Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Antzinako Erregimena
• Antzinako erregimeneko gizartea aristokratizatzailea definitu.
• Gizartearen banaketa pribilegio juridikoan oinarritu.
•...
• Lehenengo biek pribilegio
handiak.
• Herri xehea ekoizpen
jarduerez arduratu.
• Pribilegiodunak gutxiengoak.
Noblezia eta aristokrazia
Europan
• XVIII.mendean burgesiak
gora egin.
• Pertsona bat noblea zen
jaiotzetik, zenbait pribi...
• Denetik zeuden:
-noble oso aberatsak eta oso
pobreak
-batzuk goi karguak eta beste
batzuk, kargu barik.
• Jatorrizko desberdintasunean
oinarritutako gizartea.
• Oso zaila gizarte-maila
aldatzea.
• Gizarte-banaketan
zorrotzak, ...
kleroa
• Estamentu pribilegioduna.
• Bi multzo:
- Erregularrak.
- Sekularrak.
• Europako zenbait
herrialdeetan, gizarte-talde
handia sortu.
• Zergarik ez.
• Beren legeak eta auzitegiak izan
• Nobleen ...
• Kleroen artean aniztasun handia
• Goi kleroak:
-Botere ekonomiko eta politikoa
-Ondasun handiak kontrolatu.
• Pribilegio...
Herri xehea edo hirugarren
estatua
• Gehienak herri xehearen zati.
• Hainbat motatako taldeak, ez
pribilegiorik, ez eskubi...
Burgesia
• Hirugarren estatuan, hoberena
• Multzo zabala :
– Merkatariak
– Lantegien eta beste negozioen jabe
– Errentadun...
• XVIII . mendean , burgesak
politikan, armadan, administra
zioan eta elizan eragin handiko
postuetan parte hartu nahi.
• ...
Beste hiritar-talde batzuk:
• Hiriko biztanle gehienak, oso
bizitza maila apala.
• Soldata urriari esker bizi.
• Azken mai...
Nekazariak:
• Europako biztanleriaren % 80
inguru nekazariak.
• Lurraren zati handi bat nobleen eta
elizaren esku.
• Nekaz...
• Gizarte gatazka handiak
landa eremuan.
• Lurraren jabetzaren
banaketa
bidegabea, zergak eta
uzta txarrak …
• Frantzian n...
Biztanleria
• Jaiotza eta heriotza-tasa altuak
• Biztanleria gutxi hasi
• Hiru fase:
1) XVI.mendea: Hazkunde moderatua.
2)...
XVIII.Mendea (hazkunde demografikoa)
• Lehen erdia:
– Jaiotza-tasa oso altua
– Heriotza-tasa jaitsi
• Arrazoiak:
- Ez hain...
Nekazaritza-ekonomia
Aro Modernoan:
• Industriaurreko ekonomia: lehen sektorea
garrantzitsuena
• Industriaren oinarria esk...
Aro Modernoan:
• Biztanleriaren %80 baino gehiago landan
(Nekazaritza edo abeltzaintzan)
• Nekazaritza ez emankorra
– Arra...
• Modernizazioa Europako zenbait lekutan.
– Leku horietan zenbait berrikuntza.
• Labore-txandaketa
• Tresneria hobetu
– Em...
Ustiatze-sistemak
• Eremu irekiak:
• Hesirik gabeko lur sailak
• Jabe bakarrekoak edo kolektibokoak
• Ia Europa osoan nagu...
Nekazarien zergak
• Erregeari:
– Errenten gaineko zuzeneko zergak
– Produktuen prezioaren gisa ordaintzen ziren zergak
– N...
Absolutismoa eta gobernu
absolutista
Monarkiaren mugak
Politika eta gobernua
erregeak zuzendu.
Gobernu eta instituzio
zentralizatuak.
Armada iraunkorra eta
bur...
Hiru alderdik mugatu:
•Biztanleek jauntxoei
kasu egin, erregeei ez.
•Legeak ezartzeko gai ez.
•Erregeak ordezkarien
batzar...
Botere
mugatua, lankidetzan
aritu behar.
