Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
За време на ембрионалниот
развиток лимфоцитите кои се
формираат во коскената
срцевина се недиференцирани
клетки лимфоблас...
-Т лимфоцитите учествуваат во клеточниот
имунитет.Кон крајот на феталниот развиток, -Т
лимфоцитите преку лимфотокот премин...
Тие во контакт со вирусните антигени
продуцираат плазма клетки кои се вклучуваат во
одбраната преку синтеза на специфични
...
Отпорните на инфекции побрзо
создават имуноглобулини и потешко се
заболуваат.Организмот на човекот пред
раѓањето,во предна...
Имунолошкиот одговор на организмот
се базира врз природни или вештачки
антитела т.е разликуваме природен и
вештачки имунит...
АКТИВНИОТ ИМУНИТЕТ
НАСТАНУВА ВО СЛУЧАИ КОГА
ОРГАНИЗМОТ ПО КОНТАКТ СО
АНТИГЕНОТ САМОСТОЈНО
УЧЕСТВУВА ВО СОЗДАВАЊЕТО
НА АНТИ...
ПАСИВНИОТ ИМУНИТЕТ
НАСТАНУВА СО ПРЕНЕСУВАЊЕ
НА ГОТОВИ АНТИТЕЛА ПРЕКУ
ПЛАЦЕНТАТА ЗА ВРЕМЕ НА
ПРЕДНАТАЛНИОТ ПЕРИОД
ТрансплантацијаТрансплантација нана
органиоргани
Трансплантацијата е постапка на пресадување од
организмот дарител ДОНОРДОНОР , во организам примател
РЕЦИПИЕНТРЕЦИПИЕНТ. Т...
клеточен имунитет
клеточен имунитет
клеточен имунитет
клеточен имунитет
клеточен имунитет
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

клеточен имунитет

703 views

Published on

podelba i znacenje na kl.imunitet

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

клеточен имунитет

 1. 1. За време на ембрионалниот развиток лимфоцитите кои се формираат во коскената срцевина се недиференцирани клетки лимфобласти.
 2. 2. -Т лимфоцитите учествуваат во клеточниот имунитет.Кон крајот на феталниот развиток, -Т лимфоцитите преку лимфотокот преминуваат во лимфните јазли.Тие се вклучуваат во одбраната преку активирање на клетки убијци на интензивна фагоцитоза.
 3. 3. Тие во контакт со вирусните антигени продуцираат плазма клетки кои се вклучуваат во одбраната преку синтеза на специфични антитела и го паметат антигенот така што при повторен контакт со него веднаш продуцираат специфични антитела за одбрана
 4. 4. Отпорните на инфекции побрзо создават имуноглобулини и потешко се заболуваат.Организмот на човекот пред раѓањето,во преднаталниот период се подготвува за одбрана на организмот.
 5. 5. Имунолошкиот одговор на организмот се базира врз природни или вештачки антитела т.е разликуваме природен и вештачки имунитет
 6. 6. АКТИВНИОТ ИМУНИТЕТ НАСТАНУВА ВО СЛУЧАИ КОГА ОРГАНИЗМОТ ПО КОНТАКТ СО АНТИГЕНОТ САМОСТОЈНО УЧЕСТВУВА ВО СОЗДАВАЊЕТО НА АНТИТЕЛА
 7. 7. ПАСИВНИОТ ИМУНИТЕТ НАСТАНУВА СО ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ГОТОВИ АНТИТЕЛА ПРЕКУ ПЛАЦЕНТАТА ЗА ВРЕМЕ НА ПРЕДНАТАЛНИОТ ПЕРИОД
 8. 8. ТрансплантацијаТрансплантација нана органиоргани
 9. 9. Трансплантацијата е постапка на пресадување од организмот дарител ДОНОРДОНОР , во организам примател РЕЦИПИЕНТРЕЦИПИЕНТ. Трансплантацијата се базира врз имуно- биолошките реакции на организмот.Органот кој се трансплантира преставува туѓо тело за организмот се однесува како антиген.

×