Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RRuucchh LLuuddzzii PPrraaccyy 
MMaarreekk 
BBiieegguunn 
Kandydat nr 3 do 
Rady Powiatu na 
liście Ruchu Ludzi 
Pracy.
MAREK BIEGUN – Jest nauczycielem Zespołu 
Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego. W przeszłości 
pełnił funkcję ławnika w Sądz...
Mój TATA-Społecznik, 
człowiek wielkiego serca, 
skoncentrowany na pomocy innym, otwarty, 
aktywny, wzór godny naśladowani...
ZZAAWWSSZZEE ZZ LLUUDDŹŹMMII 
II DDLLAA LLUUDDZZII
Czas na zmianę myślenia o sposobie 
pełnienia funkcji samorządowych. 
Apelujemy o wspólne budowanie 
naszej MAŁEJ OJCZYZNY...
Główne założenia programowe to: 
• Podniesiemy poziom edukacji oraz bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży. 
• Rozwiniemy infr...
Główne założenia programowe cd. 
• Zlikwidujemy funkcje zastępców w gminach i 
powiecie oraz urealnimy wynagrodzenia Staro...
Inicjatywa ruchu 
Stowarzyszenie Ruch Ludzi Pracy powstało w wyniku 
ogólnopolskiej inicjatywy działaczy samorządowych, kt...
zz wwnnuukkaammii
Ruch ludzi pracy prezentacja
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ruch ludzi pracy prezentacja

339 views

Published on

Moj Tata-kandydat do Rady Powiatu.

Published in: News & Politics
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ruch ludzi pracy prezentacja

 1. 1. RRuucchh LLuuddzzii PPrraaccyy MMaarreekk BBiieegguunn Kandydat nr 3 do Rady Powiatu na liście Ruchu Ludzi Pracy.
 2. 2. MAREK BIEGUN – Jest nauczycielem Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego. W przeszłości pełnił funkcję ławnika w Sądzie Pracy. Aktualnie jest kuratorem Wydziału dla Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Maz. Jako radny Rady POWIATU będzie miał realny wpływ na kształtowanie polityki społecznej i oświatowej oraz poprawę funkcjonowania służb i instytucji mających rozwiązywać istotne problemy mieszkańców.
 3. 3. Mój TATA-Społecznik, człowiek wielkiego serca, skoncentrowany na pomocy innym, otwarty, aktywny, wzór godny naśladowania, rodzinny. Miłośnik motoryzacji, żeglarstwa i sportów.
 4. 4. ZZAAWWSSZZEE ZZ LLUUDDŹŹMMII II DDLLAA LLUUDDZZII
 5. 5. Czas na zmianę myślenia o sposobie pełnienia funkcji samorządowych. Apelujemy o wspólne budowanie naszej MAŁEJ OJCZYZNY. Jesteśmy przekonani, że naszych mieszkańców stać na dobre i mądre inicjatywy oraz życie z podniesioną głową, a nie w cieniu elit.
 6. 6. Główne założenia programowe to: • Podniesiemy poziom edukacji oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. • Rozwiniemy infrastrukturę oświatową poprzez inwestycje we wszystkich typach szkół oraz dostosowanie profili kształcenia do potrzeb rynku pracy. • Utworzymy żłobek w każdej gminie i zwiększymy ilość miejsc w przedszkolach gminnych. • Powołamy Wydział Obywatelski w gminach i powiecie, do którego może się zwrócić każdy, kto czuje się oszukany lub pokrzywdzony przez organy Urzędu
 7. 7. Główne założenia programowe cd. • Zlikwidujemy funkcje zastępców w gminach i powiecie oraz urealnimy wynagrodzenia Starosty, Burmistrz, Wójta. • Uspołecznimy działalność Rady Gminy i Rady Powiatu, poprzez związanie mandatu radnego z wyborcami. • Wprowadzimy bezwzględną zasadę wspierania rozwoju małych i średnich firm oraz spółdzielni o charakterze lokalnym. • Niezwłocznie dokończymy realizację programu wodociągowo-kanalizacyjnego. • Poprawimy stan dróg i ulic. • Wprowadzimy bezpłatną komunikację miejską.
 8. 8. Inicjatywa ruchu Stowarzyszenie Ruch Ludzi Pracy powstało w wyniku ogólnopolskiej inicjatywy działaczy samorządowych, którzy zauważają malejące wpływy i niedotrzymywanie zobowiązań wyborczych przez aktualnie działających w samorządach przedstawicieli różnych ugrupowań. Stowarzyszenie planuje odegrać znaczącą rolę podczas najbliższych wyborów samorządowych przewidzianych na 2014 rok.
 9. 9. zz wwnnuukkaammii

×