Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Línies prioritàries de formació en llengües estrangeres: Gencat i UE 2013-2014

Presentació als ICEs de les línies prioritàries de treball en llengües estrangeres, 2013-14. Des del Servei de Llengües estrangeres (SdLE)

Línies prioritàries de formació en llengües estrangeres: Gencat i UE 2013-2014

 1. 1. Línies de treball principals en l’àmbitde les llengües estrangeresFormació específica per a la millora docent:vers la competència lingüística i comunicativade tot l’alumnat de Catalunya Neus Lorenzonlorenzo@xtec.cat
 2. 2. Aprendre més i millor!Ref: https://sites.google.com/site/compcomunatoteslesarees/treball-integrat-de-llenguees/marcteoricisabelcepedaLes recomanacions del Consell d’Europa preconitzenque un dels objectius fonamentals comuns de la L1 i deles LE ha de ser:“Fer que els alumnes s’interessin per la naturalesa i lafunció de les llengües que estan aprenent” i que elsprofessors que ensenyen les diferents llengües arribin a“coordinar les seves activitats pedagògiques i fundar el seuensenyament en principis lingüístics comuns”.Motivarl’aprenentatgeeficaçCoordinarla docència eficient
 3. 3. Objectiu: millora del sistema educatiu catalàen l’àmbit de llengües estrangeresTreballem per a la competencialitat de l’alumnat, el professorat i els centres escolars• La formació és un dret i una obligació de la funció pública.• La formació de qualitat és un dret de l’usuari (= comunitateducativa)• La formació de qualitat, organitzada amb visió de futurés una responsabilitat de tots, vers el relleu generacional i social.• La formació de qualitat, organitzada amb visió responsable defutur, per potenciar el domini de les llengües estrangeres, és elcompromís per assolir l’èxit escolar, la dimensió europea i lacapacitació humana, professional i ciutadana del nostre alumnat.
 4. 4. Línies generals pel foment del plurilingüismeCapacitació docent:1. Aplicació, reflexió i avaluació d’eines, estratègies, iprojectes específics proposats en el projecte de centre.2. Treball competencial: Lectura, oralitat, escriptura...3. Renovació metodològica: AICLE, TICs, TILC, PBL, PEL...4. Projectes de dimensió europea: xarxes i associacions
 5. 5. Valorització i difusióde pràctiques escolars de qualitatCal consolidar seqüències dinamitzadoresDifusió de prioritats educatives ide tendències didàctiques innovadoresSuport metodològic específicd’acord amb el projecte de centreComençar és la part més importantde la feina a fer.Plató
 6. 6. Nivells de concreció en les línies deformació en llengües estrangeres• Nivell Macro: Informació. Congressos, Jornades,Trobades, Debats...– Presentació de línies estratègiques de la Gencat i el Dep.d’Educació– Presentació dels programes de la UE (novetats 2014-2020)(PAP, Erasmus for All, Pla de Plurilingüisme a Catalunya, Pla de Lectura en llengües Estrangeres)• Nivell Meso: Formació. Curs, seminari, grup de treball, coordinació...– Suport als plans i projectes dels centres, dels territoris, de cada llengua.– Desenvolupament de metodologies específiques (PBL, AICLE, TIL, Aps...)• Nivell Micro: Transformació. eSeminar, eCurs, Webinars d’innnovació...– Aprenentatge, Aplicació, i Avaluació amb recursos concrets (TIC, TAC, TEP)– Eines de renovació, innovació, i proacció a l’aula i al centre (PEL, mLearning, GEP)
 7. 7. Exemple:Proposta d’activitats SdLE 2013-2014
 8. 8. Exemple: Seqüència temporal coherentInformació – Formació – Transformació-Activitat inicial:Jornada de sensibilització i difusió (Trobada, Congrés...)-Activitat d’acompanyament:Grup de treball, curs temàtic, seminari en centre+ PESENTACIÓ A UNA CONVOCATÒRIA DE FINANÇAMENT-Activitat final:Trobada Pedagògica de difusió, intercanvi i valorització
