Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Про обов'язковість правильного афілювання співробітниками НаУКМА своїх наукових публікацій

Наказ Президента НаУКМА №95 від 14.03.2016 р. "Про обов'язковість правильного афілювання співробітниками НаУКМА своїх наукових публікацій".

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Про обов'язковість правильного афілювання співробітниками НаУКМА своїх наукових публікацій

  1. 1. ,rjl/ !73 2016 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ" НАКАЗ Київ Про обо.,в'язковість правильного афілювання співробітниками НаУКМА своїх наукових публікацій З метою уніфікації наукометричних показників НаУКМА та оперативного ознайомлення наукової спільноти з результатами наукових досліджень, що виконуються в НаУКМА НАКАЗУЮ: 1. При публікації результатів своїх досліджень, усі співробітники Національного університету «Киє~о-Могилянська академ ія» (НаУКМА) повинн і афілювати себе з НаУКМА : для україномовних статей вказувати - Національний університет «Києво-Могилянська академію>; для англомовних - National University of Kyiv-Mohyla Academy. 2. Рекомендувати співробітникам НаУКМА мати власний профіль (чи ідентифікатор дослідника) в реєстрі ORCID (http://orcid.org) та/або на сторінці профілю в Google Академія (11ttps://scholar.google.com.ua) та шдтримувати йогоfіх в актуальному стані. 3. Науковій бібліотеці на постійній основі проводити семінари та тренінги для співробітників НаУКМА по створенню ідентифікаторів дослідника. 4. Науковій бібліотеці проводити регулярний аналіз профілів НаУКМА в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science (за умови доступу). Президент Віце-президент з наукової роботи та інформhтизації А. А. Мелешевич Т. О . Ярошенко

×