Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Merverdi gjennom økt åpenhet - EDB Sak & Arkiv Brukerkonferanse nov 2009

847 views

Published on

Et innlegg jeg holdt på EDB Sak & Arkiv brukerkonferanse 9.nov 2009 i Trondheim

Published in: Business, Technology
 • Login to see the comments

Merverdi gjennom økt åpenhet - EDB Sak & Arkiv Brukerkonferanse nov 2009

 1. 1. ESA Brukerkonferanse – 9.nov 2009 Merverdi gjennom økt åpenhet EDB Business Partner > slide 1
 2. 2. Nytt år – nye utfordringer… … og nye muligheter Kilde: Basert på forside fra The Economist EDB Business Partner > slide 2
 3. 3. Informasjonsmengden øker kraftig EDB Business Partner > slide 3
 4. 4. 4.000.000.000 - antall bilder lagret på Flickr (pr oktober 2009) 2.000.000.000 - antall nye bilder som lastes opp til Facebook hver måned EDB Business Partner > slide 4
 5. 5. 13 timer - opplastet video til YouTube hvert minutt EDB Business Partner > slide 5
 6. 6. 13 millioner - antall artikler på Wikipedia på mer enn 200 språk EDB Business Partner > slide 6
 7. 7. > EDB Business Partner > slide 7
 8. 8. EDB Business Partner > slide 8
 9. 9. Up Next: “The Internet of Things” EDB Business Partner > slide 9
 10. 10. Digitalt innfødte definerer de nye ”reglene” EDB Business Partner > slide 10
 11. 11. De under 30 år er de mest aktive i å finne offentlig informasjon i nye kontekster - og de minst tilfredse med tilgangen i dag Kilde: SINTEF / Norstat – 2008 og Nielsen, juni 2009 EDB Business Partner > slide 11
 12. 12. NORGE ER I VERDENSTOPPEN 35% 69% vs. av 15-30- bruker åringer bruker daglig daglig Kilde: Brandtzæg, SINTEF, okt 2009 EDB Business Partner > slide 12
 13. 13. STERK ØKNING I BRUK AV SOSIALE MEDIER 5M min/dag 1M innh./uke 100m v/dag Kilde: Silicon Alley Insider, oktober 2009 EDB Business Partner > slide 13
 14. 14. 3.000.000 tweets på Twitter i snitt pr dag EDB Business Partner > slide 14
 15. 15. IKT har blitt usynlig sosialt lim mellom unge mennesker (og organisasjoner) EDB Business Partner > slide 15 Kilde: SINTEF / Norstat – 2008 og Nielsen, juni 2009
 16. 16. Fra Skrivebord til Mobil til
 17. 17. Den virtuelle verden smelter sammen med den fysiske… EDB Business Partner > slide 17
 18. 18. Den virtuelle verden smelter sammen med den fysiske… YouTube – Augmented Reality on iPhone EDB Business Partner > slide 18
 19. 19. EDB Business Partner > slide 19
 20. 20. Industrialisering endrer samfunnet vårt.. igjen EDB Business Partner > slide 20
 21. 21. Tilgangen til råvarer i informasjons- samfunnet øker stadig (kvalitet/pris) 2x CPU-kapasiteten pr enhet fortsetter å dobles hver 18. måned (”Moores lov”) EDB Business Partner > slide 21
 22. 22. 2x Lagringskapasiteten pr enhet fortsetter å dobles hver 12. måned (”Kryders lov”) EDB Business Partner > slide 22
 23. 23. Transportkapasiteten gjennom nyeste generasjons fiberoptikk har pt en tredobling i kapasitet hver 6.mnd (Gilders opprinnelige ”lov”: 2x pr 9.mnd) 3x EDB Business Partner > slide 23
 24. 24. To regler ser ut til å gjelde for de viktigste produksjonsmidlene i informasjonssamfunnet: ∑ IKT Muligheter → ∞ ∑ IKT Pris → 0 EDB Business Partner > slide 24
 25. 25. Denne demokratiseringen av produksjons- og distribusjonsmidlene vil forandre samfunnet vårt i større grad enn den industrielle revolusjon EDB Business Partner > slide 25
 26. 26. Store utfordringer for offentlig sektor EDB Business Partner > slide 26
 27. 27. HVORDAN NÅ FREM TIL VELGERNE? EDB Business Partner > slide 27
 28. 28. DEN VIRKELIGE UTFORDRINGEN KREVER STØRRE ENDRING … EDB Business Partner > slide 28
 29. 29. Antall 67+ Ansatte P&O Forrige 15 år… Kilde: SSBs Befolkningsfremskrivning og SINTEF, okt 2009 EDB Business Partner > slide 29
 30. 30. Antall 67+ Ansatte P&O …Neste 15 år Kilde: SSBs Befolkningsfremskrivning og SINTEF, okt 2009 EDB Business Partner > slide 30
 31. 31. ¾ av alle nyutdannede må begynne i helsesektoren Kilde:SINTEF, okt 2009 EDB Business Partner > slide 31
