Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Typography lesson

1,093 views

Published on

Lecture about typography basics

Published in: Education
 • Login to see the comments

Typography lesson

 1. 1. Lecture on Typography <ul><li>Kateřina Nováková </li></ul>
 2. 2. Anatomy Food x - height baseline Cap height Serif Ascender good Descender Capital, Cap Lowecase/minuscule
 3. 3. Font Families Regular Bold (and semibold) Italic Small caps basic types of Minion Pro family some good font families Georgia Gill sans Hoefler text Baskerville from ultra light to black
 4. 4. Family Type crime
 5. 5. Type of type serif sans serif serif sans serif T T Serifs are not only beauty!!!
 6. 6. Serif Type Modern Transitional Humanist Sans Serif Type Modern Transitional Humanist
 7. 7. Size 72points 72 points = 1 Inch = 6 picas 1 point = 0,35 mm 1 point = roughly 1 pixel 12 points = 1 pica = 4, 23mm 9 points 10 points 12 points 14 points text under 9 points is hardly readible 18 points 24 points 36 points 48 points 64 points 72 points
 8. 8. Bitmap font versus Outline vectors map Vector You can scale vector fonts most fonts are vector based
 9. 9. Static versus Dynamic Dynamic type looks rather like handwriting Static type has vertical stems of the letters Type crime Horizontal versus vertical VERTICAL
 10. 10. Good fonts Gill Sans Helvetica Hoefler text Futura Reviving fonts handwriting Dakota Georgia Verdana Garamond Giddyup Herkulanum Hobo Chalkboard Kokonor Marker Felt Party let
 11. 11. Te xt Main rules We use 3 typefaces and 3 sizes per page maximum Small caps of the title should not be smaller than the Kapitals (Caps) of the text below We can not combine underlining and tracking (loosening). It speaks against each other. In a short text we dont di- vide words, not even with a hy- phen. Type crime
 12. 12. Headlines: Type crimes Headline Headline Loosening headlines together with underlinig is contradictory Headline Headline We do not tighten the text or try to fit it in a particular space.... Headline Headline
 13. 13. TEXT BODY OPTICKY Mnoho lidí při čtení dává přednost vertikálně řešeným tiskovým plochám (sloupky v novinách). Z toho můžeme usuzovat, že text bude čtenější, když bude komponován na výšku, než kdyby byl zpracován do dlouhých řádků. optické těžiště potištěné plochy bylo nad jejím geometrickým středem . PRAXE V praxi to znamená, že trojřádková sestava vždy vyzní lépe, je-li třetí řádka kratší než řádka první, Optický střed -je takový bod v ploše, který není přitahován k žádnému z okrajů plochy. Jeho charakteristickými znaky jsou vyváženost, statičnost a je na něj soutředěna největší pozornost. Vlivem působení optických klamů se nachází nad geometrickým středem. Jistou příčinou umístění optického středu nad střed geometrický je působivost přitažlivosti zemské při optickém vnímání plochy (bod umístěný v geometrickém středu klesá). ÚPRAVY TEXTU Textový řádek nachází největší uplatnění v kompozici ve své horizontální poloze. Ojediněle se nachází v poloze svislé nebo šikmé, kde je oko více namáháno při čtení. V polohách, kde by si čtenář musel text natáčet, aby byl čitelný, se vyplatí použít kratšího textu a větších rozpalů mezi slovy a písmeny. PSACÍ Psané písmo, kurzíva: Pro dynamické polohy textu není vhodné psané písmo, které má samo dynamický charakter. Pouze v případě, že jeho tahy se v mírném naklonění řádku přibližují vertikále, ale ještě nepadají dozadu, může být příjemným oživením plochy. V polohách, kdy písmo je převislé dozadu, je oko nuceno vracet se po tvaru písmene. V takovém naklonění řádku jsou texty ze psaných dynamických písem a kurzív těžko čitelné a často výtvarně nepůsobivé.
