Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metodologie

394 views

Published on

Published in: Education, Travel, Technology
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Metodologie

  1. 1. ANALÝZA BLOGŮ NA E-ZINU INFLOW.CZ Tonda Pokorný
  2. 2. Výzkumný problém <ul><li>Je Inflow.cz skutečně oborový </li></ul><ul><li>e-zin? </li></ul>
  3. 3. Výzkumné otázky <ul><li>Jsou blogy na Inflow oborově zaměřeny? </li></ul><ul><li>Jakým tématům se blogy nejčastěji věnují? </li></ul>
  4. 4. Metodologie <ul><li>Kvantitativní výzkum </li></ul><ul><li>Blog x Blogger x slovo </li></ul><ul><li>Analýza četnosti výskytu slov v textech </li></ul>
  5. 5. Závěr <ul><li>Problematika rozdělení slov do oborů </li></ul><ul><li>Analýza komentářů??? </li></ul>
  6. 6. Děkuji za pozornost

×