 9. 9. Exemple 2012-13: Sciènce & SocietéInformació – Formació – Transformació-Activitat inicial:Jornada de difusió amb les línies prioritàries del Pla de francès (set. 2012)♦ Presentació de prioritats: Plurilingüisme + EMILE + Ciutadania EU♦ Creació de xarxa EMILE: La Main a la Pâte, Sciènce & Societé, Vivre avec le Soleil-Activitat d’acompanyament:Grup de treball entre centres + eSeminari de Videoconferències (2013-14)♦ Planificació i desenvolupament del projecte EMILE (S&S en Cat-Fr)♦ Adaptació i pilotatge de materials d’aula: Traducció, aplicació, debat, edició...♦ Formació docent per l’Aplicació de metodologies específiques: EMILE i TILC♦ Recerca sobre innovació metodològica (col·laboració amb institucions europees)-PESENTACIÓ A LA CONVOCATÒRIA ESTATAL DE SEGELL EUROPEU DE LES LL.-Activitat final:Trobada Pedagògica (set. 2014)♦ Presentació de resultats, en el marc de les prioritats del Pla de francès♦ Intercanvi d’experiències, divulgació de materials, panels amb exemples d’aula...♦ Difusió de la metodologia EMILE en el projecte S&S (En el llibre editat)♦ Documentació: difusió en web de les pràctiques més reixides (Alexandria, XTEC..
 10. 10. Exemple: Proposta oberta, per a primàriaInformació – Formació – Transformació-Activitat inicial:Jornades pedagògiques sobre el Plurilingüisme a les xarxes socials♦ Presentació de les prioritats educatives: CB + Diversitat + Ciutadania EU♦ Projectes virtuals a la Unió Europea: Plataforma d’agermanament eTwinning-Activitat d’acompanyament:Grup de treball entre centres + eSeminar, Webinars...♦ Planificació i desenvolupament d’un projecte eTwinning (usos del fòrum,xat, etc)♦ Creació de materials: activitats PEL (Biografia lingüística-Dossier-Passaport)♦ Creació de materials virtuals, amb unitats didàctiques i exemples d’aula♦ Aplicació de didàctiques d’aula: treball d’oralitat, tipologies de textos, ús TIC/TAC♦ Recerca en xarxa sobre resultats i avaluació (col·laboració amb Universitats)-PESENTACIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE SEGELL DE QUALITAT eTWINNING-Activitat final:Trobades Pedagògiques (per etapes educatives)♦ Intercanvi d’experiències, divulgació de resultats, panels amb exemples d’aula...♦ Difusió d’activitats i metodologies específiques (ARC, Alexandria, CCN, EU...)
 11. 11. Exemple: Proposta oberta, per a secundàriaInformació – Formació – Transformació-Activitat inicial:Conferència sobre l’aprenentatge actiu d’idiomes en entorns reals♦ Presentació de les prioritats educatives: CB + ocupabilitat + Ciutadania EU♦ Aps, Pràctiques en empresa, Intercanvis (BatxiBac, Leonardo da Vinci, E4A)-Activitat d’acompanyament:Grup de treball en centre + G. de treball entre centres + eSeminar...♦ Planificació-Desenvolupament del projecte d’Aprenentatge Actiu d’Idiomes (Ang-Fr)♦ Creació de materials digitals, en unitats didàctiques amb exemples d’aula♦ Aplicacions a l’aula: Exercicis TEP multimèdia (Google Maps, Timelines, FixIt...)♦ Aplicació de metodologies específiques: AICLE, TILC (docència i avaluació)♦ Recerca sobre l’impacte i els resultats (col·laboració amb Universitats)-PESENTACIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE FINANÇAMENT d’AAI-Activitat final:Trobades Pedagògiques (per etapes educatives)♦ Intercanvi d’experiències, divulgació de resultats, panels amb exemples d’aula...♦ Difusió d’activitats i metodologies específiques (ARC, Alexandria, CCN, EU...)♦ Valorització dels principis de qualitat en l’AAI: pràctiques més reeixides.
