Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MAC

304 views

Published on

WireTap Studio i Aperture

Published in: Technology, News & Politics
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

MAC

  1. 1. WireTap Studio i Aperture per MAC Judith Nerea   Jesús
  2. 2. <ul><li>Índex </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>1. Introducció a programes de MAC </li></ul><ul><li>2. WireTap Studio </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Utilitat </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Característiques </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>3.  Aperture </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Utilitat </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Característiques </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  3. 3. WireTap Studio és un programa d'edició d'audio creat i dissenyat únicament per a MAC.
  4. 4. Els avantatges trovats d'avant altres programes és la permanencia en tot moment del arxiu original sense tindre que fer una copia manual .
  5. 5. Aperture programa per a la edició d'imatges, selecció d'imatges instantàneas, organització de fototèques masives...
  6. 6. Finalment, MAC encara que sigui bastant car, és una gran inversió per aquelles persones que estan especializades en algun tipus d'edició. Personalment, aquest sistema és bastant interesant encara que podria estar millorat en alguns aspectes, conjuntament amb els seus programes, que tampoc són perfectes. FI

×