua bidang Lambang bulatan gear Bergerigi dan kelalang menunjukkan pencapaian dalam bidang sains dan teknologi Warna merah di bahagian tengah Bentuk seperti menadah tangan melambangkan harapan kepada kecemerlangan yang menjadi cita- cita SMSKS
 38. 38. WARNA MAKSUD BIRU Melambangkan keharmonian KUNING Melambangkan kesetiaan kepada Raja dan Negara MERAH Melambangkan kegigihan, keberanian dan semangat juang yang tinggi PUTIH Melambangkan amalan nilai-nilai murni M A K S U D L O G O
 39. 39. Maklumat Organisasi: LATAR BELAKANG SEKOLAH
 40. 40. Pada 13 hb Mei 1998 , menyaksikan persaraan Tn Hj Khamis b Maarof dan diganti oleh Tn Hj Ariffin B Abd Rahman. Tahun 1998 turut mencatat sejarah apabila buat pertama kalinya pelajar tingkatan tiga dan lima SMSKS terlibat dengan PMR dan SPM. SMSKS mencapai keputusan yang amat membanggakan dengan pencapaian PMR tempat ke 5 antara SBP peringkat kebangsaan dan 100 peratus calon SPM mendapat gred satu. Seterusnya pada 16 mei 2002 adalah tarik perpindahan Tn Hj Ariffin b Abd Rahman ke STAR Ipoh dan tampuk kepimpina sekolah diambil alih oleh Pn Rosida b Md Zain . Di bawah pimpinan Pn Rosidah SMSKS terus menempa kejayaan samada dalam bidang akademik , shsiah maupun dalam bidang kokurikulum di peringkat ndaerah, negeri , SBP, kebangsaan dan antarabangsa.
 41. 41. Pada 28 April 1994 , di bawah Rancangan Malaysia ke-6 , Kementerian Pendidikan Malaysia telah membina Sekolah Men. Sains Kuala Selangor di atas tanah seluas 18 hektar di Daerah Kuala Selangor. Pada Ogos 1996 SMSKS yang terletak di Bandar Baru Kuala Selangor , iaitu kira-kira 70 Km dari Kuala Lumpur telah siap dibina. Pada 8 Hb September 1996 , SMSKS telah mula beroperasi dengan bilangan pelajar seramai 210 orang dan 19 orang guru dan pengetua menjadi pengasas ialah Tn Hj Khamis b Maarof. Pada tahun 1997 bilangan pelajar telah bertambah menjadi 352 orang dan tenaga pengajar seramai 53 orang. Pada tahun 1998 , bilangan pelajar bertambah menjadi 810 orang dengan bilangan guru 65 orang . Pada 27 HB Mei 1997 menjadi tarikh keramat bai warga SMSKS apabila SMSKS dirasmikan dengan rasminya oleh Pemangku Perdana Menteri ketika itu, Y.A.B Dato’ Sri Anwar Ibrahim. S E J A R A H S M S K S
 42. 42. ALIRAN DITAWARKAN Mata Pelajaran Bilangan Kelas PMR Teras + Bahasa Asing Ting 1 Ting 2 Ting 3 5 5 5 SPM Sains Tulin Teras + MT+FIZ+ KIM + BIOLOGI Ting 4 6 Sains Tulin Teras + MT+FIZ+ KIM + BIOLOGI Ting 5 6
 43. 43. KAKITANGAN SMSKS • Guru - 67 Orang • Staf Sokongan - 14 orang • Pelajar Lelaki : 398 Perempuan : 367 Jumlah : 765 orang
 44. 44. ANALISIS PMR 2004 - 2005 M/P TAHUN BIL CALON % A % B % C % D % E % LULUS GPK BM 2005 2004 144 148 97.92 75.00 2.08 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 1.02 1.25 BI 2005 2004 144 148 90.28 91.90 9.72 7.43 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 1.09 1.09 MAT 2005 2004 144 148 92.36 95.27 7.63 4.04 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 1.08 1.05 SAINS 2005 2004 144 148 91.67 91.23 8.33 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 1.08 1.09 P.I. 2005 2004 141 142 96.45 93.67 3.54 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 1.04 1.06 SEJ 2005 2004 144 148 90.28 91.22 9.72 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 1.09 1.08 GEOG 2005 2004 144 148 94.44 97.30 4.86 8.11 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 1.06 1.02 KH 2005 2004 144 148 100.00 99.33 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 1.00 1.01
 45. 45. ANALISIS SPM 2005 M/P BIL CALON 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8D 9G % LULUS GPK BM 168 167 1 100% 1.0 BI 168 90 41 25 11 1 100% 1.76 SEJ 168 141 17 3 6 1 100% 1.26 PAI 168 119 37 5 1 100% 1.3 MATE 168 161 5 2 100% 1.05 MAT TAM 168 79 36 20 15 12 4 2 100% 2.1 FIZIK 168 44 37 31 23 26 5 2 100% 2.8 BIOLOGI 168 39 48 37 32 8 4 100% 2.6 KIMIA 168 59 36 30 22 17 4 100% 2.48 100% 1.83
 46. 46. ANUGERAH/PENCAPAIAN 2004/2005
 47. 47. ANUGERAH KURIKULUM 2005 ANUGERAH EMAS & PERAK DALAM PENCAPAIAN AKADEMIK PMR & SPM PERINGKAT SBP 2005 ANUGERAH PENCAPAIAN BEBERAPA MATAPELAJARAN TERBAIK SPM & PMR PERINGKAT DAERAH & NEGERI
 48. 48. ANUGERAH HEM PERINGKAT JPS • PENGURUSAN ASRAMA TERBAIK 2005 • DEWAN MAKAN TERBILANG
 49. 49. PENCAPAIAN KOKURIKULUM • 2005 Johan Negeri Ke Pertandingan Tilawah & Hafazan • 2005 Johan Negeri Kuiz Perdana • 2005 Pingat Emas Menembak Perseorang Perempuan Peringkat Kebangsaan • 2005 Johan Kawad Kaki NGO Kebangsan • 2005 Johan bolasepak robot kebangsaan • 2005 Johan Negeri Dalam Lari Berganti- ganti
 50. 50. Analisa Persekitaran 3 Fasa
 51. 51. Proses mengumpul maklumat dari persekitaran untuk menentukan:  Isu-isu, cabaran-cabaran, ‘trends’ (ekspektasi masyarakat, globalisasi, perkembangan teknologi?) Yang akan memberi kesan kepada organisasi Alat-alat analisa yang boleh digunakan: Analisa Jurang, 7’s, PEST, SWOT, PESTEL (untuk menganalisa persekitaran dalaman dan luaran) mbustaman/IAB/KPM/12 52
 52. 52. Kekuatan : Ciri-ciri sesebuah organisasi yang boleh membantu organisasi mencapai objektif Kelemahan : Ciri-ciri sesebuah organisasi yang boleh mengagalkan organisasi mencapai objektif Peluang : Situasi luaran yang boleh membantu organisasi mencapai objektif Ancaman : Situasi luaran yang boleh membantu mengagalkan organisasi mencapai objektif ANALISA SWOT 53
 53. 53. Kekuatan (Strength – S ) • S1 Sekolah Berasrama Penuh S2 Pelajar Terpilih S3 Guru Terlatih dan Mencukupi S4 Sumber Kewangan Mencukupi S5 Ramai guru tinggal di kuartes sekolah S6 Komitmen guru tinggi S7 Pengurusan kewangan tanpa teguran S8 Disiplin terkawal S9 Sekolah satu sesi A strength is something an organization does well or a characteristic that enhances its abilities. (Bryson,2003)
 54. 54. sambungan S10 - Semangat sepasukan yang tinggi S11 - Sistem maklumat murid dan guru yang lengkap dan kemaskini S12 - Bilik darjah mencukupi S13 - Memiliki bilik –bilik khas S14 - Bilik Guru yang selesa S15 - Sekolah PTJ
 55. 55. Kelemahan ( WEAKNESS – W ) W1 - Kualiti PMR & SPM masih BELUM mencapai sasaran SBP W2 - 60% guru terlatih adalah kurang pengalaman W3 - Kurang guru BM, BI dan P. Islam W4 - Ramai guru terlibat dengan program luar sekolah ( P&P tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna) W5 - Bilangan guru yang bersedia menjadi warden kurang W6 - Kurang kepakaran dikalangan guru dalam bidang sukan dan permainan. W7 - Perpindahan guru di pertengahan tahun tanpa pengganti. W8 - Ramai guru tinggal luar kawasan sekolah W9 - Sukar untuk mendapat guru yang mahu menjadi warden W10 - Tanah kawasan sekolah tidak subur /gersang W11 - Masih ada pelajar yang melanggar peraturan sekolah W12 - Masih ada pelajar yang sering terkena jangkitan penyakit W13 - Kualiti makanan masih rendah W14 - Kawalan keselamatan masih perlu ditingkatkan W15 - Pengurusan SPBT masih lemah A weakness is something an organization lacks, does poorly, or a condition placing it at a disadvantage (Bryson,2003)
 56. 56. Peluang ( Opportunities-O ) 1- Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. 2- Sokongan padu dari PIBG dan komuniti setempat 3- Mudah mendapat bantuan dari ahli politik 4- Bantuan agensi luar kepada pelajar 5- Ibubapa terdiri dari golongan berpendidikan tinggi Think about external events that affect your school. These can be political, economic, social, technological, demographic and legal,.
 57. 57. Ancaman/Cabaran ( Threats – T or Challenge –C) T1 - Terdapat kafe siber berhampiran dengan sekolah T2 - pengaruh dengan anasir dan negatif dari luar. T3 - Bilangan pelajar berasal dari Lembah Klang yang agak tinggi ( telah terdedah dengan budaya negatif ) T3 - Terdapat sebahagian ibu bapa kurang melibatkan diri dengan program-program sekolah T4 - Sebahagian penjaga tidak menerima secara positif tindakan dan teguran dari pihak sekolah T5 - Peruntukan keewangan yang tidak mengikut jadual What changes outside the school do we need to guard against or prepare for? (threats)
 58. 58. Isu, matlamat, objektif,KPI & Sasaran 4Fasa
 59. 59. 60mbam@IAB.MOE 07 60 Govt’ Mandate & Mission Vision Goals/KRA Objectives Measures Targets Actions/ Initiatives Why we exist What we want to be What we must achieve to be successful Indicators and Monitors of success Desired level of performance and timelines Planned Actions to Achieve Objectives O1 O2 AI1 AI2 AI3 M1M2M3 T1T1 T1 Specific outcomes expressed in measurable terms (NOT activities) Strategic Planning Action Planning Implementation / Measures KRA or Strategic Goals KRA or Goals serve as the starting point for developing Objectives, Initiatives, and KPIs down through the organization mbustaman/IAB/KPM/12
 60. 60. mbustaman/IAB/KPM/12 61
 61. 61. M A T L A M A T S E K O L A H Bidang Keberhasilan Utama (BKU/KRA) yang menjadi fokus ialah seperti berikut 8.1.1 KURIKULUM 8.1.2 HAL EHWAL MURID 8.1.3 KOKURIKULUM 8.1.4 PEMBANGUNAN STAF 8.1.5 INFRASTRUKTUR DAN FIZIKAL 8.1.6 KOMUNITI 8.1.7 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 8.1.8 KEWANGAN
 62. 62. mbustaman/IAB/KPM/12 63
 63. 63. 64 CUSTOMER PERSPECTIVE KRA: … Strategic Objective Strategic Measures (2011, 2012,2013) Strategic Initiatives 2011 Strategic Initiatives Accountability KPI Target KPI Owner C1. C1.1 Tov:: 2011: 2012: 2013: C1.2 BL: NEW ST: LT mbustaman/IAB/KPM/12
 64. 64. Misi Sekolah:… Visi Sekolah:….. Isu Strategik: Peningkatan prestasi belum mencapai tahap yang diinginkan. KRA/Matlamat Strategik: Peningkatan Prestasi Akademik Objektif Petunjuk (KPI) Tov (base) 2012 2013 2014 Inisiatif / Strategi Akauntibiliti Peningkat kan prestasi UPSR GPS % Lulus % 5As 2.0 93 10%. 1 1.8 94.5 12% 1.7 97.0 16% 1.50 100 20% 1. meningkakan Kapibiliti guru dalam P&P 2. meningkakan Kemahiran Belajar pelajar 3. Meningkatkan sokongan komuniti GPK 1 (p) GPK HEM GPK koku
 65. 65. ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN Isu Strategik: Bidang HEM MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 TOV 2006 2007 2008 2009 2010 1. Masih terdapat pelajar yang melakukan kes salah laku 2. Pengurusan SPBT yang perlu ditingkatkan 3. Pengurusan kesihatan pelajar perlu ditingkatkan Pemantap an pengurus an HEM untuk menjana sekolah unggul 1. Pempertingkatkan kecemerlangan pengurusan HEM melalui: A. Mengurangkan kadar kes salah laku B. Pengurusan SPBT yang cekap berasaskan C. Peningkatkan kualiti kesihatan pelajar Bil kes salah laku Kes Berat Kes Sederhana Kes Ringan % buku SPBT yang hilang % buku SPBT yang rosak % pelajar yang tidak menerima SPBT % pelajar mendapat rawatan di sekolah 10 100 150 5 10 3 90 5 70 100 4 8 2 94 3 50 70 3 6 1 98 1 30 50 2 4 0 100 0 15 20 1 2 0 100 0 0 0 0 0 0 100
