Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konsep penjagaan pesakit

15,057 views

Published on

KONSEP PENJAGAAN PESAKIT yang perlu anda ketahui

Published in: Health & Medicine
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Konsep penjagaan pesakit

 1. 1. KONSEP PENJAGAAN PESAKIT Disediakan Oleh : Nassruto
 2. 2. Objektif 1. Menyatakan definisi penjagaan kejururawatan 2. Menerangkan prinsip-prinsip asas penjagaan kejururawatan ke atas pesakit 3. Menerangkan aspek perundangan dan etika kejururawatan 4. Menerangkan konsep penjagaan kejururawatan secara holistik 5. Menerangkan keperluan aktiviti harian sebagai seorang pesakit 6. Memahami kepentingan penjagaan kejururawatan dalam proses penyembuhan pesakit
 3. 3. KEJURURAWATAN SEBAGAI SATU PERKHIDMATAN KESIHATAN • Kejururawatan merupakan salah satu bidang yang penting dalam penjagaan kesihatan dan perawatan penyakit • Perkembangan sejarah kejururawatan bermula dengan peranan kaum wanita di rumah sebagai seorang perawat kepada ahli keluarga hingga ke zaman moden ini
 4. 4. Peranan jururawat untuk mengubah tahap kesihatan seseorang berdasarkan pengetahuan “bagaimana” meletakkan diri dalam keadaan di mana bebas daripada penyakit atau sembuh daripada penyakit (Florence Nightingale 1860)
 5. 5. NURSING - KEJURURAWATAN DEFINISI : ““The act of utilizing the environment of the patient toThe act of utilizing the environment of the patient to assist him in his recovery”assist him in his recovery” (Nightingale 1860) ~~Tindakan di dalam menggunakan persekitaran pesakitTindakan di dalam menggunakan persekitaran pesakit bagi membantunya ke arah pemulihan ~bagi membantunya ke arah pemulihan ~
 6. 6. DEFINISI ““ Membantu klien yang sakit atau sihat di dalamMembantu klien yang sakit atau sihat di dalam pelaksanaan 14 aktiviti harian yang membawa kepadapelaksanaan 14 aktiviti harian yang membawa kepada pencapaian kesihatan, pemulihan atau kematian yangpencapaian kesihatan, pemulihan atau kematian yang aman. Di mana klien boleh melakukannya sendiriaman. Di mana klien boleh melakukannya sendiri sekiranya ia mempunyai kekuatan, keinginan atausekiranya ia mempunyai kekuatan, keinginan atau pengetahuan, Juga membantu klien ke arah mencapaipengetahuan, Juga membantu klien ke arah mencapai peringkat membantu diri sendiri seberapa yang boleh ”peringkat membantu diri sendiri seberapa yang boleh ” (Virginia Henderson – 1960)(Virginia Henderson – 1960)
 7. 7. 1. MANUSIA • Pesakit / klien / pengguna • Definisi pesakit • “insan yang menunggu untuk mendapatkan rawatan dan penjagaan perubatan” • Definisi klien • “insan yang mendapatkan nasihat atau perkhidmatan daripada insan lain yang layak untuk memberikan perkhidmatan terbabit”
 8. 8. 2. PERSEKITARAN • Hubungkait antara pesekitaran dan kesihatan • Persekitaran yang sihat mengundang kepada insan yang sihat • Persekitaran internal ~ personaliti, budaya, agama • Persekitaran external ~ udara, air, makanan, cahaya, pencemaran
 9. 9. SAMB… PERSEKITARAN • Persekitaran hospital yang bersih • Sterile method • Pendidikan kesihatan • Kaunseling • Kumpulan sokongan (support group) • Keselamatan • Kawalan “communicable disease”