 14. 14. TEXT BODY OPTICKY Mnoho lidí při čtení dává přednost vertikálně řešeným tiskovým plochám (sloupky v novinách). Z toho můžeme usuzovat, že text bude čtenější, když bude komponován na výšku, než kdyby byl zpracován do dlouhých řádků. optické těžiště potištěné plochy bylo nad jejím geometrickým středem . PRAXE V praxi to znamená, že trojřádková sestava vždy vyzní lépe, je-li třetí řádka kratší než řádka první, Optický střed -je takový bod v ploše, který není přitahován k žádnému z okrajů plochy. Jeho charakteristickými znaky jsou vyváženost, statičnost a je na něj soutředěna největší pozornost. Vlivem působení optických klamů se nachází nad geometrickým středem. Jistou příčinou umístění optického středu nad střed geometrický je působivost přitažlivosti zemské při optickém vnímání plochy (bod umístěný v geometrickém středu klesá). ÚPRAVY TEXTU Textový řádek nachází největší uplatnění v kompozici ve své horizontální poloze. Ojediněle se nachází v poloze svislé nebo šikmé, kde je oko více namáháno při čtení. V polohách, kde by si čtenář musel text natáčet, aby byl čitelný, se vyplatí použít kratšího textu a větších rozpalů mezi slovy a písmeny. PSACÍ Psané písmo, kurzíva: Pro dynamické polohy textu není vhodné psané písmo, které má samo dynamický charakter. Pouze v případě, že jeho tahy se v mírném naklonění řádku přibližují vertikále, ale ještě nepadají dozadu, může být příjemným oživením plochy. V polohách, kdy písmo je převislé dozadu, je oko nuceno vracet se po tvaru písmene. V takovém naklonění řádku jsou texty ze psaných dynamických písem a kurzív těžko čitelné a často výtvarně nepůsobivé.
 15. 15. TEXT BODY OPTICKY Mnoho lidí při čtení dává přednost vertikálně řešeným tiskovým plochám (sloupky v novinách). Z toho můžeme usuzovat, že text bude čtenější, když bude komponován na výšku, než kdyby byl zpracován do dlouhých řádků. optické těžiště potištěné plochy bylo nad jejím geometrickým středem . PRAXE V praxi to znamená, že trojřádková sestava vždy vyzní lépe, je-li třetí řádka kratší než řádka první, Optický střed -je takový bod v ploše, který není přitahován k žádnému z okrajů plochy. Jeho charakteristickými znaky jsou vyváženost, statičnost a je na něj soutředěna největší pozornost. Vlivem působení optických klamů se nachází nad geometrickým středem. Jistou příčinou umístění optického středu nad střed geometrický je působivost přitažlivosti zemské při optickém vnímání plochy (bod umístěný v geometrickém středu klesá). ÚPRAVY TEXTU Textový řádek nachází největší uplatnění v kompozici ve své horizontální poloze. Ojediněle se nachází v poloze svislé nebo šikmé, kde je oko více namáháno při čtení. V polohách, kde by si čtenář musel text natáčet, aby byl čitelný, se vyplatí použít kratšího textu a větších rozpalů mezi slovy a písmeny. PSACÍ Psané písmo, kurzíva: Pro dynamické polohy textu není vhodné psané písmo, které má samo dynamický charakter. Pouze v případě, že jeho tahy se v mírném naklonění řádku přibližují vertikále, ale ještě nepadají dozadu, může být příjemným oživením plochy. V polohách, kdy písmo je převislé dozadu, je oko nuceno vracet se po tvaru písmene. V takovém naklonění řádku jsou texty ze psaných dynamických písem a kurzív těžko čitelné a často výtvarně nepůsobivé.
