Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
2.Sektorea:Lehengaiak, energia-iturriak eta Industria
Next

Share

Hirugarren sektorea 3 dbh 9. gaia

Hirugarren sektorea 3 dbh 9. gaia

 1. 1. Zerbitzu jarduerak
 2. 2. Zerbitzuen jarduerak <ul><li>Pertsonen beharrak eta nahiak asetzen dituzten zerbitzuak. </li></ul><ul><li>Herrialde garatuetan sektore nagusia bihurtu. </li></ul>
 3. 3. Zerbitzu motak <ul><li>- Publikoak: </li></ul><ul><li>Estatuak edo beste herri-administrazio batzuek emandakoak eta euren esku. </li></ul><ul><li>Herritarrek zergen bidez eta erabiltzeagatik ordaintzen dutenaren bidez finantziatu. </li></ul>
 4. 4. <ul><ul><li>Pribatuak: </li></ul></ul><ul><ul><li>Zerbitzu partikularrak eman irabazi ekonomikoak lortzeko. </li></ul></ul><ul><ul><li>Merkatuko zerbitzuak ere. </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Helburua kontuan hartuta </li></ul><ul><li>Zerbitzu tradizionalak eta zerbitzu aurreratuak. </li></ul><ul><li>Zerbitzu aurreratuak pertsonek prestakuntza-maila altua behar. </li></ul>
 6. 6. Non kokatzen dira zerbitzuak?
 7. 7. <ul><li>Herrialde garatuak, munduko merkataritza gehiena kontrolatu, garraio onak eta kalitate oneko zerbitzu asko biztanleei. </li></ul>Herrialde garatuak Non kokatzen dira zerbitzuak?
 8. 8. Nagusitasuna lau faktoreen ondorio : <ul><li>Gobernuek herritarrei oinarrizko gizarte zerbitzuak emateko konpromisoa </li></ul><ul><li>Biztanleen errenta altua </li></ul><ul><li>Nekazaritza eta industria sektoreen mekanizazio eta produktibitate handia </li></ul><ul><li>Hirugarren sektoreen nagusitasuna industrietan </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Garapen bidean dauden herrialdeetan zerbitzuak: </li></ul><ul><li>Urriak eta tradizionalak </li></ul><ul><li>Oinarrizkoak kalitate txarra </li></ul><ul><li>Hiriburuetan eta turismoguneetan bildu </li></ul>
 10. 10. Zerbitzuen deslokalizazioa <ul><li>Zerbitzu batzuetarako ez da beharrezkoa hornitzailea gertu. </li></ul><ul><li>Batzuetan, telefono eta informazioaren teknologiaren arreta. </li></ul><ul><li>Askotan zerbitzu horiek garapen bidean dauden herrialdeetara; India. </li></ul>
 11. 11. Garraio-zerbitzuak
 12. 12. Garraio <ul><li>Pertsonak eta salgaiak leku batetik bestera eraman. </li></ul>
 13. 13. Garraioa egiteko beharrezko elementuak <ul><li>Garraiobideak: ibilgailuak (autoa, hegazkina, trena...). </li></ul><ul><li>Azpiegiturak: egiturak (errepideak, aireportuak, trenbideak...). </li></ul>
 14. 14. Garraioaren hedatzearen faktoreak <ul><li>Industrializazioa. </li></ul><ul><li>Merkataritzaren eta pertsonen joan etorria ugaritu. </li></ul><ul><li>Aurrerapen teknologikoak. </li></ul>
 15. 15. Garraioaren funtzioak <ul><li>Ekonomia-funtzioa: </li></ul><ul><li>-Produktuak trukatu eta biztanleriaren leku aldatzeak. </li></ul><ul><li>-Industriari, eraikuntzari, turismoari eta merkataritzari lagundu. </li></ul><ul><li>-Deslokalizazioaren funtzezko elementua. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Politika-funtzioa: Eskualdeen integrazioa lortu. </li></ul><ul><li>Gizarte-funtzioa: </li></ul><ul><li>-Giza harremanak egiteko. </li></ul><ul><li>-Aisialdia garatzeko. </li></ul><ul><li>-Beste kultura batzuk ezagutzeko. </li></ul>
