Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1шевченко 200 14 copy

236 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1шевченко 200 14 copy

  1. 1. Рік Т.Г.Шевченка Товстолуг-2014 Презентаційний буклет МОЛИТВА Злоначинающих спини, У пута кутії не куй, В склепи глибокі не муруй. А доброзиждущим рукам І покажи, і поможи, Святую силу ниспошли. А чистих серцем? Коло їх Постави ангели свої І чистоту їх соблюди. А всім нам вкупі на землі Єдиномисліє подай І братолюбіє пошли. 27 мая [1860, С.-Петербург] Товстолузька ЗОШ І-ІІІ ст.
  2. 2. 32 ШКІЛЬНІ ЗАХОДИ, ПРИСВЯЧЕНІ 200-ЛІТТЮ З ДНЯ НАРОДЖЕНННЯ Т.Г.ШЕВЧЕНКА Сьогодні все прогресивне людство, усі українці, які проживають не тільки на території України, але і за меж- ами нашої Вітчизни відзначають 200- річчя з дня наро- дження Т. Г. Шевченка. Тарас Григорович прожив лише 47 років, а з них «..десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять пере- можних армій. Доля переслідувала його в житті, скільки могла, та вона не зуміла перетворити золота його душі в іржу, ані його любові до людей - в ненависть і погорду, а віри в Бога у зневіру і песимізм. Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що били із здорового джерела життя. Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті — невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново збуджувати- муть його твори…» Геніальність Шевченка полягає не тільки у його по- етичних і малярських творах, геніальність Шевченка по- лягає в палкій любові поета до своєї Вітчизни. Адже він жив у Україні лише до 14 років, а протягом життя – ще три. Тоді як творчість письменника наскрізь пронизана образом батьківщини, її культурою, традицією, історією. Це дається, як голос, звисока, він виніс з дитинства біль- ше, ніж вмістилося в «Кобзарі». Саме Шевченко вчить нас, нащадків любити свій рід- ний край і відстоювати свою любов. Тараса Шевченка не скорила ні кріпацька доля, ні солдатська муштра. Він знав і був упевнений, що прийде час і… На оновленій землі Врага не буде, супостата, А буде син, і буде мати, І будуть люди на землі. Марія Пелехата, вчитель української мови та літератури
  3. 3. 54 “сторінками кобзаря” урок у 3 класі веде Кармазин ольга “УКЛІН ТОБІ, ТАРАСЕ” ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР. Керівник Олга стадник
  4. 4. 76 ШЕВЧЕНКО - ХУДОЖНИК Сьогодні вже вкотре ми переглядаємо сторінки жит- тя і творчості Тараса Григоровича Шевченка і знаходимо щось нове і цікаве для себе. Шевченко відомий у світі, передусім, як митець слова. Однак це аж ніяк не заби- рає його слави як художника. Свого часу відомий худож- ник Леонардо да Вінчі стверджував, що «малярство – це німа поезія, а поезія – промовисте малярство». Природа щедро наділила кріпацького сина не лише поетичним даром, а й талантом художника, які ніколи не зраджува- ли йому, навіть у години страждань і тяжкої неволі. Для Шевченка живопис став потребою, вираженням його творчого духу. Поетична спадщина Кобзаря налічує понад 240 тво- рів, а живописна – близько 1200 робіт (олійних картин, акварелей, сепій, офортів, малюнків).Дослідники вважа- ють, що майже 300 робіт втрачені. Але ті, що залиши- лися, дарують глядачам та справжнім шанувальникам мистецтва неповторну насолоду. Сама вже кількість цих творів свідчить, що малярству Тарас Григорович приді- ляв велику увагу. Однак за життя поета жоден його су- часник не мав повного уявлення про Шевченка як худож- ника. Творчість Шевченка-художника займає особливе міс- це в розвитку українського образотворчого мистецтва. Вона поклала початок критичному реалізму, що визна- чив своїм завданням розкривати життя і побут простого люду, служити його інтересам. Оксана Паврознік, вчитель образотворчого мистецтва Катерина. 1842р. Селянська родина. 1843 р.
  5. 5. 98 НАША ТВОРЧІСТЬ ТОБІ, ТАРАСЕ Гамалія. 1842
  6. 6. 1110 Комп’ютерна графіка Вікторії Тарнавської 5 клас Комп’ютерна графіка Гоцко Юлі 4 клас
  7. 7. . Товстолуг-2014. МИ І РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

×