 66. 66. ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN Isu Strategik: Bidang HEM Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 TOV 2006 2007 2008 2009 2010 Pempertingkatkan kecemerlangan pengurusan HEM & sahsiah pelajar 4. Pemantapkan pengurusan makanan di asrama. 5. Pematapkan pengurusan keselamatan pelajar Bilangan pelajar / ibu bapa yang membuat aduan Bil kes tidak cukup makanan Bil kes kecurian Bil kes buli 5 10 20 5 2 5 10 2 0 2 5 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 67. 67. ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN Isu Strategik Bidang kokurikulum Matlamat Strategik Objektif Indikator Prestasi (KPI) Sasaran 06 07 08 09 10 Pengurusan kokurikulum kurang mantap, penglibatan pelajar rendah & aktiviti berprestasi tinggi tahap rendah Peningkatkan kecemerlangan prestasi pelajar dalam kokurikulum Peningkatkan kecemerlangan unit kokurikulum: -Sukan dan permainan -Kelab dan persatuan -Badan Beruniform % Unit Kokurikulum yang mencapai piawai kualiti pengurusan % penglibatan pelajar secara aktif berdasarkan laporan mingguan % pencapaian A dalam permarkahan akhir kokurikulum 80 60 10 90 70 15 100 80 20 100 90 25 100 100 30
 68. 68. Isu Strategik Bidang KOKO Matlamat Strategik Objektif Indikator Prestasi (KPI) Sasaran 06 07 08 09 10 Guru-guru kurang kepakaran dalam bidang sukan dan permainan Peningkatan Kecemerlangan KOKurikulum Peningkatkan kecemerlangan pengurusan & kepimpinan kokurikulum % guru yang memiliki sijil kejurulatihan & kepimpinan kokurikulum 10 25 20 25 30 Pencapaian pelajar dalam kokurikulu m kurang memberangs angkan Peningkatkan kecemerlangan pelajar dalam kokurikulum (sukan berprestasi tinggi) Tahap pencapaian dalam pertandingan •Daerah •Negeri •Kebangsaan 8J 1J 10J 2J P 12J 3J P 14J 4J NJ 16J 5J J sambungan
 69. 69. Bidang Isu Strategik Matlamat Strategik Objektif Indikator Prestasi Sasaran 06 07 08 09 10 PENGURUSA N DAN PENTADBIRA N (staf) Staf yang bermotivasi dan berdisiplin tonggak kejayaan sekolah. Peningkatka n amalan budaya cemerlang dikalangan semua staf Peningkatkan motivasi semua staf % ketepatan masa % komited terhadap tugas 80 75 90 80 100 90 100 95 100 100 Guru baru perlu dipertingkatk an kemahiran pengurusan dan pentadbiran instruksional Peningkatka n kemahiran dan kecekapan pengurusan dan kepimpinan instruksional dikalangan guru. •Peningkatka berkesan strategi p&P •Peningkatkan pengunaan ICT dan bahasa inggeris dalam p&p % aduan pelajar -Jumlah Pencerapan -Tahap skala prestasi 70 75 85 90 100 ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN
 70. 70. Contoh Proses Penjanaan Strategi & Taktik 5 Fasa
 71. 71. ANALISIS PERSEKITARAN UNTUK MENJANA STRATEGI KEKUATAN (S) 1. Sekolah Berasrama Penuh 2. Pelajar Terpilih 3. Guru Terlatih dan Mencukupi 4. Sumber Kewangan Mencukupi 5. Ramai guru tinggal di kuarters sekolah 6. Komitmen guru tinggi 7. Pengurusan kewangan tanpa teguran 8. Disiplin terkawal 9. Sekolah satu sesi 10. Semangat sepasukan yang tinggi 11 Bilik Guru yang selesa 12 Sekolah PTJ KELEMAHAN (W) 1. Kualiti PMR & SPM masih BELUM mencapai sasaran SBP 2. 60% guru terlatih adalah kurang pengalaman 3. Kurang guru BM, BI dan P. Islam 4. Ramai guru terlibat dengan program luar sekolah ( P&P tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna) 5. Bilangan guru yang bersedia menjadi warden kurang 6. Kurang kepakaran dikalangan guru dalam bidang sukan dan permainan. 7. Perpindahan guru di pertengahan tahun tanpa pengganti. 9. Sukar untuk mendapat guru yang mahu menjadi warden 10. Tanah kawasan sekolah tidak subur /gersang 11. Masih ada pelajar yang melanggar peraturan sekolah 12. Masih ada pelajar yang sering terkena jangkitan penyakit 13. Kualiti makanan masih rendah 14. Kawalan keselamatan masih perlu ditingkatkan 15Pengurusan SPBT masih lemah PELUANG (O) 1- Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. 2- Sokongan padu dari PIBG dan komuniti setempat 3- Mudah mendapat bantuan dari ahli politik 4- Bantuan agensi luar kepada pelajar 5- Ibubapa terdiri dari golongan berpendidikan tinggi CABARAN/ANCAMAN ( T) 1. Terdapat kafe siber berhampiran dengan sekolah 2. pengaruh dan anasir negatif dari luar. 3.Bilangan pelajar berasal dari Lembah Klang yang agak tinggi ( telah terdedah dengan budaya negatif ) 4. Terdapat sebahagian ibu bapa kurang melibatkan diri dengan program-program sekolah 5. Sebahagian penjaga tidak menerima secara positif tindakan dan teguran dari pihak sekolah 6. Peruntukan keewangan yang tidak mengikut jadual
 72. 72. PENJANA STRATEGI (TOWS MATRIKS) DALAMAN KEKUATAN (S) 1. Sekolah Berasrama Penuh 2. Pelajar Terpilih 3. Guru Terlatih dan Mencukupi 4. Sumber Kewangan Mencukupi 5. Kemudahan dan Prasarana lengkap 6. Komitmen guru tinggi 7. Pengurusan kewangan tanpa teguran 8. Disiplin pelajar terkawal 9. Sekolah satu sesi 10. Semangat sepasukan yang tinggi KELEMAHAN (W) 1 Ramai guru terlibat dengan program luar sekolah ( P&P tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna) 2 Bilangan guru yang bersedia menjadi warden kurang 3. Perpindahan guru di pertengahan tahun tanpa pengganti. 4 Sukar untuk mendapat guru yang mahu menjadi warden 5 Masih ada pelajar yang melanggar peraturan sekolah 6 Sistem komunikasi dalaman perlu dipertingkatkan 7.Kualiti makanan masih rendah 8. Kawalan keselamatan masih perlu ditingkatkan 9. Penghayatan tentang kerja berkualiti masih rendah PELUANG (O) 1- Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. 2- Sokongan padu dari PIBG dan komuniti setempat 3- Mendapatbantuan dari ahli politik 4- Bantuan agensi luar kepada pelajar 5- Ibubapa terdiri dari golongan berpendidikan tinggi SO S1,O5 WO CABARAN/ANCAMAN ( T) 1. Terdapat kafe siber berhampiran dengan sekolah 2. Pelajar mudah terpengaruh dengan anasir negatif dari luar. 3.Bilangan pelajar berasal dari Lembah Klang yang agak tinggi ( telah terdedah dengan budaya negatif ) 4. Terdapat sebahagian ibu bapa kurang melibatkan diri dengan program-program sekolah 5. Sebahagian penjaga tidak menerima secara positif tindakan dan teguran dari pihak sekolah 6. Peruntukan keewangan yang tidak mengikut jadual ST S3, T3 WT LUARAN
 73. 73. Objektif: Menjadikan kualiti sebagai fokus utama program pembangunan staf tahun 2006 • Strategi 1(S3, S6,S10,O1, O2,O3, W2, W4) : Meningkatkan semangat kecintaan kepada sekolah dan kerja berpasukan dikalangan warga sekolah • Strategi 2 (S3, S6,S10,W6, W9, O1): Menekankan kepada prinsip kerja berkualiti (TQM) setiap masa dikalangan semua staf.
 74. 74. Analisa Cadangan Strategi Isu Strategik Strategi yang dicadangkan Pelan Taktikal yang dicadangkan Fakta yg menyokong strategi ini Halangan untuk melaksanakan strategi ini Pendorong untuk memilih strategi S1: Meningkatkan semangat kecintaan kepada sekolah dan kerja berpasukan dikalangan warga sekolah S2:Menekankan kepada prinsip kerja berkualiti (TQM) setiap masa dikalangan semua staf. 1. Program Perasa 2. Summer Camp 3. Hari Anugerah Kualiti 4. Jamuan akhir tahun & hari keluarga 5. Anugerah staf cemerlang 6. Ceramah Motivasi 7. Lawatan ‘Benchmarking’ 1 Ceramah Kefahaman tentang TQM & ISO 9000 2. Bengkel pemantapan prosedur kerja 3. Hari bersama pelanggan 4. Kajian kepuasan pelanggan 5. Lawatan ‘benchmarking’
 75. 75. ANALISA PEMILIHAN STRATEGI YANG TERBAIK KRITERIA PEMILIHAN STRATEGI STRATEGI 1 Guna Likart Scale (1-5) STRATEGI 2 Guna Likart Scale (1-5) a. tahap kesukaran prosedur kerja strategi yang dicadangkan 5 4 b. kompetensi staf yang bertanggungjawab 2 3 c. sumbar kewangan dan kos pembiayaan terlibat 4 4 d. kemudahan infrastruktur dan peralatan 5 3 e. andaian keupayaan yang mengatasi halangan (risiko) 5 3 f. andaian hasil yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat / isu misi dan visi. 5 5 g. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas. 3 2 h. Kesesuaian dengan persekitaran terkini. 4 5 i. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan (tidak guna skala, hanya Y / T) Ya Ya JUMLAH (Ambil markah tertinggi tetapi mesti akur kepada (i) baru 33 28
 76. 76. PELAN TINDAKAN/ TAKTIKAL (STRATEGI 1) Strategi 1: Meningkatkan semangat kekitaan dan kerja berpasukan dikalangan warga sekolah. i. PROGRAM: Kursus Pembimbing Rakan Sekerja (PERASA) ii. TANGGUNGJAWAB: Pengetua iii. TEMPOH MASA: Minggu kedua Februari (3 hari) iv. KOS: RM4000.00 v OUTPUT: 100% kehadiran dan semua yang terlibat mempunyai semangat kekitaan yang tinggi untukberubah. vi. KPI: 1. % Kehadiran staf. 2. % guru yang berpuashati dengan kursus. 3. Jumlah kos pengurusan kursus. 4. Bilangan kekerapan kursus/bengkel vii. PELAN KONTEGENSI: Guru Bimbingan dan Kaunseling jika fasilitator jemputan tidak hadir.
 77. 77. PELAN OPERASI 1 • Nama Projek : Kursus Pembimbing Rakan Sekerja (PERASA) • Objektif : Menjelang Disember 2006, sekolah dapat meningkatkan budaya kerja cemerlang dalam kalangan semua staf • Tempoh: Februari hingga Disember • KPI : 1. % Kehadiran staf. 2. % guru yang berpuashati dengan kursus. 3. Jumlah kos pengurusan kursus • Sasaran : 1. Semua guru • 2. Sekali setahun • LANGKAH/PROSES KERJA • 1 Mesyuarat staf • 1.1 Ucapan Pengetua • 1.2 Lantik AJK dan Agihan tugas (prosedur kerja/arahan kerja) • 1.3 Tetap tarikh • 1.4 Bincang kos/bajet • 2.0 Tempahan tempat (Hotel Sri Malaysia) • 3.0 Jemputan Penceramah Luar • 4.0 Penyediaan peralatan, bahan kursus & tempat • 5.0 Pelaksanaan • 6.0 Penilaian dan pelaporan PELAN TAKTIKAL 3
 78. 78. VISI SMKDP MENJADI SEKOLAH YANG BERKUALITI TARAF DUNIA ISU STRATEGIK Bekerja secara sepasukan dalam kalangan staf adalah kritikal bagi kecemerlangan sekolah MATLAMAT STRATEGIK Membina suasana tempat kerja yang menyeronokan. INDIKATOR PRESTASI (KPI) Peratus penglibatan staf dalam semua program anjuran sekolah pada hari cuti kerja. SASARAN 2005 (TOV) 2006 2007 2008 2009 2010 85% 87% 89% 91% 95% 100% OBJEKTIF Jangka Pendek Menjelang Disember 2006, semangat kerjasama secara sepasukan dalam kalangan staf ditingkatkan daripada 85% kepada 87%. STRATEGI (2) 1. Memupuk semangat kerja berpasukan. PELAN TAKTIKAL 3 (STRATEGI 3) Contoh pelan Tindakan: Pendahuluan
 79. 79. Pelan Tindakan (sambungan) PROGRAM TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS RM OUTPUT KPI PELAN KONTEGEN SI 1. Hari Keluarga Pengetua 2 hari 3000.0 0 Wujud kerjasama secara sepasukan dalam kalangan staf •% penglibat an staf •Bilangan jam kerja sukarela 1. Pengerusi Kelab Staf 2. Program Sukan Pemuafakat an Pengerusi Kelab guru dan staf Jan - November 500.00 Kerja berpasuka n % penglibat an staf •Bilangan jam kerja sukarela Pengerusi Kelab Staf
 80. 80. LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB KPI (tempoh masa) & Sasaran STATUS/KONTIGENSI 1 Mesyuarat staf 1.1 Ucapan Pengerusi 1.2 Lantik AJK dan Agihan tugas 1.3 Tetap tarikh 1.4 Bincang kos Pengerusi Kelab Staf 1 Hari 2 Tempahan bas dan penginapan Setiausaha 1 Hari 3 Taklimat staf Pengerusi Kelab Staf 1 hari 4 Pelaksanaan Semua staf 2 Hari 5 Laporan, Refleksi dan penilaian Setiausaha 3 Hari PELAN OPERASI 3 Nama Projek : Hari Keluarga Objektif : Meningkatkan kerjasama sepasukan dalam kalangan guru dan staf Tempoh: sekali setahun KPI : % penglibatan staf Sasaran : 95% guru dan staf melibatkan diri
 81. 81. Pelaksanaan dan penilaian seterusnya refleksi penambahbaikan 6 Fasa
 82. 82. MISI VISI BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS Objektif KPI Tov Sasaran Prestasi Sebenar Ulasan MATLAMAT:
