Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа

4,308 views

Published on

 • Login to see the comments

аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа

 1. 1. ЕМУСТ Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа АУС-226 Б.Наранчимэг Ч.Ууганбат 2013
 2. 2. Агуулга • Тодорхойлолт • Бүтэц • Удирдлага • Үйл ажиллагаа • Стандарт • Жишээ • Дүгнэлт
 3. 3. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг гэдэг нь: -Тухайн аймгийн хүн амд нийгмийн эрүүл мэндийн болон нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж , -Сумын эмнэлгийг мэргэжлийн удирдлага , арга зүй, зөвлөмжөөр ханган, -Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх сургалт явуулах -Хөдөөгийн хүн амд хоёрдогч шатлалын лавлагаа тусламж үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллага.
 4. 4. Удирдлага
 5. 5. Удирдлагын бүтэц • Эмнэлгийн дарга эмнэлгийн удирдлагаар ажиллана. • Эмнэлгийн даргын шийдвэрийн дагуу удирдлагын баг байгуулж болно. • Уг багын гишүүд нь менежментийн мэдлэг, ур чадвар эзэмшсэн, эрдмийн буюу мэргэжлийн зэрэг цолтой байна. • Удирдлагын багийн гишүүд нь мэргэжлийн ба төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахина.
 6. 6. Удирдлагын гүйцэтгэх үүргээс: • эмнэлгийн зорилго, зорилт, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд хамт олон, төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдийн оролцоог дээшлүүлэх • хяналт тавих • ажилчдыг мэдээллээр хангах • эмнэлгийн дотоод дүрэм журмыг үлгэр жишээ болж мөрдөж ажиллах • нөөцийг оновчтой хуваарилах • төсвийг үр ашигтай захиран зарцуулах • эмнэлгийн үйл ажиллагааг дээшлүүлэх шинэ санааг авч хэрэгжүүлэх • зохих хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх гэх мэт.
 7. 7. Үйлчлүүлэгчдэд дараах үндсэн үйлчилгээг үзүүлнэ: •Амбулаторийн тусламж үйлчилгээ •Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж үйлчилгээ •Паракилиникийн тусламж үйлчилгээ
 8. 8. Өөрөөр хэлбэл:  оношлогоо  эмчилгээ  сувилгаа  нөхөн сэргээх  нийгмийн эрүүл мэнд
 9. 9. Бусад үйлчилгээ:  хоол хүнсний хангамж, хадгалалт  харуул хамгаалалт  угаалга  телевиз холбоо  эмийн сан  нийгмийн үйлчилгээ / өвчтөн эмнэлгээс гарах үед хамт олон гэр бүлтэй нь холбоо барих, ахуйн орчиндоо түргэн дасахад туслах /
 10. 10. Бусад үйл ажиллагааны нэгжүүд : • санхүү, эдийн засаг • аж ахуй • гал тогоо • автогараж • инженер техник, засвар үйлчилгээ / эмнэлгийн багаж тоног төхөөрөмж, барилга , сантехник, цахилгааны / • эмнэлгийн туслах аж ахуй • угаалга • ариутгал гэх мэт
 11. 11. Хэсгүүд 1. Эмчийн үзлэгийн хэсэг/амбулатори/ 2. Хэвтүүлэн эмлэх хэсэг 3. Паракилиник 4. Санхүү аж ахуйн хэсэг 1-р хэсэг Үйлчлүүлэгчдэ д эмчийн үзлэг, шинжилгээ хийж, онош тогтоон, эмчилгээг сонгож, шийдвэрлэх хэсэг 2-р хэсэг Өвчтөнг хэвтүүлэн, оношийг баталгаажуул ж, эмчлэх хэсэг 3-р хэсэг Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг дэмжих, баталгаажуулах чиглэлээр оролцдог хэсэг
 12. 12. Хэвтүүлэн эмчлэх хэсэгт : 1 Хүлээн авах 2 Дотор 3 Мэс засал /гэмтэл, нүд чих хамар хоолой, эрүү нүүрний / 4 Төрөх 5 Эмэгтэйчүүд 6 Сэхээн амьдруулах, эрчимт эмчилгээ 7 Мэдрэл , сэтгэцийн эмгэг 8 Уламжлалт анагаах 9 Арьс 10 Сүрьеэ 11 Халдварт 12 Бусад
 13. 13. Амбулаторийн хэсэгт: 1 Дотор 2 Мэдрэл 3 Хүүхэд 4 Эмэгтэйчүүд 5 Сэтгэц , гэм судлал 6 Нүд 7 Чих, хамар хоолой 8 Нөхөн үржихүй 9 Мэс засал, гэмтэл 10 Уламжлалт анагаах 11 Сүрьеэ 12 Арьс 13 Шүдний эмчилгээ 14 Эрүү нүүрний мэс засал 15 Хавдар судлал 16 Халдварт өвчин судлал
