Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oriflame - Huong Dan Dat Hang Online Thang 10-2011

817 views

Published on

Xem thêm tại http://www.NgocThuyGroup.com

Published in: Lifestyle
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Oriflame - Huong Dan Dat Hang Online Thang 10-2011

  1. 1. HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG ONLINE C10/2011 CÁC BẠN LƯU Ý MỘT SỐ CODE SẢN PHẨM SAU ĐỂ ĐẶT HÀNG ONLINE: CODE SẢN PHẨM THỜI HẠN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ƯU ĐÃI01/10-21/10/2011 Mua 154.000 sản phẩm trong Cat 10 (không bao gồm các SP son và Son môi : 23543/ 23544/ 23545/ 23546/CATALOGUE sơn móng khuyến mãi), được chọn mua 1 màu son Pure Colour với 23547/ 23548/ 23549/ 23550/ 23551/ giá 30.000 hoặc 1 màu sơn móng Pure Colour với giá 45.000 (có 23552/ 23553/ 23554 thể chọn màu bất kỳ). Khuyến mãi có giá trị nhiều lần. Sơn móng: 23160/ 23161/ 23162/ 23163/ 23164/ 23165/ 23166/ 23167/ 23168/ 23169/ 23170/ 23171 (Nhập SP cần mua vào phần đặt hàng) Mua 154.000 sản phẩm trang 82-83 Cat 10 sẽ được mua một trong các SP sau với giá đặc biệt: 15888 – 99.000 6792 – 22.000 15888/ 6792/ 11360/ 13788 11360 – 261.000 13788 – 107.000 (Nhập vào phần đặt hàng)01/10-21/10/2011 Mua 3 SP Wellness Pack Woman (15388), Pack Man (15395), 15388 hoặc 15395 hoặc 18328WELLNESS Natural Balance Shake 7 Servings (18328) trong 3 kỳ Catalogue (Nhập SL cần mua vào phần đặt hàng, hệ liên tiếp được tặng 1 SP thứ 4 cùng loại thống sẽ tự động hiển thị SP tặng) Mua 3 SP Wellness Natural Balance Shake hương Dâu (15447) 15447 hoặc 15448 hoặc 22138 hoặc hương Vani (15448) hoặc hương Sôcôla (22138) trong 3 kỳ (Nhập SL cần mua và tặng vào phần đặt Catalogue liên tiếp được tặng 1 SP thứ 4 (có thể chọn hương Dâu hàng, hệ thống tự động trừ tiền SP tặng) hoặc Vani hoặc Sôcôla bất kỳ) Mua Wellness Pack Man (15395) được mua Túi xách Wellness 17568 (17568) với giá 227.000 (giá TVV, giảm 50%). KMãi chỉ áp dụng (nhập vào phần đặt hàng) trong CAT 10 Mua Wellness Natural Balance Shake bất kỳ (15447/ 15448/ 22138/ 15400 18328) được mua Swedish Beauty Complex (15400) với giá chỉ (nhập vào phần đặt hàng) 192.000 (giá TVV, giảm 50%). Khuyến mãi chỉ áp dụng trong CAT 1001/10-21/10/2011 GIA NHẬP 01/04-22/05/11 WP1 (14698+13905) : 60.000 WP1: 575382QUÀ BƯỚC HOẶC 01/07-31/07/11 WP2 (16189+15027) : 60.000 WP2: 575383 HOẶC 11/09-30/09/11 WP3 (11367) : 60.000 WP3: 11367 GIA NHẬP 23/05-30/06/11 WP3 (17587+17588) : 69.000 WP3: 575647 GIA NHẬP 01/08-10/09/11 WP1 (20592 / 20593) : 69.000 WP1: 20592 hoặc 20593 WP2 (20649+22728) : 69.000 WP2: 575755 (nhập vào phần đặt hàng)01/10-21/10/2011 Bảo trợ thành công 2 hoặc 4 người đạt WP1 giai đoạn 01-10/09/2011QUÀ BẢO TRỢ BT2 (20649+22728) : 69.000 BT2: 575755 BT4 (20649+22728+22478+7047) : 69.000 BT3: 575756 (nhập vào phần đặt hàng)01/10-21/10/2011 TVV đạt 150BP trong CAT 9 được chọn mua 1 sản phẩm bất kỳ với Nhập mã SP cần giảm vào phầnB.CLASS giá giảm 40% (giá TVV) khi đặt đơn hàng 450,000 trong CAT 10 Business Class/Section (trừ SP Wellness)01/10-21/10/2011 Senior Manager trở lên, đạt tỉ lệ hoạt động 60% trong Cat 9, được 575845 hoặc 575846SALES ACTION tặng Bộ SP 575845 (NBS Strawberry+Pack Woman + Shaker) (nhập SP tặng vào phần đặt hàng) hoặc 575846 (NBS Strawberry + Pack Man + Shaker) khi đặt đơn hàng đầu tiên 450.000 trong Cat 10

×