 83. 83. PENGUKURAN DAN PENILAIAN KAEDAH BALANCE SCORECARD PERSPEKTIF Pencapaian Sebenar Target Matlamat Strategik Objektif KPI Unit Pengukuran 2006- 2007 2007- 2008 2008- 2009 2009- 2010 2006- 2010 M1 M1-O1 M1-O2 M1-O3 M2 M2-O1 M2-O2 M2-O3 M2-O4
 84. 84. 85 SEKIAN, TERIMA KASIH mbustaman/IAB/KPM/12
 85. 85. WASSALLAM. TERIMAKASIH
 86. 86. CONTOH 2 : Untuk Sekolah rendah: PERANCANGAN STRATEGIK Pensyarah Pembimbing Muhamad Bustaman Bin Haji Abdul Manaf Master Trainer (specialist)
 87. 87. SELAMAT DATANG KE SK NONGKOLUD TUARAN SEKOLAH PUNCAK ALAM
 88. 88. 2006 PROSES PRA PERANCANGAN PENETAPAN HALA TUJU ANALISIS PERSEKITARAN ISU, MATLAMAT & KPI OBJEKTIF STRATEGI TAKTIKAL OPERASI PELAKSANAAN & PENILAIAN 2010 VISI TERCAPAI PADA TAHUN 2010
 89. 89. Nama Sekolah: SK. NONGKOLUD PETI SURAT 805 89208 TUARAN Kod Sekolah : XBA4331 Gred : A No Tel/Fax : 088-788401 LamanWeb : http://www.sknt1.zoom-a.com.my Email : sk_nongkolud@yahoo.com ibrahim_hjpudin@yahoo.com asong@oum.edu.my
 90. 90. PRA PERANCANGAN 1
 91. 91. PRA PERANCANGAN - Memberi taklimat dan latihan kepada semua staf (persedian minda) - Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana - Mengumpul Maklumat sekolah dan prestasi sekolah, daerah & negeri - Membuat kajian keperluan (scan issues) - Membina jadual kerja pelaksana
 92. 92. AJK INDUK Penasihat : Guru Besar Pengerusi 1 : Guru Penolong Kanan Pentadbiran Pengerusi 2 : Guru Penolong Kanan HEM Pengerusi 3 : Guru Penolong Kanan Kokurikulum Pengerus 4 : Penyelia Petang Setiausaha : Guru-Guru panita AJK : Guru penyelaras pusat sumber : Guru bestari : Guru pemulihan khas : Guru kelas : Staf sokongan : Guru kaunseling
 93. 93. SEJARAH SEKOLAH Ditubuhkan pada tahun 1962, Sebagai NVS. Diasaskan oleh KK Hj Anih dengan mewakafkan tanahnya sebagai tapak sekolah. Di atas sebuah anak bukit dengan pemandangan yang indah panurama Teluk Mengkabong dengan perkampungan nelayan.
 94. 94. KEJAYAAN SEKOLAH OLAHRAGA 2002- Johan Keseluruhan zon Mengkabong Tuaran. 2003 - Naib Johan zon Mengkabong Tuaran. 2004 - Naib Johan zon Mengkabong Tuaran. 2005 - Johan Keseluruhan zon Mengkabong Tuaran. 2006 - Naib Johan zon Mengkabong Tuaran. BOLA SEPAK 2004 – Johan Bola Sepak Lelaki & Perempuan Daerah Tuaran. 2005 – Naib Johan Lelaki & Perempuan CATUR 2005 – Johan Daerah / Individu & Kumpulan
 95. 95. KEBUDAYAAN 2004 - Johan Koir SAJADAH & Tarian Daerah Tuaran Johan Tarian Rampaian. NASYID 2004 – Johan Festival Nasyid Daerah Tuaran - Naib Johan peringkat PPB. 2005 - Naib Johan Festival Nasyid Daerah Tuaran. 2006 – Naib Johan Festinal Nasyid Daerah Tuaran.
 96. 96. PERATUS KESELURUHAN PENCAPAIAN MATA PELAJARAN PENCAPAIAN UPSR 2003 - 2005 SUBJEK 2003 2004 2005 BM Kefahaman 98 87 97 BM Penulisan 87 89 98 B. Inggeris 83 63 37 Matemaik 90 80 82 Sains 100 43 53 PERATUS KESELURUHAN PENCAPAIAN UPSR TAHUN 2003 2004 2005 PERATUS 67.2 37.2 24
 97. 97. PK PENTADBIRAN GURU BESAR PK HEM PK KOKURIKULUM EN. IBRAHIM @ ASONG HJ PUDIN DGA34 MAKTAB : MAKTAB PERGURUAN KENT ( 1978-1979 ) MB DI SKNT1 : 22 OKT 2002 PN JESSIE ENTINGAN DGA32 MP GAYA KK MB DI SKNT1 : 30 OKT 2003 PN. JURIAH SALLEH DGA32 MP KENT TUARAN MB DI SKNT1 : 29 OKT 2005 PN. ROSLIA @ SILIAH GINDONG DGA32 MP KENT TUARAN MB DI SKNT1 : 30 OKT 2003 PENYELIA PETANG PN. ROSMIAH K. KIUN DGA32 MP KENT TUARAN MB DI SKNT1 : 5 NOV 2003
 98. 98. BILANGAN GURU 2006 Gred Guru Bilangan Guru Jumlah Guru Lelaki Perempuan DG 41 1 1 2 DGA 34 1 - 1 DGA 32 0 6 6 DG 29 11 9 20 JQAF 1 2 3 JUMLAH 14 18 32
 99. 99. LATAR BELAKANG IBU BAPA, KOMUNITI DAN PERSEKITARAN SEKOLAH KAJIAN SOSIO EKONOMI KELUARGA BIL BUTIRAN CATATAN 1. PROFESIONAL 5% 2. KAKITANGAN KERAJAAN 10% 3. KERJA SENDIRI/NELAYAN 70% 4. BURUH / KILANG 15%
 100. 100. KAJIAN PENEMPATAN MURID BIL BUTIRAN CATATAN 1. KG. NONGKOLUD 33.64% 2. KG. SKIM PENEMPATAN TELIPOK 6.41% 3. KG.SENGKUANG 15.00% 4. KG. MELALIN 14.01% 5. KG. PANJUT 4.84 % 6. TAMAN TELIPOK RIA 14.84% 7. LAIN-LAIN 11.26%
 101. 101. DOKUMEN PENARAFAN KENDIRI SEKOLAH BERPANDUKAN 12 ELEMEN SKPM
 102. 102. HALA TUJU SKNT1 2
 103. 103. MANDAT 1. Akta Pendidikan 1996 2. Surat Pekeliling iktisas 3. Peraturan Perkhidmatan Awam 4. Peraturan Kewangan 5. Siaran JPN/PPD 6. Dasar-dasar Kerajaan 7. Pekeliling Kerajaan
 104. 104. MISI SEKOLAH Untuk memberi pendidikan kepada generasi muda melalui pengurusan pendidikan berkualiti bagi melahirkan generasi seimbang berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara.
 105. 105. ANILISIS MISI 1. Tujuan atau sebab ditubuhkan organisasi? * Untuk memberikan pendidikan. 2. Kepada siapa perkhidmatan diberikan? * Generasi Muda 3. Apakah hasil akhir yang diingini? * Generasi Seimbang 4. Bagaimana dilaksanakan? * Melalui Pengurusan Berkualiti 5. Apakah nilai-nilai sebagai asas pegangan? * Falsafah Pendidikan Negara 6. Adakah ianya ringkas dan mudah diingati/difahami? * Ya
 106. 106. VISI SEKOLAH Mendapat tempat Pertama dalam Zon dan 5 sekolah terbaik daerah Tuaran pada Tahun 2010.
 107. 107. PIAGAM SEKOLAH • Memberi pendidikan yang berkualiti kepada anak didik kami. • Menerapkan budaya ilmu sebagai benteng pertahanan diri dan lambang kejayaan yang bersepadu seperti yang dituntut Illahi. • Memberi layanan yang seadilnya terhadap murid, guru dan Kakitangan sekolah. • Memastikan pembayaran gaji guru dan kakitangan dibayar 3 bulan dari tarikh melapor diri bertugas. • Melayan semua urusan ibubapa selewat-lewatnya masa 3 hari dengan ramah dan mesra. Sekolah Kebangsaan Nongkolud dengan penuh iltizam akan :
 108. 108. LENCANA
 109. 109. BENDERA
 110. 110. MAKSUD WARNA KUNING WARNA DIRAJA HIJAU CINTAKAN ALAM SEMULAJADI PUTIH ILMU YANG SUCI BIRU SEMANGAT BERUSAHA MERAH CAHAYA KEJAYAAN
 111. 111. ILMU PENDIDIKAN TERAS KEJAYAAN SATU PETUNJUK YANG SANGAT BERGUNA DALAM KEHIDUPAN. ILMU MERUPAKAN TERAS YANG DIPERLUKAN UNTUK MENCAPAI SEGALA CITA- CITA, TANPA ILMU PENDIDIKAN PASTI DIRI INDIVIDU AKAN TERJAJAH MINDANYA. MOTTO
 112. 112. • LAGU SEKOLAH SK NONGKOLUD TERSERGAM INDAH KU RASA MEGAH MENJADI WARGA INGINKU JULANG JADI SEJARAH SEKOLAHKU YANG TERNAMA Ch. TERPAHAT DALAM HATI NAMAMU KU SEMADI PENYULUH KESURAMAN DIKALA KU KEKALUTAN KECEMERLANGAN JADI PEGANGAN KEJAYAAN SATU WAWASAN MOGA AKAN TERBUKTI MENJANA MINDAKU INI
 113. 113. ANALISIS PERSEKITARAN Menggunakan … 3
 114. 114. KEKUATAN A. Staf S1 GB yang berpengalaman & berpengetahuan S2 GB ialah JUP ETeMS M3, KOSM M3 dan AMA S3 GPK yang berkebolehan dan berdidikasi S4 2 orang guru JU (ICT) Analisis SWOT
 115. 115. KEKUATAN B. Murid S8 80% murid tinggal berhampiran dengan sekolah S9 Murid bermotivasi tinggi S10 Murid berprestasi tinggi S11 Kesedaran budaya & sosial yang tinggi Analisis SWOT
 116. 116. KEKUATAN D. Fizikal S12 Mempunyai Makmal Sains, Pusat Sumber. S13 Kelas yang mencukupi (6 kelas ) S14 Bilik guru yang kondusif Analisis SWOT
 117. 117. KELEMAHAN A. Staf W1 GB selalu meninggalkan sekolah-urusan MGB, urusan PPD dan Kementerian. W2 Banyak staf perempuan ( cuti bersalin- mengganggu jadual P & P) W3 2 orang guru JU ICT sering terlibat dengan aktiviti anjuran JPN & PPD) Analisis SWOT W4 Guru-guru sering bekursus atau terlibat dgn program diluar sekolah W5 Terdapat kalangan warga sekolah yang kurang memberi kerjasama B. Murid W6 40% murid tidak bersarapan W7 Murid kurang tabiat membaca W7 Sambutan dlm sesuatu aktiviti kurang menggalakkan
 118. 118. PELUANG A O1 Perkongsian bijak dengan pihak berkuasa tempatan O2 Perkongsian bijak dengan pihak swasta O3 Tenaga guru terlatih dan berpengalaman O4 Wakil rakyat (MP/YB) sentiasa memberi sokongan terhadap program sekolah O5 Sokongan padu PIBG Analisis SWOT
 119. 119. CABARAN A T1 Terdapat pelajar yang kurang berminat untuk ke sekolah Analisis SWOT T2 50 % ibubapa berpendapatan rendah T3 Tahap kesedaran terhadap pendidikan ibubapa masih rendah T4 Ibubapa sukar menghadirkan diri dalam aktiviti / mesyuarat PIBG T5 Masalah pengangkutan bagi pelajar yang tinggal jauh dari sekolah T6 Sumbangan bantuan kewangan daripada ibubapa terhad
 120. 120. ISU, MATLAMAT, KPI DAN SASARAN. 4
 121. 121. Isu, Matlamat,Objektif, KPI dan Sasaran Bidang Isu Strategik Matlamat Strategik Objektif Indikator Prestasi Sasaran Tov (06) 07 08 09 10 Kurikulum Pencapaian akademik adalah bidang penting (core) untuk penilaian prestasi sekolah Peningkatkan pencapaian akademik. Peningkatkan Kelulusan UPSR % Kelulusan keseluruhan UPSR 50 55 60 65 70 Bilangan pelajar mendapat 5A 3 5 6 7 8 % kelulusan 50 55 60 65 70 %kelulusan 90 95 98 99 100 %kelulusan 55 65 70 80 90 %kelulusan 55 65 70 80 90 %kelulusan 80 82 90 95 100
 122. 122. OBJEKTIF 5
 123. 123. OBJEKTIF (S.M.A.R.T.) JANGKA PANJANG Meningkatkan kualiti pencapaian keseluruhan akademik ( UPSR) dari 29% ke tahap 70% dengan 20% tahap cemerlang A pada tahun 2010. JANGKA PENDEK Meningkatkan pencapaian BI dalam UPSR dari 37% ke 50% pada tahun 2006.
 124. 124. AKADEMIK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TAHUN 1 70% TAHUN 2 65% TAHUN 3 60% TAHUN 4 55% TAHUN 5 50% TAHUN 6 24% Matlamat Strategik : Meningkatkan kualiti pencapaian keseluruhan akademik ( UPSR) ke tahap 70% dengan 20% tahap cemerlang A pada tahun 2010.
 125. 125. STRATEGI 6
 126. 126. PENJANASTRATEGIK(TOWSMATRIKS) DALAMAN LUARAN S-Kekuatan S1-Mempunyai pemimpin yang berkaliber S2-Mempunyai guru –guru B.I yang terlatih S3-Mempunyai murid yang bermotivasi tinggi. S4-Mempunyai seorang pemeriksa kertas B.I UPSR W-Kelemahan W1-Murid kurang berkomunikasi dalam BI W2-Tabiat membaca buku BI kurang W3-Penggunaan BI ditahap minima oleh warga sekolah O-Peluang O1-Terdapat pusat tuition diluar O2-Sumbangan PIBG dan komuniti setempat dari segi kewangan dan tenaga. O3-Menerima BBM dari KPM dan JPN 04-Menjadi sekolah angkat YB Strategi 1 S1+S4+O2+O1+O4 1. Meningkatkan penguasaan BI dikalangan guru dan murid Strategi 3 W1+W3+O3 1. Meningkatkan tahap berkomunikasi dalam BI T-Ancaman T1-Tahap penguasaan BI ibu bapa rendah T2- Tiada bahan bacaan tambahan dirumah T3-Kurang galakan daripada penjaga Strategi 2 S2+S3+S5+T3 1. Meningkatkan kesedaran dikalangan ibu bapa dan warga sekolah tentang kepentingan penggunaan BI Strategi 4 W2+W3+T1+T2 1. Meningkatkan kesedaran dikalangan ibu bapa dan warga sekolah ttg bahan bacaan tambahan di rumah
 127. 127. Isu strategi Strategi yang dicadangkan Andaian/faktor Yang menyokong strategi Halangan untuk melaksanakan strategi Pendorong untuk memilih strategi ini Meningkatkan kualiti & pencapaian BI dari 37% ke 50% pada tahun 2006 1.Meningkatkan penguasaan BI dikalangan guru dan murid 2. Meningkatkan kesedaran dikalangan ibu bapa dan warga sekolah tentang kepentingan penggunaan BI 3. Meningkatkan tahap berkomunikasi dalam BI a. Penggunaan BI ditahap minima oleh guru dan murid b. Tahap kesedaran ibu bapa rendah c. Kurang penglibatan murid a. Kurang galakan daripada penjaga b. Kurang berminat mata Pelajaran BI a. Mempunyai murid yang bermotivasi tinggi. b. Mempunyai guru B.I yang terlatih PEMBINAAN STRATEGI UTAMA