 17. 17. Garraio-sarea <ul><li>Ibilgailuen zirkulaziorako beharrezko azpiegituren multzoa. </li></ul><ul><li>Nodo (geltokiak, hiriak...) multzo batek eta ardatzek (bideak) osatzen dituzte. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Bide-diseinua faktore naturalen, historikoen edo politikoen araberakoa. </li></ul>
 19. 19. Lehorreko garraioak <ul><li>Errepideko garraioa: </li></ul><ul><li>-Alde ona: Malgutasun handia. </li></ul><ul><li>-Alde txarrak: Istripu asko, trafiko-pilaketak eta kutsadura. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Trenbide bidezko garraioa: </li></ul><ul><li>-Alde ona: Bolumen handiko salgaiak eramateko ahalmena. </li></ul><ul><li>-Alde txarra: Trenbideetara mugatua. </li></ul><ul><li>-Trenbideak garai ona. </li></ul>
 21. 21. Lehorreko garraio-sarearen aldeak <ul><li>Herrialde pobreetan: Oso urria. Errepideak egoera txarrean eta trenbide-sare txikiak. </li></ul><ul><li>Herrialde aberatsetan: Garraio- sare asko. Onak eta hierarkizatuak. </li></ul>
 22. 22. Uretako garraioa <ul><li>Bi mota: </li></ul><ul><ul><li>Itsas garraioa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ibai garraioa. </li></ul></ul><ul><li>Uretako garraioa merkea baina desabantailak ditu. </li></ul><ul><ul><li>Motela. </li></ul></ul><ul><ul><li>Leku handietan maneiatu beharra. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontaminazio arriskua bertako kargen erruz. </li></ul></ul>
 23. 23. <ul><li>Ondorioz salgaiak garraiatzeko oso erabiliak. </li></ul><ul><li>Portuek ekonomiaguneak elkarren artean lotu. </li></ul><ul><ul><li>Hiru bide nagusi: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ipar atlantikoa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Indiako ozeanoaren eta Mediterraneoaren arteko bidea. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ozeano bareko bideak. </li></ul></ul></ul>
 24. 24. Aireko garraioak <ul><li>Bidaiariak eta salgai txikiak eraman. </li></ul><ul><li>Alde ona: </li></ul><ul><ul><li>Lastertasuna. </li></ul></ul><ul><li>Alde txarrak </li></ul><ul><ul><li>Ingurumenean eragina. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zarata. </li></ul></ul><ul><ul><li>Berotegi efektuko gasak isuri. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aireportuen beharra. </li></ul></ul>
 25. 25. <ul><li>Aireportuak hainbat garraioren lotuneak. </li></ul><ul><li>Aireportuen ondoan beraiekin loturiko ekonomia jarduera ugari. </li></ul><ul><li>Lotune nagusiak </li></ul><ul><ul><li>AEB. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mendebaldeko Europa. </li></ul></ul>
 26. 27. Munduko merkataritza <ul><li>Nazioarteko merkataritza gero eta handiagoa. </li></ul><ul><li>Herrialde garatuek munduko merkataritza gehiena kontrolatu. </li></ul><ul><ul><li>Produktuak eta erregaiak inportatu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Manufaktura produktuak eta teknologia esportatu. </li></ul></ul>
