Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oda giao thong van tai

500 views

Published on

 • My struggles with my dissertation were long gone since the day I contacted Emily for my dissertation help. Great assistance by guys from ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Oda giao thong van tai

 1. 1. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAM Chương I LÝ LUẬN CHUNGI. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN 1. Tổng quan về dự án đầu tư: 1.1. Khái niệm về dự án Có rất nhiều cách định nghĩa dự án. Tùy thuộc theo mục đích mà nhấn mạnhmột khía cạnh nào đó. Trên phương diện phát triển, có hai cách hiểu về dự án: Cách hiểu “tĩnh” vàcách hiểu “động”. Theo cách hiểu “tĩnh” thì dự án là hình tượng về một tìnhhuống (một trạng thái) mà ta muốn đạt tới. Theo cách hiểu thứ hai: “ Dự án là mộtlĩnh vực hoạt động đặc thù, một nhiệm vụ cần phải được thực hiện với phươngpháp riêng, nguồn lực riêng và theo một kế hoạch tiến độ nhằm tạo ra một thựcthể mới”. Trên phương diện quản lý: “Dự án là những nỗ lực có thời hạn nhằm tạo ramột sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất”. Định nghĩa này nhấn mạnh hai đặc tính: (1) Nỗ lực tạm thời, nghĩa là mọi dựán đầu tư đều có điểm bắt đầu và kết thúc xác định. Dự án kết thúc khi mục tiêucủa dự án đã đạt được hoặc dự án bị loại bỏ, (2) Sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất.Sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất là sản phẩm hoặc dịch vụ khác biệt so với nhữngsản phẩm tương tự đã có hoặc dự án khác. 1.2. Đặc trưng cơ bản của dự án. - Dự án có mục đích, kết quả xác định. Tất cả các dự án đều phải có kết quảđược xác định rõ. Kết quả này có thể là một tòa nhà, một dây chuyền sản xuất hiệnđại hay là chiến thắng của một chiến dịch vận động tranh cử vào một vị trí chínhtrị. Mỗi dự án lại bao gồm một tập hợp nhiều nhiệm vụ cần được thực hiện. Mỗinhiệm vụ cụ thể lại có một kết quả riêng, độc lập. Tập hợp các kết quả cụ thể củacác nhiệm vụ hình thành nên kết quả chung của dự án. Nói cách khác, dự án làmột hệ thống phức tạp, được phân chia thành nhiều bộ phận, phân hệ khác nhau đểthực hiệnvà quản lý nhưng đều phải thống nhất đảm bảo các mục tiêu chung vềthời gian, chi phí và việc hoàn thành với chất lượng cao. - Dự án có chu kì phát triển riêng và có thời gian tồn tại hữu hạn. Dự án làmột sự sáng tạo, giống như các thực thể sống, dự án cũng trải qua các giai đoạn:hình thành, phát triển, có thời điểm bắt đầu, kết thúc… Dự án không kéo dài mãimãi. Mọi dự án đều có chu kì sống, nó bắt đầu khi một mong muốn hoặc một nhu Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 3
 2. 2. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAMcầu của người yêu cầu và nếu mọi việc tốt đẹp nó sẽ được kết thúc sau khi bàngiao cho người yêu cầu một sản phẩm hoặc dịch vụ như là một sự thỏa mãn chonhu cầu của họ. Nguồn lực Thực hiện dự án Xác định dự án & Kết thúc chuẩn bị đầu tư Giai đoạn Hình 1.1. Mô hình chu kì dự án của một dự án đầu tư Theo mô hình này: mức độ sử dụng các nguồn lực (vật tư, máy móc thiết bị…)tăng dần và đạt cao nhất ở giai đoạn thực hiện dự án, nó tỷ lệ với chi phí của dựán. Chu kì sống của dự án được coi là biến động vì nó diễn ra theo các giai đoạnrất khác nhau, chúng được phân biệt bằng bản chất các hoạt động của chúng cũngnhư bằng số lượng và loại nguồn lực mà chúng đòi hỏi. Ví dụ: với các dự án đầutư xây dựng CSHT GTVT giai đoạn xác định dự án và chuẩn bị đầu tư cần các nhàdự báo, lập quy hoạch, họ có các phiếu giao việc hoặc hợp đồng lập một quyhoạch tổng thể giao thông vận tải vùng hoặc quy hoạch chi tiết giao thông vận tảichuyên ngành. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: trước hết cần các tư vấn thiết kế, chuyêngia dự báo, chuyên gia phân tích kinh tế - xã hội… Còn giai đoạn thực hiện dự ánđòi hỏi các nhà kế hoạch phải xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện dự án, cácnhà thiết kế kỹ thuật và một số lượng lớn các nguồn lực đặc biệt là vật tư thiết bị. - Sản phẩm của dự án mang tính chất đơn chiếc, độc đáo (mới lạ). Khác vớiquá trình sản xuất liên tục và gián đoạn, kết quả của dự án không phải là sản phẩmsản xuất hàng loạt, mà có tính khác biệt cao. Sản phẩm và dịch vụ do dự án đemlại là duy nhất, hầu như không lặp lại như Kim tự tháp Ai Cập hay đê chắn lũSông Thames ở London. Tuy nhiên, ở nhiều dự án khác, tính duy nhất ít rõ ràng Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 4
 3. 3. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAMhơn và dễ bị che đậy bởi tính tương tự giữa chúng. Nhưng điều khẳng định làchúng vẫn có thiết kế khác nhau, vị trí khác nhau, khách hàng khác… Điều ấycũng tạo nên nét duy nhất, độc đáo, mới lạ của dự án. - Dự án liên quan đến nhiều bên và có sự tương tác phức tạp giữa các bộ phậnquản lý chức năng với quản lý dự án. Dự án nào cũng có sự tham gia của nhiềubên hữu quan như chủ đầu tư, người hưởng thụ dự án, các nhà tư vấn, nhà thầu,các cơ quan quản lý nhà nước… Tùy theo tính chất của dự án và yêu cầu của chủđầu tư mà sự tham gia của các thành phần trên cũng khác nhau. Giữa các bộ phậnquản lý chức năng và bộ phận quản lý dự án thường xuyên có quan hệ với nhau vàcùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ nhưng mức độ tham gia của các bộ phận khônggiống nhau. Tính chất này của dự án dẫn đến hai hậu quả nghiêm trọng: (1) khôngdễ các bên tham gia có cùng quyền lợi, định hướng và mục tiêu; (2) khó khăntrong việc quản lý, điều phối nguồn lực… Để thực hiện thành công mục tiêu củadự án, các nhà quản lý dự án cần duy trì thường xuyên mối liên hệ với các bộ phậnquản lý khác. - Môi trường hoạt động “va chạm”. Quan hệ giữa các dự án là quan hệ chianhau cùng một nguồn lực khan hiếm của tổ chức. Dự án “cạnh tranh” lẫn nhau vàvới các hoạt động tổ chức sản xuất khác về tiền vốn, nhân lực, thiết bị… Trong đócó “hai thủ trưởng” nên không biết phải thực hiện mệnh lệnh của cấp trên trực tiếpnào nếu hai lệnh lại mâu thuẫn nhau… Do đó, môi trường quản lý dự án có nhiềuquan hệ phức tạp nhưng năng động. - Tính bất định và rủi ro cao. Hầu hết các dự án đòi hỏi quy mô tiền vốn, vậttư và lao động rất lớn để thực hiên trong một khoảng thời gian nhất định. Mặtkhác, thời gian đầu tư và vận hành kéo dài nên các dự án đầu tư phát triển thườngcó độ rủi ro cao. Tuy nhiên các dự án không chịu cùng một mức độ không chắcchắn, nó phụ thuộc vào: Tầm cỡ của dự án, mức độ hao mòn của dự án, công nghệđược sử dụng, mức độ đòi hỏi của các ràng buộc về chất lượng, thời gian, chi phí,tính phức tạp và tính không thể dự báo được của môi trường dự án… Ngoài các đặc trưng cơ bản trên, dự án còn có một số đặc trưng như: + Tính giới hạn về thời gian thực hiện. + Bị gò bó trong những ràng buộc nghiêm ngặt: yêu cầu về tính năng củasản phẩm dịch vụ, yêu cầu về chức năng của công trình, các chỉ tiêu kỹ thuật, cácđịnh mức về chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, thời hạn bàn giao… Các ràngbuộc trên phụ thuộc vào bối cảnh của dự án. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 5
 4. 4. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAM Bối cảnh dự án Ràng buộc ưu tiên Bối cảnh khó khăn Chi phí dự án Thỏa mãn kế hoạch đảm bảo sự phát Hiệu suất, chất lượng hoặc dịch vụ triển của doanh nghiệp Yêu cầu khẩn cấp, tẩm quan trọng Thời gian của cạnh tranh Tầm quan trọng của an toàn Tiêu chuẩn kỹ thuật 2. Quản lý dự án Quá trình phát triển của quản lý dự án đã trải qua rất nhiều học thuyết vàtrường phái khác nhau: Trường phái cổ điển (Thế kỉ 19) với học thuyết khoa học(Gantt), học thuyết quản lý, trường phái quan hệ nhân văn với phép định lượng,trường phái hiện đại.... Có hai lực lượng cơ bản thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của phương phápquản lý dự án là (1) nhu cầu ngày càng tăng về những hàng hóa và dịch vụ sảnxuất phức tạp, chất lượng cao trong khi khách hàng càng “khó tính”; (2) kiến thứccủa con người (hiểu biết tự nhiên, xã hội, kinh tế, kỹ thuật…) ngày càng tăng. Các phương pháp quản lý mới hiện nay: - Quản lý chất lượng tổng thể (Total quality management) - Đúng thời gian (Just in time) - Kỹ thuật cạnh tranh (Comcurent engineering) 2.1. Khái niệm quản lý dự án 2.1.1. Khái niệm Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực vàgiám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thànhđúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được các yêu cầu đãđịnh về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm dịch vụ, bằng những phương pháp vàđiều kiện tốt nhất cho phép. Quản lý dự án bao gồm ba giai đoạn chủ yếu. Đó là việc lập kế hoạch, điềuphối thực hiện mà nội dung chủ yếu là quản lý tiến độ thời gian, chi phí và thựchiện giám sát các công việc dự án nhằm đạt được những mục tiêu xác định. Lập kế hoạch. Đây là giai đoạn xây dựng mục tiêu, xác định công việc, dự tínhnguồn lực cần thiết để thực hiện dự án và là quá trình phát triển một kế hoạchhành động thống nhất, theo trình tự logic, có thể biểu diễn dưới dạng các sơ đồ hệthống hoặc theo các phương pháp lập kế hoạch truyền thống. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 6