Gobernu absolutuaren jarduera
Funtzionario berriak sortu
kontrola handitzeko.
Nobleziarekin itunak egiten
saiatu.
Noblezia...
Despotismo ilustratua
Ekonomia eta gizarte arazoak.
Ilustrazioko erreformak
planteatu.
Erreforma-politikak alderdiak
aldat...
Erregimen parlamentarioak
Klase ertainek politikan parte
hartu Probintzia Batuetan eta
Ingalaterran.
Ingalaterran:
Absolutismoa ezartzen saiatu.
Bi iraultza eskubideak
defendatzeko.
Parlamentuan erregearen
boterea.
• Arrazoiaren nagusitasuna.
• Kritika.
• Botere zibilaren autonomia
defendatzea.
• Erlijio tolerantzia.
Pentsamendu ilustr...
• Ekonomiarekiko eta aurrerapen
materialarekiko interesa.
• Hezkuntza.
• Zientzia esperimentalekiko interesa.
• Immanuel Kant:
– Ilustrazioan sinetsi, gizakiaren
emantzipatzeko bitartekoa.
– Bizitzaren erdigunea gizakia.
– Helburua:...
• Ilustrazioaren gizarte
oinarriak, aristokratek, apaizek eta kleroko
beste sektore
batzuek, sendagileek, funtzionarioek, ...
Ilustrazioaren jatorria eta
hedapena
 Europan sortu eta garatu
 Frantzia ilustrazioko ideiak eta erreformak zabaltzeko g...
 Erreformismo ilustratua garaia.
 Portuan zuten hiriak, gune nagusiak
izan.
 Landako gizartea aire berritzaileetatik
ap...
Pentsalari ilustratu handiak
 John Locke
 Pentsamendu ilustratuaren aurrekari
inglesa.
 XVII. mendean bizi eta 1688ko i...
– Jarrera kritiko, bokazio
pedagogikoa eta munduarekiko
lotura zuen filosofia taldea sortu
– Tolerantzia, ekonomiaren
mode...
• Zenbait hizkuntzara itzuli eta argitaratu
• 1772an amaitu
– Jean Le Rond D’Alembert
– Denis Diderot
Montesquieu
Frantziako noble diruduna
Zientzia politikoaren eta soziologiaren
sortzailea
Konstituzio baten bidez kontrolat...
3 aginteak banatuta aurkezten:
 Legegilea:
 Betearazlea: Erregeak
 Judiziala: Askea
 Erregeen absolutismoa zalantzan j...
• Lockeren eta beste autore batzuen ideiak
zabaldu Frantzian.
• Lanak:
Voltaire (1694-1778)
Jean-Jacques Rousseau (1712-78)
• Diskurtsoetan, garai hartako
gizartea ustela.
• Gizakia izatez ona, baina
gizarteak uste...
• Liberalismo ekonomikoa Adam Smithek sortutako teoria
ekonomiko.
• Estatuak ahalik eta eraginik txikiena izan ekonomian,e...
• Jabetza pribatua eta kontratu indibiduala funtsezkoak.
• Denboraren poderioz teoria hau aldatu egin da.
• Hasieran,noble...
• Thomas Robert Malthus: Biztanleriaren printzipioaren
saiakera.
– Biztanleria azkarrago hasi elikagaiak baino.
– Malthusi...
• John Stuart Mill: azken sintesia egin zuen, Ekonomia
politikoaren printzipioak.
– Banakoaren ekimena,kapital-metaketa et...
Industria iraultza
• Industria Iraultza XVIII.
Mendearen bukaeran
eta XIX hasieran garatu.
• Britania Handian.
• Mundu osora zabaldu.
• Aldaketa :
-Teknologikoak
-Sozioekonomikoak
-Kulturalak
Non eta zer?
• Lancashire eskualdean fabrikak
sortu, prozesu iraultzailea
• Siderurgia eta ehungintzan
• Ekonomia eta giza...
Ezaugarriak
• Ikatza energia
iturri nagusi
• Lurrun makina
eta fabrika
• Ehungintza
industria
Hazkunde demografikoa
• XVIII.mendearen hasieran
