Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Present format.

for pbs format sejarah

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Present format.

  1. 1. FORMAT PENULISAN• Esei hendaklah ditaip atas kertas SAIZ A4• Panjang esei antara 2500 hingga 3000 patah perkataan, tidak termasuk kertas cadangan, nota kaki, jadual, rajah, graf dan bibliografi.• Menggunakan jarak DUA baris, saiz font 12, TIMES NEW ROMAN. MUKA DEPAN • TIDAK PERLU bergambar atau bergrafik • Menggunakan kertas keras berwarna BIRU MUDA sahaja • Perlu dikokot dan TIDAK PERLU ring binding • Senarai kandungan TIDAK PERLU dalam esei
  2. 2. TAJUK ESEI :NAMA PELAJAR :NO. KAD PENGENALAN :ANGKA GILIRAN :NAMA SEKOLAH :NO. PUSAT :
  3. 3. STRUKTUR PENULISANPENGENALAN ESEI: ¾ muka halaman sahajaKESIMPULAN: ½ muka halaman sahajaSemua esei menggunakan kaedah NOTA AKHIRRUJUKAN/BIBLIOGRAFI: Kaedah CHICAGOMINIMUM RUJUKAN: 5 bahanKERTAS CADANGAN hendaklah DILAMPIRKAN pada bahagian LAMPIRAN
  4. 4. PENGENALAN Perlombongan bijih timah di Negeri-negeri Melayu (NNM) dikatakan bermula seawal abad ke-9 lagi. Terdapat pelbagai sumber yang menulis tentangperihal ini, antaranya ialah daripada sumber Arab, China dan Barat.ISIPenduduk dan Kegiatan Ekonomi Sebelum Bijih Timah Chenderiang menjadi tempat pengeluaran bijih timah sebelumkehadiran orang Cina dan British lagi. Selain bijih timah, bumi Chenderiangturut memiliki hasil bumi yang lain seperti kristal biru kehijauan, batu nilamdan zamrud bergred rendah dalam kuantiti yang sedikitPENUTUP

×