 5. 5. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAM Điều phối thực hiện. Đây là quá trình phân phối nguồn lực bao gồm tiền vốn,lao động, thiết bị và đặc biệt quan trọng là điều phối và quản lý tiến độ thời gian.Giai đoạn này chi tiết hóa thời gian, lập lịch trình cho từng công việc và toàn bộdự án (khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc), trên cơ sở đó, bố trí tiền vốn, nhân lựcvà thiết bị phù hợp. Giám sát là quá trình theo dõi kiểm tra tiến trình dự án, phân tích tình hìnhthực hiện, báo cáo hiện trạng và đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắctrong quá trình thực hiện. Cùng với hoạt động giám sát, công tác đánh giá dự ángiữa kỳ cuối và cuối kỳ cũng được thực hiện nhằm tổng kết rút kinh nghiệm, kiếnnghị các pha sau của dự án. Các giai đoạn của quá trình quản lý dự án hình thành một chu trình năng độngtừ việc lập kế hoạch đến điều phối thực hiện và giám sát, sau đó phản hồi cho việctái lập kế hoạch dự án như trình bày trong hình: Lập kế hoạch • Thiết lập mục tiêu • Dự tính nguồn lực • Xây dựng kế hoạch Giám sát Điều phối thực hiện • Đo lường kết quả • Bố trí tiến độ thời gian • So sánh với mục tiêu • Phân phối nguồn lực • Báo cáo • Phối hợp các hoạt động • Giải quyết các vấn đề • Khuyến khích động viên Hình 1.2. Chu trình quản lý dự án 2.1.2. Mục tiêu của quản lý dự án Mục tiêu cơ bản của quản lý dự án nói chung là hoàn thành các công viẹc dựán theo đúng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng, trong phạm vi ngân sách được duyệtvà theo tiến độ thời gian cho phép. Về mặt toán học, ba mục tiêu này liên quanchặt chẽ với nhau và có thể biểu diễn theo công thưc sau: C = f(P, T, S) Trong đó: C: chi phí P: mức độ hoàn thành công việc (kết quả) T: yếu tố thời gian S: phạm vi dự án Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 7
 6. 6. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAM Phương trình trên cho thấy, chi phí là một hàm của các yếu tố: mức độ hoànthành công việc, thời gian thực hiện và phạm vi dự án. Nói chung, chi phí của dựán tăng lên khi chất lượng hoàn thiện công việc tốt hơn, thời gian kéo dài thêm vàphạm vi dự án được mở rộng. Nếu thời gian thực hiện dự án bị kéo dài, gặp trườnghợp giá nguyên vật liệu tăng cao sẽ phát sinh tăng chi phí một số khoản mụcnguyên vật liệu. Mặt khác, thời gian kéo dài dẫn đến tình trạng làm việc kém hiệuquả do công nhân mệt mỏi, do chờ đợi và thời gian máy chết tăng theo… làm phátsinh tăng một số khoản mục chi phí. Thời gian thực hiện dự án kéo dài, chi phí lãivay ngân hàng, chi phí gián tiếp cho bộ phận (chi phí hoạt động của văn phòng dựán) tăng theo thời gian và nhiều trường hợp, phát sinh tăng khoản tiền phạt dokhông hoàn thành đúng tiến độ ghi trong hợp đồng. Ba yếu tố: thời gian, chi phí và mức độ hoàn thiện công việc có quan hệ chặtchẽ với nhau. Tầm quan trọng của từng mục tiêu có thể khác nhau giữa các dự án,giữa các thời kỳ đối với cùng một dự án, nhưng nói chung, đạt được kết quả tốtđối với mục tiêu này thường phải “hy sinh” một hoặc hai mục tiêu kia. Trong quátrình quản lý dự án thường diễn ra hoạt động đánh đổi mục tiêu. Đánh đổi mụctiêu dự án là việc hy sinh một mục tiêu nào đó để thực hiện tốt hơn mục tiêu kiatrong điều kiện thời gian và không gian cho phép, nhằm thực hiện tốt nhất tất cảcác mục tiêu dài hạn của quá trình quản lý dự án. Nếu công việc dự án diễn ratheo đúng kế hoạch thì không phải đánh đổi mục tiêu. Tuy nhiên, kế hoạch thựcthi công việc dự án thường có những thay đổi do nhiều nguyên nhân khách quanvà chủ quan khác nhau nên đánh đổi là một kỹ năng quan trọng của nhà quản lýdự án. Việc đánh đổi mục tiêu diễn ra trong suốt quá trình quản lý, từ khi bắt đầuđến khi kết thúc dự án. Ở mỗi giai đoạn của quá trình quản lý dự án, có thể mộtmục tiêu nào đó trở thành yếu tố quan trọng nhất cần phải tuân thủ, trong khi cácmục tiêu khác có thể thay đổi, do đó, việc đánh đổi mục tiêu đều có ảnh hưởngđến kết quả thực hiện các mục tiêu khác. Đánh đổi mục tiêu phải luôn dựa trên các điều kiện hay các ràng buộc nhấtđịnh. Bảng 1 trình bày các tình huống đánh đổi. Tình huống A và B là những tìnhhuống đánh đổi thường gặp trong quản lý dự án. Theo tình huống A, tại một thờiđiểm chỉ có một trong ba mục tiêu cố định, trong tình huống B, có hai mục tiêu cốđịnh còn các mục tiêu khác thay đổi. Tình huống C là trường hợp tuyệt đối. Cả bamục tiêu đều cố định nên không thể đánh đổi hoặc cả ba mục tiêu cùng thay đổinên cũng không cần phải đánh đổi. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 8
 7. 7. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAM Loại tình Ký hiệu Thời gian Chi phí Hoàn thiện huống A1 Cố định Thay đổi Thay đổi A A2 Thay đổi Cố định Cố định A3 Thay đổi Thay đổi Cố định B1 Cố định Cố định Thay đổi B B2 Cố định Thay đổi Cố định B3 Thay đổi Cố định Cố định C C1 Cố định Cố định Cố định C2 Thay đổi Thay đổi Thay đổi Bảng 1: Các tình huống đánh đổi Trong quá trình quản lý dự án, các nhà quản lý mong muốn đạt được một cáchtốt nhất tất cả các mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên, thực tế không đơn giản. Dù phảiđánh đổi hay không đánh đổi mục tiêu, các nhà quản lý hy vọng đạt được sự kếthợp tốt nhất giữa các mục tiêu của quản lý dự án như thể hiện trong hình 1.3. Kết quả Kết quả mong muốn Mục tiêu cộng hợp Chi phí Chi phí Thời gian cho phép cho phép Thời gian Hình 1.3. Mối quan hệ giữa ba mục tiêu: thời gian, chi phí và kết quả 2.1.3. Đặc điểm của quản lý dự án - Tổ chức quản lý dự án là một tổ chức tạm thời. Tổ chức quản lý dự án đượchình thành để phục vụ dự án trong một thời gian hữu hạn. Trong thời gian tồn tạidự án, nhà quản lý dự án thường hoạt động độc lập với các phòng ban chức năng.Sau khi kết thúc dự án, cần phải tiến hành phân công lại lao động, bố trí lại máymóc thiết bị. - Quan hệ giữa chuyên viên quản lý dự án với phòng chức năng trong tổ chức.Công việc của dự án đòi hỏi có sự tham gia của nhiều phòng chức năng. Ngườiđứng đầu dự án và những người tham gia quản lý dự án, là những người có trách Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 9
 8. 8. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAMnhiệm phối hợp mọi nguồn lực, mọi người từ các phòng chuyên môn nhằm thựchiện thắng lợi mục tiêu của dự án. Tuy nhiên, giữa họ thường nảy sinh mâu thuẫnvề vấn đề nhân sự, chi phí, thời gian và mức độ thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật. 2.1.4. Một số điểm khác nhau cơ bản giữa quản lý dự án với quản lý quá trìnhsản xuất liên tục của doanh nghiệp Quản lý rủi ro một cách thường xuyên. Quản lý dự án thường phải đối phó vớinhiều rủi ro có độ bất định cao trong công tác lập kế hoạch, dự tính chi phí, dựđoán sự thay đổi công nghê, sự thay đổi cơ cấu tổ chức… Do vậy, quản lý dự ánnhất thiết phải đặc biệt chú trong công tác quản lý rủi ro, cần xây dựng các kếhoạch, triển khai thường xuyên các biện pháp phòng chống rủi ro. Quản lý sự thay đổi. Đối với quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh thườngxuyên của doanh nghiệp, các nhà quản lý thường nhìn vào mục tiêu lâu dài của tổchức để áp dụng các phương pháp, kỹ năng quản lý phù hợp. Ngược lại, trongquản lý dự án, vấn đề được đặc biệt quan tầm là quản lý thời gian và quản lý sựthay đổi. Môi trường của dự án là môi trường biến động do ảnh hưởng của nhiềunhân tố. Quản lý tốt sự thay đổi góp phần thực hiện tốt mục tiêu của dự án. Quản lý nhân sự. Chức năng tổ chức giữ vị trí quan trọng trong quản lý dự án.Lựa chọn mô hình tổ chức phù hợp sẽ có tác dụng phân rõ trách nhiệm và quyềnlực trong quản lý dự án, do đó, đảm bảo thực hiện thành công dự án. Ngoài ra, giảiquyết vấn đề “hậu dự án” cũng là điểm khác biết giữa hai lĩnh vực quản lý. Quá trình quản lý sản xuất theo dòng Quản lý dự án• Nhiệm vụ có tính lặp lại, liên tục • Nhiệm vụ không có tính lặp lại, liên tục mà có tính chất mới mẻ• Tỷ lệ sử dụng nguồn lực thấp • Tỷ lệ sử dụng nguồn lực cao• Một khối lượng lớn hàng hóa dịch vụ được • Tập trung vào một loại hay một số lượng sản xuất trong một thời kỳ (sản xuất hàng nhất định hàng hóa hoặc dich vụ (sản xuất loạt) đơn chiếc)• Thời gian tồn tại của các công ty, doanh • Thời gian tồn tại của dự án có giới hạn nghiệp lâu dài• Các số liệu thống kê sẵn có và hữu ích đối • Các số liệu thống kê ít có nên không được với việc ra quyết định dùng nhiều trong các quyết định về dự án• Không quá tốn kém khi chuộc lại lỗi lầm • Phải trả giá đắt cho các quyết định sai lầm• Tổ chức theo tổ nhóm là hình thức phổ biến • Nhân sự mới cho mỗi dự án• Trách nhiệm rõ ràng và được điều chỉnh qua • Phân chia trách nhiệm thay đổi tùy thuộc thời gian vào tính chất của từng dự án• Môi trường làm việc tương đối ổn định • Môi trường làm việc thường xuyên thay đổi Hình 1.4. Những khác nhau cơ bản giữa quản lý sản xuất theo dòng và hoạt động phát triển dự án Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 10
