Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web tim viec lam tai an giang va dbscl

542 views

Published on

www.diilam.com, mạng việc làm số 1 đbscl, viec lam an giang, tu van viec lam, thu vien mau ho so tham khao

Published in: Career
  • Login to see the comments

Web tim viec lam tai an giang va dbscl

  1. 1. www.Diilam.comMạng việc làm số 1 ĐBSCLViệc làm An Giang
  2. 2. www.Diilam.comMạng việc làm số 1 ĐBSCL•Tin tuyển dụng được chọn lọc•Không có tin đa cấp•Không có tin đa cấp tài chính•Có tư vấn kỹ năng cho người đi tìm việc•Dễ dàng tìm kiếm theo ngành nghề, từ khóa•Giao diện chuyên nghiệp•Có việc làm tại An Giang•Đối tượng là người tìm việc chuyên nghiệp
  3. 3. http://vlangiang.vieclamvietnam.gov.vn/http://vieclamangiang.com.vnTrực thuộc sở LĐ An Giang•Tin online ít cập nhật•Nhiều việc làm offline•Có tư vấn tìm việc nhưng hồ sơ chưa chuyên nghiệp•Phù hợp với lao động phổ thông, cơ quan nhà nước•Web ít được quan tâm do hệ thống chung của VN

×