 128. 128. ANALISA PEMILIHAN STRATEGI YANG STRATEGIK KRITERIA PEMILIHAN STRATEGI 1 STRATEGI 1 Guna Likart Scale (1-5) STRATEGI 2 Guna Likart Scale (1-5) STRATEGI 3 Guna Likart Scale (1-5) a. tahap kesukaran proses kerja kompetensi staf yang bertanggungjawab 5 1 1 b. kompetensi staf yang bertanggungjawab 2 3 5 c. sumbar kewangan dan kos pembiayaan terlibat 1 5 3 d. kemudahan infrastruktur dan peralatan 5 1 1 e. andaian keupayaan yang mengatasi halangan 5 3 3 f. andaian hasil yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat / isu misi dan visi. 5 3 4 g. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas. 3 3 3 h. Kesesuaian dengan persekitaran terkini. 4 3 3 i. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan (tidak guna skala, hanya Y / T) Ya Ya Ya JUMLAH (Ambil markah tertinggi tetapi mesti akur kepada (i) baru strategi dipilih) 30 22 23
 129. 129. PELAN TAKTIKAL 7
 130. 130. Bil Tindakan Tanggungjawab (pelaksana) Tempoh masa Sumber (kos,manusia alat) Output Petunjuk Prestasi Pelan Kontingensi Catatan 1 Kelas Bimbimba n BI PANITIA BI JUN - OKT RM500.00 Guru BI Pencapaian dan minat Murid bertambah Peningkatan Keputusan BI Dalam PKBS/UPSR Latih Tubi Dan penyediaan modul 2 Latihan berfoku s Panatia BI MISI Untuk memberi pendidikan kepada generasi muda melalui pengurusan pendidikan berkualiti bagi melahirkan generasi seimbang berlandaskan Falsafah MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan pencapaian akedamik. INDIKATOR PRESTASI ATAU FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN Peratus kelulusan UPSR OBJEKTIF Meningkatkan pencapaian BI dalam UPSR dari 37% ke 50% pada tahun 2006. STRATEGI Meningkatkan penguasaan BI dikalangan guru dan murid Pelan Tindakan
 131. 131. Pelan Tindakan Bil Pelan Taktikal Tanggung- jawab Tempoh Kos/ Sumber (RM) Output Indikator Prestasi Pelan Kontigensi 1. 2. Kelas bimbingan Latihan berfokus Guru Besar GPK 1 Panitia BI, BM,M3,SN Jan- Okt J an- Okt 500.00 Pencapaian dan minat murid bertambah. Keputusan PKBS UPSR Meningkat Ke 50% Latih Tubi Mengikut Topik
 132. 132. PELAN OPERASI 8
 133. 133. PELAN OPERASI Nama Projek: Kelas Bimbingan & Latihan Berfokus LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/CATATAN 1 Mesyuarat 1.1 Ucapan GB 1.2 Bentang kertas konsep 1.3 Pembentukan AJK 1.4 Agihan tugas 1.5 Merancang jadual 1.6 Penyediaan Bahan 1.7 Hal-hal lain GB GPK Kurikulum 1 hari 2 Mengenal pasti pencapaian – TOV dan Head Count Setiausaha Peperiksaan 3 hari 3 Menyediakan jadual kelas bimbingan dan agihan tugas guru Penyelaras Kelas 1 minggu 4 Surat mesyuarat •Kebenaran ibu bapa •Jadual waktu Jawatankuasa Logistik 1 hari 5 Kelas dan latihan bermula Guru-guru Februari - September 6 Penilaian & Penambahbaikan: Pemantauan penggal pertama -Penilaian prestasi- laporan AJK Pemantauan AJK Pelaporan 1 minggu
 134. 134. Carta Aliran TIDAK YA MULA TAMAT Mesyuarat Menyediakan TOV/HQ Menyediakan Jadual Surat Menyurat Pelaksanaan Penilaian
 135. 135. MISI VISI BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS Objektif KPI Tov Sasaran Prestasi Sebenar Ulasan MATLAMAT:
 136. 136. PENGUKURAN DAN PENILAIAN KAEDAH BALANCE SCORECARD PERSPEKTIF Pencapaian Sebenar Target Matlamat Strategik Objektif KPI Unit Pengukuran 2006- 2007 2007- 2008 2008- 2009 2009- 2010 2006- 2010 M1 M1-O1 M1-O2 M1-O3 M2 M2-O1 M2-O2 M2-O3 M2-O4
 137. 137. SEKIAN TERIMA KASIH.
 138. 138. PENERBIT TN. HJ. MOHD. SHAH B. HJ. HASSAN SK. BERPUSAT BUM-BUM, SEMPORNA KETUA UNIT EN. LUNGGO LEEM @ YUSRI SK. BUKIT QUOIN, TAWAU PENYELARAS EN. SALASA RAGOO @ REGU SK. TANJONG PISAU, SANDAKAN BUDAK PEJABAT EN. AZHAR SANI B. TAMAM SK. MUHIBBAH, SANDAKAN
 139. 139. FOKUS TUGASAN: PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PEJABAT SK MUHIBBAH BATU 4, JALAN CECILY, 90000 SANDAKAN.
 140. 140. SEJARAH Sekolah kebangsaan Muhibbah Sandakan dibuka pada bulan Disember 1991. Sekolah ini dibina di atas sebidang tanah tinggi yang telah diteres. Ia terletak di Batu 4, Jalan Cecily Utara. Sekolah Kebangsaan Muhibbah diperintis oleh 19 orang guru yang datangnya dari seluruh pelusuk Malaysia. Terdapat 2 bangunan 2 tingkat. Dibangunan ini terdapat sebuah Bilik Pusat Sumber, Bilik Muzik, Bilik Gerakan, Surau, Bilik Makmal, Bilik Guru, 2 Bilik Pendidikan Khas, Klinik Pergigian, Bilik Kerani dan bilik Guru Besar. Bermula pada bulan Januari 1992, murid-murid tahun satu seramai lebih kurang 440 orang merupakan perintis di sekolah ini. Kelas-kelas dipecahkan kepada nama-nama planet yang melambangkan sekolah ini berteraskan wawasan dan berilmu pengetahuan.
 141. 141. Kelas Bil. Murid Jumlah Kelas Bil. Murid Jumlah L P L P PRASEKOLAH 13 13 26 4 UTARID 18 15 33 PEND. KHAS 23 9 32 ZUHRAH 20 16 36 1 UTARID 19 13 32 BUMI 19 18 37 ZUHRAH 16 16 32 MARIKH 16 20 36 BUMI 17 14 31 5 UTARID 20 23 43 MARIKH 15 18 33 ZUHRAH 15 26 41 2 UTARID 18 14 32 BUMI 26 19 45 ZUHRAH 19 13 32 MARIKH 20 24 44 BUMI 17 15 32 6 UTARID 16 22 38 MARIKH 18 14 32 ZUHRAH 14 23 37 3 UTARID 17 20 37 BUMI 19 18 37 ZUHRAH 18 19 37 MARIKH 19 17 36 BUMI 17 18 35 MARIKH 17 19 36 JUMLAH L P KESELU RUHAN
 142. 142. BIL. LELAKI PEREMPUAN JUMLAH 1. 13 45 58
 143. 143. -Pencapaian Organisasi yang lepas - UPSR - KoKum (Zon, Daerah, Gabungan, Negeri, Kebangsaan, Antarabangsa) - lain-lain pencapaian - Kemudahan Fizikal
 144. 144. -Memberi penjelasan/kefahaman tentang tujuan membina perancangan strategik dan faedahnya kepada organisasi kepada “senior management staf” -Bentuk jawatankuasa kerja dan spesifikasi tugas. -Mengumpul semua mandat yang ada Semak tahap‘condition for success’ -Beri penjelasan tentang peranan dan tugas setiap ahli untuk memastikan kefahaman
 145. 145. ”Untuk Malaysia mencapai Pendidikan Bertaraf Dunia pada tahun 2020 maka Sabah dan Sarawak adalah menjadi penentu. Jika Sabah dan Sarawak gagal mencapai status pendidikan bertaraf dunia maka gagallah seluruh Malaysia.” Dato’ Dr. Ahmad Bin Sipon, Ucapan Utama Dalam Dialog Borneo, 29 Nov- 2 Dis 2005.
 146. 146. - Akta Pendidikan 1996 - Dasar Pendidikan Kebangsaan (PIPP 2006-20100 - Dasar Wawasan Negara 2001-2010 -Surat Pekeliling Ikhtisas -PKPA -Arahan Perbendaharaan -Lain dasar Kerajaan Malaysia
 147. 147. Menyediakan pendidikan berkualiti kepada generasi muda bagi menghasilkan modal insan cemerlang melalui pengurusan pendidikan bertaraf dunia dengan berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
 148. 148. PENDIDIKAN BERKUALITI PENJANA SKM CEMERLANG TARAF DUNIA
 149. 149. Kami warga SKMU dengan penuh komited dan berjanji untuk memberi perkhidmatan dan layanan terbaik kepada pelanggan kami seperti berikut: Murid: 1.1 Memberi pendidikan yang terbaik kepada semua pelajar sebagaimana yang dirancang dalam perancangan sekolah 1.2 Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, harmoni, kasih sayang dan mesra kepada semua murid.
 150. 150. 1.4 Memastikan kebajikan dan keselamatan semua murid pada setiap masa. 1.5 Melaksanakan secara berkesan semua kegiatan kokurikulum yang dirancang sehingga mencapai matlamat yang ditetapkan 1.6 Memastikan semua murid yang berbakat diberi bimbingan dan galakan sepenuhnya sehingga mencapai peringkat tertinggi dalam bidang kokurikulum.
 151. 151. 2. Ibu, Bapa dan Penjaga: 2.1 Memberi maklum balas sewajarnya terhadap semua urusan pelanggan dengan kadar tidak lewat di 2 hari. 2.2 Memastikan ibu bapa dan penjaga yang berurusan di kaunter mendapat layanan mesra dan diselesaikan dalam masa 15 minit. 3. Stakeholders: 3.1 Memastikan setiap arahan dan permohonan daripada PPD, JPN dan KPM mendapat maklum balas dalam tempoh 3 hari.
 152. 152. 4. Guru dan Kakitangan: 4.1 Memastikan setiap guru dan kakitangan dilayan secara adil dan saksama. 4.2 Mematuhi segala arahan dan dasar yang telah ditetapkan.
 153. 153. Sekolah cantik Murid cerdik Hasil menarik
 154. 154. • AMANAH • BERTANGGUNG JAWAB • KOMITED • JUJUR • IKHLAS • SETIA • MUAFAKAT
 155. 155. SLOGAN Berusaha, Berdisiplin, Berbakti REKABENTUK LOGO Bulan bintang :- ………. Obor : 5 bulatan : Jangka sudut : WARNA Kuning : Merah : Biru : Hijau : *CUBA KAITKAN DGN MISI DAN VISI SEKOLAH
 156. 156. WARNA Kuning : Merah :
 157. 157. STRENGTH S1- Guru Besar berpengalaman S2- Mempunyai Peruntukan PTJ, PCG & SUWA S3- Bilangan KTBM mencukupi S4 – Kelengkapan pejabat mencukupi S5 – Murid tinggal berhampiran dengan sekolah S6-Tiada kes salah laku yang berat. 100% Guru terlatih OPPORTUNITIES – O ) O1 - Perhubungan yang baik dengan pihak audit O2 – Hubungan baik dengan PPG O3 – perhubungan yang baik dengan KPT sekolah berdekatan O4 – Hubungan baik dengan Akauntan O5- Hubungan baik dengan PIBG WEAKNESS W1 – Ketua Pembantu Tadbir tidak cekap W2 – kurang pemantauan dari pentadbir W3-Pencapaian UPSR ditahap sederhana W4-Guru kurang motivasi W5-Pelajar tidak mengikut arahan W6-Kemudahan tidak mencukupi THREATS T1 - Keluarga kurang memahami tugas KPT T2- Masalah rumah tangga T3- Jarak tempat tinggal jauh dari sekolah T4-Tahap kesedaran ibubapa terhadap pendidikan anak-anak masih rendah T5- Padang sekolah tidak elok T6- sosial ekonomi ibu bapa
 158. 158. ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) SASARAN 06 07 08 09 10 KURIKULUM 1. Pencapian Akademik kurang memuaskan. Peningkatkan pencapaian akademik ketahap cemerlang % kelulusan UPSR %memperolehi 5 A % menguasai 3M 65 0.4 75 68 0.7 80 72 1.1 88 77 1.6 95 85 2.1 100 KOKURIKULUM 1. Pencapaian aktiviti kokum kurang memuaskan Peningkat pengelibatan dan pencapaian pelajar kegiatan kokurikulum sehingga peringkat negeri. Juara Peringkat -Zon -Daerah -Bahagian -Negeri P NJ P J NJ P J J NJ P J J J J
 159. 159. ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) SASARAN 06 07 08 09 10 HEM 1. Sahsiah pelajar kurang memuaskan Pemantapkan sahsiah dikalangan pelajar % ponteng % salahlaku % vandalisme 15 20 12 12 17 10 8 12 7 4 6 3 0 0 0 PEMBANGUNAN STAF 1. Kurang kemahiran dan pengetahuan dikalangan staf Peningkat kemahiran dan pengetahuan dikalangan staf % Penggunaan ICT % Penggunaan BI % Penggunaan BBB 20 30 40 17 27 35 12 22 25 4 11 10 0 0 0 KOMUNITI 1. Pengelibatan ibubapa dalam program sekolah kurang baik Peningkatkan pengelibatan ibubapa dalam program sekolah % kehadiran % sumbangan 60 40 50 30 35 15 20 5 0 0
 160. 160. ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) SASARAN 06 07 08 09 10 FIZIKAL 1.Mendapatkan anugerah 3K bagi peringkat negeri Peningkatkan pengurusan 3K diperingkat sekolah % indeks keselamatan % indeks kebersihan % indeks keceriaan 10 15 10 13 18 13 18 22 17 23 24 21 25 25 25 PENGURUSAN & PENTADBIRAN PEJABAT 1. Pengurusan sistem fail kurang Baik Peningkat kemahiran dan pengetahuan dalam pengurusan pejabat Indeks piawai dari MAMPU Sepanjang masa 2. Pengurusan kewangan kurang cekap Peningkatkan kecekapan pengurusan kewangan Bilangan teguran audit Tidak mendapat sijil audit berteguran
 161. 161. Pengurusan Dan Pentadbiran Pejabat PENTADBIRAN 1. Pengurusan Pentadbiran kurang cekap OBJEKTIF JANGKA PANJANG OBJEKTIF JANGKA PENDEK - Meningkatkan kecekapan semua kerani dan pihak pengurusan dalam tatacara pengurusan kewangan sekolah.