 9. 9. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAM 2.2. Nội dung của quản lý dự án Quản lý dự án Lập kế hoạch tổng quan Quản lý phạm vi Quản lý thời gian • Lập kế hoạch • Xác định phạm vi • Xác định công • Thực hiện kế hoạch • Lập kế hoạch việc • Quản lý những thay • Quản lý thay đổi • Dự tính thời gian đổi phạm vi • Quản lý tiến độ Quản lý chi phí Quản lý chất lượng Quản lý nhân lực • Lập kế hoạch nguồn • Lập kế hoạch chất • Lập kế hoạch nhân lực lượng lực, tiền lương • Tính toán chi phí • Đảm bảo chất lượng • Tuyển dụng, đào • Lập dự toán • Quản lý chất lượng tạo • Quản lý chi phí • Phát triển nhóm Quản lý thông tin Quản lý hoạt động Quản lý rủi ro dự án • Lập kế hoạch quản lý cung ứng, mua bán • Xác định rủi ro thông tin • Kế hoạch cung ứng • Đánh giá rủi ro • Xây dựng kênh và • Lựa chọn nhà thầu, • Xây dựng chương phan phối thông tin tổ chức đấu thầu trình quản lý rủi ro • Báo cáo tiến độ • Quản lý hợp đồng, đầu tư tiến độ cung ứng 2.2.1. Quản lý kế hoạch dự án Là một bộ phận của quản lý dự án, nó bao gồm các quy trình cần thiết để đảmbảo rằng các thành phần khác nhau của dự án được phối hợp hoàn toàn thích đáng.Nó đảm bảo dung hòa giữa các mục tiêu ( xung đột lẫn nhau) của dự án và các lựachọn để thỏa mãn mong chờ của các bên liên quan đến dự án. Để dự án hoàn thành thắng lợi, cũng cần tập trung vào quản lý hòa nhập giữacác thành phần của dự án bao gồm các thành phần khác nhau của tổ chức dự án vàcác thành phần khác nhau của chu kỳ dự án. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 11
 10. 10. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAM Quản lý sự hòa nhập Phát triển kế hoạch Thực hiện kế hoạch dự án Kiểm soát toàn bộ sự thay đổi 1. Đầu vào 1. Đầu vào 1. Đầu vào - Đầu ra của kế hoạch khác - Kế hoạch dự án - Kế hoạch dự án - Thông tin của các dự án - Tài liệu hỗ trợ - Báo cáo thực hiện tương tự - Chiến lược tổ chức thực hiện - Yêu cầu thay đổi - Chiến lược tổ chức thực dự án 2. Công cụ và kỹ thuật hiện - Chương trình hành động - Hệ thống kiểm soát thay đổi - Những yếu tố hạn chế 2. Công cụ và kỹ thuật - Quản lý giám sát - Những giả định - Kỹ năng quản lý chugn - Đánh giá thực hiện 2. Công cụ, kỹ thuật -Kiến thức, kỹ năng và sản - Lập kế hoạch phụ trợ - Phương pháp lập kế hoạch phẩm - Hệ thống thông tin dự án dự án - Trình tự thực hiện các công 3. Đầu ra - Kiến thức, kỹ năng của các việc dự án - Cập nhật kế hoạch dự án bên liên quan - Các thủ tục về mặt tổ chức - Chương trình hành động - Hệ thống thông tin quản lý 3. Đầu ra - Bài học kinh nghiệm dự án - Kết quả công việc 3. Đầu ra - Những yêu cầu thay đổi - Kế hoạch dự án - Tài liệu hỗ trợ 2.2.2. Quản lý phạm vi dự án Quản lý phạm vi dự án bao gồm các quy trình đòi hỏi để đảm bảo rằng dự ánbao gồm tất cả các công việc yêu cầu để hoàn thành dự án một cách xuất sắc. - Phạm vi của sản phẩm: Các đặc tính và chức năng mà sản phẩm phải có. - Phạm vi dự án: Các công việc phải làm để bàn giao sản phẩm có các đặc tínhvà chức năng đã được xác định. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 12
 11. 11. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAM Quản lý phạm vi Khởi đẩu Lập kế hoạch phạm vi Xác định phạm vi1. Đầu vào 1. Đầu vào 1. Đầu vào- Mô tả sản phảm. - Mô tả sản phẩm. - Báo cáo về phạm vi dự án- Hoạch định chiến lược. - Quyết định thực hiện dự án. - Những yếu tố hạn chế- Tiêu chuẩn lựa chọn dự án. - Những yếu tố hạn chế. - Những giả định- Thị trường của dự án. - Những giả định. - Đầu ra các kế hoạch khác2. Công cụ và kỹ thuật 2. Công cụ và kỹ thuật - Các thông tin của dự án- Phương pháp lựa chọn dự án - Phân tích sản phẩm. tương tự- Đánh giá của chuyên gia. - Phân tích Chi phí/Lợi ích 2. Công cụ và kỹ thuật3. Đầu ra - Lựa chọn các phương án - Cấu trúc phân chia dự án- Quyết định thực hiện dự - Đánh giá của chuyên gia tương tự trước đâyán. 3. Đầu ra - Phương pháp phân chia dự- Quyết định của giám đốc - Báo cáo về phạm vi của dự ánđiều hành dự án. án. 3. Đầu ra- Những yếu tố hạn chế. - Tài liệu hỗ trợ dự án. - Cấu trúc phân chia dự án- Những giả định. - Kế hoạch quản lý phạm vi dự án. Kiểm tra phạm vi Kiểm tra sự thay đổi phạm vi 1. Đầu vào 1. Đầu vào - Kết quả của công việc. - Cấu trúc phân chia dự án. - Hồ sơ sản phẩm. - Những yêu cầu thay đổi, Báo cáo thực hiện 2. Công cụ kỹ thuật - Kế hoạch quản lý phạm vi. - Thanh tra. 2. Công cụ kỹ thuật 3. Đẩu ra - Hệ thống quản lý những thay đổi về phạm vi của - Chấp nhận chính thức. dự án. - Đánh giá thực hiện. - Lập kế hoạch phụ trợ. 3. Đầu ra - Những thay đổi về phạm vi của dự án. - Chương trình hoạt động . - Bài học kinh nghiệm. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 13
 12. 12. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAM 2.2.3. Quản lý thời gian Quản lý thời gian bao gồm các quy trình cần thiết để đảm bảo dự án hoànthành đúng lúc. Quản lý thời gian Xác định các hoạt động Sắp xếp các hoạt động Ước tính thời gian thực hiện hoạt động1. Đầu vào 1. Đầu vào-Cấu trúc phân chia dự án - Danh sách hoạt động. 1. Đầu vào-Báo cáo về phạm vi của dự - Mô tả sản phẩm. - Danh sách hoạt động.án. - Trình tự thực hiện công việc - Những giả định. Những yêu -Các thông tin của dự án dự án bắt buộc. cầu về nguồn lực.tương tự. - Các nhân tố tác động bên -Khả năng sẵn sàng các nguồn- Những yếu tố ràng buộc. ngoài. lực.những giả định. -Các yếu tố ràng buộc, giả -Thông tin của dự án trước.2. Công cụ và kỹ thuật định 2. Công cụ và kỹ thuật- Phân chia dự án. 2. Công cụ và kỹ thuật - Đánh giá của chuyên gia.- WBS của một số dự án -Phương pháp sơ đồ mạng -Đánh giá tong thể. Phươngtương tự. nut (AON). pháp tính toán thời gian thực3. Đầu ra -Phương pháp sơ đồ mạng hiện.- Danh sách hoạt động. AOA. 3. Đầu ra-Tính toán chi tiết hỗ trợ. 3. Đầu ra -Ứoc tính thời gian thực hiện- Cập nhật cấu trúc phân -Biểu đồ mạng của dự án. hoạt động.chia dự án. - Cập nhật danh mục hoạt -Cập nhật danh mục hoạt động đông. Xây dựng lịch làm việc Kiểm soát lịch trình dự án 1. Đầu vào 1. Đầu vào - Sơ đồ mạng của dự án. - Lịch thực hiện dự án, Các báo cáo tiến - Ước tính thời gian thực hiện từng công độ, yêu cầu thay đổi kế hoạch quản lý việc, lịch chọn. thời gian. - Yêu cầu về nguồn, Mô tả nguồn. 2. Công cụ và kỹ thuật - Những yếu tố hạn chế, giả định. - Hệ thống kiểm soát những thay đổi 2. Công cụ và kỹ thuật lịch thực hiện công việc. - Phân tích toán học, giảm thời gian thực - Cách tính độ sai lệch thời gian, phần hiện dự án. mềm quản lý dự án. - Phần mềm quản lý dự án. 3. Đầu ra 3. Đầu ra - Cập nhật lịch thực hiện công việc, - Lịch thực hiện, Kế hoạch quản lý thời điều chỉnh các hoạt động gian, Cập nhật các nguồn lực đòi hỏi. - Các bài học kinh nghiệm. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 14
 13. 13. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAM 2.2.4. Quản lý chi phí Quản lý chi phí bào gồm các quy trình cần thiết để đảm bảo rằn dự án đượchoàn thành với kinh phí đã đựợc phê duyệt. Chi phí của dự án quyết định bởi chiphí các nguồn cần thiết để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của dự án. Quản lý chi phí Lập kế hoạch nhân lực Ước tính chi phí 1. Đầu vào 1. Đầu vào - Cấu trúc phân chia công việc. - Cấu trúc phân chia công việc - Thông tin tương tự dự án trước. - Các nguồn đòi hỏi. - Giới hạn phạm vi - Đơn giá, ước tính thời gian cho từng công - Mô tả các nguồn lực đòi hỏi. việc. - Chiến lược tổ chức thực hiện - Các thông tin từ các dự án tương tự, 2. Công cụ và kỹ thuật 2. Công cụ và kỹ thuật - Đánh giá của chuyên gia - Công thức toán học - Đề xuất nhiều phương án lựa chọn. - Phần mềm Exel 3. Đầu ra 3. Đầu ra - Các nguồn lực đồi hỏi, số lượng - Ước tính chi phí - Các tính toán chi tiết bổ trợ - Kế hoạch quản lý chi phí Dự thảo ngân sách Kiểm soát chi phí 1. Đầu vào 1. Đầu vào - Ước tính chi phí. - Chi phí kế hoạch, Các báo cáo tài chính - Cấu trúc phân chia công việc. - Các yêu cầu thay đổi - Lịch thực hiện dự án. - Kế hoạch quản lý chi phí 2. Công cụ và kỹ thuật 2. Công cụ và kỹ thuật - Công cụ và kỹ thuật ước tính chi phí - Hệ thống kiểm tra thay dổi chi phí 3. Đầu ra - Phương pháp xác định độ lệch chi phí - Chi phí cơ sở (chi phí kế hoạch ban - Các kế hoạch bổ sung, tính toán nền móng đầu) 3. Đầu ra - Ước tính chi phí điều chỉnh - Tính toán lại ngân sách, - Uớc tính tổng chi phí dự án Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 15