 16. 16. TEXT BODY OPTICKY Mnoho lidí při čtení dává přednost vertikálně řešeným tiskovým plochám (sloupky v novinách). Z toho můžeme usuzovat, že text bude čtenější, když bude komponován na výšku, než kdyby byl zpracován do dlouhých řádků. optické těžiště potištěné plochy bylo nad jejím geometrickým středem . PRAXE V praxi to znamená, že trojřádková sestava vždy vyzní lépe, je-li třetí řádka kratší než řádka první, Optický střed -je takový bod v ploše, který není přitahován k žádnému z okrajů plochy. Jeho charakteristickými znaky jsou vyváženost, statičnost a je na něj soutředěna největší pozornost. Vlivem působení optických klamů se nachází nad geometrickým středem. Jistou příčinou umístění optického středu nad střed geometrický je působivost přitažlivosti zemské při optickém vnímání plochy (bod umístěný v geometrickém středu klesá). ÚPRAVY TEXTU Textový řádek nachází největší uplatnění v kompozici ve své horizontální poloze. Ojediněle se nachází v poloze svislé nebo šikmé, kde je oko více namáháno při čtení. V polohách, kde by si čtenář musel text natáčet, aby byl čitelný, se vyplatí použít kratšího textu a větších rozpalů mezi slovy a písmeny. PSACÍ Psané písmo, kurzíva: Pro dynamické polohy textu není vhodné psané písmo, které má samo dynamický charakter. Pouze v případě, že jeho tahy se v mírném naklonění řádku přibližují vertikále, ale ještě nepadají dozadu, může být příjemným oživením plochy. V polohách, kdy písmo je převislé dozadu, je oko nuceno vracet se po tvaru písmene. V takovém naklonění řádku jsou texty ze psaných dynamických písem a kurzív těžko čitelné a často výtvarně nepůsobivé.
 17. 17. TEXT BODY OPTICKY Mnoho lidí při čtení dává přednost vertikálně řešeným tiskovým plochám (sloupky v novinách). Z toho můžeme usuzovat, že text bude čtenější, když bude komponován na výšku, než kdyby byl zpracován do dlouhých řádků. optické těžiště potištěné plochy bylo nad jejím geometrickým středem . PRAXE V praxi to znamená, že trojřádková sestava vždy vyzní lépe, je-li třetí řádka kratší než řádka první, Optický střed -je takový bod v ploše, který není přitahován k žádnému z okrajů plochy. Jeho charakteristickými znaky jsou vyváženost, statičnost a je na něj soutředěna největší pozornost. Vlivem působení optických klamů se nachází nad geometrickým středem. Jistou příčinou umístění optického středu nad střed geometrický je působivost přitažlivosti zemské při optickém vnímání plochy (bod umístěný v geometrickém středu klesá). ÚPRAVY TEXTU Textový řádek nachází největší uplatnění v kompozici ve své horizontální poloze. Ojediněle se nachází v poloze svislé nebo šikmé, kde je oko více namáháno při čtení. V polohách, kde by si čtenář musel text natáčet, aby byl čitelný, se vyplatí použít kratšího textu a větších rozpalů mezi slovy a písmeny. PSACÍ Psané písmo, kurzíva: Pro dynamické polohy textu není vhodné psané písmo, které má samo dynamický charakter. Pouze v případě, že jeho tahy se v mírném naklonění řádku přibližují vertikále, ale ještě nepadají dozadu, může být příjemným oživením plochy. V polohách, kdy písmo je převislé dozadu, je oko nuceno vracet se po tvaru písmene. V takovém naklonění řádku jsou texty ze psaných dynamických písem a kurzív těžko čitelné a často výtvarně nepůsobivé.
