Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alternativni izvori na energija2

94 views

Published on

Видови на алтернаривни извори

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alternativni izvori na energija2

 1. 1. Алтернативни извори на енергија Сончева енергија Ветер Хидроген Етанол Биодизел
 2. 2. Значење на алтернативната Е Европа и светот се тежок проблем: како да се намали загадувањето и саѓи емисиите во атмосферата, кој се јавува како резултат на глобалното затоплување, озонот дупки, кисел дожд, итн. Едно решение е да се користат алт ернат ивнит е извори како единствени за создавање на Е. За жал, еколошки најчистите гориво и енергија се уште најскапиот извор на енергија.
 3. 3. Хидроген – алтернативен извор на Е Водородот како алтернатива за транспорт на гориво произлегува од неговата чиста реакција на горење квалитети, неговиот потенцијал за домашно производство, како и на горивотото кое се добива со согорување на H во возилота. Потенцијал за висока ефикасностст (два до три пати повеќе отколку ефикасноста на бензинот). Водород се смета за алтернативно гориво под енергетски политички акт донесен 1992 година.
 4. 4. * Тој има највисока содржина на енергија по единица тежина на секое познато гориво. * Кога гори во моторот, водородот произведува ефикасно нула емисии; кога енергетското гориво ке согори, неговата вода е само отпад. * Водород може да произведе изобилство од домашни ресурси, вклучувајќи ги и природен гас, јаглен, биомаса, па дури и вода. *Поради зголемување на цената на бензинот и на зголемената свест за опасностите на стакленички гасови, сега најмногу се произведуваат автомобили кои работат на согорување на водород. * Во Лос Анџелес тајмс, во извештајот насловен како "тест на автомобилите кои работат на водород " на 15 јуни 2008 година објави дека е произведена е Honda FCX Clarity кој може да оди 270 милји. Тој исто така вели дека ГМ разви својот автомобил на водород. *Водород, не е директен извор на Е туку носител на истата . Со поголема достапност на водородни автомобили, производство на водород од соодветните извори на енергија може да придонесе за борба против глобалното затоплување.
 5. 5. Сончевата Е како алтернативен извор Ние секојдневно ја користиме сончевата Е за сушење алишта и храна . Сега во најскоро време ја користиме сончевата Е за генерирање на електрична Е. Всушност, секоја минута, доволно енергија пристигнува на Земјата да се исполнат нашите барања за цела година. Соларната Е се користи и за загревање на вода во домовите преку стаклени панели . Водата се пумпа низ цевките во панелот. Цевките се насликани со црна боја , па тие ја привлекуваат светлината и со тоа се топли водата .
 6. 6. Ветерот-како алтернативен извор на Е Во реалноста, енергијата на ветерот е претворена форма на соларна енергија. Зрачење на сонцето загрева различните делови на земјата ( водните површини) во различни стапки - особено во текот на денот и ноќта, но исто така и кога различни површини (на пример, на водата и земјата) апсорбираат или рефлектираат во различни стапки. Воздух има маса, и кога е во движење, тој содржи енергија на тој нов предлог - "кинетичка енергија." Некои дел од таа енергија може да се конвертира во други форми - механичка сила или електрична енергија - кој може да се користат за вршење на работата.
 7. 7. Постојат два основни модели на електрични турбини на ветер:-вертикална оска, или "јајце- тупалка" стил, и хоризонтални-оската (пропелер стил) машини. Хоризонтална оска-ветерни турбини се најчесто денес, кои го сочинуваат речиси сите "Нови размер" (100 киловати, kw, капацитет и поголема) турбини на глобалниот пазар. Денес, луѓето сфатија дека енергијата на ветерот ", е една од најпознатите ветувајќи нови извори на енергија", која може да служи како алтернатива на фосилните горива-генерира електрична енергија. Почнувајќи од 1999 година, светската енергија на ветерот достигна капацитет 10.000 мегавати, што е околу 16 милијарди киловат-часа електрична енергија. Тоа е доволно за да се служат повеќе од 5 градови со големина на Мајами, според американскиот Wind Energy Association. " Со други зборови, "повеќе на силата на ветерот значи помалку смог, киселите дождови, како и емисиите на стакленички гасови."
 8. 8. Ова ќе биде голем чекор напред за оваа технологија и ќе резултира со драматично зголемување во децентрализираните производство на електрична енергија. Префрлениот ветер има потенцијал да обезбедува значителни количини на енергија, по цена која е поевтина од повеќето други обновливи енергии, како брзина на ветрот се префрлани генерално повисока отколку на копно.
 9. 9. Етанол – како извор на Е Етанол е гориво етанол (етил алкохол), истиот тип на алкохол наоѓаат во алкохолните пијалоци. Тоа може да се користи како транспортно гориво, главно како додаток на биогориво за бензин. Етанолот е добар за економијата. Производство на етанол му создава на земјоделците услови за поддршка на внатрешните работи. И бидејќи етанолот се произведува во земјата, од земјата одгледуваат култури, ја намалува зависноста на државата од странската нафта и зголемувањето на нацијата енергетска независност.
 10. 10. Хемиската формула за етанол е CH3 CH2 OH. Во суштина, етан етанол е молекула со водород кој се заменува со хидроксилен радикал,-OH, кој е поврзан со јаглероден атом. Етанол произлегува од жито или други растенија. Етанолот се произведува со ферментација и со дестилација на зрна како пченка, јачмен и пченица. Друга форма на етанол, наречен биоетанол, може да се направи од многу видови на треви и дрвја, иако процесот е потежок .
 11. 11. Биодизел Биодизелот е течни гориво, произведено од растителни масла. Естерификација е процес на добивање растителни масти и масла. Како основна суровина се користат обично зрно семе од репка, соја и сончоглед.Хемискиот состав на биодизел е смеса од метилни естри на масни киселини (FAME). Биодизелот е технички идеална замена за дизел од фосилни резерви и нема значајна измена на Дизел.
 12. 12. Технолошкиот процес на производство на биодизел врз основаТрансестерификациона реакција на триглицериди со метанол, во присуство на на метали како катализатор, кои што се резултат на метил естри и глицерин. На биодизелот му се додаваат адитиви карактеристични за ниска температура и стабилизатори . Карактеристиките на биодизелот се слични на обичниот дизел а подобрувањето произлегува од содржината на кислород во биодизел, кој овозможува подобро согорување и го подобрува подмачкувањето, кој делумно се компензира влијанието на пониско енергетско содржина.
 13. 13. Сите овие податоци ни помогнаа да сфатиме дека користењето на Е од алтернативните извори е корисна како за средината така и за живиот свет и за самите нас. Затоа треба да се трудиме се повеке да ја користиме био- енергијата која е неисцрплива и нештетна !!!

×