 14. 14. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAM 2.2.5. Quản lý chất lượng Quản lý chất lượng bào gồm các quy trình cần thiết để đảm bảo rằng dự án sẽthỏa mãn những sự cần thiết phải thực hiện dự án (lý do tồn tại). Nó bao gồm toànbộ các hoạt động của chức năng quản lý chung như xác định chính sách chấtlượng, mục tiêu về chất lượng và trách nhiệm quản lý thực hiện các mục tiêu nàybằng cách lập kế hoạch chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng vàcải tiến chất lượng với hệ thống chất lượng. Quản lý chất lượng Lập kế hoạch chất lượng Đảm bảo chất lượng Kiểm tra chất lượng 1. Đầu vào 1. Đầu vào 1. Đầu vào - Mô tả sản phẩm - Kết quả của các biện pháp - Kế hoạch quản lý chất - Các tiêu chuẩn và quy quản lý chất lượng lượng định - Các chỉ tiêu vận hành - Xác định các chỉ tiêu vận - Quy trình đầu ra khác 2. Công cụ và kỹ thuật hành 2. Công cụ và kỹ thuật -Công cụ kỹ thuật quản lý - Danh mục các tiêu chuẩn - Phân tích chi phí/ lợi ích kế hoạch chất lượng nghiệm thu - Các tiêu chuẩn - Biêu mẫu kiểm tra chất 2. Công cụ kỹ thuật - Kinh nghiệm lượng - Thanh tra, giám sát, 3. Đầu ra 3. Đầu ra kiểm tra. - Kế hoạch quản lý chất Cải tiến chất lượng - Biểu đồ lượng - Phân tích xu thế, phân - Xác định các chỉ tiêu vận tích nhân - quả hành 3. Đầu ra - Danh mục nghiệm thu - Cải thiện chất lượng - Đầu ra của các quy trình - Quy định nghiệm thu khác - Hoàn tất bảng nghiệm thu như trong danh mục Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 16
 15. 15. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAM 2.2.6. Quản lý nguồn nhân lực Quản lý nguồn nhân lực bao gồm các quy trình cần thiết để đạt được hiệu quảnhất việc sử dụng nhân lựuc tham gia dự án, bao gồm tất cả các bên tham gia dựán: Nhà tài trợ, khách hàng, nhà thầu, cá nhân tham gia… Quản lý nguồn nhân lực Kế hoạch tổ chức Tuyển nhân viên Phát triển đội ngũ 1. Đầu vào 1. Đầu vào 1. Đầu vào - Các mặt phân giới của dự - Mô tả nhóm nhân lực - Nhân lực của dự án án - Các tài liệu hướng dẫn - Kế hoạch dự án - Nhu cầu nhân lực tuyên mộ nhân lực - Kế hoạch quản lý nhân lực - Các ràng buộc 2. Công cụ và kỹ thuật - Các báo cáo sử dụng nhân 2. Công cụ và kỹ thuật - Thỏa thuận lực - Các dự án tương tự - Thử việc - Ý kiến nhận xét từ bên ngoài - Tài liệu hướng dẫn - Tuyển dụng 2. Công cụ và kỹ thuật - Lý thuyết tổ chức 3. Đầu ra - Kỹ năng quản lý tổng hợp - Phân tích của các bên liên - Phân công nhân lực dự - Sắp xếp, đào tạo quan án 3. Đầu ra 3. Đẩu ra - Hướng dẫn nhóm dự án - Cải thiện các chỉ tiêu sử - Kế hoạch quản lý nhân lực dụng nhân lực - Sơ đồ chi tiết - Đầu vào của các đánh giá - Bổ trợ chi tiêt hiệu suất sử dụng lao động Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 17
 16. 16. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAM 2.2.7. Quản lý thông tin Quản lý thông tin bao gồm các quá trình cần thiết để đảm bảo tính kịp thờitừ việc phất thông tin, phổ biến thông tin, thu thập thông tin, lưu trữ thông tin vàviệc sẵng sang cung cấp thông tin của dự án. Nó cung cấp những liên kết giữa mọingười. Tất cả mọi người có liên quan đến dự án đều phải được chuẩn bị để giữ vàhận thông tin của dự án , phải hiểu được những thông tin nào liên quan đến họ Quản lý thông tin Kế hoạch liên quan của dự án Tổ chức phân phối thông tin 1. Đầu vào 1. Đầu ra - Nhu cầu thị trường đòi hỏi - Kết quả công việc - Công nghệ thông tin, các ràng - Kế hoạch quản lý thông tin buộc 2. Công cụ và kỹ thuật - Các giả định - Kỹ năng thông tin 2. Công cụ và kỹ thuật - Hệ thống thu nhận thông tin - Phân tích các bên liên quan - Hệ thống phân phối thông tin 3. Đầu ra 3. Đầu ra - Kế hoạch quản lý - Hồ sơ của dự án Báo cáo đánh giá Kết thúc dự án về mặt hành chính 1. Đầu vào - Kế hoạch dự án, kết quả công việc 1. Đầu vào - Các biên bản khác của dự án - Các tài liệu đánh giá dự án 2. Công cụ và kỹ thuật - Tài liệu về sản phẩm dự án - Tổng quan toàn bộ việc tổ chức dự án 2. Công cụ và kỹ thuật - Phân tích độ lệch, - Công cụ, kỹ thuật báo cáo đánh - Phân tích xu thế giá thực hiệ dự án - Phân tích giá trị tăng thêm 3. Đầu ra - Công cụ và kỹ thuật phân phối thông - Biên bản nghiệm thu thực hiện tin - Bài học kinh nghiệm 3. Đầu ra - Các báo cáo đánh giá - Đề nghị thay đổi Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 18
 17. 17. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAM 2.2.8. Quản lý rủi ro Quản lý rủi ro bao gồm các quy trình liên quan đến việc xây dựng, phân tíchđối phó lại rủi ro của dự án. Nó bao gồm việc làm tăng lên đên tột độ các kết quảcủa những sự kiện có tác động tốt đến dự án và làm giảm tối thiểu hậu quả củanhững sự kiện có ảnh hưởng xấu đên dự án Quản lý rủi ro Nhận diện Định lượng rủi ro 1. Đầu vào 1. Đầu vào - Các đầu ra kế hoạch khác - sự chấp nhận rủi ro của các bên - Thông tin của dự án tương tự - Các nguồn rủi ro, các sụ kiên sinh ra rủi ro 2. Công cụ và kỹ thuật - Ước tính chi phí, ước tính thời gian - Kỹ thuật nảy ý nghĩ (Brainstomy) 2. Công cụ và kỹ thuật - Phân tích nhân - quả - Giá trị tiền tệ mong đợi - Phỏng vấn - Tổng kết thống kê 3. Đầu ra - Cây quyết định - Các nguồn rủi ro - Đánh giá của chuyên gia - Các sự kiện sinh ra rủi ro 3. Đầu ra - Đầu vào của các quy trình khác - Các cơ hội đe dọa, chống lại rủi ro - Các cơ hội chấp nhận, bỏ qua rủi ro Biện pháp đối phó rủi ro Kiểm soát việc đối phó rủi ro 1. Đầu vào 1. Đầu vào - Các cơ hội rủi ro, chống lại rủi ro - Kế hoạch quản lý rủi ro -Các cơ hội chấp nhận, bỏ qua rủi ro - Các sự kiện rủi ro đã co 2. Công cụ và kỹ thuật - Các sự kiện rủi ro đã xác định - Mua hàng hóa dịch vụ 2. Công cụ và kỹ thuật - Kế hạch hạn mức - Phát triển thêm các biện pháp chống rủi ro - Phòng ngừa, mua bảo hiểm 3. Đẩu ra 3. Đầu ra - Hoạt động hiệu chỉnh - Kế hoạch quản lý rủi ro - Cập nhật bổ sung kế hoạch quản lý - Đầu vào các quyết định - Kế hoạch hạn chế rủi ro - Hợp đồng cam kết Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 19
 18. 18. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAM 2.2.9. Quản lý đấu thầu Quản lý đấu thầu bào gồm các quy trình cần thiết để được cung cấp các hànghóa và dịch vụ từ bên ngoài tổ chức thực hiện dự án. Quản lý đấu thầu Kế hoạch mua hàng Kế hoạch tìm kiếm nguồn Phân tích các nhà bán hàng hàng 1. Đầu vào - Mổ tả sản phẩm 1. Đầu vào 1. Đẩu vào - Các nguồn mua - Bản kê công việc - Tài liệu hàng mua - Các điều kiện mua hàng - Các kế hoạch đàu ra khác - Danh mục các nhà bán - Các ràng buộc, giả định 2. Công cụ và kỹ thuật hàng 2. Công cụ và kỹ thuật - Các tiêu chuẩn 2. Công cụ và kỹ thuật - Phân tích đánh giá của - Đánh giá của chuyên gia - Đấu thầu chuyên gia 3. Đẩu ra - Quảng cáo mua hàng - Lựa chọn dạng hợp đồng - Tài liệu mua hàng 3. Đầu ra 3. Đẩu ra - Các chỉ tiêu đánh giá - Kế hoạch đề xuất - Kế hoạch mua hàng - Cập nhật lại bảng kê công - Bản kê công việc việc Lựa chọn nguồn hàng Quản lý hợp đồng Kết thúc hợp đồng 1. Đầu vào 1. Đầu vào 1. Đầu vào - Kế hoạch đã đề xuất - Kết quả công việc - Tài liệu hợp đồng - Các chỉ tiêu đánh giá - Các yêu cầu thay đổi 2. Công cụ và kỹ thuật - Chiến lược tổ chức thực - Hóa đơn bán hàng - Kiểm kê, kế toán mua hiện dự án 2. Công cụ và kỹ thuật hàng 2. Công cụ và kỹ thuật -Hệ thống kiểm tra thay đổi 3. Đầu ra - Thương thảo hợp đồng - Báo cáo bán hàng - Dữ liệu hợp đồng - Hệ thống thanh toán - Hệ thống thanh toán - Biên bản nghiệm thu - Các tính toán độc lập 3. Đẩu ra thanh lý hợp đồng 3. Đẩu ra - Các thay đổi hợp đồng - Hợp đồng - Yêu cầu thanh toán, trao đổi tiền hàng Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 20
