Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Енергоефективність в контексті змін клімату: Київ перед Парижем

503 views

Published on

Енергоефективність в контексті змін клімату: Київ перед Парижем

Published in: Environment
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Енергоефективність в контексті змін клімату: Київ перед Парижем

 1. 1. Енергоефективність в контексті змін клімату: Київ перед Парижем Олексій Хабатюк Заступник Голови, Експертна платформа з енергоефективності Директор, Фонд екологічних інвестицій Green Hub з ресурсоефективності для Промислових підприємств в контексті зміни клімату Київ, Україна 1 жовтня 2015
 2. 2. Джерело: ASN BANK, ECOFYS, 2013 Глобальні викиди ПГ – 50млрд т СО2-екв (2010) 65 % глобальних викидів ПГ – від спалювання палива СО2 – більше 98% всіх викидів ПГ від спалювання паливаплива
 3. 3. Джерело: Національний кадастр викидів ПГ України 1990-2013 Викиди парникових газів в Україні
 4. 4. Джерело: Національний кадастр викидів ПГ України 1990-2013 Викиди парникових газів в Україні
 5. 5. Динаміка кінцевої енергоємності за деякими країнами світу Джерело: на основі даних http://www.iea.org/statistics/)
 6. 6. Де зв’язок між енергетичною та кліматичною політиками ? (чи де він мав би бути )
 7. 7. Чим та як пов’язані енергетична та кліматична політика України ? Де-юре через: - Основні засади (стратегію) державної екологічної політики до 2020 (Екологічна стратегія) - Енергетичну стратегію до 2030 (Енергетична стратегія) - -
 8. 8. Чим та як пов’язані енергетична та кліматична політика України ? (продовження) Екологічна стратегія (де-юре): - збільшення обсягу використання енергетичних джерел з низьким рівнем викидів двоокису вуглецю до 2015 року на 10 відсотків і до 2020 року на 20 відсотків (в порівнянні із 2010 роком – авт.) - скорочення викидів ПГ відповідно до міжнародних зобов'язань в рамках Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату - визначення до 2015 року основних засад державної політики з адаптації до зміни клімату - розроблення та поетапне виконання національного плану заходів щодо пом'якшення наслідків зміни клімату та запобігання антропогенному впливу на зміну клімату на період до 2030 року
 9. 9. Чим та як пов’язані енергетична та кліматична політика України ? (продовження) Енергетична стратегія містить лише декларативні норми (де- юре): - визначає «важливість питання регулювання викидів парникових газів» - «необхідно розробити систему торгівлі викидами парникових газів усередині країни в рамках реалізації положень Кіотського протоколу» (норма містить протиріччя)
 10. 10. Чим та як пов’язані енергетична та кліматична політика України ? (продовження) Де-факто - Екологічна та Енергетична стратегії вступають в протиріччя. Енергетична стратегія ставить за мету наростити до 2020 року використання вугілля (найбільш вуглецовомісткого палива із викопних) на 20%, скоротити споживаня газу (найменш вуглецовомісткого палива із викопних) на 10%.
 11. 11. Чим та як пов’язані енергетична та кліматична політика України ? (продовження) Висновок (на основі аналізу офіційних документів): - зв’язок між кліматичною та енергетичною політиками носить декларативний характер - стратегічні цілі Енергетичної стратегії протирічать цілям Екологічної стратегії Висновки (на основі багаторічного досвіду): - викиди ПГ ніколи не розглядалися енергетиками, як фактор для прийняття рішень при виборі напрямку розвитку.
 12. 12. Де має бути точка точка дотику між кліматичною та енергетичною політикою в Україні?
 13. 13. Україна стоїть перед локальними та нагальними загрозами - Енергетична безпека - Конкурентоздатність економіки - Демографічна криза Тому пріоритетним є вирішення локальних/нагальних загроз із врахуванням глобальних загроз та пом’якшення їх самих та їх впливу.
 14. 14. Основні напрямки №1: підвищення енергоефективності №2: нарощування використання місцевих видів палива та енергії із відновлюваних джерел №3: зниження негативного впливу традиційної енергетики на здоров’я людини Сама по собі робота в напрямках № 1, 2 та 3 дозволить скоротити вплив на зміни клімату.
 15. 15. Джерело: Національний кадастр викидів ПГ України 1990-2013 «Цілі» із «скорочення» викидів на 2020 - 76% від 1990 на 2030 - 60% від 1990
 16. 16. oleksii@khabatiuk.com Дякую за увагу!

×