estanda demografikoa hasi.
• Jaiotza tasak gora.
• Heriotza tasak behera.
• Jendea gazteago ezkondu
• Txerto berriak egin.
• Elikadura hobetu eta
elikagaiak merketu.
• Auzo berriak eraiki.
• Ingal...
Nekazaritza iraultza
• Nekazari asko hirira
• Ekoizpen sistema
errentagarri bihurtu
• Abereak ukuiluetan
sartu
• Emankorta...
Klase gizartea
-Hiru gizarte maila:
•Goi-maila: Burgesia eta
aristokrazia.
•Nobleziak pribilegioak galdu.
•Aberastasunak i...
• Erdi maila: Burgesia ertaina
• Goi postuko
militarrak, medikuak, irakas
leak, abokatuak.
• Negozio txikiak
• Behe maila: langileria
• Besteentzat lan egin
• Nekazariak eta hirietara
lan bila joan zirenak.
Iraultzaren laguntzaile Inglaterran
• Testuinguru politiko eta instituzionala
• Munduko lehen itsas eta merkataritza
poten...
Bigarren industria iraultza
• Bigarren Industria
Iraultza 1870
inguruan
sortu, aldaketa
ekonomiko sakona
izan
• Lehenengo Industria
Iraultzan lurrun eta
ikatza…
• Bigarrenean energia-
sortzaileak petrolioa
eta elektrizitatea
• Garapeneko sektore aitzindariak, oihal industria
eta 1850tik aurrera burdinbidearen hedapenak
bultzatutako siderurgiak
• Bigarrenean industria kimikoa eta
automobilak edo hegazkinak eragindako
metalurgia berria izan
• Gehienetan, zientzia
eta industriaren
elkarlanaren fruitua
izaten dira aldaketa
horiek guztiak.
• Industrializazioa lurralde
askotara hedatu:
Alemania eta AEBetako
ekonomiek izugarri
egingora.
• Japoniak, esaterako, eg
undoko garapen
ekonomikoa lortu zuen
urte gutxiren buruan.
• Telegrafoak, telefonoak, irratiak, argindarrak, t
ranbiak, metrok eta gainerako asmakizunek
gizakien bizitza erraztu
• Pixkanaka pixkanaka
lanaren gaineko
arautegia jaio eta
osatu .
• Gainera, bere ahalmen
ekonomikoa
handitu, herrialde
garatuetan.
• Katean eta seriean
ekoitzi, produktuak erosteko
gai izan, merkeagoak
baitziren.
Demografia-hedapena
eta migrazio handiak.
• Hazkunde-erritmo izugarria XIX. mendearen bigarren erdian.
• Demografia-iraultzaren bigarren aldi horretan, eragina:
– H...
XIX.Mendean emigrante gehienak europarrak. Gehienak Ameriketara
joan.
Bi alditan gertatu:
•1845tik 1846ra bitarteko krisi ...
• Garai hartan zeuden gaixotasunak:
– Viruela.
– Tuberculosis.
– Fiebre amarilla
– Gripea.
– Sarampion.
– Colera.
INDUSTRIA POTENTZIAL BERRIAK.
• Erresuma Batuak munduko manufakturatu ekoizle nagusia.
• Erresuma Batuak nagusi ekonomia e...
ALEMANIA.
1900tik aurrera, munduko bigarren industria
potentzia.
– Garraiobideen garapena.
– Ekoizpena mundu zientifikoan ...
ESTATU BATUAK.
XIX. mendearen azken herenean munduko lehen
industria potentzia bihurtu.
– Barne merkatu izugarria.
– Balia...
JAPONIA MEIJIA.
• Asian industrializazio berezia, herrialde feudala.
• Sistema feudala amaitu 1868an.
• Erreforma sakonak ...
Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
1. gaia. Antzinako erregimenak 4 dbh
Next
Upcoming SlideShare
1. gaia. Antzinako erregimenak 4 dbh
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