 19. 19. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAMII. QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG 1. Tổng quan về dự án xây dựng 1.1. Khái niệm Sản phẩm đầu tư xây dựng là các công trình xây dựng đã hoàn thành (baogồm cả việc lắp đặt thiết bị công nghệ ở bên trong). Sản phẩm xây dựng là kết tinhcủa các thành quả khoa học - công nghệ và tổ chức sản xuất của toàn xã hội ở mộtthời kỳ nhất đinh. Nó là một sản phẩm có tính chất liên ngành, trong đó những lựclượng tham gia chế tạo sản phảm chủ yếu: các chủ đầu tư, các doanh nghiệp nhậnthầu xây lắp, các doanh nghiệp tư vấn xây dựng, các doanh nghiệp sản xuất thiếtbị công nghệ, vật tư thiết bị xây dựng, các doanh nghiệp cung ứng, các tổ chứcdịch vụ ngân hàng và tài chính, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. 1.2. Bản chất của các dự án xây dựng Dự án xây dựng hàm chứa bản chất lưỡng tính: một mặt dự án xây dựng là tậphợp các hồ sơ và bản vẽ thiết kế, trong đó bao gồm các tài liệu pháp lý, quy hoạchtổng thể, kiến trúc, kết cấu, công nghệ tổ chức thi công v.v… được giải quyết đốivới công trình xây dựng; mặt khác, đây là môi trường hoạt động phù hợp vớinhững mục đính đã được đặt ra, nghĩa là một quá trình xây dựng có định hướngđối với các công trình mới hoặc cải tạo đối với các công trình hiện hữu đang sảnxuất. Tóm lại, dự án xây dựng được hiểu như một phạm vi hoạt động sáng tạohoặc thay đổi cả những chức năng hoạt động của công trình, hệ thống sản xuất,công nghệ kỹ thuật, môi truờng… cũng như sự hình thành toàn thể từ quan điểmthống nhất của các mục tiêu, địa điểm và thời gian thực hiện. Loại dự án xây dựng được xác định bởi quy mô, thời hạn thực hiện, chấtlượng, mục tiêu, sự hạn chế tài nguyên… và quản lý dự án xây dựng đòi hỏi phảicó một tổ chức năng động, các thành viên thông thạo công việc, biết phối hợp hoạtđộng với nhau một cách hiệu quả. Xuất phát từ tầm quan trọng của yếu tố thời gian, nhiều dự án xây dựng có vốnđầu tư không lớn, nhưng thời điểm giành cơ hội cạnh tranh bán sản phẩm của chủđầu tư ra ngoài thị trường lại cấp bách, do vậy, mà công tác quản lý dự án xâydựng đảm bảo đưa công trình vào hoạt động đúng hạn có một ý nghĩa đặc biệtquan trọng trong kinh doanh. Về chất lượng dự án xây dựng có thể không sai sót, nhưng điểm chủ yếu đốivới chất lượng công trình là độ tin cậy và bền vững cao. Những dự án như vậychúng ta thường gặp ở những nhà máy hóa chất, khí gas hoặc điện nguyên tử. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 21
 20. 20. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAM Dự án xây dựng không phải tồn tại một cách ổn định cứng. Hàng loạt nhữngphần tử của nó đều có thể thay đổi trong quá trình thực thi do nhiều nguyên nhân,chẳng hạn các tác nhân từ bên trong như nguồn nhân lực, tài chính, các hoạt độngsản xuất… và bên ngoài như môi trường chính trị, kinh tế, công nghệ, kỹ thuật,thậm chí cả các điều kiện tự nhiên - xã hội v.v… Những phần tử riêng của dự áncó thể được sử dụng vừa như các yếu tố thuộc thành phần bên trong, vừa như bênngoài của chính nó, chẳng hạn, một đơn vị xây lắp chuyên ngành đồng thời có thểthực hiện công việc của một vài dự án khác nhau. Khởi đầu dự án xây dựng có thể được tính từ thời điểm xuất vốn đầu tư đểthực hiện công trình. Tuy nhiên trước đó người ta có thể còn phải chờ đợi, cânnhắc các phương án và lựa chọn chúng, nhưng dù sao thì dự án vẫn tồn tại mộtcách trừu tượng cho đến khi hiện diện một quá trình thực thi thực tế. Kết thúc dự án xây dựng được tính vào thời điểm bàn giao công tình đưa vàosử dụng và vận hành sản xuất ra sản phẩm đạt công suất thiết kế. Trong điều kiệnthị trường, chủ đầu tư kỳ vọng không chỉ ở công trình đang xây dựng, mà điềuchính yếu là kết quả từ công trình xây dựng mang lại nguồn thu và lợi nhuận nhưthế nào sau khi đưa công trình vào sản xuất kinh doanh. Bởi vậy, chủ đầu tư xemsự vận hành của công trình trong tương quan với những mục đích kinh doanh củamình. Chính vì thế mà chủ đầu tư hết sức thận trọng xem xét các yếu tố chi phítrong toàn bộ dự án. Thật vậy, khoản chi phí trực tiếp cho quá trình vận hành côngtrình có thể giảm đáng kể do việc tăng chi phí ban đầu ở giai đoạn xây dựng. Thí dụ: Khi sử dụng vật liệu bao che công trình cách nhiệt tốt, mặc dù có thểlàm tăng chi phí ban đầu, nhưng lại giảm đáng kể mức độ tiêu hao năng lượng đểđiều hòa nhiệt độ trong suốt quá trình sản xuất. Trong thành phần của bước thực hiện dự án, việc lựa chọn công ty tư vấn vànhà thầu xây dựng có một ý nghĩa rất quan trọng. Thật vậy, trong bước thực hiệncác dự án xây dựng luôn luôn tiềm ẩn và nẩy sinh nhiều yếu tố rủi ro cả trong kỹthuật lẫn tài chính và có thể làm sai lệch tiến độ. Kinh nghiệm đã chỉ ra rằng, biệnpháp cơ bản để rút ngắn thời gian thực hiện các dự án, chính là khả năng phối hợptốt giữa những con người cụ thể với toàn bộ các công việc ngay từ thời điểm đầutiên đến khi kết thúc công trình. Những dự án được xem là thành công, chỉ khitổng các chi phí không vượt quá tổng dự toán hoặc tổng mức đầu tư (trong dự ánkhả thi) và thời gian thực hiện phải tương úng với hạn định trong kế hoạch. 1.3. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của dự án xây dựng Ngành xây dựng có những đặc thù nếu được xem xét riêng thì cũng có ở cácngành khác, nhưng khi kết hợp chúng lại thì chỉ xuất hiện trong ngành xây dựng,vì thế cần được nghiên cứu riêng. Các đặc thù ở đây chia làm bốn nhóm: bản chấttự nhiên của sản phẩm, cơ cấu của ngành cùng với tổ chức quá trình xây dựng;những nhân tố quyết định nhu cầu; phương thức xác định giá cả. Những đặc điểm Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 22
 21. 21. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAMsản phẩm xây dựng có ảnh hưởng lớn đến phương thức tổ chức sản xuất và quảnlý kinh tế trong ngành xây dựng, làm cho việc thi công xây lắp công trình xâydựng có nhiều điểm khác biệt so với việc thi công các sản phẩm của các ngànhkhác. Sản phẩm xây dựng với tư cách là các công trình xây dựng hoàn chỉnhthường có đặc điểm sau: Sản phẩm mang nhiều tính cá biệt, đa dạng về công dụng, cấu tạo và cả vềphương pháp chế tạo. Sản phẩm mang tính đơn chiếc vì phụ thuộc vào đơn đặthàng của chủ đầu tư, điều kiện địa lý, địa chất công trình nơi xây dựng. Sản phẩm là những công trình được xây dựng và sử dụng tại chỗ. Vốn đầu tưxây dựng lớn, thời gian kiến tạo và thời gian sử dụng lâu dài. Do đó, khi tiến hànhxây dựng phải chú ý ngay từ khi lập dự án để chọn địa điểm xây dựng, khảo sátthiết kế và tổ chức thi công xây lắp công trình sao cho hợp lý, tránh phá đi làm lại,hoặc sửa chữa gây thiệt hại vốn đầu tư và giảm tuổi thọ của công trình. Sản phẩm thường có kích thước lớn, trọng lượng lớn. Số lượng, chủng loại vậttư, thiết bị xe máy thi công và lao động phục vụ cho mỗi công trình cũng rất khácnhau, lại luôn thay đổi theo tiến độ thi công. Bởi vậy giá thành sản phẩm rất phứctạp thường xuyên thay đổi theo từng khu vực, từng thời kỳ. Sản phẩm có liên quan đến nhiều ngành cả về phương diện cung cấp các yếutố đầu vào, thiết kế và chế tạo sản phẩm, cả về phương diện sử dụng công trình. Sản phẩm xây dựng liên quan đến nhiều cảnh quan và môi trường tự nhiên, dođó liên quan đến lợi ích của cộng đồng, nhất là đến dân cư của địa phương nơi đặtcông trình. Sản phẩm mang tính tổng hợp về kỹ thuật, kinh tế, xã hội, văn hóa - nghệthuật và quốc phòng. Sản phẩm chịu nhiều ảnh hưởng của nhân tố thượng tầngkiến trúc, mang bản sắc truyền thống dân tộc, thói quen tập quán sinh hoạt… Cóthể nói sản phẩm xây dựng phản ánh trình độ kinh tế khoa học - kỹ thuật và vănhóa trong từng giai đoạn phát triển một đất nước. Sản phẩm xây dựng thuộc phần kết cấu nâng đỡ bao che không trực tiếp tácđộng tới đối tượng lao động trong quá trình sản xuất sản phẩm. Đặc điểm này đòihỏi người thiết kế phải chọn những giải pháp kết cấu, giải pháp bố cục mặt bằnghợp lý, tiết kiệm. 2. Quản lý dự án xây dựng 2.1. Khái niệm Quản lý đầu tư trong xây dựng là tập hợp những tác động của nhà nước, chủđầu tư đến toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng kể từ bước xác định dự án đầu tư xâydựng đến khi thực hiện dự án tạo ra công trình bàn giao đưa vào sử dụng để đạtđược mục tiêu đầu tư đã xác định. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 23
 22. 22. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAM 2.2. Nội dung quản lý dự án xây dựng. - Quản lý lập báo cáo đầu tư để xin phép đầu tư - Quản lý lập, thẩm định, quyết định đầu tư cho các dự án hoặc báo cáo kinh tếkỹ thuật xây dựng công trình. - Quản lý việc điều chỉnh dự án đẩu tư xây dựng công trình. - Quản lý lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựngcông trình. - Quản lý về cấp phép xây dựng công trình - Quản lý lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng - Quản lý thi công xây dựng công trình - Quản lý khối lượng thi công xây dựng - Quản lý môi trường xây dựng - Quản lý bảo hành công trình xây dựng. 3. Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng Đầu tư xây dựng công trình phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triểnkinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng. Đầu tư xây dựng công trình phải đảm bảo an ninh, an toàn xã hội và an toànmôi trường. Đầu tư xây dựng công trình phải phù hợp vói các quy định của pháp luật vềđất đai và pháp luật khác có liên quan. Ngoài những nguyên tắc trên thì tùy thuôc theo từng nguồn vốn sử dụng chodự án mà quản lý nhà nước đối với dự án còn phải theo nguyên tắc sau: - Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách: Nhà nước quản lý toàn diện quá trìnhđầu tư xây dựng từ việc xác định chủ trương đầu tư, lập dự án, quyết định đầu tư,lập thiết kế, tổng dự toán, lựa chọn nhà thầu, thi công xây dựng đến khi nghiệmthu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng. - Đối với dự án sử dụng vốn tín dụng nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tưphát triển của nhà nước và vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước: Nhànước chỉ quản lý về chủ trương và quy mô đầu tư. Doanh nghiệp có dự án đầu tưtự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý dự án theo quy định của phápluật. - Đối với dự án sử dụng vốn khác kể cả vốn tư nhân: Chủ đầu tư quyết địnhhình thức đầu tư và nội dung quản lý dự án. Riêng trường hợp dự án sử dụng vốnhỗn hợp từ nhiều nguồn vốn thì các bên góp vốn thỏa thuận về phương thức quảnlý hoặc quản lý theo quy định đối với loại nguồn vốn có tỷ trọng lớn nhất trongtổng mức đầu tư của dự án. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 24