 18. 18. TEXT BODY OPTICKY MNOHO LIDÍ PŘI ČTENÍ dává přednost vertikálně řešeným tiskovým plochám (SLOUPKY V NOVINÁCH). Z TOHO MŮŽEME USUZOVAT, ŽE TEXT BUDE ČTENĚJŠÍ, KDYŽ BUDE KOMPONOVÁN NA VÝŠKU, NEŽ KDYBY BYL ZPRACOVÁN DO DLOUHÝCH ŘÁDKŮ. optické těžiště potištěné plochy bylo nad jejím geometrickým středem . PRAXE V PRAXI TO ZNAMENÁ, ŽE TROJŘÁDKOVÁ SESTAVA VŽDY VYZNÍ LÉPE, JE-LI TŘETÍ ŘÁDKA KRATŠÍ NEŽ ŘÁDKA PRVNÍ, OPTICKÝ STŘED -JE TAKOVÝ BOD V PLOŠE, KTERÝ NENÍ PŘITAHOVÁN K ŽÁDNÉMU Z OKRAJŮ PLOCHY. JEHO CHARAKTERISTICKÝMI ZNAKY JSOU VYVÁŽENOST, STATIČNOST A JE NA NĚJ SOUTŘEDĚNA NEJVĚTŠÍ POZORNOST. VLIVEM PŮSOBENÍ OPTICKÝCH KLAMŮ SE NACHÁZÍ NAD GEOMETRICKÝM STŘEDEM. JISTOU PŘÍČINOU UMÍSTĚNÍ OPTICKÉHO STŘEDU NAD STŘED GEOMETRICKÝ JE PŮSOBIVOST PŘITAŽLIVOSTI ZEMSKÉ PŘI OPTICKÉM VNÍMÁNÍ PLOCHY (BOD UMÍSTĚNÝ V GEOMETRICKÉM STŘEDU KLESÁ). ÚPRAVY TEXTU TEXTOVÝ ŘÁDEK NACHÁZÍ NEJVĚTŠÍ UPLATNĚNÍ V KOMPOZICI VE SVÉ HORIZONTÁLNÍ POLOZE. OJEDINĚLE SE NACHÁZÍ V POLOZE SVISLÉ NEBO ŠIKMÉ, KDE JE OKO VÍCE NAMÁHÁNO PŘI ČTENÍ. V POLOHÁCH, KDE BY SI ČTENÁŘ MUSEL TEXT NATÁČET, ABY BYL ČITELNÝ, SE VYPLATÍ POUŽÍT KRATŠÍHO TEXTU A VĚTŠÍCH ROZPALŮ MEZI SLOVY A PÍSMENY. PSACÍ Psané písmo, kurzíva: Pro dynamické polohy textu není vhodné psané písmo, které má samo dynamický charakter. Pouze v případě, že jeho tahy se v mírném naklonění řádku přibližují vertikále, ale ještě nepadají dozadu, může být příjemným oživením plochy. V polohách, kdy písmo je převislé dozadu, je oko nuceno vracet se po tvaru písmene. V takovém naklonění řádku jsou texty ze psaných dynamických písem a kurzív těžko čitelné a často výtvarně nepůsobivé.
 19. 19. CURVED TEXT
 20. 20. CURVED TEXT
 21. 21. CURVED TEXT
 22. 22. Aliasing, fallacy, mirage If you have just three lines of text, your textbox would look better, if the last line appears to be shorter than the very first line, no matter what it says. If you have just three lines of text, your textbox would look better, if the last line appears to be shorter than the very first line, no matter what it says.
 23. 26. OPTICKY Mnoho lidí při čtení dává přednost vertikálně řešeným tiskovým plochám (sloupky v novinách). Z toho můžeme usuzovat, že text bude čtenější, když bude komponován na výšku, než kdyby byl zpracován do dlouhých řádků. optické těžiště potištěné plochy bylo nad jejím geometrickým středem . PRAXE V praxi to znamená, že trojřádková sestava vždy vyzní lépe, je-li třetí řádka kratší než řádka první, Optický střed -je takový bod v ploše, který není přitahován k žádnému z okrajů plochy. Jeho charakteristickými znaky jsou vyváženost, statičnost a je na něj soutředěna největší pozornost. Vlivem působení optických klamů se nachází nad geometrickým středem. Jistou příčinou umístění optického středu nad střed geometrický je působivost přitažlivosti zemské při optickém vnímání plochy (bod umístěný v geometrickém středu klesá). ÚPRAVY TEXTU Textový řádek nachází největší uplatnění v kompozici ve své horizontální poloze. Ojediněle se nachází v poloze svislé nebo šikmé, kde je oko více namáháno při čtení. V polohách, kde by si čtenář musel text natáčet, aby byl čitelný, se vyplatí použít kratšího textu a větších rozpalů mezi slovy a písmeny. PSACÍ Psané písmo, kurzíva: Pro dynamické polohy textu není vhodné psané písmo, které má samo dynamický charakter. Pouze v případě, že jeho tahy se v mírném naklonění řádku přibližují vertikále, ale ještě nepadají dozadu, může být příjemným oživením plochy. V polohách, kdy písmo je převislé dozadu, je oko nuceno vracet se po tvaru písmene. V takovém naklonění řádku jsou texty ze psaných dynamických písem a kurzív těžko čitelné a často výtvarně nepůsobivé.