 14. 14. Паракилиникийн хэсэгт : 1 Нөхөн сэргээх эмчилгээ 2 Лаборатори , онош зүй 3 Эмгэг судлал, шүүх эмнэлэг 4 Яаралтай тусламж 5 Цусны станц 6 Дүн бүртгэл 7 Эмнэлгийн эмийн сан 8 Бусад
 15. 15. Эмч, мэргэжилтнүүдийн орон тооны доод хязгаар /31мэргэжлээр / • Third bullet point here Аймгийн нийт хүн Эмч, мэргэжилтний тоо G r o u p B 65500 хүртэл иргэнд 39,5 9 5 65501-90500 хүртэлх иргэнд 50 8 8 90501-ээс дээшээ 58,5 9 0
 16. 16. Жишээлбэл 65500 хүртэлх хүн амд 65501-90500 хүртэлх хүн амд 90501-ээс дээш хүн амд Дотрын эмч 2 3 4 Хүүхдийн эмч 2 3 3 Нярайн эмч 1 1 1 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч 2 3 5 Мэс заслын эмч 2 3 4
 17. 17. Эмнэлгийн бусад мэргэжилтнүүдийн орон тооны доод хязгаар Мэргэжлийн нэр Тоо Эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмнэлгийн дунд мэргэжилтэн /сувилагч, лаборант, техникч, эм найруулагч/ 32-33 Амбулаторид ажиллах эмнэлгийн дунд мэргэжилтэн/бага эмч, сувилагч/ 9 Хэвтүүлэн эмчлэх хэсэгт ажиллах эмнэлгийн дунд мэргэжилтэн Ээлжийн сувилагч 20 оронд 1 Эмчилгээний сувилагч 10 оронд 1 Эмнэлгийн туслах үйлчилгээний ажилтан/нягтлан, манаач, жолооч, мужаан, цахилгаанчин гэх мэт / -2-3/ -/шаардлагаар/ -/1/
 18. 18. Жишээ Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
 19. 19. Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн бүтэц
 20. 20. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг нь Сэлэнгэ аймгийн 100 гаруй мянган хүн амд Нийгмийн эрүүл мэнд, эмнэлгийн анхан шатны болон үндсэн нарийн мэргэжлийн хоёрдогч шатлалын тусламж үйлчилгээг үзүүлж нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд эмнэлгийн байгууллагуудыг мэргэжил арга зүйн тусламж удирдлагаар ханган ажилладаг. Нэгдсэн эмнэлэгт нийт 259 гаруй эмч ажилтантай.
 21. 21. Нутаг дэвсгэрийн хүрээний 17 сум, 6 тосгоны 100 гаруй мянган хүн амд эрүүл мэндийн хоёрдогч шатлалын лавлагаа тусламжыг үзүүлж байна. Нэгдсэн эмнэлэг 260 гаруй ажиллагсадтай, үүнээс 57 их эмч, 114 дунд мэргэжилтэн, бусад 88 ажилтантай, эмчилгээний 12 тасаг, амбулаторийн 26 кабинет, оношлогоо, лаборатори, инженер техникийн алба, граж, ариутгал, угаалга, гал тогоо зэрэг туслах 6 нэгжтэй.
 22. 22. • Мэс заслын тасаг • Төрөх тасаг • Дотрын тасаг • Хүүхдийн тасаг • Мэдрэлийн тасаг • Уламжлалт эмчилгээний тасаг • Сүрьегийн тасаг • Сэтгэцийн тасаг • Халдвартын тасаг • Ариутгал угаалгын тасаг • Яаралтай тусламжын тасаг • Эмэгтэйчүүдийн тасаг
 23. 23. Дүгнэлт Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг нь хөдөө орон нутгийн иргэдийг 2-р шатлалын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээгээр хангах зорилготой байгууллага юм. Нэгдсэн эмнэлгүүд өөрийн барилга, өрөө тасалгаануудтай, тодорхой хэсгүүдтэй бөгөөд эмнэлгийн дотоод журамтай ба түүнийг бүх ажилчид дагаж мөрдөх учиртай. Эмнэлэгт эмч, эмнэлгийн дээд болон дунд мэргэжилтүүд, аж ахуйн ажилтнууд ажиллах ба эмнэлгийн ажилтнуудын орон тоог тодорхой стандартаар тогтоосон байдаг. Эмнэлгийн эмч ажилтнууд эрх үүргийнхээ дагуу иргэддээ үйлчилж, хүн амын эрүүл мэнд, амь насыг хариуцан идэвхтэй ажиллаж, өргөсөн тангарагаа биелүүлэхийг эрхэм зорилгоо болгосон байдаг. Аймгийн Нэгдсэн Эмнэлэгийн эмч, сувилагч , ажилчдын эрх үүрэг, стандартын үзүүлэлтүүдийн тухай дэлгэрэнгүй баттай мэдээллийг www.legalinfol.mn www.estandart,mn зэрэг цахим хуудаснуудаас авах боломжтой.
 24. 24. Ашигласан материал • www.estandart.,mn • www.legalinfo.mn • www.emch..mn • www.moh.mn
 25. 25. Анхааралт тавьсанд баярлалаа.

×