Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els microorganismes

14,982 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Els microorganismes

 1. 1. ELS MICROORGANISMES<br />I EL SEU PAPER <br />EN LA BIOSFERA<br />
 2. 2. Microorganismes beneficiosos<br /><ul><li>Llevats que fermenten:</li></ul>Com en el cas d'algunsbacteris, elsllevats també fan fermentacions, per exemple, la conegudafermentacióalcohòlica que realitzaSaccharomycescerevisae. Diferentsespèciesd'aquestgènere de llevatsrealitzen les fermentacions que produeixen el vi, la cervesa i el pa.<br />
 3. 3. <ul><li>Bacteris que fermenten:</li></ul>Així, per exemple, a la fermentació de la lletobtenimproductescom el formatge o <br />el iogurt. El formatgeésproduït per elsbacterisLactobacilluscasei i Streptococcuslactei. Per feriogurts'utilitzenelsbacterisStreptococcustermophilus i Lactobacillusbulgaricus. D'altra banda, el vinagre s'obté<br />a partir del vi, gràcies a la fermentacióacètica que realitzenelsbacteris del <br />gènereAcetobacter.<br />
 4. 4. <ul><li>Fongs que fabriquen medecines:</li></ul>Hi ha espècies de fongs que són capaces de produirantibiòtics. Així, per exemple, el primer antibiòticdescobert, la penicilina, ésproduït per fongs del <br />gènerePenicillium.<br />
 5. 5. <ul><li>Bacteris que descomposen la matèriaorgànica:</li></ul>Moltsbacteris, juntamentambelsfongs, realitzen un papermoltimportantdintredelsecosistemes: es nodreixen de les restes de matèriaorgànicad'altresorganismes (cadàvers de plantes i animals) i les transformen en matèriainorgànica. <br />
 6. 6. <ul><li>Elsbacterisintestinals:</li></ul>Es calcula que a l'intestíhi habiten 10 vegadesmésbacteris que cèl.lules té l'organismehoste. Aquestsbacterisreben el nom de flora intestinal o microbiota intestinal. Aquestsbacteristenen<br />diversos efectespositius: <br />El.liminenaltresbacteris que puguin<br />ser patògens.<br />Fabriquen algunesvitamines.<br />Fan possible la digestió.<br />
 7. 7. Microorganismesperjudicials<br />Fongs que infecten plantes: <br />Algunsfongssónperjudicialspelsvegetalsja que poden atacar el seu sistema vascular o elsseusfruits. Així, per exemple, Phytophtorainfestans afecta la patata. Aquestfong va destruir totselsconreus de patata a Irlanda al segle XIX, provocant la mort, per manca d'aliment, de mésd'unmilió de persones. <br />
 8. 8. <ul><li>Llevats que infecten persones: </li></ul>Les infeccionsprovocadespelsllevats<br />en les persones, normalmentsón<br />cutànies (afecten a la pell) . Per <br />exemple, Candidaalbicanspot causar inflamació de la mucosa de la boca sota certescondicions. Una altrainfecció<br />molt comuna és el peud'atleta, que afecta, normalment, la planta delspeus<br />i que es contagia a partir del terra de dutxes i piscinespúbliques. <br />
 9. 9. <ul><li>Els bacteris que causenmalalties:</li></ul>Al llarg de la història, algunesespècies de bacterispatògens, han estat responsables de terribles epidèmies, <br />comés el cas de la peste bubònica, malaltia bacteriana que nomésdurant el segle XIV, a l'EdatMitjana, es calcula que va matar 25 milions de persones a Europa.<br />
 10. 10. <ul><li>Per ferfront a aquestesmalaltieshi ha tres possibilitats: </li></ul>Mesures de prevenció.<br />Antibiòtics. <br />Vacunes. <br />
 11. 11.
 12. 12. <ul><li>Malaltiesprovocades per protozous:</li></ul>Tot i que la majoria de protozous no fan <br />captipus de mal, algunesespècies<br />provoquen malaltiesforçagreussobretot<br />a les zonestropicals, com per exemple, la malària que mata cada anymés de 2,5 milions de persones. <br />
 13. 13. Algunesd'aquestesmalaltiessón:<br />
 14. 14. <ul><li>Malaltiesvíriques:</li></ul>Les malaltiesvíriquessónprovocadesquanels virus destrueixen o fan malbé les <br />cèl.lulesd'unorganismehoste. Per <br />combatreaquestesmalaltieshi ha duesestratègies: <br />Mitjantçant vacunes. <br />Mitjantçantmètodespreventius contra <br />elsmecanismes de contagi, ja que <br />algunesmalaltiesvíriquescom la SIDA <br />no tenen vacuna.<br />
 15. 15. Algunesmalaltiesvíriques i les sevescaracterístiques:<br />

×