 10. 10. 3. KESIHATAN • Subjektif dan individual Kesihatan boleh didefinisikan sebagai : • Tiada penyakit • Satu keadaan yang baik / sempurna • Keadaan yang boleh berubah • Kembalikan kekuatan / tenaga dalam badan • Kebolehan menyesuaikan diri kepada perubahan • Ketahanan jiwa / semangat
 11. 11. Definisi Kesihatan WHO (WORLD HEALTH ORGANISATION) : ““ A state of complete physical, mental andA state of complete physical, mental and social well being and not merely thesocial well being and not merely the absence of disease and infirmity “absence of disease and infirmity “
 12. 12. TEORI HIPOTETIKAL 1.1. MEDIKMEDIK : mendefinisikan kesihatan sebagai tiada penyakit atau tiada kecederaan 2.2. SAINTIS SOSIALSAINTIS SOSIAL : mendefinisikan kesihatan sebagai kemampuan berfungsi di dalam peranan sosial yang normal 3.3. IDEALISTIDEALIST : mendefinisikan kesihatan sebagai satu keadaan sempurna dari aspek fizikal, mental dan sosial pada manusia 4.4. HUMANISTHUMANIST : mendefinisikan kesihatan sebagai kemampuaan diri menyesuaikan kepada masalah kehidupan
 13. 13. 4. PERAWATAN • Disiplin yang melibatkan jagaan rawatan terhadap pesakit • C Competent / concern / careful • A Analytical • R Responsible / reliable / respectful • I Intelligent / integrity / impulsive • N Nurturing / neutral • G Grateful / gentle / growing
 14. 14. TEORI-TEORI KEJURURAWATAN 1. Memberi penekanan terhadap keperluan asas pesakit dan persekitaran. FLORENCEFLORENCE NIGHTINGALE (1860)NIGHTINGALE (1860) “Note on Nursing” 2. Membentuk interaksi interpersonal antara pesakit dan jururawat HILDEGARD E.HILDEGARD E. PEPLAU (1952)PEPLAU (1952) “Interpersonal Relations in Nursing”
 15. 15. TEORI-TEORI KEJURURAWATAN 3. Memberi penjagaan kejururawatan yang profesional kepada pesakit agar dapat melalui peringkat penyakit/ kesakitan yang akut LYDIA E. HALL (1959)LYDIA E. HALL (1959) “Nursing: What Is It?” 4. Membantu pesakit dalam pencapaian kemampuan diri dengan secepat mungkin Virginia Henderson (1966)Virginia Henderson (1966) “The Nature of Nursing”
 16. 16. TEORI-TEORI KEJURURAWATAN 5. Membantu pesakit mencapai tahap kesejahteraan yang maksima Martha E. Rogers (1970)Martha E. Rogers (1970) “The science of unitary man” 6. Menggunakan komunikasi untuk membantu pesakit mencapai adaptasi yang positif terhadap persekitarannya Imogene M. King (1971)Imogene M. King (1971) “Open system model”
 17. 17. TEORI-TEORI KEJURURAWATAN 7. Memberi perawatan dan membantu pesakit dalam penjagaan diri (self care) Dorothea E. Orem (1971)Dorothea E. Orem (1971) “Nursing: Concepts of Practice” 8. Mengenal pasti jenis-jenis permintaan (demands) ke atas pesakit dan adaptasi pesakit terhadap permintaan ini Sister Callista Roy (1976 & 1984)Sister Callista Roy (1976 & 1984) “Adaptasion model”
 18. 18. TEORI-TEORI KEJURURAWATAN 7. Mengurangkan tekanan supaya pesakit dapat pulih dengan cepat Dorothy E. Johnson (1980)Dorothy E. Johnson (1980) “The Behavioral System Model for Nursing” 10. Menyentuh kesan tekanan dan reaksi tehadap tekanan ke atas pembangunan dan pengekalan kesihatan Betty NeumanBetty Neuman (1982)(1982) “The Neuman Systems Model”