 162. 162. STRENGTH S1- Guru Besar berpengalaman S2- Mempunyai Peruntukan PTJ, PCG & SUWA S3- Bilangan KTBM mencukupi S4 – Kelengkapan pejabat mencukupi S5 – Murid tinggal berhampiran dengan sekolah S6-Tiada kes salah laku yang berat. WEAKNESS W1 – Ketua Pembantu Tadbir tidak cekap W2 – kurang pemantauan dari pentadbir W3-Pencapaian UPSR ditahap sederhana W4-Guru kurang krusus dan motivasi OPPORTUNITIES – O ) O1 - Perhubungan yang baik dengan pihak audit O2 – Hubungan baik dengan PPG O3 – perhubungan yang baik dengan KPT sekolah berdekatan O4 – Hubungan baik dengan Akauntan O5- Hubungan baik dengan PIBG 1. Memantapkan kemahiran dan pengurusan pentadbiran. (S2,S3,S4,O1,O3,O4). 3.Meningkatkan tahap kecekapan pengurusan. ( W1,W2,O1,O3,O4) THREATS T1 - Keluarga kurang memahami tugas KPT T2- Masalah rumah tangga T3- Jarak tempat tinggal jauh dari sekolah T4-Tahap kesedaran ibubapa terhadap pendidikan anak-anak masih rendah T5- Padang sekolah tidak elok 2. Meningkatkan kesedaran dan pengelibatan keluarga. ( S2,T1,T2,T3 ) 4.Meningkatkan kesedaran/motivasi di kalangan KTBM ( W1, W2, T1,T2 ,T3 )
 163. 163. KRITERIA PEMILIHAN STRATEGI 1 2 3 4 a. tahap kesukaran proses kerja kompetensi staf yang bertanggungjawab b. kompetensi staf yang bertanggungjawab c. sumbar kewangan dan kos pembiayaan terlibat d. kemudahan infrastruktur dan peralatan e. andaian keupayaan yang mengatasi halangan f. andaian hasil yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat / isu misi dan visi. g. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas. h. Keseuaian dengan persekitaran terkini. i. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan JUMLAH 5 5 5 5 5 5 3 5 Ya 38 5 5 5 5 4 5 4 5 Ya 38 4 5 5 5 4 4 4 5 Ya 36 5 4 5 5 4 4 3 5 Ya 35
 164. 164. ISU STRATEGIK Pengurusan kewangan kurang cekap. MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan kewangan sekolah. INDIKATOR PRESTASI (KPI) & Sasaran –Bilangan teguran audit –Tempoh tiada teguran audit – Tov 2005: 1 teguran. 2006: 0. 2007: 0. 2008:0 Tempoh: 3 tahun tiada teguran. OBJEKTIF (1) Strategi (1) - Meningkatkan kecekapan semua kerani dan pihak pengurusan dalam tatacara pengurusan kewangan sekolah. Memberi latihan intensif secara berkala kepada staf tentang pengurusan kewangan sekolah sebagaimana kehendak Perbendaharaan.
 165. 165. Taktik/tindakan (1) Kursus Pengurusan Kewangan Tanggungjawab 1. Ketua kerani 2. Kerani kewangan Tempoh JUN-OGOS Kos/Sumber RM400 (PTJ) Output Pengurusan Kewangan yang cekap dan tiada teguran audit Indikator Prestasi Bilangan kehadiran kursus Bilangan peserta puashati terhadap kursus. Bilangan kekerapan kursus Pelan Kontingensi 1. Temujanji dengan Audit peringkat gabungan. 2. Perkongsian dengan KPT sekolah (PTJ) berdekatan.
 166. 166. LANG KAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS 1 Mesyuarat 1.1 Ucapan GB 1.4 Agih Tugas 1.5 Peningkatan Kecekapan Pengurusan Pentadbiran 1.6 Bincang kos 1.7 Hal-hal lain -Ketua kerani -Kerani Kewangan -Kerani pentadbiran JUN- OGOS 2 Memohon Kursus-kursus yang ditawarkan -Ketua kerani -Kerani Kewangan -Kerani pentadbiran 3 Menghadiri Kursus -Ketua kerani -Kerani Kewangan -Kerani pentadbiran 1 minggu NAMA PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PENGURUSAN KEWANGAN OBJEKTIF PROGRAM: Menjelang akhir tahun 2006 pengurusan kewangan mencapai tahap minimum mengikut Indeks Piawai Anugerah Pengurusan Kualiti Kewangan. PROSES ALIRAN KERJA:
 167. 167. LANG KAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS 4 Pelaksanaan -Ketua kerani -Kerani Kewangan -Kerani pentadbiran Sepanjang masa 5 Penilaian -Guru Besar - Audit Gabungan Sebulan sekali 2 kali setahun 6 Post mortem Guru besar Selepas di audit
 168. 168. -Pelaksanaan dan penilaian -Seterusnya refleksi - Penambahbaikan
 169. 169. MISI VISI CONTOH BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS Objektif KPI Tov Sasaran Prestasi Sebenar Ulasan MATLAMAT:
 170. 170. PENGUKURAN DAN PENILAIANKAEDAH BALANCE SCORECARD PERSPEKTIF Pencapaian Sebenar Target Matlamat Strategik Objektif KPI Unit Pengukuran 2006- 2007 2007- 2008 2008- 2009 2009- 2010 2006- 2010 M1 M1-O1 M1-O2 M1-O3 M2 M2-O1 M2-O2 M2-O3 M2-O4
 171. 171. Muhammad Bustaman b. Abdul Manaf Institut Aminuddin Baki Kementerian Pelajaran Malaysia
 172. 172. “Lebih baik fikirkan bagaimana nak bagi jadi daripada memikirkan alasan kenapa tidak jadi”
 173. 173. Senyuman penceramah menusuk jiwa Kalahkan jelingan si anak dara Tujuk ajar diberi sungguh bermakna Akan kami abadikan jasa saudara Buat penceramah yang sentiasa ceria Keramahan anda pemudah bicara Pelan strategik isu utama Penentu halatuju sekolah perkasa Hak cipta terpelihara Azhar Sani Tamam Guru Besar SK. Muhibbah Sandakan 19 Mei 2006
 174. 174. Kalau Sabah penentu kegagalan Malaysia Adakah kita mendengar saja Dimanakah letaknya kewibawaan kita Atau beribu alasan perlu direka Aku kerja bukan kerna nak kaya Amanah yang diberi kan ku laksana Apa lah guna gaji diterima kalau kerja di beri, alasan melata Panduan diberi memudahkan cara Beban yang berat sudah tak terasa Harapan tuan tanggungjawab bersama Akan kami realisasikan kehendak Negara
 175. 175. CONTOH PERANCANGAN STRATEGIK- SEK RENDAH 1 Pensyarah Pembimbing Muhamad Bustaman Bin Haji Abdul Manaf
 176. 176. • Pendekatan yang digunakan dalam perancangan strategik ini berasaskan model John M. Bryson dalam bukunya yang bertajuk ‘Strategic planning for public and non profit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement 3rd Edition” PENGURUSAN STRATEGIK
 177. 177. MODEL PERANCANGAN STRATEGIK SK.JALAN KUANTAN 2 Fasa 1. Pra – Perancangan (Pembentukan J/Kuasa dan pengumpulan maklumat) Fasa 2. Hala tuju organisasi (Mandat,Misi,Visi, Misi dan Visi secara implisit) Fasa 3. Analisis Persekitaran (SWOT): Maklumat Dalaman & Luaran Fasa 4. Isu Strategik, Matlamat, KPI dan Objektif/Sasaran Fasa 5. Penjanaan Strategi, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Fasa 6. Pelaksanaan Strategi (Implimentasi) Fasa 7. Penilaian Prestasi & Penambahbaikan berterusan Sumber asal: Bryson, J.M (2003) Strategic Planing for Public and Non-Profit Organisation. San Francisco: Jossey-Bass
 178. 178. PROSES PRA PERANCANGAN 1. Mengadakan taklimat kepada staf tentang tujuan dan faedah pembinaan perancangan strategik 2. Menubuhkan jawatakuasa kerja dan senarai tugas. 3. Mengumpul maklumat tentang: • Latarbelakang organisasi – Sejarah – Lokasi – Enrolmen murid – Staf – Demografi Penduduk – Kemudahan Fizikal • Prestasi Akademik • Pencapaian Kokurikulum 4. Mengenal pasti mandat dan arahan terkini.
 179. 179. PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH JADUAL KERJA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Fasa 1: Pra Perancangan 1.1 Penubuhan Jawatankuasa Induk 1.2 Taklimat pembinaan perancangan strategik Jawatankuasa Kerja 1.3 Agihan tugas kepada guru-guru Jawatankuasa Kerja 1.4 Mengumpul maklumat: 1.4.1 Latar belakang sekolah 1.4.2 Sejarah Sekolah 1.4.3 Enrolmen Murid 1.4.5 Prestasi akademik dan kokurikulum 1.4.6 Disiplin Murid 1.4.7 Demografi Penduduk 1.4.8 Persekitaran Sekolah 1.4.9 Kemudahan Fizikal Feb. 2007 Perkara 1 Bil Dis. 2006 Jan. 2007
 180. 180. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Fasa 2: Halatuju Organisasi 2.1 Menyemak dan menganalisis mandat 2.1.1 Dasar Pendidikan Kebangsaan 2.1.2 Akta Pendidikan 2.1.3 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2.1.4. Pekeliling Perkhidmatan Awam 2.1.5 Pekeliling Perbendaharaan 2.1.6 Pekeliling Ikhtisas Fasa 2:Halatuju Sekolah 3.1 Mendefinisikan hala tuju sekolah 3.1.1 Menyemak pernyataan misi 3.1.2 Menyemak pernyataan visi 3.1.3 Menyemak pernyataan piagam pelanggan 3.1.4 Menyemak pernyataan moto, slogan, logo dan warna organisasi 3.1.5 Mempromosi halatuju 3.1.5.1 Perhimpunan 3.1.5.3 Perjumpaan ibubapa 3.1.5.3 Mural Feb. 2007 Perkara 2 3 Bil Dis. 2006 Jan. 2007 PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH JADUAL KERJA
 181. 181. Fasa 3: Analisis Persekitaran 6.1 Analisis persekitaran 6.1.1 Analisis Persekitaran Sekolah 6.1.2 Analisis Persekitaran Bidang 6.1.3 Pengumpulan analisis persekitaran 6.1.4 TOWS Matrik Fasa 4: Isu, Matlamat,KPI Sasaran dan Objektif 5.1 Kenal pasti dan pilih isu-isu strategik 5.2 Membentuk matlamat strategik & KPI 5.3 Menetapkan objektif jangka pendek & panjang Fasa 5: Penjanaan Strategi, Pelan Taktikal & Pelan Operasi 6.1 Pembinaan dan pemilihan strategik utama 6.2 Membina plan taktikal 6.3 Merangka dan membina pelan operasi Fasa 6: Pelaksanaan Strategi 7.1 Pelaksanaan Pelan Taktikal dan Operasi Fasa 7: Penilaian Prestasi dan Penambahbaikan berterusan 8.1 Borang penilaian prestasi 8 4 5 6 7 PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH JADUAL KERJA
 182. 182. PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH Jawatankuasa IndukPengerusi : PN. HJH. RAMLAH BT. NURDIN (GURU BESAR) Naib Pengerusi 1 : PN. NORSAPIAH BT. ABU (GPK KURIKULUM) Naib Pengerusi 2 : PN. ZAIROS BT. HJ. KASIM (GPK HAL EHWAL MURID) Naib Pengerusi 3 : EN. MOHD SADLI B. HARUN (GPK KOKURIKULUM) Setiausaha : EN. MOHD. SAIFUL B. ABDULLAH (GURU BIMBINGAN & KAUNSELING) AJK : SETIAUSAHA PEPERIKSAAN KETUA PANITIA MATAPELAJARAN GURU DISIPLIN SETIAUSAHA SUKAN GURU DATA PENBANTU TADBIR
 183. 183. PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH Jawatankuasa KerjaPenasihat : PN. HJH. RAMLAH BT. NURDIN (GURU BESAR) Pengerusi J/Kuasa Kurikulum : PN. NORSAPIAH BT. ABU Pengerusi J/Kuasa Kokurikulum : EN. MOHD. SADLI B. HARUN Pengerusi J/Kuasa Hal Ehwal Murid : PN. ZAIROS BT. HJ. KASIM Pengerusi J/Kuasa Kewangan : PN. ROHANI B. ABDUL TALIB Pengerusi J/Kuasa Pentadbiran Pejabat : PN. NORSAPIAH BT. ABU Pengerusi J/Kuasa Persekitaran dan Kemudahan Fizikal : PN. ZAIROS BT. HJ. KASIM Pengerusi J/Kuasa Pembangunan Sumber Manusia : PN. NORSAPIAH BT. ABU Pengerusi J/Kuasa Perhubungan Luar : PN. ZAIROS BT. HJ. KASIM
 184. 184. LATAR BELAKANG SEKOLAH Lokasi
 185. 185. LATAR BELAKANG SEKOLAH Sejarah• 14 Mac 1960 - ditubuhkan sebagai Sekolah Jalan Kuantan dengan menumpang di Sekolah Inggeris Jalan Batu. Mrs. D. Goh dilantik sebagai Guru Besar. • 2 Mei 1960 - Berpindah ke bangunan baru pada • 1963 - dijadikan 2 buah sekolah iaitu SRK. Jalan Kuantan 1 dan SRK. Jalan Kuantan 2 dengan menggunakan kawasan dan bangunan yang sama. • Pn. Chew Kim Kee dilantik sebagai Guru Besar pertama SRK. Jalan Kuantan 2 • Disember 1999 - bangunan baru mula dibina di padang sekolah. • Januari 2003 - berpindah ke bangunan baru. • Mengalami penguncupan murid dengan penutupan Flat Pekeliling pada tahun 2005.
 186. 186. LATAR BELAKANG SEKOLAH Guru Besar Pn. Chew Kim Kee 1963 - 1970 Pn. Laila Rozita 1971 - 1979 En. Abd. Latiff b. Abd. Hadi,PJK 1980 - 1982 Tn. Hj. Abas b. Abd. Latiff 1982 - 1985 Tn. Hj. Md. Isa b. Abdullah 1985 - 1987 Tn. Hj. Osman b. Ludin 1987 - 1993 Pn. Hjh. Nafisah bt. Ahmad 1993 - 1998 Pn. Hjh. Ramlah bt. Nurdin 2001 - sekarang Pn. Hjh. Sabariah bt. Ahmad 1998 - 2001