 12. 12. http://iparair.com/wp-content/uploads/2009/07/parapentes.jpgPer crear context iclima de treball , perelevar les expectatives1. Informació de context:línies prioritàries, tendències europees, innovació
 13. 13. Continguts específics:per la comunitat educativaCongressos, Jornades,Trobades pedagògiques, Taula rodona, Debats...– Competència plurilingüe: una estratègia econòmica, educativa i social a UE– La lectura, estratègia transversal pel desenvolupament del plurilingüisme– Presentació dels programes de la UE 2014-2020 (E4A)– La mobilitat internacional, una línia prioritària de formació i empoderament– Xarxes i projectes pel desenvolupament del plurilingüisme a Europa– La coordinació educativa, estratègia d’internacionalització i sostenibilitat– La dimensió europea a l’escola, un enfocament competencial– Metodologies per a la transferència interlingüística (Euromania, EuroComRom,EduRom...)– Integració curricular de llengua i contingut (AICLE, EMILE, CLIL, TILC, TILP,)– Usos escolars de les TIC per impulsar l’oralitat, l’escriptura, la conversa...Sensibilització, valorització i divulgació
 14. 14. Kahlil Gibranhttps://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/401706_495932120429325_673692009_n.jpgAcompanyament al projecte del centre2. Formació sobre la pràctica:estratègies específiques de gestió i coordinacióPILE, Comenius,eTwinning, S&S...
 15. 15. Continguts específics:pel centre educatiuCursos, seminari, grups de treball, entorns virtual de coordinació...– Processos de planificació, organització i coordinació de projectes escolars(agermanaments virtuals eTwinning, associacions Comenius, PILE, AAI...)– Desenvolupament de competències docents per a la coordinació, lideratge,col·laboració, participació i treball en xarxa en projectes escolars europeus.– Metodologies per a la transferència interlingüística: Euromania, EduRom,EuroComRom, Edu4...)– Integració curricular de llengua i contingut: AICLE, EMILE, CLIL, TILC, TILP– Usos escolars de les TIC per impulsar l’oralitat, l’escriptura, la conversa...– Aplicació de les TAC a l’aula de llengües estrangeres (PBL, Task-BP, etc)– Gestió de la diversitat lingüística pel desenvolupament de CCBB (TEP...)– Creació de materials: activitats PEL (Biografia lingüística-Dossier-Passaport)– Coordinació docent per l’avaluació competencial de les llengües al centre.Millora dels processos educatius en coordinació i diversitat
 16. 16. 3.Transformació a l’aula: didàctiques específiquesper gestionar l’aprenentatge realhttp://www.raisingarizonakids.com/wp-content/uploads/2012/09/AZSCI-LEGO_kids.jpgConstructivisme actiu iconnectivisme col·lectiu
 17. 17. Continguts específics: per l’aulaeCursos, eSeminari, grups de treball, entorns virtual, Webinars...– Desenvolupament docent: Classroom language, Classroom management, Diversity– Desenvolupament didàctic: Digital tools, Grammar teaching, Vocabulary teaching...– Treball de l’oralitat en llengua anglesa, francesa, alemanya, italiana...– Treball de la lectura en llengües estrangeres curriculars: skimming, scanning, etc.– Treball de l’escriptura i la comunicació multimèdia en activitats competencials– Desenvolupament de seqüències didàctiques innovadores: Fipped Classrooms,IM...– Integració de competències comunicatives en projectes escolars europeus– Integració competencial AICLE: estratègies comunicatives en àrees no lingüístiques– Les ciències socials en llengua francesa, anglesa, italiana, alemanya....– Les matemàtiques en llengua estrangera... (AICLE per matèries)– Eines per a l’avaluació: Rúbriques, Llistes de control, Seqüències de procés...Millora docent per l’assoliment de resultats educatius
 18. 18. Accions i sessions dinamitzadoreshttp://europa.eu/citizens-2013/2013 Any Europeu del ciutadà
 19. 19. Cal cercar temes d’interès real i generalhttp://eyf2014.wordpress.com/2014 Any de la conciliaciólaboral i familiar (provisional)

×