 19. 19. TEORI-TEORI KEJURURAWATAN 10. Menfokus ke atas perawatan pesakit dari perspektif humanistik dan pengetahuan saintifik untuk mencapai individu yang intergrated dan berfungsi sepenuhnya Jean Watson (1988Jean Watson (1988) “Nursing: Human Science and Human Care”
 20. 20. ASPEK PERUNDANGAN & ETIKA • Etika: disiplin melibatkan tindakan @ sikap yang benar / salah • Apa yang terbaik untuk semua orang • Permasalahan: dokumentasi, malpraktis, abuse, battery
 21. 21. PRINSIP-PRINSIP YANG MEMBANTU DALAM AMALAN KEJURURAWATAN • Mengekalkan hak individu manusia • Menghormati maruah seseorang • Hak untuk mendapat hak persendirian (privacy) • Melindungi pesakit/klien daripada ketidakcekapan @ tidak beretika
 22. 22. • Mengekalkan kecekapan • Melindungi masyarakat daripada maklumat salah • Mencegah dan mengelakkan kecederaan serta sebarang penyakit lain • Membantu dalam memenuhi keperluan fisiologi dan keperluan asas PRINSIP-PRINSIP YANG MEMBANTU DALAM AMALAN KEJURURAWATAN
 23. 23. PENJAGAAN KEJURURAWATAN SECARA HOLISTIK
 24. 24. Holistik • Melibatkan penjagaan menyeluruh • Perlu ambil kira respon pesakit terhadap penyakitnya • Kemampuan pesakit untuk memenuhi keperluan jagaan diri • Merangkumi kebersihan diri, persekitaran , keperluan nutrisi, komunikasi serta emosi yang berkaitan.
 25. 25. FISIOLOGIKAL • Penjagaan fizikal ~ ubatan & perawatan • Keadaan pesakit & kondisi penyakit • Keselamatan semasa rawatan • Rawatan berdasarkan umur pesakit • Keperluan pemakanan dan diet • Kebersihan diri
 26. 26. PSIKOLOGIKAL • Sokongan emosi • Menghormati hak pesakit • Rawatan berdasarkan tahap kesedaran • Privasi pesakit • Hak kerahsiaan
 27. 27. SPIRITUAL • Kebebasan berdasarkan kepercayaan agama • Tidak mengganggu proses perawatan
 28. 28. INTELEKTUAL • Memberi informasi dan pendidikan kesihatan • Hak pesakit mengetahui keadaan penyakitnya • Penerangan kepada setiap perawatan yang diberikan
 29. 29. SOCIOCULTURAL • Memahami adat & budaya yang berbeza • Menilai tahap ekonomi ~ rujuk kepada jabatan kebajikan masyarakat
 30. 30. Kesihatan Holistik juga merangkumi : • Kesihatan Fizikal • Kesihatan Mental • Kesihatan Emosi • Kesihatan Sosial • Kesihatan Rohani • Kesihatan Masyarakat • Kesihatan Persekitaran
 31. 31. 14 AKTIVITI HIDUP HARIAN HANDERSON 1. Bernafas 2. Makan dan minum 3. Perkumuhan 4. Pergerakan 5. Tidur dan rehat 6. Perlindungan 7. Pemeliharaan suhu tubuh
 32. 32. 14 AKTIVITI HIDUP HARIAN HANDERSON 8. Kebersihan diri 9. Keselamatan 10. Komunikasi 11. Kepercayaan 12. Bekerja rekreasi 13. Belajar berterusan
 33. 33. 7 KEPERLUAN ASAS • Bernafas • Makan dan minum • Mobilisasi • Tidur dan rehat • Kebersihan diri • Keselamatan • Perkumuhan
 34. 34. • Memahami perasaan & keperluan pesakit • Kepuasan keperluan asas meningkatkan kesejahteraan ~ gangguan kesihatan • Keperluan manusia sama ~ diubahsuai berdasarkan budaya • Kegagalan memenuhi keperluan asas ~ ketidakstabilan punca penyakit • Cara berbeza untuk memenuhi keperluan asas ~ rehat
 35. 35. “ individu yang dapat memenuhi keperluan asas dengan sebaiknya adalah lebih sihat, lebih gembira dan dapat berfungsi dengan lebih berkesan berbanding individu yang tidak dapat mencapai keperluan asas yang diperlukan” Abraham Maslow

×