 23. 23. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAM Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DƯ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GIAO THÔNG VẬN TẢI Ở VIỆT NAMI. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT5 NĂM 2001-2005 1. Đặc điểm tình hình: Nền kinh tế nước ta vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng cao, tạo điều kiện thuậnlợi cho đầu tư xây dựng CSHT GTVT phát triển. Nhà nước ban hành nhiều cơ chếchính sách tạo tiền đề cho việc tăng cường công tác quản lý tổ chức lại bộ máy,giải phóng năng lực sản xuất và mở rộng các hình thức huy động vốn. Chính phủtiếp tục ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải nhằm làm tăngnăng lực và chất lượng dịch vụ vận tải. Ngoài việc tập trung tăng thêm vốn đầu tưcho giao thông vận tải từ các nguồn đặc biệt, vay tín dụng ưu đãi, phát hành tráiphiếu chính phủ, chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời nhữngkhó khăn vướng mắc lớn như trả nợ khối lượng hoàn thành, ứng trước vốn kếhoạch, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho các doanh nghiệp… giao trách nhiệmđến cho các địa phương trong công tác bảo vệ hành lang đường bộ, an toàn giaothông, giải phóng mặt bằng… Quốc hội, Chính phủ đã có các nghị quyết về chốngđầu tư dàn trải, chống thất thoát, nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Tuy vậy thờigian qua ngành giao thông vận tải cũng gặp nhiều khó khăn. Mặc dù nhà nướctăng vốn đầu tư nhưng các dự án trong nước vẫn thiếu vốn nghiêm trọng. Nhiềudự án dở dang phải tạm đình hoãn, các dự án quan trọng, cấp bách không có vốnđể triển khai. 2. Thành tựu đạt được trong 5 năm - Vốn đầu tư thực hiện: Trong 5 năm tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản củangành giao thông vận tải được giao 65.028 tỷ đồng trong đó: + Bộ giao thông vận tải được giao trực tiếp 61.734 tỷ gồm: vốn ngân sách13.190 tỷ; vốn ODA 15.777 tỷ; vốn tín dụng ưu đãi 7.062 tỷ; vốn đặc biệt 5.122tỷ; vốn trái phiếu chính phủ 18.619 tỷ; vốn doanh nghiệp từ các hình thức đầu tưBT, BOT 2.001 tỷ. - Khối lượng chủ yếu hoàn thành + Đường bộ: Cơ bản đã nâng cấp cải tạo xong hệ thống trục dọc gồm Quốc lộ1 từ Lạng Sơn Cần Thơ cùng với các cầu lớn và hầm Hải Vân, đường Hồ ChíMinh. Hệ thống Quốc lộ hướng tâm tới các đô thị lớn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minhcũng đã được hoàn thành gồm: Quốc lộ 5, Quốc lộ 10, Quốc lộ 2, đoạn Quốc lộ 18 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 25
 24. 24. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAMđường Xuyên Á, Quốc lộ 51, Quốc lộ 13, các dự án, đoạn tuyến trên các vành đaicác tuyến ngang nối Quốc lộ 1 với đường Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, các tuyếnQuốc lộ khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và các Quốc lộ khác trên phạm vi cảnước. + Đường sắt: Cơ bản hoàn thành chương trình cơ khí hóa bảo trì, bảo dưỡngđường sắt, khôi phục 19 cầu trên tuyến đường sắt Thống Nhất, 4 hầm qua đèo HảiVân và từng bước nâng cấp các tuyến đường sắt chủ yếu, nâng cao năng lực, đảmbảo an toàn và đã rút ngắn thời gian chạy tàu trên những tuyến đường quan trọng:tuyến Hà Nội - Hồ Chí Minh từ 32h xuống còn 29h, Hà Nội - Hải Phòng từ 3hxuống 2h, Hà Nội - Lào Cai từ 10h - 5h, Hà Nội - Đồng Đăng từ 7h - 5h. + Cảng biển: Đã ký hiệp định và triển khai xây dựng cảng lớn Cái Mép - ThịVải phục vụ di dời cảng Sải Gòn. Hoàn thành nâng cấp cảng Cần Thơ để pháttriển giao thông vận tải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đồng bằng Sông CửuLong. Hoàn thành nâng cấp các cảng Đà Nẵng giai đoạn 1, Hải Phòng giai đoạn 1,Vũng Áng giai đoạn 1, Cửa Lò giai đoạn 1. Xây dựng mới cầu tầu cảng QuyNhơn, cầu tầu 2 vạn tấn cảng Nha Trang, cầu cảng bến số 5, 6, 7. Cảng Cái Lân,Cầu Lìn ke, cảng Ninh Phúc, đài thông tin Duyên Hải Việt Nam, nâng cấp hệthống đèn biển… Nâng lượng hàng hóa thông qua cảng tăng từ 92.5 triệu tấn (năm2001) lên 140.4 triệu tấn (năm 2005) + Đường sông: Hoàn thành cơ bản việc nâng cấp 2 tuyến đường thủy phíaNam, tuyến Quảng Ninh - Cô Tô, nâng cấp nhà máy đóng mới và sửa chữaphương tiện thủy, cảng Việt trì, Thanh thải chướng ngại vật trên sông . Trungương quản lý, xây dựng cảng Ninh Phúc, xây dựng cảng Long Bình, nâng cáp mởrộng bến Xà Lan 1.000DWT, tuyến vận tải thủy Đổng Tháp Mười và tứ giác LongXuyên + Hàng không: Hoàn thành nhà ga T1, đường cất hạ cánh 1B (Nội bài). Cảitạo hệ thống cảng hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhàga cảng hàng không Cam Ranh, nhà ga Cảng hàng không Phú Bài…, đường cất hạcánh cảng hàng không Côn Sơn( Bà Rịa - Vũng Tàu), nhà ga và đường cất hạ cánhcác cảng hàng không Vinh, Điện Biên Phủ, Pleiku… + Năng lực tăng thêm: Trong 5 năm qua có 10.080km đường bộ được nângcấp cải tạo và xây dựng mới, xây dựng mới 112.148md cầu và 7.21md hầm đường + Giao thông đô thị: Hoàn thành các nút giao thông Nam Thăng Long,Chương Dương, Ngã Tư Vọng, Ngã Tư Sở, triển khai dự án phát triển giao thôngđô thị Hà Nội, cầu hầm Thủ Thiêm và đường Đông - Tây thành phố Hồ Chí Minh,triển khai xây dựng một số cầu qua sông Sài Gòn, Sông Đồng Nai; Cầu Vĩnh Tuy,Cầu Thanh trì qua sông Hồng. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 26
 25. 25. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAM + Giao thông nông thôn: Đã huy động được 17.901,847 tỷ xây dựng giaothông nông thôn, từ nhiều nguồn : dân đóng góp, địa phương đầu tư, trung ươnghỗ trợ… Đã xây dựng mới được 15834km đường, sửa chữa, nâng cấp 88.105kmđường các loại. 150.306 md cầu bê tông cốt thép, 15.327md ngầm tràn các loại. Với những nỗ lực trong thời gian qua, hệ thống CSHT GTVT được nâng cấpmột bước đáng kể, kể cả vùng núi, vùng sâu vùng xa. Nhiều tuyến giao thôngquan trọng, nhiều cầu lớn, bên cảng, sân bay được hoàn thành đưa vào khai thácsử dụng phát huy tốt hiệu quả. Diện mạo CSHT GTVT đất nước, nhất là ở một sốđầu mối giao thông quan trọng như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải phòng, QuảngNinh, Đà Nẵng đã mang dáng dấp của một hệ thống kết cấu hạ tầng giao thônghiện đại.II. NHỮNG TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂYDỰNG CSHT GTVT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY. 1. Những tồn tại: 1,5 % lμ con sè mμ c¸c Bé, ngμnh, ®Þa ph−¬ng ®−a ra vÒ thÊt tho¸t vμ l·ngphÝ trong XDCB; 10% lμ con sè c¸c chuyªn gia kinh tÕ ®−a ra; 14 % lμ con sècña kÕt qu¶ c¸c ®ît thanh tra ChÝnh phñ thùc hiÖn trong n¨m 2003; 30% lμcon sè mμ mét ®¹i biÓu Quèc héi ®−a ra vμ cho lμ cã c¬ së ch¾c ch¾n. Theo sè liÖu thèng kª cña ®oμn gi¸m s¸t Quèc héi vÒ XDCB , trong sè1.505 dù ¸n ®−îc kiÓm tra cã 176 dù ¸n vi ph¹m thÈm ®Þnh dù ¸n, 198 dù ¸nc«ng tr×nh vi ph¹m qui chÕ ®Êu thÇu, 802 dù ¸n, c«ng tr×nh thi c«ng sai thiÕtkÕ, sai chñng lo¹i vËt t−, thiÕt bÞ; kh«ng phª duyÖt khèi l−îng ph¸t sinh, viph¹m c¸c qui chÕ vÒ tr×nh tù, thñ tôc trong qu¶n lý ®Çu t− x©y dùng. VÒ chÊt l−îng nghiÖm thu, thanh to¸n c«ng tr×nh: 145 dù ¸n c«ng tr×nh viph¹m vÒ thiÕt kÕ, kh¶o s¸t; 720 dù ¸n, c«ng tr×nh vi ph¹m qui ®Þnh khi ®−ac«ng tr×nh vμo khai th¸c sö dông. T×nh h×nh thÊt tho¸t vμ l·ng phÝ cô thÓ nh− sau: 1.1. Tån t¹i trong kh©u qui ho¹ch, kh¶o s¸t thiÕt kÕ , lËp dù ¸n kh¶ thi thÊp: - Mét sè dù ¸n kh«ng cã qui ho¹ch hoÆc qui ho¹ch chÊt l−îng thÊp, kh¶os¸t thiÕt kÕ kh«ng tèt, sai sãt vÒ khèi l−îng c«ng tr×nh lín, trong qu¸ tr×nh thic«ng ph¶i söa ®æi, bæ sung nhiÒu lÇn lμm ¶nh h−ëng ®Õn tiÕn ®é vμ chÊt l−îngc«ng tr×nh. ë ®©y cßn ch−a nãi ®Õn viÖc quy ho¹ch vÜ m« chËm trÔ h¬n so víi®μ ph¸t triÓn cña c¶ n−íc hoÆc quy ho¹ch vÜ m« bÞ sai h−íng kh«ng phï hîphoÆc thay ®æi liªn tôc. B»ng chøng lμ viÖc x©y dùng nhμ h¸t chÌo Kim M· ®·x¶y ra nhiÒu ®iÒu kú l¹. §· 10 n¨m nay mét c«ng tr×nh v¨n ho¸ víi mét b¶n Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 27