 24. 28. OPTICKY Mnoho lidí při čtení dává přednost vertikálně řešeným tiskovým plochám (sloupky v novinách). Z toho můžeme usuzovat, že text bude čtenější, když bude komponován na výšku, než kdyby byl zpracován do dlouhých řádků. optické těžiště potištěné plochy bylo nad jejím geometrickým středem . PRAXE V praxi to znamená, že trojřádková sestava vždy vyzní lépe, je-li třetí řádka kratší než řádka první, Optický střed -je takový bod v ploše, který není přitahován k žádnému z okrajů plochy. Jeho charakteristickými znaky jsou vyváženost, statičnost a je na něj soutředěna největší pozornost. Vlivem působení optických klamů se nachází nad geometrickým středem. Jistou příčinou umístění optického středu nad střed geometrický je působivost přitažlivosti zemské při optickém vnímání plochy (bod umístěný v geometrickém středu klesá). ÚPRAVY TEXTU Textový řádek nachází největší uplatnění v kompozici ve své horizontální poloze. Ojediněle se nachází v poloze svislé nebo šikmé, kde je oko více namáháno při čtení. V polohách, kde by si čtenář musel text natáčet, aby byl čitelný, se vyplatí použít kratšího textu a větších rozpalů mezi slovy a písmeny. PSACÍ Psané písmo, kurzíva: Pro dynamické polohy textu není vhodné psané písmo, které má samo dynamický charakter. Pouze v případě, že jeho tahy se v mírném naklonění řádku přibližují vertikále, ale ještě nepadají dozadu, může být příjemným oživením plochy. V polohách, kdy písmo je převislé dozadu, je oko nuceno vracet se po tvaru písmene. V takovém naklonění řádku jsou texty ze psaných dynamických písem a kurzív těžko čitelné a často výtvarně nepůsobivé.
 25. 29. Text underlay too small well, well, well too small well, well, well We write the text first, and secondly we adjust the space for the text, dont try to press your text into defined space
 26. 30. The middle of the page OPTICKY Mnoho lidí při čtení dává přednost vertikálně řešeným tiskovým plochám (sloupky v novinách). Z toho můžeme usuzovat, že text bude čtenější, když bude komponován na výšku, než kdyby byl zpracován do dlouhých řádků. optické těžiště potištěné plochy bylo nad jejím geometrickým středem . PRAXE V praxi to znamená, že trojřádková sestava vždy vyzní lépe, je-li třetí řádka kratší než řádka první, Optický střed -je takový bod v ploše, který není přitahován k žádnému z okrajů plochy. Jeho charakteristickými znaky jsou vyváženost, statičnost a je na něj soutředěna největší pozornost. Vlivem působení optických klamů se nachází nad geometrickým středem. Jistou příčinou umístění optického středu nad střed geometrický je působivost přitažlivosti zemské při optickém vnímání plochy (bod umístěný v geometrickém středu klesá). ÚPRAVY TEXTU Textový řádek nachází největší uplatnění v kompozici ve své horizontální poloze. Ojediněle se nachází v poloze svislé nebo šikmé, kde je oko více namáháno při čtení. V polohách, kde by si čtenář musel text natáčet, aby byl čitelný, se vyplatí použít kratšího textu a větších rozpalů mezi slovy a písmeny. PSACÍ Psané písmo, kurzíva: Pro dynamické polohy textu není vhodné psané písmo, které má samo dynamický charakter. Pouze v případě, že jeho tahy se v mírném naklonění řádku přibližují vertikále, ale ještě nepadají dozadu, může být příjemným oživením plochy. V polohách, kdy písmo je převislé dozadu, je oko nuceno vracet se po tvaru písmene. V takovém naklonění řádku jsou texty ze psaných dynamických písem a kurzív těžko čitelné a často výtvarně nepůsobivé.