Download to read offline

hezkuntza, 1. batxilergoko garaikideko lana.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Antzinako erregimena eta industria iraultzak 1. batx. garaikidea

 1. 1. Antzinako Erregimena
 2. 2. • Antzinako erregimeneko gizartea aristokratizatzailea definitu. • Gizartearen banaketa pribilegio juridikoan oinarritu. • Hiru gizarte talde: -Noblezia -Kleroa -Herri xehea PRIBILEGIOEN GIZARTEA
 3. 3. • Lehenengo biek pribilegio handiak. • Herri xehea ekoizpen jarduerez arduratu. • Pribilegiodunak gutxiengoak.
 4. 4. Noblezia eta aristokrazia Europan • XVIII.mendean burgesiak gora egin. • Pertsona bat noblea zen jaiotzetik, zenbait pribilegio zituztelako.
 5. 5. • Denetik zeuden: -noble oso aberatsak eta oso pobreak -batzuk goi karguak eta beste batzuk, kargu barik.
 6. 6. • Jatorrizko desberdintasunean oinarritutako gizartea. • Oso zaila gizarte-maila aldatzea. • Gizarte-banaketan zorrotzak, zenbait taldeen aurka azaldu. • Ideiak erreformistak eta iraultzaileak sortu.
 7. 7. kleroa • Estamentu pribilegioduna. • Bi multzo: - Erregularrak. - Sekularrak.
 8. 8. • Europako zenbait herrialdeetan, gizarte-talde handia sortu. • Zergarik ez. • Beren legeak eta auzitegiak izan • Nobleen bezala pribilegioak.
 9. 9. • Kleroen artean aniztasun handia • Goi kleroak: -Botere ekonomiko eta politikoa -Ondasun handiak kontrolatu. • Pribilegioan sartzeko bide bakarra eliza ikaskeak egitea.
 10. 10. Herri xehea edo hirugarren estatua • Gehienak herri xehearen zati. • Hainbat motatako taldeak, ez pribilegiorik, ez eskubide juridikorik. • Zergak ordaindu. • Haien lanak gizarteari utsi.
 11. 11. Burgesia • Hirugarren estatuan, hoberena • Multzo zabala : – Merkatariak – Lantegien eta beste negozioen jabe – Errentadunak – Funtzionarioak – Sendagileak – …
 12. 12. • XVIII . mendean , burgesak politikan, armadan, administra zioan eta elizan eragin handiko postuetan parte hartu nahi. • Gizartean gora egiten hasi aberastutako burgesak, horretarako nobleekin eskontzen hasi.
 13. 13. Beste hiritar-talde batzuk: • Hiriko biztanle gehienak, oso bizitza maila apala. • Soldata urriari esker bizi. • Azken mailan baztertuak, oso ugariak
 14. 14. Nekazariak: • Europako biztanleriaren % 80 inguru nekazariak. • Lurraren zati handi bat nobleen eta elizaren esku. • Nekazariek lantzen zuten lur horiek jopu, maizter edo basailu bezala.
 15. 15. • Gizarte gatazka handiak landa eremuan. • Lurraren jabetzaren banaketa bidegabea, zergak eta uzta txarrak … • Frantzian nekazarien matxinada gehien.
 16. 16. Biztanleria • Jaiotza eta heriotza-tasa altuak • Biztanleria gutxi hasi • Hiru fase: 1) XVI.mendea: Hazkunde moderatua. 2) XVII.mendea: Geldialdia. Krisialdia egon izurri eta gerren ondorioz. 3) XVIII.mendea: Nabarmen hazi.
 17. 17. XVIII.Mendea (hazkunde demografikoa) • Lehen erdia: – Jaiotza-tasa oso altua – Heriotza-tasa jaitsi • Arrazoiak: - Ez hainbeste jende gerretan hil - Izurri gutxiago - Uzta txar gutxiago - Elikadura hobetu • Bigarren erdia: - Erregimen demokratikoa nagusitu. o Arrazoia: Biztanleria etengabe handitu.
 18. 18. Nekazaritza-ekonomia Aro Modernoan: • Industriaurreko ekonomia: lehen sektorea garrantzitsuena • Industriaren oinarria eskuzko lana, baliabideak zaharkituta eta ekoizpena mugatuta. • Diru sarrerak oinarrizko beharrak betetzeko.