 26. 26. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAMthiÕt kế kh«ng hîp lý l¹i chi mét kho¶n kinh phÝ ®Çu t− lín, nh−ng l¹i sËp sÖmμ vÉn nghiÖm thu vμ quyÕt to¸n ch×m trong im lÆng, ®Õn giê nμy vÉn kh«ngthÊy ai chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc nh÷ng sai sãt cña c«ng tr×nh; l¹i cßn nhiÒuc«ng tr×nh nh− ®Çu t− x©y mét sè c¶ng quy ho¹ch kh«ng hîp lý dÉn ®Õn hiÖuqu¶ sö dông kh«ng cao nh− nh÷ng c¶ng ®−îc x©y dùng chØ c¸ch nhau tõ 10®Õn 30 km nh− c¶ng Hßn La (Qu¶ng B×nh) c¸ch c¶ng Vòng ¸ng 25km, C¶ngCh©n M©y (Thõa Thiªn HuÕ) c¸ch c¶ng Tiªn Sa (§μ N½ng) 30 km; c¶ngDung QuÊt c¸ch c¶ng Kú Hμ 10 km vμ kÕt qu¶ lμ c«ng suÊt khai th¸c so víithiÕt kÕ chØ ®¹t 10 - 15%, n¬i cao chØ ®¹t 40%. Sù thÊt tho¸t vμ l·ng phÝ nμykh«ng thÓ tÝnh hÕt ®−îc nh− chuyÖn mét sè nhμ m¸y ®−êng liªn tôc lμm ¨nthua lç ph¶i di chuyÓn nhμ m¸y. Nguyªn nh©n lμ do qui ho¹ch kh«ng tho¶®¸ng dÉn ®Õn kh«ng cã vïng nguyªn liÖu nh− ch−¬ng tr×nh x©y dùng 44 nhμm¸y mÝa ®−êng cã tæng sè vèn x©y dùng lμ 10.050 tû ®ång nh−ng cã tíi 25nhμ m¸y thua lç, ph¸t sinh d− nî trªn 6.000 tØ ®ång. - Nh÷ng sai sãt nμy trong qui ho¹ch lμ do kh«ng cã mét c¬ quan nμo, kÓc¶ Bé KÕ ho¹ch §Çu t− (KH§T) ®−a ra mét kÕ ho¹ch tæng thÓ, ®a ngμnh. BéC«ng nghiÖp kh«ng cã tiÕng nãi lín ®èi víi quy ho¹ch c¸c khu c«ng nghiÖp®Þa ph−¬ng v× nã l¹i thuéc Bé KH§T. Sù kh«ng thèng nhÊt gi÷a c¸c Bé,ngμnh, ®Þa ph−¬ng trong qui ho¹ch vμ lËp kÕ ho¹ch c¬ b¶n lμ do cã mét vßngkhÐp kÝn bao quanh. Nh÷ng dù ¸n h¹n chÕ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kiÓm tra,gi¸m s¸t tõ kh©u qui ho¹ch ®Õn kh©u kÕ thõa bè trÝ thuéc mét Bé, ngμnh ®Õnkhi cã dù ¸n vμ ph©n cÊp theo chÝnh phñ th× bé Tr−ëng ®−îc quyÒn quyÕt®Þnh nh÷ng dù ¸n kÓ c¶ nhãm A, nhãm B, nhãm C tõ viÕt dù ¸n ®Õn thÈm®Þnh dù ¸n, t− vÊn thiÕt kÕ kü thuËt, tæng dù ¸n, t− vÊn gi¸m s¸t c«ng tr×nh®Õu ë Bé ®ã. - Kh©u thiÕt kÕ hiÖn nay cã ®iÓm yÕu lμ tÝnh chuyªn nghiÖp kh«ng cao,tr×nh ®é nh©n viªn thÊp tõ ®ã dÉn ®Õn c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt thiÕt kÕ kh«ng®óng, kh«ng hîp lý lμm ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn chÊt l−îng cña c«ngtr×nh, nh÷ng gi¶i ph¸p cho tæng c«ng tr×nh thiÕu cô thÓ, thiÕt kÕ s¬ sμi, kh«ngs¸t víi thùc tÕ nªn gi¸ thμnh c«ng tr×nh nhiÒu khi kh«ng kiÓm so¸t ®−îc vμrÊt cao. §©y lμ tiÒn ®Ò cho ®¬n vÞ thi c«ng ¨n vμo khèi l−îng, chÊt l−îng c«ngtr×nh sau nμy dÉn tíi thÊt tho¸t kh«ng kiÓm so¸t ®−îc. NhiÒu c¬ quan t− vÊnthiÕt kÕ kh«ng cã nh©n lùc chuyªn m«n, chuyªn ngμnh ch−a nãi ®Õn c¸cchuyªn gia cã kiÕn thøc vμ tr×nh ®é cao nh−ng vÉn ®−îc nhËn vμ thùc hiÖnthiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh, lÜnh vùc ®ã. Mét vμi c«ng tr×nh kh«ng ®¹t chÊt l−îngvμ h− háng ngay sau khi thi c«ng xong, thËm chÝ ch−a kÞp ®−a vμo sö dôngnh− cÇu V¨n Th¸nh. Thùc ra nÕu rμ so¸t kü th× rÊt nhiÒu c«ng tr×nh nh− vËynh−ng tr¸ch nhiÖm cña thiÕt kÕ kh«ng nãi ®Õn mμ chØ ®æ lçi cho thi c«ng. Nªn Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 28
 27. 27. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAMnhí gi¶i ph¸p thiÕt kÕ sai th× thi c«ng thùc hiÖn ®óng s¬ ®å thiÕt kÕ, kh«ngcßn bít xÐn vËt t− th× c«ng tr×nh vÉn bÞ h− h¹i nh− th−êng, tr¸ch nhiÖm cñathiÕt kÕ hÇu nh− ®−îc xem rÊt nhÑ hoÆc kh«ng cã. Cã dù ¸n lËp thiÕt kÕ küthuËt vμ thi c«ng c«ng tr×nh trªn ®Êt ®· ®−îc qui ho¹ch, bè trÝ dù ¸n kh¸cnh− dù ¸n Hoãc M«n - B¾c B×nh Ch¸nh thuéc dù ¸n thuû lîi miÒn trung vμThμnh phè Hå ChÝ Minh, g©y thÊt tho¸t vμ l·ng phÝ 630 triÖu ®ång. Dù ¸n c¶it¹o vμ n©ng cÊp quèc lé 51 (®o¹n km 0 - km 5) vμ ®o¹n km 5 - km 73 + 600trong qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i bæ sung, ®iÒu chØnh nhiÒu lÇn c¸c h¹ng môcc«ng tr×nh do kh«ng tÝnh to¸n, ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ yªu cÇu, kh¶ n¨ng ph¸t triÓncña khu vùc, t¨ng chi phÝ 41,7 tû ®ång. Dù ¸n kh«i phôc vμ hoμn thiÖn c¬ sëh¹ tÇng, nghÒ c¸ khèi l−îng ph¸t sinh ë 6 c¶ng c¸ ®−îc kiÓm to¸n lªn ®Õn 11,8tû ®ång b»ng 10,3% gi¸ trÞ quyÕt to¸n. Nh÷ng c«ng tr×nh nót giao th«ng T©yPhó L−¬ng, cÇu Thanh Tr× do ph¹m lçi ë kh©u t− vÊn thiÕt kÕ nªn khi thic«ng ph¸t sinh khèi l−îng rÊt lín, chÊt l−îng kh«ng ®¶m b¶o. - §¸ng lÏ dù ¸n kh¶ thi ph¶i ®−îc xem xÐt víi nhiÒu ph−¬ng ¸n kh¸cnhau, ph©n tÝch kü l−ìng c¸i lîi c¸i h¹i vμ t×m ra ph−¬ng ¸n tèi −u cã hiÖuqu¶ kinh tÕ cao vÒ tæng thÓ. Thùc tÕ, nhiÒu dù ¸n kh¶ thi ®−îc lËp lªn cho gäilμ cã vμ ®Çy ®ñ thñ tôc, mÆt kh¸c dù ¸n kh¶ thi chØ ®−îc lËp lªn hîp thøc ho¸ý ®å cña chñ ®Çu t−. Do ®ã, ý nghÜa cña dù ¸n kh¶ thi thùc tÕ kh«n cßn chonªn nhiÒu dù ¸n kh¶ thi chØ nªu lªn 1 ph−¬ng ¸n cho gäi lμ cã vμ hÕt søc s¬ sμikh«ng cã ph©n tÝch so s¸nh g×. 1.2. Tån t¹i trong viÖc x¸c ®Þnh chñ tr−¬ng ®Çu t−: - §Þnh h−íng ®Çu t−, x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng hiÖu qu¶ ®Çu t−, tÝnh kh¶ thi cñadù ¸n x©y dùng. §©y lμ c«ng ®o¹n ¶nh h−ëng lín nhÊt. Chñ tr−¬ng ®Çu t− saichiÕm tíi 60-70% sè thÊt tho¸t vμ l·ng phÝ trong ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n. CãthÓ mÊt tr¾ng toμn bé vèn vμ g©y hËu qu¶ l©u dμi cho khu vùc vμ x· héi cãthÓ lín h¬n rÊt nhiÒu lÇn so víi vèn trùc tiÕp ®Çu t− cho c«ng tr×nh ban ®Çu.Riªng phÇn nμy b¸o chÝ tr−íc ®©y hÇu nh− kh«ng ®Ò cËp tíi, thêi gian gÇn®©y míi cã nãi ®Õn nh−ng kh«ng nhiÒu vμ kh«ng ®i vμo gèc rÔ vÊn ®Ò. NÕutæng kÕt th× con sè lín khñng khiÕp. Lμ mét n−íc kh«ng lín nh−ng ®· cã trªn100 c¶ng biÓn ë 24 tØnh, thμnh phè (mét sè c¶ng biÓn chØ c¸ch nhau 130 km);80 c¶ng hμng kh«ng vμ s©n bay chuyªn dïng, chi phÝ ®Çu t− cho mét s©n baylªn ®Õn hμng tû ®« la Mü. VÝ dô: chi phÝ −íc tÝnh cho s©n bay Long Thμnh(§ång Nai) lμ 8 tû USD. ViÖc bè trÝ nhiÒu bÕn c¶ng ë c¸c vïng, ®Þa ph−¬ngqu¸ gÇn nhau mμ ch−a tÝnh ®Õn sù liªn kÕt trong viÖc khai th¸c cã hiÖu qu¶h¹ tÇng kü thuËt hiÖn cã, ch−a phï hîp víi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ: c¶ngHßn La (Qu¶ng B×nh) c¸ch c¶ng Vòng ¸ng 25km, C¶ng Ch©n M©y (ThõaThiªn HuÕ) c¸ch c¶ng Tiªn Sa (§μ N½ng) 30 km; c¶ng Dung QuÊt c¸ch c¶ng Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 29
 28. 28. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAMKú Hμ 10 km. Dù ¸n x©y dùng hÖ thèng tho¸t n−íc ®−êng T©n Kú - T©n Quý,theo kÕt luËn cña thanh tra nhμ n−íc do kh«ng g¾n viÖc x©y dùng dù ¸n víiqui ho¹ch giao th«ng nªn khi dù ¸n x©y xong ph¶i ph¸ bá toμn bé hÖ thènggåm 216 hÇm tho¸t hè ga vμ 711 cèng phi 400, sè tiÒn thÊt tho¸t vμ l·ng phÝchiÕm 3% tæng møc ®Çu t− cña c«ng tr×nh. Hay nh− ®Çu t− dù ¸n kh«ng tÝnh®Õn nguån cung cÊp nguyªn liÖu s¶n xuÊt t−¬ng øng víi qui m« cña nhμ m¸ydÉn ®Õn thiÕu nguyªn liÖu nh− c«ng tr×nh nhμ m¸y ®−êng Linh C¶m (HμTÜnh), nhμ m¸y s¶n xuÊt bét giÊy Kon Tum ch−¬ng tr×nh x©y dùng 44 nhμm¸y mÝa ®−êng cã tæng sè vèn x©y dùng lμ 10.050 tØ ®ång nh−ng cã tíi 25 nhμm¸y thua lç, ph¸t sinh d− nî trªn 6.000 tØ ®ång. - ViÖc ®Çu t− theo phong trμo dÉn ®Õn hiÖu øng xi m¨ng lß đøng vμ c¸cnhμ m¸y ®−êng mäc lªn ë kh¾p mäi n¬i. V× vËy khi x©y dùng xong mét sè nhμm¸y kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn vμ nguyªn liÖu ®Ó ho¹t ®éng, mét sè nhμ m¸y ph¶idi dêi ®Õn c¸c ®Þa ph−¬ng kh¸c g©y thÊt tho¸t vμ l·ng phÝ vÒ tiÒn cña. Ch¼ngh¹n, c«ng ty ®−êng Linh C¶m (Hμ TÜnh) khi x©y dùng xong ®· ph¶i vay 70 tØ®ång ®Ó di chuyÓn qua c¶ ngh×n c©y sè vμo Trμ Vinh; nhμ m¸y ®−êng ThõaThiªn HuÕ còng ph¶i di chuyÓn vÒ Phó Yªn. Mét sè Nhμ m¸y ®−êng lμm ¨nthua lç do kh«ng tÝnh to¸n hÕt c¸c ®iÒu kiÖn khi x©y dùng nh− nhμ m¸y®−êng Qu¶ng B×nh ®Õn hÕt n¨m 2002 lç kho¶ng 136 tØ ®ång ch−a kÓ kho¶nvay khã tr¶ ®Ó x©y dùng nhμ m¸y lμ trªn 170 tØ ®ång. - ThÊt tho¸t vμ l·ng phÝ trong kh©u quyÕt ®Þnh ®Çu t− th−êng b¾t nguåntõ viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu ®Çu t− dù ¸n do kh«ng ®−îc chñ ®Çu t− c©n nh¾c,tÝnh to¸n tr−íc khi x©y dùng nªn khi c«ng tr×nh hoμn thμnh ®−a vμo sö dông,chñ ®Çu t− míi nhËn thÊy c«ng tr×nh ph¸t huy kh«ng hiÖu qu¶. VÝ dô: T¹imét sè ®Þa ph−¬ng ®· ®Çu t− hμnh tr¨m tØ ®ång ®Ó c¶i thiÖn vμ x©y dùng míimét lo¹t chî nh− chî ®Çu mèi §Òn Lõ víi sè vèn ®Çu t− h¬n 10 tØ ®ång, chî®Çu mèi Xu©n §Ønh, chî xe m¸y Qu¶ng An (T©y Hå) ®Çu t− h¬n 6 tØ ®ång,chî ®Çu mèi H¶i B¸ (§«ng Anh) ®Çu t− 13 tØ ®ång, + Trong n«ng nghiÖp cßn nÆng ®Çu t− vμo c¸c c«ng tr×nh thuû lîi (chiÕmh¬n 70% vèn ®Çu t− cña nghμnh), chñ yÕu lμ c¸c c«ng tr×nh thuû lîi phôc vôc©y lóa, viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi t−íi cho c¸c lo¹i c©y c«ngnghiÖp cßn Ýt, cßn coi nhÑ ®Çu t− thuû lîi cÊp n−íc cho c«ng nghiÖp vμ d©nsinh, cho nu«i trång thuû s¶n. Vèn cho c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc, chuyÓngiao c«ng nghÖ, c«ng t¸c nghiªn cøu ph¸t triÓn gièng, khuyÕn n«ng, khuyÕnl©m, khuyÕn ng− thêi gian ®Çu ch−a ®−îc quan t©m tho¶ ®¸ng (nh÷ng n¨mgÇn ®©y ®· ®−îc ®iÒu chØnh). + C¬ cÊu ®Çu t− cßn nhiÒu ®iÓm ch−a hîp lý nh− ®Çu t− ng©n s¸ch chomét sè nghμnh vμ s¶n phÈm ®−îc b¶o hé; ®Çu t− cho n«ng nghiÖp, n«ng th«n Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 30
