Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Dünyalar

1,318 views

Published on

Published in: Technology
 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ has really great writers to help you get the grades you need, they are fast and do great research. Support will always contact you if there is any confusion with the requirements of your paper so they can make sure you are getting exactly what you need.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Dünyalar

 1. 1. UZAKTAN EĞİTİMDE SANAL DÜNYALAR VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİLERİ UZE 613 Uzaktan Eğitimde Yeni Teknolojiler
 2. 2. Sanal Dünyalar › Sanal dünyalar, çevrimiçi ara yüzler aracılığıyla çok sayıda kullanıcı tarafından ulaşılabilen etkileşimli dijital ortamlardır. › Hem ortamla hem de diğer kullanıcılarla etkileşim gerçek zamanlıdır. › Etkileşimli üç boyut ortamı, kullanıcıların avatarlar ile temsil edilmesi, ve etkileşimli sohbet araçları sanal dünyaların karakteristik özellikleridir (Tepe, 2012.
 3. 3. Sanal Dünyaların Olumlu Yönleri › Eğitim bağlamında yapıcı öğrenme, araştırma, keşfetme ve yaratıcılık için zengin ortamlar sunar. › İşbirlikçi öğrenme ortamları yaratıp kişiler arası sosyalleşmeyi sağlar. › Eğitsel simülasyonlar olanak tanıyarak durum merkezli öğrenmeleri kolaylaştırır. › Sanal ortamlar, problem ve proje tabanlı ortamlar sunarak öğrencilerin yaşayarak öğrenmesine imkan tanır.
 4. 4. Sanal Dünyaların Olumlu Yönleri › Avatar kullanma ile gerçek hayatta karşılaşılabilecek risk faktörlerinin önüne geçilebilir. › Sanal ortamda yapılan işler kayıt altına alınabilir ve kontrol edilebilir. Böylece amaca uygun öğrenme ortamları yaratılmış olur. › Sanal dünyalar gerçek dünyadakine çok yakın ortamlar oluşturmaya olanak tanır.
 5. 5. Sanal Dünyaların Bazı Olumsuz Yönleri › Donanım yetersizliği ve düşük internet hızı sanal dünyaların kullanımında en büyük sınırlılıkların başında gelir. › Öğrencilerin ve öğretmenlerin teknolojiyi kullanma becerilerindeki eksiklikleri sanal dünyalarda amaca yönelik hizmet etmeyi zorlaştırır. › Öğretmen ve öğrencilerin sanal ortamda vücut dilini kullanmamaları öğrenme ortamları için olumsuz bir durum oluşturabilir.
 6. 6. Sanal Dünya Trendleri
 7. 7. Sanal Dünya Trendleri
 8. 8. Sanal Dünya Trendleri
 9. 9. Sanal Dünya Trendleri
 10. 10. Sanal Dünya Trendleri
 11. 11. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK › Gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerinin bilgisayar tarafından üretilen ses, video, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı, doğrudan veya dolaylı fiziksel görünümüdür. › Bu konsept kısaca gerçekliğin bilgisayar tarafından değiştirilmesi ve zenginleştirilmesidir. › Teknoloji kişinin gerçekliğe bakış açısını genişletme fonksiyonu görür. Buna karşı sanal gerçeklikte ise gerçek dünya yerine simüle edilmiş bir dünya vardır (Wikipedia, 2013).
 12. 12. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK › Artırılmış gerçeklik sayesinde, etkileşim içerisinde olmak istenilen bir öge; akıllı telefonlar, web-cam ya da perde gibi farklı platformlar üzerinden fiziksel dünya ile iletişim haline sokulur. Yaratılan görüntü neredeyse fiziksel dünyanın içerisindeymiş gibi gösterilir ve iletilecek mesaj, tüketiciye “ilgi çekici’ bir biçimde sunulur. › Özellikle Müzecilik, AVM, Turizm ve Organizasyon sektörleri tarafından sıklıkla kullanılan Artırılmış Gerçeklik uygulamaları, sağladığı yüksek pazarlama verimliliğiyle, diğer sektörler tarafından da yoğun ilgi görmektedir.
 13. 13. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMA ÖRNEKLERİ American Apparel Artırılmış Gerçeklik Uygulaması http://www.youtube.com/watch?v=0O9CUpqSNRU&feature=player_embed ded
 14. 14. Lexus Mayo Modellerini QR Kodu İle Canlandırıyor! › http://www.youtube.com/watch?v=wSK3qXIgzIE&fea ture=player_embedded
 15. 15. Volkswagen Up: Artırılmış Gerçeklik Uygulaması http://www.youtube.com/watch?v=CsTtNaSCzCc&feature=play er_embedded
 16. 16. Unilever Dijital Romantizm Artırılmış Gerçeklik Uygulaması http://www.youtube.com/watch?v=X82x7SqMbaU&feature=player_e mbedded
 17. 17. KAYNAKÇA › Tepe, T. (2012). Sanal Dünyaların Yaşamboyu Öğrenme Etkinliklerinde Kullanımı. http://kongre.egesem.org/userfiles/tansel_tepe.pdf › Wikipedia(2013). Artırılmış gerçeklik. http://tr.wikipedia.org/wiki/Art%C4%B1r%C4%B1lm%C4 %B1%C5%9F_ger%C3%A7eklik › http://arox.com.tr/augmented_reality.html › http://www.dijitalajanslar.com/projeler/artirilmisgerceklik/

×