 32. 32. Ullevål sykehus er et av Nord Europas aller største … ... Vi må bygge 6 nye for å dekke behovet fra 2020 Kilde:SINTEF, okt 2009 EDB Business Partner > slide 32
 33. 33. Utfordringene er formidable! Offentlig sektor må i langt større grad enn i dag utnytte mulighetene som ligger i nye verktøy og metoder EDB Business Partner > slide 33
 34. 34. Hvordan kan smartere bruk av IT hjelpe oss? EDB Business Partner > slide 34
 35. 35. LEDENDE IT-AKTØRER TILPASSER VERDIFORSLAGENE SINE (1) Google Apps IBM OnDemand Amazon WS WebOS Tilby STORDRIFT Microsoft Azure EDB Business Partner > slide 35
 36. 36. LEDENDE IT-AKTØRER TILPASSER VERDIFORSLAGENE SINE (2) Tilby OPPLEVELSER EDB Business Partner > slide 36
 37. 37. LEDENDE IT-AKTØRER TILPASSER VERDIFORSLAGENE SINE (3) Tilby MER UT AV IT + + + + EDB Business Partner > slide 37
 38. 38. OBAMA UTNYTTER IT MEGET AKTIVT OGSÅ I POSISJON Prioriteringene til US CIO (1) Ensuring openness & transparency (2) Lowering the cost of government (3) Cyber-Security (4) Participatory democracy (5) Innovation Obama har utnevnt sin egen CIO, Vivek Kundra, som skal sikre at “government is running in the most secure, open, and efficient way possible.” EDB Business Partner > slide 38
 39. 39. ÅPENT FOR ALLE EDB Business Partner > slide 39
 40. 40. = ØKT INNOVASJON EDB Business Partner > slide 40
 41. 41. MENS DISKUSJONEN GÅR HER HJEMME … Bør ikke data og tjenester som er betalt over skatteseddelen være fritt tilgjengelig i åpne datagrensesnitt? (F.eks. Offentlige data fra SSB, Karttjenester, Innbyggerundersøkelser, avstemminger, div. registre) EDB Business Partner > slide 41
 42. 42. VI SER KONTURENE AV EN NY DIGITAL DEMOKRATIMODELL Industri- Informasjons- samfunnet samfunnet Demokrati Representert Deltakende Passive Aktive Innbyggere mottakere partnere 1-mange, 1-1, Politikk Polarisert Behovsorientert Nasjonal, ”Glokal”, Stat Mono-kulturell Multi-kulturell EDB Business Partner > slide 42
 43. 43. Fokusområder for produktutviklingen i EDB Innbyggerdialog i lys av dette EDB Business Partner > slide 43
 44. 44. VIKTIGSTE BIDRAG TIL VELSTANDSØKNINGEN I FORRIGE ÅRHUNDRE? Selvbetjening Kilde:The Butler Group EDB Business Partner > slide 44
 45. 45. FOKUS I PRODUKTUTVIKLINGEN I EDB OFFENTLIG Legge til rette for 1 økt selvbetjening EDB Business Partner > slide 45
 46. 46. DELING AV PROSESSENE MED KUNDENE GIR STORE GEVINSTER Over 80%* bruker nå nettbank. Denne selvbetjeningen tilsvarer en besparelse på 5 mrd pr. år eller 8.000 ansatte for bankene * av den voksne befolkningen EDB Business Partner > slide 46 i Norge: ca 3,1 mill personer
 47. 47. HJELP TIL SELVHJELP KREVER ÅPENHET From e-GOV => we-GOV EDB Business Partner > slide 47
 48. 48. FOKUS I PRODUKTUTVIKLINGEN I EDB OFFENTLIG Økt effektivitet og 2 innovasjon ved bruk av fellesløsninger på standard infrastruktur EDB Business Partner > slide 48
 49. 49. STORE BESPARELSER I Å UTVIKLE FELLESKOMPONENTER – ÉN GANG ”En NOARK5 kjerne er et typisk infrastruktur- prosjekt som bør være felles og offentlig.” Martin Hauge, Møre & Romsdal Fylkeskommune NOARK5 kjerne EDB Business Partner > slide 49
 50. 50. HVILKE TJENESTER KAN VI I STEDET LEVERE OPPÅ EN SLIK PLATTFORM..? = MER VERDI FOR ALLE Flere tjenester Bedre Økt prosesser innovasjon EDB Business Partner > slide 50
 51. 51. ”Problemet er … en fragmentert og lukket digital offentlig informasjonsvirkelighet” FAD Rapport ”eBorger 2.0”, SINTEF, sept 2008 EDB Business Partner > slide 51
 52. 52. FOKUS I PRODUKTUTVIKLINGEN I EDB OFFENTLIG Åpne opp datakildene og hjelpe brukerne å forstå hva som skjer – med bedre analyse- og visualiseringsverktøy 3 EDB Business Partner > slide 52
 53. 53. VISUALISERING AV DATA ER VIKTIG “What's measured improves” Peter Drucker EDB Business Partner > slide 53
 54. 54. “It's about the most ancient of social rituals: Storytelling. …As we process it, it can sometimes change our perspective altogether. ” Maria Popova, Brain Pickings EDB Business Partner > slide 54
 55. 55. Takk for oppmerksomheten! EDB Business Partner > slide 55

×