Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xhth do vo gian tinh mach thuc quan

 • Login to see the comments

Xhth do vo gian tinh mach thuc quan

 1. 1. XuẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO VỠDÃN TĨNH MẠCH THỰC QuẢN
 2. 2. I/ GiẢI PHẨU HỌC TuẦN HOÀN CỬA• Tĩnh mạch cửa là hội lưu của 2 TM: lách và mạc treo tràng trên ở đốt sống TL2.• TMC chạy 1 đoạn 8-9cm đến rốn gan bắt đầu chia nhánh
 3. 3. II/ SINH LÝ BÌNH THƯỜNG CỦA TuẦN HOÀN CỬA• Áp lực bình thường trong hệ TMC là 10- 15cm H2O ( 7-11mmHg).• Gọi là cao áp TMC khi áp lực trong hệ cửa tăng lên >25cm H2O hoặc 12mmHg.
 4. 4. III/ NGUYÊN NHÂN• Trước ganTeo TMC bẩm sinhThuyên tắc TMC: NT sơ sinh, viêm TMC, chấn thương, ung thưChèn ép TM từ bên ngoài: bệnh tụy tạng, lymphoma, K ĐM
 5. 5. • Trong ganXơ ganSán máng• Sau gan:Hội chứng Budd- ChiariViêm màng tim co thắt
 6. 6. III/ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG• Lách to• THBH• Báng bụng• XHTH do vỡ dãn TMTQ
 7. 7. CẬN LÂM SÀNG
 8. 8. • (bình thường: INR= 0.9-1.2)
 9. 9. CẬN LÂM SÀNG• Siêu âm• Xquang TQ- dạ dày cản quang• Nội soi• Xét nghiệm sinh hóa : theo Child-Pugh
 10. 10. XỬ TRÍ XHTH do vỡ dãn TMTQ:A. Không phẫu thuật:Cầm máu trực tiếp: sonde Blakemore, chích xơ, that thun, chich keo(vo TM phinh vi)Cầm máu gián tiếp: Vasopressin, Propanolol, Sandostatin(Octreotide), Somatostatin (Stilamin)
 11. 11. • B. PHẪU THUẬT:1. Cầm máu trực tiếp: thắt búi TMTQ, cắt ngang TQ, nối lại, triệt mạch ( PT sugiura), cắt đoạn TQ- dạ dày2. Cầm máu gián tiếp: các loại cầu nối cửa- chủ cổ điển, cầu nối Warren, TIPS3. Ghép gan

×