Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn 2014

Đêm nhạc 13 năm Trịnh Công Sơn diễn ra tại Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô vào 20h ngày 11/04/2014. Mời quý vị đón xem !

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn 2014

  1. 1. Đêm nhạc Trịnh Bóng Núi NEXTTOPEVENT.COM
  2. 2. Đêm nhạc Trịnh Bóng Núi NEXTTOPEVENT.COM
  3. 3. Đêm nhạc Trịnh Bóng Núi NEXTTOPEVENT.COM
  4. 4. Đêm nhạc Trịnh Bóng Núi NEXTTOPEVENT.COM
  5. 5. Đêm nhạc Trịnh Bóng Núi NEXTTOPEVENT.COM
  6. 6. Đêm nhạc Trịnh Bóng Núi NEXTTOPEVENT.COM
  7. 7. NEXTTOPEVENT.COM Đêm nhạc Trịnh Bóng Núi

×