 187. 187. LATAR BELAKANG SEKOLAH Organisasi Pn. Ramlah bt. Nurdin GURU BESAR Pn. Norsapiah bt. Abu GPK KURIKULUM Pn. Zairos bt. Hj. Kasim GPK HAL EHWAL MURID En. Mohd. Sadli b. Harun GPK KOKURIKULUM
 188. 188. LATAR BELAKANG SEKOLAH Staf Akademik Bil JAWATAN GRED JUMLAH DGA29 DGA32 DGA3 4 DG41 1 GURU BESAR 1 1 2 GURU PENOLONG KANAN 3 3 3 GURU BIASA 22 3 25 JUMLAH 22 3 1 3 29
 189. 189. LATAR BELAKANG SEKOLAH Staf Sokongan Bil Jawatan Bil 1 Pembantu Tadbir 1 2 Pembantu Am Rendah 1 3 Pembantu Pra Sekolah 1 3 Pekerja Swasta 4
 190. 190. LATAR BELAKANG SEKOLAH Enrolmen Murid Lelaki Perempuan JUMLAH 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Tahun 1 60 28 45 27 105 55 Tahun 2 53 44 57 27 110 71 Tahun 3 47 37 43 36 90 73 Tahun 4 58 30 53 30 111 60 Tahun 5 38 36 42 27 80 63 Tahun 6 55 32 45 34 100 66 JUMLAH 311 207 285 181 596 388
 191. 191. LATAR BELAKANG SEKOLAH Demografi PendudukMurid berasal daripada: • Flat Pekeliling, Jalan Tun Razak • Kuarters Hospital Kuala Lumpur • Kampung Puah, Setapak • Kuarters Pulapol Penjaga terdiri daripada: • 40 % Kakitangan kerajaan • 35 % Kakitangan Swasta • 30 % Bekerja Sendiri Pendapatan Penjaga: • 6 % di bawah RM 600.00
 192. 192. LATAR BELAKANG SEKOLAH Kemudahan Fizikal• 1 buah Pejabat Pentadbiran • 1 buah Bilik Gerakan • 1 buah Bilik Guru • 2 buah Makmal Komputer • 2 buah Bilik Sains • 2 buah bengkel Kemahiran Hidup • 1 buah Bilik SAL/PAK • 1 buah Bilik BOSS (SPBT) • 1 buah Bilik Pemulihan • 1 buah Bilik Pend. Jasmani • 1 buah Bilik Pemulihan • 1 buah Bilik Sakit • 1 buah Bilik Muzik • 1 buah Kelas Prasekolah • 30 Bilik Darjah (16 digunakan) • 1 buah Kantin • 1 buah Dewan Terbuka • 2 buah Dewan Serbaguna • Dataran Perhimpunan
 193. 193. LATAR BELAKANG SEKOLAH Pelan Sekolah
 194. 194. PENCAPAIAN UPSR (2004- 2006) Mengikut Mata Pelajaran Tahun Mata Pelajaran 2004 2005 2006 % LULUS % GAGAL % LULUS % GAGAL % LULUS % GAGAL B. MELAYU (KEFAHAMAN) 90.1 9.9 90.0 10.0 90.6 9.4 B. MELAYU (PENULISAN) 85.2 14.8 61.0 39.0 87.5 12.5 BAHASA INGGERIS 61.7 38.3 65.0 35.0 65.6 34.4 MATEMATIK 76.5 23.5 73.0 27.0 73.4 26.6 SAINS 83.8 16.2 82.0 18.0 82.8 17.2
 195. 195. PENCAPAIAN UPSR (2004- 2006) Mengikut Peratus Kelulusan Keseluruhan Tahun BIL. CALON BIL. LULUS % LULUS 2004 81 46 56.9 2005 100 58 58.0 2006 64 40 62.5
 196. 196. PENCAPAIAN Kokurikulum Bil Kegiatan Peringkat 1. Pertandingan Keselamatan Lalulintas Shell Naib Johan Negeri 2003-2006 2 Pertandingan Sepaktakraw Johan Negeri – 2005 Naib Johan Negeri ( 2006) 3. Hoki Perempuan N. Johan Zon Keramat -2006 4. Pertandingan bercerita tahap 1 Johan Zon Keramat -2006 Ketiga Peringkat Negeri -2006 5. Pertandingan bercerita Tahap 2 Ketiga Zon Keramat - 2006 6. Story Telling Tahap 1 N. Johan Zon Keramat - 2006 7. Pidato Piala Diraja N. Johan Zon Keramat - 2006
 197. 197. HALATUJU SEKOLAH • Analisis mandat • Menjelaskan halatuju sekolah – Misi – Visi – Misi dan Visi secara implisit • Lencana • Moto • Bendera • Warna • Lagu Sekolah • Piagam Pelanggan • Penyebaran maklumat tentang halatuju sekolah
 198. 198. ANALISIS MANDAT • Mandat menjelaskan siapa kita dan apa yang disuruh atau diarah oleh “stakeholder”. • Mandat juga merupakan tauliah atau punca kuasa kepada organisasi dalam membuat keputusan dan menjalankan sesuatu tindakan.
 199. 199. MANDAT• Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) • Pekeliling Kemajuan Perkhidamtan Awam(PKPA – Bil. 4/1991- Strategi Peningkatan Kualaiti dalam Perkhidmatan Awam. – Bil. 7/1991 – Kualiti Meningkat Mutu Kerja – Bil. 8/1992 – Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja – Bil. 2/2005 – Garis Panduan bagi mewujudkan Petunjuk-petunjuk Prestasi Utama atau Key Perfomance Indicators (KPI) bagi melaksankan Pengukuran Prestasi di Agensi Kerajaan • Pekeliling Perkhidmatan Awam • Pekeliling Perbendaharaan • Pekeliling Ikhtisas – Kurikulum  Bil. 7/1989 - Penggunaan Buku Teks dan Buku Rekod Amali Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains KBSM  Bil. 3/1990 - Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Guru Mata Pelajaran Matematik  Bil. 10/1991 - Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah Rendah  Bil. 5/1992 - Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Mulai Tahun 1993  Bil. 4/1994 - Penilaian Perkara Asas Fardu ’Ain (PAFA) Dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian Menengah Rendah (PMR), dan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
 200. 200. MANDAT• Pekeliling Ikhtisas – Kurikulum  Bil. 7/1994 - Peruntukan Masa KBSR bagi Seminggu Dan Jadual Pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR  Bil. 11/1994 - Penggunaan Bahan Tambahan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4 Dan Sains Tahun 4 Di Sekolah Rendah  Bil. 10/1995 - Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal Bagi Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah  Bil. 7/1997 - Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Cina/Bahasa Tamil Di Sekolah Kebangsaan  Bil. 9/1998 - Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Di Sekolah Kebangsaan  Bil. 25/1998 - Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan  Bil. 3/1999 - Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran  Bil. 12/1999 - Penggunaan Buku Teks dan Buku Latihan dan Aktiviti yang Diperakukan Oleh Kementerian Pendidikan  Bil. 2/2002 - Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Yang Disemak Semula Bagi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)
 201. 201. MANDAT• Pekeliling Ikhtisas – Kurikulum  Bil. 8/2002 - Penawaran Mata Pelajaran Bahasa Tambahan Di Sekolah Kebangsaan (SK)  Bil. 9/2002 - Pelaksanaan Mata Pelajaran Sains Tahap Satu Di Sekolah Rendah  Bil. 11/2002 - Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Kebangsaan(SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), Sekolah Menengah (SM) dan Tingkatan Enam Mulai Tahun 2003  Bil. 6/2003 - Dasar Penggunaan Media dan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran – Kokurikulum  Bil. 1/1989 - Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah  Bil. 4/1992 - Panduan Penubuhan dan Pengurusan Persatuan Silat Sekolah  Bil. 8/1994 - Pelaksanaan Kokurikulum Pada Tahun 5 dan Tahun 6 KBSR  Bil. 1/1995 - Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah  Bil. 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan
 202. 202. MANDAT• Pekeliling Ikhtisas – Kokurikulum • Bil. 2/1997 - Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Persatuan Pakaian Seragam Sekolah • Bil. 24/1998 - Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan • Bil. 8/2000 - Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah • Bil. 17/2000 - Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah-Sekolah – Hal Ehwal Murid • Bil. 4/1991 - Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah • Bil. 3/1993 - Lapor Kepada Polis Salahlaku Yang Berbentuk Jenayah • Bil. 6/1995 - Menangani Masalah Ponteng Di Sekolah • Bil. 7/1995 - Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap Pelajar- Pelajar Sekolah • Bil. 4/1996 - Pelaksanaan Kuasa Disiplin dan Hukuman Di Sekolah • Bil. 4/1997 - Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok • Bil. 16/1998 - Menangani Kegiatan Gengster Di Sekolah • Bil. 8/1999 - Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah
 203. 203. MANDAT• Pekeliling Ikhtisas – Hal Ehwal Murid  Bil. 6/2000 - Menangani Masalah Keselamatan, Dadah Dan Gengster  Bil. 7/2000 - Mencegah Kebakaran Di Sekolah  Bil. 11/2000 - Membanteras Jenayah Di Kalangan Murid Sekolah  Bil. 6/2001 - Peringatan Mengenai Pengaruh Negatif Cybercafe dan Pusat Permainan Video Terhadap Murid-Murid Sekolah  Bil. 8/2001 - Pemantapan Pengurusan Disiplin Di Sekolah  Bil. 9/2001 - Penglibatan Pelajar Dengan Kegiatan Negatif  Bil. 10/2001 - Semua Guru Adalah Guru Disiplin  Bil. 2/2003 - Pindaan Pelaksanaan Borang Penentuan Kelayakan Skim Pinjaman Buku Teks SPBT 1 Kementerian Pendidikan  Bil. 7/2003 - Kuasa Guru Merotan Murid  Bil. 8/2003 - Penggunaan Buku Log Bagi Tujuan Memantau Laku Musnah (Vandalism) Di Kalangan Murid-murid Sekolah  Bil. 9/2003 - Pelaksanaan Sistem Laporan Adab Belajar (LAB) Murid-murid Sekolah Rendah Dan Menengah
 204. 204. MANDAT• Pekeliling Ikhtisas – Pentadbiran Pejabat  Bil. 9/1999 - Pengurusan Buku Rekod Perkhidmatan Kerajaan  Bil. 11/1999 - Pengedaran Surat Siaran Dan Pekeliling Kementerian Pendidikan – Persekitaran dan Kemudahan Fizikal  Bil. 7/1991 - Penggunaan Kemudahan Sekolah Oleh Pertubuhan dan Persatuan Belia  Bil. 1/1996 - Sikap Mengutamakan Keceriaan Dan Kebersihan Di Kalangan Pelajar  Bil. 6/1997 - Amalan Kebersihan Di Sekolah  Bil. 14/1998 - Garis Panduan Pembinaan Surau Sekolah Rendah & Menengah  Bil. 21/1998 - Persediaan Menghadapi Bencana Alam  Bil. 4/2002 - Pelaksanaan Program Sekolah Selamat – Pembangunan Sumber Manusia • Bil. 3/1989 - Tatacara Mengendalikan Kes-Kes Sakit Kronik dan Mental Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru) • Bil. 8/1991 - Perjumpaan Pengarah Pendidikan Negeri Dengan Kesatuan Guru • Bil. 2/1999 - Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah • Bil. 5/1999 - Larangan Terhadap Penglibatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, Staf Sokongan Dan Murid Sekolah Dalam Kegiatan Politik Anti-Kerajaan • Bil. 7/2001 - Garis Panduan Pakaian Guru Ketika Bertugas Di Sekolah
 205. 205. MANDAT• Pekililing Ikhtisas – Bidang Perhubungan Luar • Bil. 6/1988 – Panduan tajaan oleh syarikat/ badan perniagaan di sekolah • Bil. I/1991 – Penceramah Jemputan untuk majlis dan aktiviti agama Islam di sekolah. • Bil. 3/1993 – Mengundang orang kenamaan ke upacara sekolah • Bil. 9/1991- Permohonan mengundang orang-orang kenamaan ke upacara sekolah. • Bil. 6/1992 – Penerimaan hadiah dan sumbangan dari pertubuhan, institusi, syarikat dan kerajaan negara luar. • Bil. 12/2000 – Lawatan pendidikan murid di hari persekolahan • Bil. 19/2000 – Panduan menggalakkan kerjasama dan sumbangan pihak luar dalam program ICT di sekolah • Bil. 5/2001 – Batasan Persatuan Ibubapa Guru di sekolah.
 206. 206. PENGERTIAN MISI • Misi menjelaskan kerja yang dipertanggungjawabkan atau apa yang patut dilakukan. • Merupakan satu pernyataan ringkas yang meliputi tujuan atau sebab penubuhan sebuah organisasi, kepada siapa perkhidmatan yang diberikan, bagaimana dilaksanakan dan apakah hasil akhir yang diingini.
 207. 207. MISI Untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh melalui pendekatan bersepadu bagi melahirkan pelajar yang cemerlang berlandaskan aspirasi negara
 208. 208. PENGERTIAN VISI • Visi adalah gambaran pemikiran yang jelas tentang hasrat masa depan yang diinginkan (Cowley &Domb[2003],Beyond Strategic Vision). • Perkataan yang digunakan dapat membangkitkan semangat dan mempunyai cita-cita yang tinggi
 209. 209. VISI Sekolah Kebangsaan Jalan Kuantan 2 akan menjadi sekolah paling cemerlang dalam Zon Keramat menjelang tahun 2010