 19. 19. Aro Modernoan: • Biztanleriaren %80 baino gehiago landan (Nekazaritza edo abeltzaintzan) • Nekazaritza ez emankorra – Arrazoiak: • Teknologia atzeratua • Fenomeno naturalen mende • Lurraren jabetza jauntxoen esku • Nekazariak miserian
 20. 20. • Modernizazioa Europako zenbait lekutan. – Leku horietan zenbait berrikuntza. • Labore-txandaketa • Tresneria hobetu – Emankortasuna handitu eta laborantzarako gune berriak lortu.
 21. 21. Ustiatze-sistemak • Eremu irekiak: • Hesirik gabeko lur sailak • Jabe bakarrekoak edo kolektibokoak • Ia Europa osoan nagusitu • Itxiturak: • Hesiekin mugatutako lur sailak • Jabe bakarrekoak • Abeltzaintza gutxi garatuta • Zereal eta gariaz elikatu
 22. 22. Nekazarien zergak • Erregeari: – Errenten gaineko zuzeneko zergak – Produktuen prezioaren gisa ordaintzen ziren zergak – Nekazariek, erregearen lurretan doan lan egin • Jauntxoari: – Lurra ustiatzeko eskubideagatik – Jaun-eskubide batzuegatik • Kleroari: – Hamarren eklesiastikoa ( uztaren %10)
 23. 23. Absolutismoa eta gobernu absolutista
 24. 24. Monarkiaren mugak Politika eta gobernua erregeak zuzendu. Gobernu eta instituzio zentralizatuak. Armada iraunkorra eta burokrazia.
 25. 25. Hiru alderdik mugatu: •Biztanleek jauntxoei kasu egin, erregeei ez. •Legeak ezartzeko gai ez. •Erregeak ordezkarien batzarren onespena behar.
 26. 26. Botere mugatua, lankidetzan aritu behar.
 27. 27. Gobernu absolutuaren jarduera Funtzionario berriak sortu kontrola handitzeko. Nobleziarekin itunak egiten saiatu. Nobleziak eta kleroak zergarik ez. Jauntxoek justiziaren ardura.
 28. 28. Despotismo ilustratua Ekonomia eta gizarte arazoak. Ilustrazioko erreformak planteatu. Erreforma-politikak alderdiak aldatu. Erreformek ez aldatu Antzinako Erregimenaren oinarria.
 29. 29. Erregimen parlamentarioak Klase ertainek politikan parte hartu Probintzia Batuetan eta Ingalaterran.
 30. 30. Ingalaterran: Absolutismoa ezartzen saiatu. Bi iraultza eskubideak defendatzeko. Parlamentuan erregearen boterea.
 31. 31. • Arrazoiaren nagusitasuna. • Kritika. • Botere zibilaren autonomia defendatzea. • Erlijio tolerantzia. Pentsamendu ilustratuaren oinarriak
 32. 32. • Ekonomiarekiko eta aurrerapen materialarekiko interesa. • Hezkuntza. • Zientzia esperimentalekiko interesa.
 33. 33. • Immanuel Kant: – Ilustrazioan sinetsi, gizakiaren emantzipatzeko bitartekoa. – Bizitzaren erdigunea gizakia. – Helburua: zoriontasuna.
 34. 34. • Ilustrazioaren gizarte oinarriak, aristokratek, apaizek eta kleroko beste sektore batzuek, sendagileek, funtzionarioek, militarre k, abokatuek eta merkatariek osatu.
 35. 35. Ilustrazioaren jatorria eta hedapena  Europan sortu eta garatu  Frantzia ilustrazioko ideiak eta erreformak zabaltzeko gune bihurtu
 36. 36.  Erreformismo ilustratua garaia.  Portuan zuten hiriak, gune nagusiak izan.  Landako gizartea aire berritzaileetatik aparte.
 37. 37. Pentsalari ilustratu handiak  John Locke  Pentsamendu ilustratuaren aurrekari inglesa.  XVII. mendean bizi eta 1688ko iraultza justifikatu.  Gobernarien eta gobernatuen artean erlazioak arautzeko ”kontratu sozial” bat egin behar.
 38. 38. – Jarrera kritiko, bokazio pedagogikoa eta munduarekiko lotura zuen filosofia taldea sortu – Tolerantzia, ekonomiaren modernizazioa, eta zientziarekiko eta teknikarekiko interesa defendatu
 39. 39. • Zenbait hizkuntzara itzuli eta argitaratu • 1772an amaitu – Jean Le Rond D’Alembert – Denis Diderot
