Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Енергетична та вуглецева інтенсивність: разом та нарізно

664 views

Published on

Доповідь на презентації звітів щодо показників енергоефективності для України

Published in: Environment
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Енергетична та вуглецева інтенсивність: разом та нарізно

 1. 1. Енергетична та вуглецева інтенсивність: разом та нарізно Олексій Хабатюк Заступник Голови, Експертна платформа з енергоефективності Директор, Фонд екологічних інвестицій Презентація звітів щодо показників енергоефективності для України Київ, Україна 13 жовтня 2015
 2. 2. «Зміни клімату один із головних глобальних викликів XXI ст. … Протидія змінам клімату потребує значного скорочення викидів парникових газів» Генеральна Ассамблея ООН
 3. 3. Джерело: ASN BANK, ECOFYS, 2013 Глобальні викиди ПГ – 50млрд т СО2-екв (2010) ≈65 % глобальних викидів ПГ – від спалювання палива СО2 – більше 98% всіх викидів ПГ від спалювання палива
 4. 4. Джерело: EDGAR 4.2FT2010 (JRC/PBL, 2012); BP, 2013; NBS China, 2013; USGS, 2013; WSA, 2013; NOAA, 2012 Глобальні викиди СО2 від спалювання викопного палива та виробництва цементу (1990-2013)
 5. 5. Джерело: Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, US Department of Energy, Oak Ridge,Tenn., United States. Глобальні викиди СО2 від спалювання викопного палива (1870-2010) Велике бачиться лише здалека
 6. 6. Вуглецевоємність ВВП (carbon intensity of GDP) C𝐼 = 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐺𝐷𝑃(𝑃𝑃𝑃) Енергоємність ВВП (energy intensity of GDP) EU𝐼 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝐺𝐷𝑃(𝑃𝑃𝑃)
 7. 7. Зв’язок між викидами СО2 та використанням викопного палива Emission= 𝑖 𝐸𝐹𝑖 ∗ 𝐴𝐷𝑖 𝐸𝐹𝑖 𝐴𝐷𝑖 - коефіцієнт викидів палива i-го виду - кількість використаного палива i-го виду 𝐸𝐹(природний газ) = 56.1 т СО2 ТДж 𝐸𝐹(антрацит) = 98.3 т СО2 ТДж Це власне і є те, що «розриває» шаблонне сприйняття показника енергоємності, як мірила ефективності політики в цілому Висновок: при ідентичних показниках енергоємності , показники вуглецевоємності можуть суттєво відрізнятися!
 8. 8. Викиди СО2 та драйвери в країнах ОЕСР Джерело: CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION (2015 preliminary edition), IEA
 9. 9. Приклад із практики: виробництво цементу в Україні Технологічні зміни: перехід з «мокрого» на «сухий» спосіб виробництва клінкеру: - зниження енергоємності виробництва – в 2 рази Зміна палива: перехід з природного газу на вугілля - зростання питомих викидів ПГ на одиницю енергії – в 2 рази Обидві технологічні зміни відбулись під дією ринкових факторів – забезпечення конкурентоздатності в умовах підвищення цін на Енергоресурсів. Результат: при зниженні енергоємності виробництва в два рази - вуглецевоємність виробництва цементу практично НЕ змінилась .
 10. 10. Висновки 1. Показники енергоємності (енергоефективності) беззаперечно є важливим індикатором моніторингу як змін під дією ринкових факторів, так і відслідковування ефективності державної політики 2. Показники вуглецевоємності , як і інші показники, які характеризують вплив діяльності людини на довкілля, мають ввійти в перелік показників моніторингу як ефективності державної політики, так і інших факторів 3. Без інтерналізації негативних екстерналій на рівні, який змусить враховувати їх частку в собівартості продукції при бізнес –плануванні , «невидима рука ринку не розставить все на свої місця»
 11. 11. oleksii@khabatiuk.com Дякую за увагу!

×