 29. 29. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAMvμ c¬ së h¹ tÇng cßn thÊp, ViÖc ®Çu t− phôc vô viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕcßn Ýt, nÆng vÒ ®Çu t− quèc doanh, ch−a cã chÝnh s¸ch tèt ®Ó thu hót c¸cnguån vèn ngoμi ng©n s¸ch, ®Çu t− ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vμ n«ng th«n. + Míi quan t©m ®Çu t− ®Çu vμo nh»m ph¸t triÓn n¨ng lùc s¶n xuÊt,ch−a quan t©m ®Õn ®Çu ra cña s¶n xuÊt, ®Çu t− cho c¬ së hạ tÇng phôc vô l−uth«ng hμng ho¸, ®Çu t− cho c«ng t¸c b¶o qu¶n chÕ biÕn sau thu ho¹ch, ®Çu t−th«ng tin thÞ tr−êng ch−a t−¬ng xøng. Míi quan t©m ®Çu t− theo chiÒu réng,lÊy sè l−îng lμm chÝnh, do vËy mét sè hμng ho¸ n«ng s¶n lμm ra th−êng chÊtl−îng kh«ng cao, chñng lo¹i, mÉu m· kÐm, kh«ng phï hîp víi yªu cÇu cña thÞtr−êng, gi¸ thμnh cao h¬n c¸c nø¬c trong khu vùc vμ trªn thÕ giíi, kh¶ n¨ngc¹nh tranh khã kh¨n; tû lÖ n«ng s¶n qua chÕ biÕn thÊp, phÇn lín xuÊt khÈuhμng n«ng s¶n cña ta vÉn lμ s¶n phÈm th«. + Do kh¶ n¨ng ng©n s¸ch cßn h¹n chÕ, nªn bè trÝ ®Çu t− cña nhμ n−íc cholÜnh vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n chØ ®¸p øng ®−îc kho¶ng 55 - 60% yªu cÇuph¸t triÓn cña nghμnh, ch−a t−¬ng xøng víi vai trß vμ vÞ trÝ cña khu vùc n«ngnghiÖp vμ n«ng th«n. + Trong c«ng nghiÖp vμ c¸c nghμnh kinh tÕ, hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh ®Çu t−®· qu¸ chó träng vμo viÖc ®Çu t− ®Ó t¨ng c«ng suÊt s¶n xuÊt mμ ch−a chó ý®óng møc ®Õn n¨ng lùc c¹nh tranh cña ®Çu ra tiªu thô s¶n phÈm ®−îc thÞtr−êng chÊp nhËn ®Õn møc nμo; tuy cã quy ho¹ch nh−ng cßn rÊt lóng tóngtrong viÖc t¹o ra mét hÖ thèng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p phï hîp ®Ó thùc hiÖnquy ho¹ch g¾n víi thÞ tr−êng, nªn ®· dÉn tíi viÖc ®Çu t− qu¸ møc trong métsè ngμnh, lμm cho mét sè s¶n phÈm cung v−ît qu¸ cÇu; ch−a tËp trung ®æimíi c«ng nghÖ theo h−íng hiÖn ®¹i nªn chÊt luîng s¶n phÈm ch−a cao, gi¸thμnh ch−a h¹; ch−a ®Çu t− ®óng møc cho c«ng nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu, c«ngnghiÖp chÕ t¹o, c«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao ®Ó t¨ng c−êng kh¶ n¨ng chñ ®éngcña nÒn kinh tÕ trong ®iÒu kiÖn héi nhËp ngμy cμng s©u. Mét sè dù ¸n,ch−¬ng tr×nh ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®· ®Ò ra trong mçi kú kÕ ho¹ch 5n¨m ch−a ®−îc triÓn khai hoÆc triÓn khai chËm do ch−a tÝnh hÕt c¸c yÕu tèkh¸ch quan tõ phÝa ®èi t¸c vμ c¶ yÕu tè chñ quan, trong ®ã cã yÕu tè thiÕunguån vèn. 1.3. Tån t¹i trong kh©u thÈm ®Þnh, phª duyÖt dù ¸n ®Çu t−, tæng dù to¸n: - T×nh tr¹ng phª duyÖt l¹i nhiÒu lÇn lμ kh¸ phæ biÕn hiÖn nay. ThËm chÝmét sè dù ¸n ®−îc phª duyÖt, ®iÒu chØnh sau khi ®· hoμn thμnh qu¸ tr×nh x©yl¾p, thùc chÊt lμ hîp ph¸p ho¸ c¸c thñ tôc thanh quyÕt to¸n khèi l−îng ph¸tsinh, ®iÒu chØnh. Dù ¸n më réng nhμ m¸y ®−êng Qu¶ng Ng·i kh«ng thùc hiÖnkh¶o s¸t, thiÕt kÕ, lËp dù to¸n tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt mμ sau Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 31
 30. 30. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAMkhi bμn giao ®−a vμo sö dông míi xin phª duyÖt, vi ph¹m nghiªm träng quichÕ qu¶n lý ®Çu t− vμ x©y dùng. Tæng møc ®Çu t− cña dù ¸n cÇu S«ng Danhph¶i ®iÒu chØnh 3 lÇn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn (n¨m 1995 lμ 186 tØ ®ång, n¨m1998 lμ 239 ti ®ång vμ n¨m 2000 lμ 257 tØ ®ång). Dù ¸n toμ nhμ 11 tÇng §¹ihäc S− ph¹m Thμnh phè Hå ChÝ Minh ®ang thi c«ng ph¶i phª duyÖt l¹i, dù¸n ký tóc x¸ 5 tÇng §¹i häc T©y Nguyªn phª duyÖt 2 lÇn, ChÊt l−îng c«ng t¸cthÈm ®Þnh thiÕt kÕ, dù to¸n cã nhiÒu sai sãt, cã n¬i bÞ xem nhÑ, dÉn ®Õn ë métvμi dù ¸n gi¸ trÞ tróng thÇu cao h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ do tÝnh to¸n sai khèi l−îng(Dù ¸n §¹i häc Quèc gia Hμ néi, Häc viÖn Hμnh chÝnh quèc gia), t¹i dù ¸nkh«i phôc c¶i t¹o quèc lé 1 ®o¹n Hμ Néi - L¹ng S¬n do phª duyÖt kh«ng ®¶mb¶o chÊt l−îng nªn ph¶i phª duyÖt l¹i lμm t¨ng chi phÝ kh¶o s¸t hμng tØ ®ång,dù ¸n nhμ m¸y xi m¨ng Tam §iÖp trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t ®· ph¸t hiÖn cãsù cè nh−ng kh«ng kh¶o s¸t vμ xö lý hiÖn t−îng caster g©y tèn kÐm chi phÝ,viÖc phª duyÖt l¹i lμm t¨ng chi phÝ cßn x¶y ra ®èi víi nhiÒu dù ¸n kh¸c nh−dù ¸n cÇu Non N−íc (Ninh B×nh), cÇu T©n ĐÖ (Th¸i B×nh). Dù ¸n x©y dùngquèc lé 5 sö dông vèn JBIC NhËt B¶n do bμn giao mÆt b»ng chËm nªn Nhμn−íc ®· ph¶i båi th−êng cho nhμ thÇu 570.595.797 Yªn nhËt. 1.4. Tån t¹i trong kh©u kÕ ho¹ch ho¸ ®Çu t−: - Trong nh÷ng n¨m qua, mÆc dï ®· cã mét sè tiÕn bé nh−ng t×nh tr¹ng®Çu t− dμn tr¶i trong bè trÝ kÕ ho¹ch cña c¸c Bé, ngμnh vμ c¸c tØnh, thμnhphè vÉn ch−a ®−îc kh¾c phôc triÖt ®Ó. T×nh tr¹ng nμy ®−îc tÝch tô tõ nhiÒun¨m, g©y thÊt tho¸t vμ l·ng phÝ lín vμ dÉn ®Õn hiÖu qu¶ ®Çu t− thÊp nh−ngchËm ®−îc kh¾c phôc. N¨m 2004, chóng ta cã 1200 dù ¸n t¨ng gÊp ®«i so víin¨m 2001. Tuy nhiªn tèc ®é t¨ng dù ¸n kh«ng t−¬ng øng víi tèc ®é t¨ng cñavèn ®Çu t− vμ kh«ng khíp víi kÕ ho¹ch vèn, dÉn ®Õn v−ît qu¸ kh¶ n¨ng qu¶nlÝ, chØ sè vÒ ®Çu t− gi¶m râ rÖt. Th«ng th−êng, ®Ó t¹o ra 1 ®ång t¨ng tr−ëngGDP cÇn ®Çu t− 3 ®ång th× ë n−íc ta cÇn tíi 5 ®ång. - ViÖc bè trÝ vèn ®Çu t− thuéc ng©n s¸ch Nhμ n−íc cßn dμn tr¶i thiÕu tËptrung, sè l−îng c¸c dù ¸n n¨m sau lín h¬n n¨m tr−íc lμ ®iÓm yÕu vμ lÆp ®ilÆp l¹i nhiÒu n¨m nay. Do ®ã sè dù ¸n tÝch tô l¹i qu¸ lín, v−ît qua kh¶ n¨ngc©n ®èi vèn cña ng©n s¸ch vμ cña nÒn kinh tÕ nãi chung. Ch¼ng h¹n, tæng dùto¸n cña c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ®−îc ®−a vμo kÕ ho¹ch n¨m 2004 gÊp h¬n10 lÇn sè vèn bè trÝ trong kÕ ho¹ch. Do ®ã chØ mét sè Ýt c«ng tr×nh cã thÓ tËptrung vèn ®Ó hoμn thμnh sím, t×nh tr¹ng ®Çu t− kÐo dμi lμ phæ biÕn. - ViÖc bè trÝ c¸c dù ¸n dμn tr¶i cßn thÓ hiÖn ë b×nh qu©n vèn bè trÝ cho 1dù ¸n qua c¸c n¨m cã xu h−íng gi¶m dÇn; n¨m 2001 lμ 5,33 tØ ®ång/1 dù ¸n ;n¨m 2002 lμ 5,3 tØ ®ång/1 dù ¸n; n¨m 2003 lμ 4,43 tØ ®ång/ 1 dù ¸n. Mét sè Bé,ngμnh vμ ®Þa ph−¬ng vÉn ch−a chÊp hμnh ®óng qui ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t− vμ Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 32
 31. 31. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT GTVT Ở VIỆT NAMx©y dùng, bè trÝ vèn cho c¸c dù ¸n nhãm B qu¸ 4 n¨m, nhãm C qu¸ 2 n¨m.Tæng hîp chung c¸c Bé, ngμnh vμ ®Þa ph−¬ng vÉn cßn kho¶ng 141.430 dù ¸n(kho¶ng 13%) thuéc nhãm B vμ C bè trÝ qu¸ thêi gian qui ®Þnh, trong ®ã cãkho¶ng 250 dù ¸n nhãm B (14,2%) bè trÝ vèn kÐo dμi qu¸ 4 n¨m (c¸c Béngμnh kho¶ng 119 dù ¸n, ®Þa ph−¬ng kho¶ng 140 dù ¸n) cã 1.180 dù ¸n nhãmC ( 12,9%) bè trÝ vèn kÐo dμi qu¸ 2 n¨m (c¸c Bé ngμnh lμ 145 dù ¸n, ®Þaph−¬ng lμ 1035 dù ¸n). - ViÖc ph©n cÊp qu¶n lý trong qu¶n lý ®Çu t− lμ phï hîp nh−ng viÖc gi¸ms¸t ë nhiÒu ®Þa ph−¬ng ®Ó ®Çu t− tËp trung cã träng ®iÓm ch−a cã kÕt qu¶ rârÖt.Tæng sè dù ¸n trong c¶ n−íc n¨m 2001 cã 6.942 dù ¸n; n¨m 2002 cã 7.614dù ¸n t¨ng h¬n 672 dù ¸n so víi n¨m 2002; n¨m 2003 cã 10.596 dù ¸n t¨ng2.982 dù ¸n so víi n¨m 2002; n¨m 2004 cã 12.355 dù ¸n, t¨ng 1.759 dù ¸n sovíi n¨m 2003. Sè dù ¸n t¨ng trong c¸c n¨m chñ yÕu lμ c¸c dù ¸n thuéc nhãmA,B,C (do c¸c Bé, tØnh, thμnh phè lùa chän vμ bè trÝ vèn); n¨m 2002 t¨ng 648dù ¸n, n¨m 2003 t¨ng 2.969 dù ¸n, n¨m 2004 cã tiÕn bé h¬n chØ t¨ng 1.708 dù¸n (thÊp h¬n sè t¨ng cña n¨m 2003 chñ yÕu lμ c¸c dù ¸n thuéc lÜnh vùc xo¸®ãi gi¶m nghÌo do c¸c ®Þa ph−¬ng qu¶n lý, ®©y lμ lÜnh vùc ®−îc chó träng®Çu t− nhiÒu trong thêi gian gÇn ®©y th«ng qua nhiÒu ch−¬ng tr×nh môc tiªu,sè dù ¸n th−êng cã qui m« nhá). Sè dù ¸n (c¶ nhãm A,B,C) dù kiÕn kÕt thóc®−a vμo sö dông trong kú t¨ng lªn dÇn tõ 19,2 ®Õn 19,9%. Tuy nhiªn, sè dù¸n cã quyÕt ®Þnh ®Çu t− míi trong kú vÉn tiÕp tôc t¨ng lªn tõ 18,4 ®Õn 30%. - Ngoμi ra, qua kiÓm to¸n, mét sè ®Þa ph−¬ng ®· phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Çut− nh−ng kh«ng cã nguån ®Ó thùc hiÖn, trong khi ®Þa ph−¬ng kh¸c l¹i ph©nbè vèn khi ch−a cã quyÕt ®Þnh ®Çu t−, do ®ã hÇu hÕt c¸c ®Þa ph−¬ng ®Òu ph¶ibæ sung, ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch vèn ®Çu t− nhiÒu lÇn. N¨m 2002 trong kÕ ho¹ch®Çu n¨m cña thμnh phè Hμ Néi cã 89/329 dù ¸n ch−a ®ñ thñ tôc nh− thiÕuthiÕt kÕ kü thuËt vμ tæng dù to¸n, ch−a cã quyÕt ®Þnh ®Çu t− nh−ng vÉn ®−îcgiao kÕ ho¹ch víi 392 tØ ®ång. Trong n¨m UBND thμnh phè ®· giao kÕ ho¹chbæ sung nh−ng cßn 23 dù ¸n ch−a ®ñ thñ tôc 12 dù ¸n ch−a cã quyÕt ®Þnh ®Çut−, 11 dù ¸n ch−a cã thiÕt kÕ kü thuËt, tæng dù to¸n) vÉn ®−îc giao kÕ ho¹chvèn 30 tØ ®ång, trong khi ®ã l¹i cã 26/253 dù ¸n ®Çu t− dë dang tõ c¸c n¨mtr−íc víi tæng sè vèn cÊp ph¸t luü kÕ ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m 2001 lμ 8 tØ ®ångchuyÓn sang n¨m 2002 nh−ng kh«ng ®−îc UBND thμnh phè ghi kÕ ho¹chn¨m 2002. N¨m 2002, tØnh Kh¸nh Hoμ cã 40/151 dù ¸n ch−a cã quyÕt ®Þnh®Çu t−, nh−ng ®Çu n¨m ®· ghi kÕ ho¹ch vèn lμ 59,1 tØ ®ång, cuèi n¨m kh«ngtriÓn khai ®−îc. TØnh Hμ TÜnh cã kÕ ho¹ch ®Çu t− lín h¬n kÕ ho¹ch vèn trªn35,84 tØ ®ång; Thμnh phè Hå ChÝ Minh giao kÕ ho¹ch vèn ®Çu t− gÊp 5 lÇn dùto¸n Trung −¬ng giao, c¬ cÊu ®Çu t− theo ngμnh kinh tÕ kh«ng phï hîp víi tØ Sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Dũng 33

×