 40. 40. Montesquieu Frantziako noble diruduna Zientzia politikoaren eta soziologiaren sortzailea Konstituzio baten bidez kontrolatutako sistema monarkikoa proposatu
 41. 41. 3 aginteak banatuta aurkezten:  Legegilea:  Betearazlea: Erregeak  Judiziala: Askea  Erregeen absolutismoa zalantzan jartzeko oinarri teorikoak finkatu Ipar Ameriketako 1787ko eta XIX. mendean idatzi konstituzio gehienak
 42. 42. • Lockeren eta beste autore batzuen ideiak zabaldu Frantzian. • Lanak: Voltaire (1694-1778)
 43. 43. Jean-Jacques Rousseau (1712-78) • Diskurtsoetan, garai hartako gizartea ustela. • Gizakia izatez ona, baina gizarteak usteldu eta izako insolidario bihurtu.
 44. 44. • Liberalismo ekonomikoa Adam Smithek sortutako teoria ekonomiko. • Estatuak ahalik eta eraginik txikiena izan ekonomian,eta ahalik eta gutxien esku hartu,enpresei askatasunez aritzen uzteko. • Ekonomia librea oparotasun-iturria zela aldarrikatu.
 45. 45. • Jabetza pribatua eta kontratu indibiduala funtsezkoak. • Denboraren poderioz teoria hau aldatu egin da. • Hasieran,nobleen klasea pribilegiatua zen eta sortzen hasia zen klase berriari(burgesak) • Aldaketen ondorioz,aberastasunean oinarritutako gizarte-sistema nagusitu.
 46. 46. • Thomas Robert Malthus: Biztanleriaren printzipioaren saiakera. – Biztanleria azkarrago hasi elikagaiak baino. – Malthusiar krisia(heriotza-tasa altuko fasea) – Hondamendirik ez izateko,badaezpadako balaztak erabiltzea proposatu(jaiotza tasa nahita txikitzea)
 47. 47. • John Stuart Mill: azken sintesia egin zuen, Ekonomia politikoaren printzipioak. – Banakoaren ekimena,kapital-metaketa eta merkatu lehiakor askea defendatu. – Sistemak geldialdia susmatu. – Ondoren, estatuak zenbait alderditan esku hartu » Hezkuntzan » Fiskalitatea » Lan-erregulazioa » ...
 48. 48. Industria iraultza
 49. 49. • Industria Iraultza XVIII. Mendearen bukaeran eta XIX hasieran garatu. • Britania Handian. • Mundu osora zabaldu.
 50. 50. • Aldaketa : -Teknologikoak -Sozioekonomikoak -Kulturalak
 51. 51. Non eta zer? • Lancashire eskualdean fabrikak sortu, prozesu iraultzailea • Siderurgia eta ehungintzan • Ekonomia eta gizarte guztiari eragin • Munduko merkatua sortu
 52. 52. Ezaugarriak • Ikatza energia iturri nagusi • Lurrun makina eta fabrika • Ehungintza industria
 53. 53. Hazkunde demografikoa • XVIII.mendearen hasieran estanda demografikoa hasi. • Jaiotza tasak gora. • Heriotza tasak behera.
 54. 54. • Jendea gazteago ezkondu • Txerto berriak egin. • Elikadura hobetu eta elikagaiak merketu. • Auzo berriak eraiki. • Ingalaterran biztanleria hirukoiztu mende eta erdian
 55. 55. Nekazaritza iraultza • Nekazari asko hirira • Ekoizpen sistema errentagarri bihurtu • Abereak ukuiluetan sartu • Emankortasuna %90 handitu
 56. 56. Klase gizartea -Hiru gizarte maila: •Goi-maila: Burgesia eta aristokrazia. •Nobleziak pribilegioak galdu. •Aberastasunak industria berrietan inbertitu
 57. 57. • Erdi maila: Burgesia ertaina • Goi postuko militarrak, medikuak, irakas leak, abokatuak. • Negozio txikiak
 58. 58. • Behe maila: langileria • Besteentzat lan egin • Nekazariak eta hirietara lan bila joan zirenak.
 59. 59. Iraultzaren laguntzaile Inglaterran • Testuinguru politiko eta instituzionala • Munduko lehen itsas eta merkataritza potentzia • Merkataritza askea