 27. 31. The middle of the page OPTICKY Mnoho lidí při čtení dává přednost vertikálně řešeným tiskovým plochám (sloupky v novinách). Z toho můžeme usuzovat, že text bude čtenější, když bude komponován na výšku, než kdyby byl zpracován do dlouhých řádků. optické těžiště potištěné plochy bylo nad jejím geometrickým středem . PRAXE V praxi to znamená, že trojřádková sestava vždy vyzní lépe, je-li třetí řádka kratší než řádka první, Optický střed -je takový bod v ploše, který není přitahován k žádnému z okrajů plochy. Jeho charakteristickými znaky jsou vyváženost, statičnost a je na něj soutředěna největší pozornost. Vlivem působení optických klamů se nachází nad geometrickým středem. Jistou příčinou umístění optického středu nad střed geometrický je působivost přitažlivosti zemské při optickém vnímání plochy (bod umístěný v geometrickém středu klesá). ÚPRAVY TEXTU Textový řádek nachází největší uplatnění v kompozici ve své horizontální poloze. Ojediněle se nachází v poloze svislé nebo šikmé, kde je oko více namáháno při čtení. V polohách, kde by si čtenář musel text natáčet, aby byl čitelný, se vyplatí použít kratšího textu a větších rozpalů mezi slovy a písmeny. PSACÍ Psané písmo, kurzíva: Pro dynamické polohy textu není vhodné psané písmo, které má samo dynamický charakter. Pouze v případě, že jeho tahy se v mírném naklonění řádku přibližují vertikále, ale ještě nepadají dozadu, může být příjemným oživením plochy. V polohách, kdy písmo je převislé dozadu, je oko nuceno vracet se po tvaru písmene. V takovém naklonění řádku jsou texty ze psaných dynamických písem a kurzív těžko čitelné a často výtvarně nepůsobivé.
 28. 32. PHOTOS, PICTURES
 29. 34. PHOTOS, PICTURES
 30. 35. Text over photo
 31. 36. Text over photo
 32. 37. Lets try to put some text over such a photo OPTICKY Mnoho lidí při čtení dává přednost vertikálně řešeným tiskovým plochám (sloupky v novinách). Z toho můžeme usuzovat, že text bude čtenější, když bude komponován na výšku, než kdyby byl zpracován do dlouhých řádků. optické těžiště potištěné plochy bylo nad jejím geometrickým středem . PRAXE V praxi to znamená, že trojřádková sestava vždy vyzní lépe, je-li třetí řádka kratší než řádka první, Optický střed -je takový bod v ploše, který není přitahován k žádnému z okrajů plochy. Jeho charakteristickými znaky jsou vyváženost, statičnost a je na něj soutředěna největší pozornost. Vlivem působení optických klamů se nachází nad geometrickým středem. Jistou příčinou umístění optického středu nad střed geometrický je působivost přitažlivosti zemské při optickém vnímání plochy (bod umístěný v geometrickém středu klesá).
 33. 38. Book Book, even the volumes of the book, start ALWAYS with the right side of book!!!!! OPTICKY Mnoho lidí při čtení dává přednost vertikálně řešeným tiskovým plochám (sloupky v novinách). Z toho můžeme usuzovat, že text bude čtenější, když bude komponován na výšku, než kdyby byl zpracován do dlouhých řádků. optické těžiště potištěné plochy bylo nad jejím geometrickým středem . PRAXE V praxi to znamená, že trojřádková sestava vždy vyzní lépe, je-li třetí řádka kratší než řádka první, Optický střed -je takový bod v ploše, který není přitahován k žádnému z okrajů plochy. Jeho charakteristickými znaky jsou vyváženost, statičnost a je na něj soutředěna největší pozornost. Vlivem působení optických klamů se nachází nad geometrickým středem. Jistou příčinou umístění optického středu nad střed geometrický je působivost přitažlivosti zemské při optickém vnímání plochy (bod umístěný v geometrickém středu klesá). ÚPRAVY TEXTU Textový řádek nachází největší uplatnění v kompozici ve své horizontální poloze. Ojediněle se nachází v poloze svislé nebo šikmé, kde je oko více namáháno při čtení. V polohách, kde by si čtenář musel text natáčet, aby byl čitelný, se vyplatí použít kratšího textu a větších rozpalů mezi slovy a písmeny. PSACÍ Psané písmo, kurzíva: Pro dynamické polohy textu není vhodné psané písmo, které má samo dynamický charakter. Pouze v případě, že jeho tahy se v mírném naklonění řádku přibližují vertikále, ale ještě nepadají dozadu, může být příjemným oživením plochy. V polohách, kdy písmo je převislé dozadu, je oko nuceno vracet se po tvaru písmene. V takovém naklonění řádku jsou texty ze psaných dynamických písem a kurzív těžko čitelné a často výtvarně nepůsobivé.
 34. 39. Thats all :-) http://www.papress.com/other/thinkingwithtype/ Thanks to: http://www.typografie.unas.cz / Linda Amato: Postscript, Prepress a Barva,

×