 210. 210. Keterangan warna: • Kuning – melambangkan kesetiaan dan kepatuhan kepada sekolah dan negara. • Biru - Melambangkan usaha, keharmonian dan perpaduan warga sekolah. • Merah – Melambangkan semangat kecekalan, kesungguhan dan keberanian warga sekolah menuju kecemerlangan. Keterangan bentuk: • Bulatan – Menguasai semua ilmu dengan nilai ketakwaan. • Segitiga – Melambangkan pendekatan yang bersepadu dalam menuntut ilmu. • Obor - Ilmu sebagai penyuluh hidup dan kebahagian masa hadapan. IMPLISIT Lencana Sekolah
 211. 211. SUCI, BERUSAHA DAN SETIA SUCI - kesucian hati guru memberi tunjuk ajar kepada pelajar-pelajar yang suci ketika memasuki alam persekolahan. BERUSAHA - usaha-usaha warga sekolah mencapai kecemerlangan pendidikan dalam semua bidang. SETIA - kesetiaan warga sekolah kepada sekolah dan negara. MISI DAN VISI SECARA IMPLISIT Moto
 212. 212. Keterangan bendera: Warna biru, putih dan kuning yang digunakan pada bendera sekolah berkaitan rapat dengan moto sekolah iaitu SUCI, BERUSAHA DAN SETIA. • Warna putih – melambangkan kesucian hati warga sekolah • Warna biru - melambangkan usaha-usaha ke arah kecemerlangan. • Warna kuning - melambangkan taat setia warga sekolah kepada negara. IMPLISIT Bendera Sekolah
 213. 213. MAJULAH SK JALAN KUANTAN 2 Ciptaan: Ramlan b. Haris Tempo: March Majulah maju jaya Sekolah yang berjasa Mendidik putra-putri Malaysia Berbakti untuk negara Semangat berusaha Disiplin yang mulia Amalkan sentiasa Seiring sekata Bersendi Rukun Negara Majulah SKJK2 Sekolah Jalan Kuantan Dua Curahkan bakti untuk semua Majulah sekolah kita -2X MISI DAN VISI SECARA IMPLISIT Lagu Sekolah
 214. 214. IMPLISIT Piagam Pelanggan Murid: • Mempastikan semua murid menerima pengajaran dan pembelajaran mengikut masa yang diperuntukkan. • Semua murid akan dilayan dengan adil tanpa mengira kaum dan agama • Semua murid akan dilayan dengan mesra apabila berurusan dengan kaunter pejabat. • Bantuan yang disalurkan oleh kerajaan akan diberikan kepada yang layak • Berpeluang menyertai semua program sekolah di peringkat zon,negeri dan kebangsaan bagi yang layak. Bahawa kami warga SK Jalan Kuantan 2 dengan ini berjanji akan memberikan perkhidmatan yang baik kepada:
 215. 215. Staf • Staff dapat bekerja dalam suasana kondusif • Staff baru mendapat gaji dalam tempoh 3 bulan pertama • Menerima latihan dalaman untuk peningkatan kendiri sekurang-kurangnya 3 kali setahun. • Guru dapat mengajar mengikut opsyen • Rekod perkhidmatan dikemaskini dalam tempoh 3 hari selepas menerima maklumat perubahan • Mendapat semua maklumat dan pekeliling perkhidmatan yang dikeluarkan oleh “stake holder” IMPLISIT Piagam Pelanggan
 216. 216. Waris • Akan dilayan sama adil tanpa mengira status • Setiap aduan akan disiasat dan maklum balas akan diberi tidak lebih dari 3 hari bekerja • Setiap cadangan/usul yang baik dan munasabah akan dipertimbangkan oleh pihak sekolah. • Permohonan untuk anak bertukar sekolah akan diselesaikan dalam masa 2 hari Stake Holder • Memastikan semua arahan JPN/KPM melalui surat makluman dan pekeliling diambil tindakan segera. • Semua surat JPN/KPM akan dijawab dalam masa 3 hari jika diperlukan Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberi,sila berjumpa atau hubungi Guru Besar di talian 03-40235525 atau email: skjk2020@hotmail.com IMPLISIT Piagam Pelanggan
 217. 217. ANALISIS PERSEKITARAN• Maklumat-maklumat yang dikumpul dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT/SWOC. • Kekuatan(S) dan Kelemahan (W) dilihat dari faktor dalaman sekolah. • Peluang (O) dan Cabaran/Ancaman(C/T) dilihat dari persekitaran luar sekolah berdasarkan aspek politik, ekonomi, sosial dan teknologi (PEST). • Analisis persekitaran (analisis SWOT)mengikut 8 bidang pengurusan • Kurikulum, Kokurikulum, HEM, Kewangan, Pengurusan Pejabat, Persekitaran dan Kemudahan Fizikal, Pembangunan Sumber Manusia, Perhubungan Luar
 218. 218. Kekuatan (S) Kelemahan (W) S1 (Kuri) -Pencapaian akademik di tahap memuaskan S2 (Koku) -Terdapat pelajar mewakili negeri S3 (HEM) -Jumlah murid yang tidak ramai dan mudah diurus S4 (Kew) - Pengurusan kewangan yang sistematik dan cekap S5 (P Pej) -Layanan kaunter yang cekap S6 (PF&I) -Kawasan sekolah yang kecil dan mudah diselenggara S7 (PSM) -Guru yang mahir dan berpengalaman dapat memberi kursus dalaman S8 (PL) -Hubungan baik dengan agensi luar W1 (Kuri) -Peratus lulus sesetengah m/pelajaran masih rendah berbanding subjek lain W2 (Koku) –Pencapaian kokurikulum ditahap minimum W3 (HEM) -GPK HEM sering bertukar W4 (Kew) -Sumber kewangan sekolah terhad W5 (P Pej) -Peralatan pejabat belum mencukupi W6 (PF&I) –Keceriaan sekolah ditahap sederhana W7 (PSM) -Terdapat guru tidak menguasai kemahiran ICT W8 (PL) -Komunikasi dengan komuniti ditahap sederhana ANALISIS PERSEKITARAN ORGANISASI
 219. 219. Peluang (O) Cabaran/Ancaman (C) O1 (P) -Ahli Parlimen yang sedia memberi sumbangan. O2 (E) -Mudah mendapat sumber kewangan daripada PIBG. O3 (S) -Terdapat banyak kemudahan awam dan agensi luar yang berhampiran. O4 (T) -Mudah mendapatkan bantuan tenaga mahir C1 (P) -Kurang mendapat perhatian dari kalangan pemimpim setempat. C2 (E) -Segelintir ibubapa/penjaga berpendapatan di bawah RM1000. C3 (S) -Pengaruh negatif dari kawasan persekitaran. C4 (T) -Tarikan sibercafe dan pusat permainan video. ANALISIS PERSEKITARAN ORGANISASI
 220. 220. ANALISIS PERSEKITARAN (BIDANG) KurikulumKekuatan (S) S1 - 100% guru terlatih S2 - 20% guru berpengalaman 10 tahun S3 - 3 orang Jurulatih Utama (JU) S4 – Pencapaian semua subjek UPSR melebihi 60% S5 - Bilik-bilik khas yang selesa S6 - Terdapat 2 buah makmal komputer Kelemahan (W) W1 - Hanya terdapat 4 orang guru opsyen B.Inggeris W2 - 2 orang guru bermasalah (buta, mental) W3 - Jurulatih Utama sering keluar W4 – Guru sering diarah menghadiri kursus W5 – Murid kurang berminat dalam subjek B.Inggeris Peluang (O) O1(P) – Wakil rakyat memberi sokongan O2(E) - Sumbangan kewangan dari individu dan badan korporat O3(S) – Hubungan dengan PIBG O4(T) – Perpustakaan Negara berhampiran dengan sekolah Cabaran/Ancaman(C) C1(P) – Kurang mendapat perhatian pemimpin setempat C2(E) - 6 % keluarga murid berpendapatan rendah C3(S) – Kawasan persekitaran terdedah dengan gejala sosial C4(T) - Terdapat banyak siber kafe dan pusat permainan video
 221. 221. Kekuatan (S) S1 - Dua orang guru adalah jurulatih dalam permainan hoki dan sepak takraw. S2 - Seorang pengadil hoki peringkat negeri S3 - Seorang pegawai teknik peringkat negeri bagi sepak takraw. S4 - 80% guru berminat dengan kokurikulum. Kelemahan (W) W1 - Padang sekolah kecil. W2 - 20% guru tidak berminat kokurikulum. W3 - Guru kurang mendapat pendedahan. W4 – 50% guru tiada kemahiran. Peluang (O) O1(P) - Terdapat ahli parlimen yang prihatin (YB Dtk. Zulhasnan Rafieq) O2(E) – Sumbangan kewangan dari ahli politik dan ahli perniagaan mudah diperolehi. O3(S) – Banyak kemudahan sukan yang berdekatan dengan sekolah. O4(T) - Berhampiran dengan Pusat Kokurikulum JPWP. Cabaran/Ancaman(C) C1(E) - Pekerjaan sampingan di persekitaran menarik minat murid. C1(S) - Tarikan aktiviti sosial di luar lebih kuat dari aktiviti kokurikulum. C3(T) - Tarikan dari siber kafe pusat permainan video. ANALISIS PERSEKITARAN (BIDANG) Kokurikulum
 222. 222. Kekuatan(S) S1 - Jumlah muid yang tidak ramai dan mudah diurus. S2 - Guru-guru bekerjasama, kerja berpasukan diamalkan. S3 - Bantuan KWAPM,RMT,SBT dan SPBT S4 - Program SSDM memudah guru disiplin mengesan rekod salah laku murid. S5- Guru yang mahir dalam bidang ICT Kelemahan(W) W1 - Terdapat 10% murid yang tidak mematuhi peraturan sekolah. W2 - Pengawas kurang cekap menjalankan tugas. W3 - Kesalahan yang berulang oleh murid yang sama. W4- Aktiviti pengukuhan disiplin kurang dijalankan Peluang(O) O1(P) - Bantuan kewangan daripada ahli politik kepada murid miskin. O2(E) - Sumber kewangan daripada PIBG dan agensi luar untuk menampung aktiviti sekolah – Ayamas, DBKL O3(S) - Ibu bapa mudah diajak berbincang sekiranya berlaku masalah disiplin. O4(T) – Kemudahan pusat perubatan yang berdekatan. Cabaran/Ancaman(C) C1(P) – Kelewatan bantuan akibat karenah birokrasi. C2(E) - 6% keluarga murid bertaraf sosio ekonomi rendah. C3(S) – Kawasan persekitaran terdedah keapda gejala sosial. C4(T) - Tarikan siber kafe dan pusat permainan video ANALISIS PERSEKITARAN (BIDANG) Hal Ehwal Murid
 223. 223. Kekuatan(S) S1 - Bilangan kakitangan pejabat mencukupi. S2 - Pengagihan wang panitia yang cekap S3 – Tiada audit berteguran Kelemahan(W) W1 – Sumber kewangan terhad W2 - Prosedur kewangan kurang difahami. W3 - Sekolah bukan bertaraf pusat tanggungjawab (PTJ) W4 – Kelewatan murid membayar yuran Peluang(O) O1(P) - Mudah mendapat sumbangan wakil rakyat O2(S) - Terdapat waris berkerjaya dalam bidang perakaunan, pegawai kewangan. Cabaran/Ancaman(C) C1(E) - Proses peruntukan JPN lewat. C2(S) - Sebahagian kecil (5%) daripada ibubapa enggan memberi sumbangan kewangan untuk menjayakan projek anjuran pihak sekolah CS(S) – Ibubapa menyalahguna bantuan wang kerajaan yang disalur melalui sekolah. ANALISIS PERSEKITARAN (BIDANG) Kewangan
 224. 224. Kekuatan(S) S1 - Guru Besar mempunyai asas pengurusan pentadbiran dan berpengalaman S2 - Ruang pejabat yang selesa. S3 - Staf pejabat mahir menggunakan teknologi terkini. Kelemahan(W) W1 - Pengurusan stok dan inventori tidak sistematik. W2 - Kakitangan kurang bermotivasi. W3 - Staf kurang arif peraturan perkhidmatan. W4 - Kakitangan tidak memahami misi dan visi sekolah. Peluang(O) 01(P) - Hubungan baik dengan pihak JPWP. 02(E) - Sokongan dan kerjasama PIBG memudahkan urusan pejabat. 03(S) - Terdapat waris staf sebagai pekerja profesional yg memudahkan urusan dgn pihak luar. 04(T) - Lokasi sekolah terletak di kawasan bandar -berhampiran dgn pejabat pos, bank & pejabat kerajaan. Cabaran/Ancaman(C) C1(E) - Persekitaran menarik minat staf untuk membuat kerja sampingan untuk menambah pendapatan. C2(T) – Sistem pengurusan pejabat yang sering mengalami proses penambahbaikan. ANALISIS PERSEKITARAN (BIDANG) Pentadbiran Pejabat
 225. 225. Kekuatan(S) S1 - Bangunan baru dan blok mencukupi S2 - 2 buah makmal komputer yg lengkap S3 – Bilik darjah dan bilik khas mencukupi. S4 – Kawasan sekolah yg kecil dan mudah diseleggara S5 – Pertandingan kebersihan kelas diadakan setiap minggu S6 – Pembersihan kawasan dan keselamat dilakukan oleh syarikat swasta. Kelemahan(W) W1 - Padang kurang rumput W2 -Tiada gelanggang permainan W3 - Terletak di tepi jalan yang sibuk. W4 – Guru kelas kurang menitik beratkan keceriaan. W5 – Tiada taman ilmu W6 – Sistem saliran tidak sistematik Peluang(O) O1(P) - Mudah mendapat sumbangan wakil rakyat O2(E) - Agensi luar sedia memberi bantuan kewangan O3(S) – Terdapat ibubapa dan penjaga yang menpunyai kemahiran pertukangan dan perkebunan. O4(T) – Agensi luar seperti DBKL mudah memberi kerjasama. Cabaran/Ancaman(C) C1(P) – Pemimpin setempat tidak dapat memberi perhatian sepenuhnya C2(E) - Sumbangan yang tidak menggalakkan keran ibubapa dan penjaga yang berpendapatan rendah C3(S) – Persekitaran terdedah kepada ancaman keselamatan dan vandelisme ANALISIS PERSEKITARAN (BIDANG) Persekitaran & Kemudahan Fizikal
