Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web tim viec lam tai can tho va dbscl

442 views

Published on

www.diilam.com, mạng việc làm số 1 dbscl, việc làm cần thơ, việc làm an giang, tư vấn kỹ năng tìm việc, mẫu cv tham khảo.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Web tim viec lam tai can tho va dbscl

  1. 1. www.Diilam.comMạng việc làm số 1 ĐBSCLViệc làm Cần Thơ
  2. 2. www.Diilam.comMạng việc làm số 1 ĐBSCL•Tin tuyển dụng được chọn lọc•Không có tin đa cấp•Không có tin đa cấp tài chính•Có tư vấn kỹ năng cho người đi tìm việc•Dễ dàng tìm kiếm theo ngành nghề, từ khóa•Giao diện chuyên nghiệp•Có rất nhiều việc làm tại Cần Thơ, ĐBSCL•Đối tượng là người tìm việc chuyên nghiệp

×