Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

11 mészáros jános meps v

 • Login to see the comments

11 mészáros jános meps v

 1. 1. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 2. 2. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. mottó: MIELŐTT SZIEGETŐANYAGOT, SZIGETELÉSI MŰSZAKI MEGOLDÁST VÁLASZT (TERVEZ, KIVITELEZ, IILETVE AD EL MÁSOKNAK) EGYEZTESSEN TŰZVÉDELMI TERVEZŐJÉVEL, SZAKÉRTŐJÉVEL !_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 3. 3. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Általános építésügyi előírások: EU Építési Direktíva Étv. OTÉK_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 4. 4. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Általános építésügyi előírások: EU Építési Direktíva Az építmények és részeik megvalósítása során a) az állékonyságra és a szilárdságra, b) a tűzbiztonságra, Étv. c) a higiéniára, az egészség- és a környezetvédelemre, d) a használati biztonságra, e) a zaj és rezgés elleni védelemre, f) az energiatakarékosságra és a hővédelemre, OTÉK g) az élet- és vagyonvédelemre vonatkozó jogszabályok és nemzeti szabványok előírásainak megfelelő, illetőleg azokkal legalább egyenértékű megoldást kell alkalmazni._______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 5. 5. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Általános építésügyi előírások: EU Építési Direktíva Az építmények és részeik megvalósítása során a) az állékonyságra és a szilárdságra, b) a tűzbiztonságra, Étv. c) a higiéniára, az egészség- és a környezetvédelemre, d) a használati biztonságra, e) a zaj és rezgés elleni védelemre, f) az energiatakarékosságra és a hővédelemre, OTÉK g) az élet- és vagyonvédelemre vonatkozó jogszabályok és nemzeti szabványok előírásainak megfelelő, illetőleg azokkal legalább egyenértékű megoldást kell alkalmazni._______________________________________________________________________________________________________________________________ _
 6. 6. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Általános építésügyi előírások: EU Építési Termék Direktíva Étv. OTÉK 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 7. 7. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Általános építésügyi előírások: EU Építési Termék Direktíva építési célra anyagot, készterméket és berendezést Étv. csak a külön jogszabályban meghatározott megfelelőségigazolással lehet forgalomba hozni vagy beépíteni. OTÉK 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 8. 8. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Általános építésügyi előírások: EU Építési Termék Direktíva építési célra anyagot, készterméket és berendezést Étv. csak a külön jogszabályban meghatározott megfelelőségigazolással lehet forgalomba hozni vagy beépíteni. OTÉK 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet: építési termék: minden olyan anyag, szerkezet, berendezés vagy több, különböző részből összeállított elem, amelyet azért állítanak elő, hogy építményekbe állandó jelleggel beépítsék_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 9. 9. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN 294. § Az építőanyagoknak a tűzvédelmi előírások alkalmazása szempontjából történő tűzvédelmi osztályokba sorolása a tűzveszélyességi anyagvizsgálatokban kapott mérési adatok, valamint meghatározott paraméterek és az osztályba sorolással kapcsolatos vonatkozó műszaki követelményekben rögzített besorolási kritériumok alapján történik. 295. § (1) A vonatkozó műszaki követelmény táblázatos formában tartalmazza azokat a szempontokat, melyek szerint az osztályba sorolás történik. A vonatkozó műszaki követelmény 7-7 osztályt különböztet meg általában az építési anyagok (kivéve a padlóburkolatok) és a padlóburkolatok, csőszigetelések vonatkozásában. Ezen osztályok jelölése: a) A1, A2, B, C, D, E, F, b) A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl, c) A1L, A2L, BL, CL, DL, EL, FL._______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 10. 10. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Épületszerkezetek, építőanyagok és építési termékek 289. § Az épületszerkezeteket a tervezés során úgy kell kiválasztani, hogy a) az épületszerkezetek teherhordó képességüket tűz esetén az előírt időtartamig megtartsák, b) a tűzvédelmi célú épületszerkezetek, anyagok, termékek tűz esetén szerepüket az előírt időtartamig betöltsék, funkciójukat megtartsák, a tűz jelenlétére hatékonyan reagáljanak, c) a tűz és kísérőjelenségei terjedését funkciójuknak megfelelően gátolják, nehezítsék vagy irányítsák, és d) az általuk okozott tűzterhelés, a belőlük fejlődő hő, füst, égésgázok mennyisége a lehető legkisebb legyen._______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 11. 11. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN 295. § (2) A fő tűzvédelmi osztályok meghatározása mellett A2-E, A2L-EL tűzvédelmi osztályok esetén a füstképződés és az égve csepegés, az A2fl-Dfl tűzvédelmi osztályok esetén a füstképződés kritériumainak figyelembe vételével további alkategóriákat határoznak meg: a) a füstképződési alkategóriák jelzései: s1, s2, s3, b) az égve csepegési alkategóriák jelzései: d0, d1, d2._______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 12. 12. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 13. 13. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 14. 14. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Megjegyzések a bemutatott „szigetelések” táblázathoz: - A szintszám növekedésével azonos TF esetén szigorodik, míg a gyengébb TF esetén csökken az elvárt teljesítményjellemző. - A menekülési útvonalon mindig szigorúbb a követelmény, mint egyéb beépítési helyen. - Csak a piros kerettel jelezett helyeken van eltérés a burkolat nélkül és a burkolattal alkalmazott szigetelésnél. Van értelme? - Csak a zöld kerettel jelzett helyen nincs megkülönbeztetve a „burkolat nélküli és a „burkolattal” történő alkalmazás (a Magyar Közlönyben). Van értelme? - A „burkolattal” történő alkalmazás esetén a BURKOLAT tűzvédelmi követelményeit a következő táblázat mutatja._______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 15. 15. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 16. 16. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Megjegyzések a bemutatott „burkolatok” táblázathoz: A szintszám növekedésével azonos TF esetén szigorodik, míg a gyengébb TF esetén csökken az elvárt teljesítményjellemző. -A menekülési útvonalon mindig szigorúbb a követelmény, mint egyéb beépítési helyen. -Önműködő tűzjelző és oltóberendezés létesítése esetén Bfl-s1 tűzvédelmi osztályú termék is alkalmazható. Hol? A középmagas és magas I-TF-ú épületekben – ahol jellemzően alapkövetelmény ezek létesítése. De csak a menekülési útvonalakon (lásd a piros keretezést)! Miért is ?_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 17. 17. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 18. 18. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 19. 19. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Alkalmazási példák • Az épület határoló szerkezeteiben, annak részeként • Épületen belül • Épületen kívül • Speciális alkalmazások_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 20. 20. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Alkalmazási példák Az épület határoló szerkezeteiben, annak részeként: - az építőanyagba keverve (pl: könnyűbeton) - a szerkezet belsejében (pl. házgyári panel) - a szerkezet külső részén (pl.: Thermo-Block)_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 21. 21. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Alkalmazási példák • Épületen belül: - szerkezeten belül (pl.: hangszigetelt válaszfal) - szerkezet felületén (pl.: belső oldali hőszigetelés) - gépészeti csővezetékek felületén (hőszigetelő csőhéj) - hőszigetelés a külső térelhatároló szerkezetek belső oldalán_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 22. 22. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Alkalmazási példák Épületen kívül: - lapos tetők szigetelései (hő, csapadékvíz) - homlokzati hőszigetelések_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 23. 23. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Fontos alkalmazási tudnivalók: Csak az adott beépítési célra (is) vizsgált és minősített építési termék alkalmazható jogszerűen ! Példák: - Padlóburkolatként minősített termékből (pl.: PVC padló) nem szabad falburkolatot készíteni ! - Kültéri alkalmazásra minősített termék (pl.: XPS tábla) nem alkalmazható beltérben fal/mennyezetburkolatként ! - Burkolatként nem minősített termék (pl.: habszivacs, papír tojástartó-tálca) nem építhető be hangszigetelő-hangelnyelő burkolatként ! - Az engedélyezett rendszereket rendszerként kell megvalósítani !_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 24. 24. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN További fontos tudnivalók: - Definíciók ( pl.: csarnok, tetőfödém, burkolat, stb.) - Szerkezeti részletmegoldások (rétegrendek, csomópontok) - Technológiai utasítások (műveletek, építési sorrend) - Dokumentálás (építési napló, fotózás eltakarás előtt, stb.) - Megfelelőség igazolás (ÉME, ETA, CE, szállítói/gyártói megfelelőségi nyilatkozat, stb.) - Jogszabályok és kötelezettségek (pl.: a munka előzetes bejelentése) - A szabályozás változásainak követése_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 25. 25. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Definíciók: MSZ EN ÉGHETŐSÉGI CSOPORT 13501-1 A1 A2 B C D E F_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 26. 26. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Definíciók: MSZ EN ÉGHETŐSÉGI CSOPORT 13501-1 A1 A2 B C D E F_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 27. 27. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Definíciók: Tűzveszélyességi osztály, tűzállósági határérték V. B I. A C ? IV. II. E III. D_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 28. 28. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN 332. § (5) A B–E tűzvédelmi osztályú hőszigetelő maggal rendelkező 10 cm-nél vastagabb burkolati- bevonati- és egyéb hőszigetelő rendszereket az alábbiak szerint kell kialakítani: b) a homlokzati nyílások felett legalább 20 cm szélességű-, teljes felületen felragasztott-, A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készülő tűzvédelmi célú sávot kell elhelyezni – az általános homlokzati felületen alkalmazott hőszigetelő anyag helyett és azzal azonos vastagságban –, melynek a nyílás mindkét oldalán legalább 30 cm-rel túl kell nyúlnia Forrás: Dr. T.L.G. 28_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 29. 29. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN • hálóerősítéses homlokzati szilikát vékony alap- és színvakolat 5 mm • EPS homlokzati hőszigetelés kb. 30cm • vasbeton fal15 cm • beltéri mészvakolat 2 cm • meszes glett és meszes festés Tűzterjedési szempontból fontos, hogy az ablakkáva és a redőnytok körül -100 mm hőszigetelés vastagság fölött - kőzetgyapot sáv védje az éghető anyagú hőszigetelést a megolvadástól, meggyulladástól (a redőnytok mögött is kőzetgyapotot kell alkalmazni) Forrás: Dr. T.L.G. 29_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 30. 30. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Tetőtéri beépítések: 340. § Beépített tetőterek tűzállósági követelményeinek meghatározása történhet g) a tetőteret is tartalmazó tűzszakasz tűzállósági fokozata alapján, a 16. melléklet 1-4. táblázatai szerint, b) a tetőtér kivételével legfeljebb 3 szintes és I-III. tűzállósági fokozatú épületek esetén a 16. melléklet 6. táblázat követelményei is alkalmazhatóak, azonban c) a beépítéssel középmagassá váló épületnél a 16. melléklet 6. táblázat nem alkalmazható._______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 31. 31. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 32. 32. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Kiegészítések a tetőtéri beépítésekkel kapcsolatban: 341. § (1) A tartószerkezetekre vonatkozó tűzállósági határérték- követelményt ki lehet elégíteni a 339. § (1) bekezdésben foglaltak szerint is._______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 33. 33. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Kiegészítések a tetőtéri beépítésekkel kapcsolatban: 341. § (1) A tartószerkezetekre vonatkozó tűzállósági határérték- követelményt ki lehet elégíteni a 339. § (1) bekezdésben foglaltak szerint is. 339. § (1) A tartószerkezetekre vonatkozó tűzállósági határérték- követelményt ki lehet elégíteni l) a használati tér felőli burkolat vagy tűzgátló álmennyezet alkalmazásával, ha az a tartószerkezettel együtt biztosítja a tartószerkezetre előírt tűzállósági követelményt, vagy önálló tűzállósági határértékkel rendelkező mennyezeti membrán tűzvédő képességével,_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 34. 34. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Kiegészítések a tetőtéri beépítésekkel kapcsolatban: 341. § (1) A tartószerkezetekre vonatkozó tűzállósági határérték- követelményt ki lehet elégíteni a 339. § (1) bekezdésben foglaltak szerint is. a) b) a tartószerkezeti elemek és azok szerkezeti kapcsolatainak Eurocode szerinti erőtani és tűzállósági méretezésével, c) akkreditált laboratóriumban végzett tűzállósági vizsgálattal igazoltan, vagy d) a 424-427. §-ok szerint igazoltan. Csak meglévő tégla, vasbeton és acélszerkezetek esetében az OTSZ 18. melléklet táblázataival._______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 35. 35. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 36. 36. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Kiegészítések a csarnoképületekkel kapcsolatban: 342. § Egyszintes csarnoképületek szerkezetei a 16. melléklet 7. táblázatában foglalt követelményeknek megfelelően is létesíthetőek._______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 37. 37. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Kiegészítések a csarnoképületekkel kapcsolatban: 342. § Egyszintes csarnoképületek szerkezetei a 16. melléklet 7. táblázatában foglalt követelményeknek megfelelően is létesíthetőek. És természetesen a – a tervező döntése alapján – a 16. melléklet 1.-5. táblázatai is alkalmazhatók._______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 38. 38. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Lapos tetők: - 60 kg/ m2 – nél nagyobb tömeg esetén a „tetőfödém tartószerkezet” követelmény érvényes a vázszerkezetre (gerendák, szelemenek) és a „tetőfödém térelhatároló szerkezetre” is - 60 kg/ m2 – nél nem nagyobb tömeg esetén a kettő szétválik és az eltérő követelmények érvényesek_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 39. 39. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 40. 40. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Forrás: Dr. T.L.G_______________________________________________________________________________________________________________________________ _
 41. 41. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN A tartószerkezetek és a szigetelések kapcsolódása: Réteges, szerelt térlefedő szerkezeteknél deklarálni szükséges a tartószerkezetet (annak rétegfelépítését) és a térelhatároló szerkezetet (annak rétegfelépítését) és a járulékos külső és/vagy belső oldali rétegeket (szigeteléseket, burkolatokat, fedéseket) ! Nem mindegy, hogy a hőszigetelés érdemi alkotórésze-e a vizsgált (tanúsított) tartószerkezetnek, vagy térelhatároló szerkezetnek !_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 42. 42. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Példa: többrétegű födém rétegfelépítése acél vázszerkezeten I. T4 1,5 mm PVC lemez 1 rtg elválasztó filc szigetelés 100 mm EPS 50 mm ásványgyapot 1 rtg párazáró fólia szerkezet 1 mm acél trapézlemez (150/80) szigetelés 100 mm üveggyapot burkolat 15 mm gipszkarton_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 43. 43. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Példa: többrétegű födém rétegfelépítése acél vázszerkezeten II. T4 1,5 mm PVC lemez Szigetelés 1 rtg elválasztó filc 100 mm EPS 50 mm ásványgyapot szerkezet 1 rtg párazáró fólia 1 mm acél trapézlemez (150/80) szigetelés 100 mm üveggyapot burkolat 15 mm gipszkarton_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 44. 44. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Példa: többrétegű födém rétegfelépítése acél vázszerkezeten III. T4 1,5 mm PVC lemez Szigetelés 1 rtg elválasztó filc 100 mm EPS 50 mm ásványgyapot 1 rtg párazáró fólia 1 mm acél trapézlemez (150/80) szerkezet 100 mm üveggyapot 15 mm gipszkarton_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 45. 45. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Példa: többrétegű födém rétegfelépítése acél vázszerkezeten IV. T4 1,5 mm PVC lemez Szigetelés 1 rtg elválasztó filc 100 mm EPS 50 mm ásványgyapot szerkezet 1 rtg párazáró fólia 1 mm acél trapézlemez (150/80) 100 mm üveggyapot 15 mm gipszkarton_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 46. 46. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Példa: többrétegű födém rétegfelépítése acél vázszerkezeten V. T4 1,5 mm PVC lemez Szigetelés 1 rtg elválasztó filc 100 mm EPS 50 mm ásványgyapot szerkezet 1 rtg párazáró fólia 1 mm acél trapézlemez (150/80) szigetelés 100 mm üveggyapot burkolat 15 mm gipszkarton_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 47. 47. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Példa: többrétegű födém rétegfelépítése acél vázszerkezeten VI. T4 1,5 mm PVC lemez 1 rtg elválasztó filc 100 mm EPS szerkezet 50 mm ásványgyapot 1 rtg párazáró fólia 1 mm acél trapézlemez (150/80) 100 mm üveggyapot 15 mm gipszkarton_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 48. 48. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN Vajon melyik rétegrend rendelkezik ÉMI tanúsítvánnyal ?_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu
 49. 49. V. MEPS KONFERENCIA - Budapest, 2012. április 20. A SZIGETELÉSEKET (IS) ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ OTSZ-BEN KÖSZÖNÖM A MEGTISZETLŐ FIGYELMET !_______________________________________________________________________________________________________________________________ _ Mészáros János tűzvédelmi szakértő +36-30/9330504 www.tuzmuvek.hu

×