 226. 226. Kekuatan(S) S1 – Terdapat 20% guru berpengalaman melebihi 10 tahun S2 – 30% guru mahir ICT dan dapat melaksanakan kursus dalaman kepada guru-guru lain S3 – Majoriti guru celik komputer S4 – Guru mencukupi 100% dan terlatih Kelemahan(W) W1 - Bilangan guru wanita melebihi guru lelaki menyebabkan sering terdapat guru cuti bersalin. W2 - Guru lama enggan mengikuti kursus yang dianjurkan oleh stake holders. W3 – Kebajikan guru kurang diberi perhatian. W4- Pencapaian penilaian prestasi diperingkat cemerlang kurang Peluang(O) O1(P) - Mendapat perhatian dari ahli politik untuk mengadakan perkembangan staf O2(E) - Mendapat peruntukan dari JPN untuk pembangunan sumber manusia O3(S) - Ibubapa berpeluang berinteraksi dengan staf semasa program sekolah Cabaran/Ancaman (C) C1(E) - Sumber kewangan yang tidak mencukupi C2(S) - Kelewatan mendapat guru ganti ANALISIS PERSEKITARAN (BIDANG) Pembangunan Sumber Manusia
 227. 227. Kekuatan(S) S1 - Hubungan baik dengan komuniti S2 - Lokasi sekolah yang strategik dan berhampiran dengan kemudahan awam serta agensi luar . S3 - Kesediaan guru menjalankan aktiviti anjuran komuniti dan agensi luar. S4 - Terdapat guru yang terlibat dengan jawatankuasa masyarakat setempat. Kelemahan(W) W1 – Staf kurang berkomunikasi yang dengan pihak luar untuk mendapatkan bantuan dan sokongan. W2 – Kurang perancangan aktiviti yang melibatkan komuniti W3 – Penyebaran maklumat program sekolah kepada ibubapa dan komuniti kurang berkesan. W4 - Sekolah kurang menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh agensi luar kerana kekangan masa dan aktiviti dalaman Peluang(O) 01 - Ahli politik dan ahli pernigaan bersedia memberi sumber kewangan. O2 - PIBG sedia memberi kerjasama dan sumbangan bagi menjayakan program sekolah ke arah meningkatkan kecemerlangan pelajar. O3 - Pihak komuniti dan agensi luar yang berdekatan seperti Bomba, Polis, HKL, Istana Budaya, Balai Seni Lukis, Bernama, DBKL dan Perpustakaan Negara sedia memberi kerjasama. Cabaran/Ancaman(C) C1 – Pemimpin setempat kesuntukan masa untuk memberi perhatian kepada program sekolah. C2 - Ibubapa kurang menghadirkan diri dalam program sekolah C3 – Terdapat persaingan dari sekolah berhampiran untuk mendapatkan kerjasama dari agensi luar. C4 – Kekangan tugas oleh pegawai perhubungan polis yang bertanggungjawab kepada sekolah ANALISIS PERSEKITARAN (BIDANG) Perhubungan Luar
 228. 228. Matlamat : Meningkatkan pencapaian akademik pelajar Objektif KPI Sasaran Inisiatif Tov 07 08 09 10 Meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan UPSR % lulus keseluruhan Bilangan 5A Gred purata 62.5 % 72.5 % 80 % 85 % 90 % Matlamat : Meningkatkan pencapaian kokurikulum. Objektif KPI Sasaran Inisiatif TOV 07 08 09 10 Meningkatkan penguasaan kemahiran murid Tahap pencapaian 1.peringkat zon 2. Peringkat Daerah 2 5 6 8 10 Sijil Penghargaa n MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & TARGET
 229. 229. Bidang : Hal Ehwal Murid Matlamat : Meningkatkan sahsiah dan jati diri murid Objektif KPI Sasaran Inisiatif TOV 07 08 09 10 Mengurangkan salah laku murid Bil. salah laku 30 20 15 10 0 Bidang : Kewangan Matlamat : Meningkatkan sumber kewangan. Objektif KPI Sasaran Inisiatif TOV 07 08 09 10 Mempelbagai program untuk menambah sumber kewangan Bil. Program yang telah diadakan 1 2 3 4 5 MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & TARGET
 230. 230. Bidang : Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal Matlamat : Meningkatkan keceriaan dan kemudahan dalaman persekitaran sekolah. Objektif KPI Sasaran Inisiatif TOV 07 08 09 10 Memenangi pertandingan keceriaan bilik khas di peringkat Zon Keramat Tahap keceriaan mengikut skala yang telah ditetapkan oleh JPN - 1 2 3 4 Bidang : Pentadbiran Pejabat Matlamat : Meningkatkan mutu pengurusan pejabat. Objektif KPI Sasaran Inisiatif TOV 07 08 09 10 Menyediakan komputer pejabat yang mencukupi dalam urusan pejabat dan pentadbiran Bil program yang dilaksanakan 4 6 8 10 12 Tajaan ahli politik dan ahli perniagaan MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & TARGET
 231. 231. MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & TARGETBidang : Pengurusan Sumber Manusia Matlamat : Menanam semangat budaya kerja yang berkualitiObjektif KPI Sasaran Inisiatif TOV 07 08 09 10 Guru dan staf mengamalkan budaya kerja yang berkualiti Bil kursus 4 6 8 10 12 Kursus perkembangan staf Kursus dalaman Bidang Pilihan : Perhubungan Luar Matlamat : Membina pemuafakatan yang kuat antara sekolah dengan komuniti Objektif KPI Sasaran Inisiatif TOV 07 08 09 10 Meningkatkan penyertaan ibubapa dalam program sekolah ke arah kecemerlangan % kehadir an ibu bapa dan komunit i dlm progam sekolah 50 60 70 80 90 Anugerah waris dan komuniti yang prihatin Meningkatkan bilangan penyertaan agensi luar dalam program sekolah ke arah kecemerlangan 50 60 70 80 90 Sijil Penghargaan
 232. 232. STRATEGI BIDANG PERHUBUNGAN LUAR • Strategi ini dijana menggunakan TOWS Matriks Bidang Perhubungan Luar iaitu berasaskan kepada analisis persekitaran bidang perhubungan luar.
 233. 233. ANALISIS KLCP UNTUK MENJANA STRATEGI Perhubungan Luar Kekuatan (S) Kelemahan (W) S1 - Hubungan baik dengan komuniti S2 - Lokasi sekolah yang strategik dan berhampiran dengan kemudahan awam serta agensi luar . S3 - Kesediaan guru menjalankan aktiviti anjuran komuniti dan agensi luar. S4 - Terdapat guru yang terlibat dengan jawatankuasa masyarakat setempat. W1 – Staf kurang berkomunikasi dengan pihak luar untuk mendapatkan bantuan dan sokongan. W2 – Kurang perancangan aktiviti yang melibatkan komuniti W3 – Penyebaran maklumat program sekolah kepada ibubapa dan komuniti kurang berkesan. W4- Sekolah kurang menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh agensi luar kerana kekangan masa dan aktiviti dalaman
 234. 234. ANALISIS PERSEKITARAN UNTUK MENJANA STRATEGI Perhubungan LuarPeluang (O) Cabaran (C) 01 - Ahli politik dan ahli pernigaan bersedia memberi sumber kewangan. O2 - PIBG sedia memberi kerjasama dan sumbangan bagi menjayakan program sekolah ke arah meningkatkan kecemerlangan pelajar. O3 - Pihak komuniti dan agensi luar yang berdekatan seperti Bomba, Polis, HKL, Istana Budaya, Balai Seni Lukis, Bernama, DBKL dan Perpustakaan Negara sedia memberi kerjasama. 04 – Terdapat ibubapa dan penjaga yang bekerja dengan agensi luar yang berhampiran C1 – Pemimpin setempat kesuntukan masa untuk memberi perhatian kepada program sekolah. C2 - Ibubapa kurang menghadirkan diri dalam program sekolah C3 – Terdapat persaingan dari sekolah berhampiran untuk mendapatkan kerjasama dari agensi luar. C4 – Kekangan tugas oleh pegawai perhubungan polis yang bertanggungjawab kepada sekolah
 235. 235. PERHUBUNGAN LUAR COWS MatriksKEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) PELUANG (O) S-O S1,S4,O1 – Mendapatkan sumber kewangan daripada ahli politik, komuniti dan agensi luar bagi menjayakan program kecemerlangan sekolah. W-O W1,03, 04 – Meningkatkan kemahiran komunikasi berkesan semua kakitangan sekolah. CABARAN / ANCAMAN ( C) S-C S2,S3,C3 – Melibatkan agensi luar dalam program sekolah ke arah kecemerlangan W-C W3, C2- Meningkatkan penglibatan ibubapa dan komuniti dalam program sekolah. W4,C4 – Menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh agensi luar DALAMAN LUARAN
 236. 236. SENARAI STRATEGI Strategi 1 • S1,S4,O1 – Meningkatkan keupayaan sumber kewangan sekolah Strategi 2 • W1,03, 04 – Meningkatkan kemahiran komunikasi berkesan semua kakitangan sekolah. Strategi 3 • S2,S3,C3 – Melibatkan agensi atau individu luar dalam program sekolah Strategi 4 • W3, C2- Meningkatkan penglibatan ibubapa dan komuniti dalam program sekolah. Strategi 5 • W4,C4 – Menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh agensi luar
 237. 237. PENILAIAN STRATEGI KRITERIA PEMILIHAN S1 S2 S3 S4 S5 a. Tahap kesukaran proses kerja kompetensi staf yang bertanggungjawab b. Kompetensi staf yang bertanggungjawab c. Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat d. Kemudahan infrastruktur dan peralatan e. Andaian keupayaan yang mengatasi halangan f. Andaian hasil yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat / isu, misi dan visi. g. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas. h. Kesesuaian dengan persekitaran terkini. i. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan 5 4 3 3 4 4 3 YA 4 4 3 2 2 4 4 3 YA 4 5 4 5 4 5 5 4 YA 5 4 4 2 2 4 4 3 YA 4 3 3 2 3 3 3 3 YA 3 Jumlah : 30 26 37 27 23 Keputusan (mengikut kedudukan) 2 4 1 3 5
 238. 238. SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAANStrategi 3 • S2,S3,C3 – Melibatkan agensi luar secara aktif dalam program sekolah ke arah kecemerlangan Strategi 1 • S1,S4,O1 – Mendapatkan sumber kewangan daripada ahli politik, komuniti dan agensi luar untuk menjayakan program kecemerlangan sekolah. Strategi 4 • W3, C2- Meningkatkan penglibatan ibubapa dan komuniti dalam program sekolah. Strategi 2 • W1,03, 04 – Meningkatkan kemahiran komunikasi berkesan semua kakitangan sekolah. Strategi 5 • W4,C4 – Menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh agensi luar.
 239. 239. ANALISA CADANGAN STRATEGI Isu Strategik Strategi yang dicadangkan Pelan Taktikal Fakta yg menyokong strategi ini Halangan untuk melaksanakan strategi ini Pendorong untuk memilih strategi Perhubungan antara sekolah dan komuniti ditahap sederhana Mendapatkan sumber kewangan daripada ahli politik, komuniti dan agensi luar bagi menjayakan program kecemerlangan sekolah Hari Usahawan, Gotong royong. Taman Tema. Sokongan dan kerjasama PIBG dan pemimpin setempat -Memilih masa yang sesuai -Penglibatan ibu bapa Sokongan PIBG Meningkatkan kemahiran komunikasi berkesan semua kakitangan sekolah. Kursus komunikasi berkesan Kepakaran dari BERNAMA -Memilih masa yang sesuai -Penglibatan ibu bapa Sokongan PIBG Melibatkan agensi luar dalam program sekolah ke arah kecemerlangan Hari Kesihatan, Buku Kegemaran Saya, Sambutan Bulan Kemerdekaan Agensi luar berdekatan (HKL,Perpustak aan Negara, Istana Budaya) Sukar mendapat penceramah yang mahir Kehendak sekolah
 • hafizler

  Jun. 18, 2021
 • pkhem73

  Jun. 4, 2021
 • HamdilwiraMatSaad

  Apr. 20, 2021
 • MusaHjTuah

  Feb. 15, 2021
 • ayinkedah

  Aug. 26, 2019
 • cikgumuin1

  Oct. 8, 2018
 • NurIzzahFatehaMdZahe

  Aug. 9, 2017
 • amira3112

  Jun. 5, 2017
 • ellybakar1962

  Oct. 11, 2016
 • rosmizasabu

  May. 20, 2016
 • ahmadzaki123

  Jan. 28, 2016
 • idiotyanderehanisakina

  Jan. 21, 2016
 • orkidpersonamelatiindah

  Jan. 15, 2016
 • jamiajaman

  Jan. 13, 2016
 • amalynasukor

  Jan. 10, 2016
 • djalee14

  Dec. 29, 2015
 • sarawiduri

  Nov. 14, 2015
 • mahimod

  May. 8, 2015
 • zulinah63

  Apr. 3, 2015
 • azierahman

  Feb. 2, 2015

Views

Total views

44,001

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

985

Actions

Downloads

1,772

Shares

0

Comments

0

Likes

29

×