Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Скорочення викидів від великих спалювальних установок. Директиви 2001/80/ЕС та 2010/75/EU

1,005 views

Published on

!!!

Published in: Environment
 • Login to see the comments

Скорочення викидів від великих спалювальних установок. Директиви 2001/80/ЕС та 2010/75/EU

 1. 1. Скорочення викидів від великих спалювальних установок. Директиви 2001/80/ЕС та 2010/75/EU Олексій Хабатюк Експерт, Коаліція «Енергетичні реформи» Заступник Голови, Експертна платформа з енергоефективності Директор, Фонд екологічних інвестицій Семінар «Україна та Енергетичне Співтовариство: суть і зміст реформ» Готель «Ібіс», Київ, Україна 25-26 травня 2015
 2. 2. В чому проблема? Спалювання палива призводить до викидів забруднюючих речовин в повітря Чим більше спалюється палива, тим більші викиди забруднюючих речовин Чим більші викиди забруднюючих речовин, тим більший негативний вплив на здоров’я людини та природне середовище
 3. 3. Як можна вирішити проблему? Зменшити спалювання (споживання) палива Змінити технологію спалювання (на технологію із меншими викидами) Замінити один вид палива іншим Запровадити системи очищення
 4. 4. Чому це актуально для України? - Значні обсяги спалювання органічного палива (в першу чергу вугілля) - Низька увага до природоохоронних аспектів роботи паливоспалювальних установок Значні обсяги викидів забруднюючих речовин
 5. 5. Протокол про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного співтовариства Стаття 2 «Графік імплементації» Директива 2001/80/EC стосовно встановлення граничного рівня викидів певних забруднювачів до атмосфери великими спалювальними установками - до 1 січня 2018 р.
 6. 6. Директива 2001/80/ЕС Об'єкт регулювання - Викиди окремих забруднюючих речовин в атмосферне повітря - оксидів азоту (NOx), сірчистого ангідриду (SO2) та пилу. - Спалювальними установками, номінальна теплова потужність яких перевищує 50МВт (зазвичай це ТЕС, ТЕЦ, великі котельні)
 7. 7. Директива 2001/80/ЕС Метод регулювання: - Встановлення максимального граничного рівня концентрації забруднюючих речовин в димових газах Метод не є ідеальним, оскільки про зростанні обсягів спалювання навіть при низьких концентраціях, валові викиди зростають. Однак для умов України цей метод може бути прийнятним.
 8. 8. Директива 2001/80/ЕС На момент приєднання України до Енергетичного Співтовариства вимоги 2001/80/ЕС де-юре були імплементовані до нормативно-правової бази України: Наказ Мінприроди від 22.10.2008 № 541 «Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт»
 9. 9. Чи щось змінилось після наказу № 541? Викиди оксидів сірки на ТЕС України
 10. 10. Чи щось змінилось після наказу № 541? Викиди оксидів азоту на ТЕС України
 11. 11. Чи щось змінилось після наказу № 541? Викиди пилу на ТЕС України
 12. 12. Чи могло щось змінитися після наказу № 541? Досвід Чехії Викиди оксидів сірки в Чехії 10 років зниження в 10 разів
 13. 13. Чи могло щось змінитися після наказу № 541? Досвід Чехії Викиди оксидів азоту в Чехії Зниження продовжується вже більше 20 років.
 14. 14. Чи могло щось змінитися після наказу № 541? Досвід Чехії Викиди пилу в Чехії 10 років зниження в 7 разів
 15. 15. 1. Імплементація де-юре ще не означає імплементації де-факто ! 2. Вимоги 2001/80/ЕС не будуть виконані Висновки із історії «наказ № 541» «Plans are nothing; planning is everything.» Dwight D. Eisenhower
 16. 16. На 11-му засіданні Ради Міністрів ЕнСп (23.10.2013) виришіли «замінити» 2001/80/ЕС на 2010/75/EU. Відповідно до 2010/75/EU нові установки з 01.01.2018 мають відповідати її вимогам, які є жорсткішими за вимоги 2001/80/ЕС. Але головне, що Україні було надано особливі умов для існуючих установок. Директива 2010/75/EU«рятувальний круг» для України
 17. 17. Україна обрала виконання вимог директиви 2010/75/EU (2001/80/ЕС) шляхом реалізації Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ). НПСВ – об’єднання установок у «бульбашку», в якій всі разом виконують план, а не кожна установка виконує вимоги. Директива 2010/75/EU. Вибір України
 18. 18. НПСВ розроблено (проект розміщено на сайті Мінпаливенерго) Термін дії НПСВ – до 31 грудня 2033 НПСВ поки не затверджено ЕнСп Директива 2010/75/EU. НПСВ України
 19. 19. НПСВ
 20. 20. Передумови реалізації НПСВ Затвердити План заходів із реалізації, до якого щонайменше мають ввійти: - Затвердити порядок створення та ведення національного кадастру викидів від великих спалювальних установок (Мінприроди) - Затвердити інструкцію з підготовки щорічних звітів про викиди оксидів азоту, діоксиду азоту та суспендованих твердих частинок (Мінприроди, для операторів) - Затвердити процедуру верифікації щорічних звітів про викиди оксидів азоту, діоксиду азоту та суспендованих твердих частинок (для Мінприроди/Мінпаливенерго) - Внести зміни до наказу Мінприроди № 541 щодо термінів запровадження та значень ГДВ (з врахуванням 2020/75/EU та НПСВ) - Запровадити систему фінансових, фіскальних та /чи адміністративних заходів примушення операторів до виконання НПСВ (enforcement) -Запровадити дієву схему фінансування реалізації заходів із виконання НПСВ
 21. 21. Про фінансування та конфлікт інтересів
 22. 22. Основне завдання - вирішення конфлікту інтересів Основні принципи - Інтерналізація негативних екстерналій через ціну електроенергії (через екологічне оподаткування ) - Контроль дотримання екологічних обмежень - Застосування санкцій (Enforcement) Передумови успішності Широка інформаційно-роз’яснювальна кампанія серед населення з метою: - формування соціального запиту на зміни - розуміння цілей, термінів, шляхів їх досягнення, вигод та витрат
 23. 23. oleksii@khabatiuk.com Дякую за увагу!

×