 27. 28. <ul><li>Garapen-bideko herrialdeak gero eta gehiago parte hartu munduko merkataritzan (Txina, India …). </li></ul><ul><ul><li>Manufakturak eta teknologia inportatu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nekazaritza produktuak, erregaiak, teknologia-eduki baxuko manufakturak esportatu. </li></ul></ul>
 28. 29. <ul><li>Herrialde pobre asko munduko merkataritza-fluxuetatik kanpo (Afrika, Ekialde Erdikoak …). </li></ul>
 29. 31. <ul><li>Munduko Merkataritza Antolakuntza (MMA) nazioarteko merkataritza errazteko hitzarmenak. </li></ul><ul><li>Atzerriko produktuei muga-zergak ipini. Debekatuta produktuak merkeago saltzea ekoizpenaren prezioa baino. </li></ul>
 30. 32. <ul><li>Estatu asko merkataritza errazteko elkartu merkataritza-blokeak osatuz. </li></ul><ul><ul><li>Merkataritza askeko eremua: herrialde batzuen artean muga-zergak kendu eta merkataritzan askatasunez ibiltzeko aukera (Estatu Batuak, Mexiko eta Kanada). </li></ul></ul>
 31. 33. <ul><ul><ul><li>Aduana- batasuna: herrialde kideetako produktuak askatasunez ibili eta aduana politika ezarri kanpoko produktuak aurre egiteko (Europar Batasuna). </li></ul></ul></ul>
 32. 34. MERKATARITZA
 33. 35. <ul><li>Ondasunak eta zerbitzuak trukatzeko helburuz jarduera multzoa. </li></ul><ul><li>Merkataritza-jardueran, hiru atal: </li></ul>
 34. 36. <ul><li>Garraioen eta haien azpiegituren garapena </li></ul><ul><li>-Garraio-sareak aukera eman behar produktuak kontsumizaileei ahalik lasterren emateko. </li></ul><ul><li>-Komunikazio onak: </li></ul><ul><li>merkataritza-jarduera handia. </li></ul>
 35. 37. <ul><li>Merkatuaren tamainia: </li></ul><ul><li>-Produktua edo zerbitzua erosteko ahalmenaeko kontsumitzaileen kopurua. </li></ul><ul><li>-Handiagoa, merkataritza gehiago. </li></ul><ul><li>-Globalizazioak eta Internet bidez merkataritza elektronikoak oso merkatu zabalera heltzeko aukera enpresei. </li></ul>
 36. 38. <ul><li>Biztanleriaren aberastasuna: </li></ul><ul><li>-Zenbat eta eroste-ahalmen handiagoa, orduan eta gehiago kontsumitzen. </li></ul>
 37. 39. <ul><li>Barne-merkataritza: </li></ul><ul><li>-Estatuaren mugak zeharkatu gabe, merkataritza-jardueren multzoa. </li></ul><ul><li>-Herrialdean ekoizitako produktuak eta beste herrialde batzuetatik datozenak banatzen lurraldean. </li></ul>
 38. 40. <ul><li>Bi merkataritza-bitartekok esku hartzen: </li></ul><ul><li>Handizkaria: Produktu kantitate handiak ekoizleari zuzenean erosi; ondoren, txikiztariei saltzen merkatari edo enpresa. </li></ul>
 39. 41. <ul><li>Txikizkaria: </li></ul><ul><li>-Kuntsumitzailearekin zuzenean aritzen merkataria edo saltokia. </li></ul><ul><li>-Produktua kantitate txikitan saltzen. </li></ul><ul><li>-Era askotakoak. </li></ul><ul><li>-Azken hamarkadetan, saltoki handiaketa hipermerkatu ertainak ireki. </li></ul>
 40. 42. <ul><li>Kanpo-merkataritza: </li></ul><ul><li>-Herrialdearen arteko merkataritza. </li></ul><ul><li>-Herrialdeek ez ekoizten kontsumitutako guztia, ez kontsumitzen ekoizitako guztia. </li></ul><ul><li>-Inportazioak herrialde batek atzerrian egindako ondasun eta zerbitsu-erosketak. </li></ul>
 41. 43. <ul><li>Esportazioak herrialde beste estatuei egindako ondasun eta zerbitzu-salmentak. </li></ul><ul><li>-Inportaziaren balioaren eta esportazioaren balioaren arteko aldeak zehazten merkataritza-balantza eta ordainketa-balantza. </li></ul>