 60. 60. Bigarren industria iraultza
 61. 61. • Bigarren Industria Iraultza 1870 inguruan sortu, aldaketa ekonomiko sakona izan
 62. 62. • Lehenengo Industria Iraultzan lurrun eta ikatza… • Bigarrenean energia- sortzaileak petrolioa eta elektrizitatea
 63. 63. • Garapeneko sektore aitzindariak, oihal industria eta 1850tik aurrera burdinbidearen hedapenak bultzatutako siderurgiak
 64. 64. • Bigarrenean industria kimikoa eta automobilak edo hegazkinak eragindako metalurgia berria izan
 65. 65. • Gehienetan, zientzia eta industriaren elkarlanaren fruitua izaten dira aldaketa horiek guztiak.
 66. 66. • Industrializazioa lurralde askotara hedatu: Alemania eta AEBetako ekonomiek izugarri egingora.
 67. 67. • Japoniak, esaterako, eg undoko garapen ekonomikoa lortu zuen urte gutxiren buruan.
 68. 68. • Telegrafoak, telefonoak, irratiak, argindarrak, t ranbiak, metrok eta gainerako asmakizunek gizakien bizitza erraztu
 69. 69. • Pixkanaka pixkanaka lanaren gaineko arautegia jaio eta osatu .
 70. 70. • Gainera, bere ahalmen ekonomikoa handitu, herrialde garatuetan.
 71. 71. • Katean eta seriean ekoitzi, produktuak erosteko gai izan, merkeagoak baitziren.
 72. 72. Demografia-hedapena eta migrazio handiak.
 73. 73. • Hazkunde-erritmo izugarria XIX. mendearen bigarren erdian. • Demografia-iraultzaren bigarren aldi horretan, eragina: – Heriotza tasa: azkar eta etengabe murriztu. • Medikuntzan eta higienean aurrerapenak egin. • Hobeto elikatzen ziren. • Bizi-kalitatea hobeagoa. – Jaiotza-tasa altua.
 74. 74. XIX.Mendean emigrante gehienak europarrak. Gehienak Ameriketara joan. Bi alditan gertatu: •1845tik 1846ra bitarteko krisi ekonomikoaren ondorioz. •1870tik 1890ra bitartean, euraparren emigrazioa aregaotu. Indiarren eta Txinatarren emigrazioa ere nahiko ugaria.
 75. 75. • Garai hartan zeuden gaixotasunak: – Viruela. – Tuberculosis. – Fiebre amarilla – Gripea. – Sarampion. – Colera.
 76. 76. INDUSTRIA POTENTZIAL BERRIAK. • Erresuma Batuak munduko manufakturatu ekoizle nagusia. • Erresuma Batuak nagusi ekonomia eta merkataritzan lehen Mundu gerrara arte.
 77. 77. ALEMANIA. 1900tik aurrera, munduko bigarren industria potentzia. – Garraiobideen garapena. – Ekoizpena mundu zientifikoan antolatu. – Industria eta finantzia-kontzentrazio handia (Enpresa handiak sortu) – Alemaniako gobernu protekzionista.
 78. 78. ESTATU BATUAK. XIX. mendearen azken herenean munduko lehen industria potentzia bihurtu. – Barne merkatu izugarria. – Baliabide ugari. – Trenbide sareak azkar eraiki. – Lanaren banaketa geografikoa. – Teknika berrikuntzak aplikatu. Industria enpresak moderno handia Estatu Batuetan sortu.
 79. 79. JAPONIA MEIJIA. • Asian industrializazio berezia, herrialde feudala. • Sistema feudala amaitu 1868an. • Erreforma sakonak mendebaldeko industrializazio ereduei jarraiki. • 1868tik 1880ra estatuak ia monopolizatu zuen enpresa jarduera. • Enpresa pribatuei diru-laguntzak eman. • Estatuak lehen hezkuntza derrigortu. • Estatuak gobernuaren enpresak erosteko aukera eman kapitalistei, horrela industria eta finantza-kontzentrazioa gertatu.
 • Ainawa

  Feb. 17, 2020
 • AmaiaLuzarragaRojado

  Oct. 1, 2019

hezkuntza, 1. batxilergoko garaikideko lana.

Views

Total views

4,424

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

772

Actions

Downloads

60

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×