Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Три стъпки към онлайн безопасност на децата

Важно за онлайн безопасността на децата

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Три стъпки към онлайн безопасност на децата

  1. 1. СТЪПКИ КЪМ ОНЛАЙН БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦАТА Да умеят да използват различните източници на информация в интернет и да могат да определят на коя информация да имат доверие Да знаят как да защитят своите компютри, лаптопи, таблети или телефони от нежелан външен достъп Да ползват интернет по начин, който не наранява и не пречи на останалите потребители 3 Източник: www.safenet.bg 2015, Надежда Андонова

×