 42. 44. Finantza-zerbitzuak
 43. 45. Dirua kudeatzen dute. <ul><li>Hiru motatako finantza-zerbitzuak daude: Bankuak, inbertsio-funtzak eta aseguru etxeak. </li></ul>
 44. 46. Bankuak <ul><li>Finantza-erakunde garrantzitsuenak. Bi motatako bankuak : banku txikizkariak edo inbertsio-bankuak. </li></ul><ul><li>Banku txikizkarietan negozioa bezeroek ematen diete. </li></ul><ul><li>Inbertsio-bankuek jarduera nagusiak: enpresa handiei finantza-zerbitzuak ematea. </li></ul>
 45. 47. Inbertsio-funtsak <ul><li>Bankuei loturik dauden erakundeak. </li></ul><ul><li>Enpresen diru edo ondare-inbertsioak kudeatu. </li></ul><ul><li>Ekarpen horiek akzioetan edo beste titulu batzuetan inbertitu. </li></ul>
 46. 48. Aseguru-etxeak <ul><li>Kalte-ordainak ematen dizkiete asegurua kontratatzen dutenei eta aseguratutako egoera gertatzen bada. </li></ul>
 47. 49. Turismoa
 48. 50. <ul><li>Turismoa pertsonek ohiko bizi lekutik kanpo igarotako egonaldia. </li></ul><ul><li>Turismoa fenomeno garaikidea;orain arte dirudunek baino ezin zuten gozatu. </li></ul><ul><li>Turismoaren booma 1950eko hamarkadan gertatu zen;herrialde garatuetan ekonomia hazkunde handiko garaia. </li></ul>
 49. 51. Hiru fase: <ul><li>1950-1960: autoz. </li></ul><ul><li>1970: hegazkinez. </li></ul><ul><li>1980tik gaur egun arte:turismo mota berriak. </li></ul>
 50. 52. Garapen arrazoia : <ul><li>Errentak gora egin. </li></ul><ul><li>Komunikazioak hobetu. </li></ul><ul><li>Denbora libre gehiago. </li></ul><ul><li>Turismo-eskaintza handitu. </li></ul><ul><li>Kanpaina espezializatu handiak garatu. </li></ul><ul><li>Muga izapideak kendu. </li></ul>
 51. 53. Turismo motak: <ul><li>Itsasertzeko turismoa:garrantzitzuena. </li></ul><ul><li>Mendiko turismoa </li></ul><ul><li>Kultura turismoa </li></ul><ul><li>Negozio turismoa </li></ul><ul><li>Landa turismoa </li></ul>
 52. 54. Nazio arteko turismo fluxuak: <ul><li>Gehienak herrialde garatutakoak. </li></ul><ul><li>Egungo 900 miloi turistak hartzen dituzten eremuak kokapen askotarikoa da. </li></ul>
 53. 55. <ul><li>Europa turismo eskualde nagusia.Eta sei herrialdeko lau Europan:Frantzia, Espania, Italia eta Erresuma Batua. </li></ul><ul><li>Ipar Amerika bigarren postuan :Estatu Batuak,Kanada eta Mexiko. </li></ul>
 54. 56. <ul><li>Batzuetan,barne-gatazkek turismoaren garapena geldiarazten du. Adibidez: Egipton. </li></ul>
 55. 57. Turismoaren irabaziak: <ul><li>Herrialde hartzaileetan aberastasuna handitu. </li></ul><ul><li>Ekonomia eta lan merkatua sustatu. </li></ul><ul><li>Garraioa-azpiegiturak hobetu eta eraiki. </li></ul><ul><li>Landa-eremuetan ekonomia-aukera berriak sortu. </li></ul>
 56. 58. Turismoaren arazoak: <ul><li>Eskualdeko ekonomia –desorekak. </li></ul><ul><li>Enplegua urtarokoa eta behin behinekoa. </li></ul><ul><li>Turismo-jarduera batzuek ingurumenean inpaktu handia. </li></ul><ul><li>Tokiko tradizioak desager daitezke. </li></ul>
 • KevinYaguana1

  Apr. 25, 2017

Views

Total views

12,562

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4,375

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×