Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цільові програми і проекти в діяльності бібліотек

Цільові проекти і програмна діяльність бібліотек
Автор Луньова І., Дніпропетровська ОУНБ

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

цільові програми і проекти в діяльності бібліотек

 1. 1. Проектна діяльність і програмно-цільове планування в практиці роботи бібліотек © Луньова Ірина Євгенівна , завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи Дніпропетровської о б ласної універсальної наукової бібліотеки Лекція-візуалізація
 2. 2. <ul><li>Проектна діяльність </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Проект – це послідовність кроків ефективної реалізації задуманої ідеї в конкретні терміни із залученням оптимальних засобів і ресурсів. </li></ul><ul><li>Основа сучасної проектної діяльності – “послугова” сервісна орієнтація, оскільки в результаті реалізації проекту виникають нові освітні, інформаційні, культурні і соціальні послуги, нові пропозиції, нові можливості </li></ul><ul><li>Проект завжди спрямований на рішення проблемної ситуації, у якій опинилися реальні і потенціальні користувачі, громадськість </li></ul>
 4. 4. Класи проектів в бібліотечній справі <ul><li>Мегапроекти – цільові програми розвитку культури на різних рівнях управління (обласний, крайовий) </li></ul><ul><li>Мегапроекти містять низку взаємозалежних проектів розвитку не тільки бібліотечної діяльності, але і музеїв, театрів, центрів дозвілля, тобто всієї сфери культури, об’єднаної в мегапроекті загальною метою, виділеними ресурсами і часом, що відпущений на їх виконання </li></ul><ul><li>Мегапроекти носять макроекономічний характер. Вони торкаються інтересів значної частини регіону, вимагають ретельної підготовки, координації управлінських структур, виділення джерел фінансування на конкурсній основі </li></ul>1 клас Мегапроекти
 5. 5. <ul><li>Мегапроекти мають відмінні риси: </li></ul><ul><li>Висока вартість </li></ul><ul><li>Трудомісткість </li></ul><ul><li>Довготривалість реалізації </li></ul><ul><li>Віддаленість районів реалізації </li></ul><ul><li>Додаткові витрати на інфраструктуру </li></ul><ul><li>Вплив на соціальне і культурне середовище регіону і держави в цілому </li></ul>Класи проектів в бібліотечній справі
 6. 6. Мегапроект “Пушкінська бібліотека: книги для російських бібліотек”
 7. 7. <ul><li>Мета – формування інфраструктури, яка об’єднує видавництва, книгорозповсюджувачів, бібліотеки, користувачів </li></ul><ul><li>Передбачено видання і розповсюдження по бібліотеках літератури з економіки, політології, праву, психології, філософії, літературознавству, культурології, довідників, дитячої і художньої літератури </li></ul><ul><li>Головне завдання – створення інфраструктури, яка здатна була б об’єднати усіх учасників книжкового ринку. Значна роль у цьому процесі належала бібліотекам. </li></ul><ul><li>Учасники мегапроекту – бібліотеки з 83 суб’єктів РФ </li></ul><ul><li>Створена діюча модель взаємодії – “видавництво – центр бібліографічної інформації-розповсюджувач друкованої продукції - бібліотека” </li></ul><ul><li>У рамках мегапроекту здійснюється автоматизація великих регіональних і частково районних бібліотек Росії </li></ul>Мегапроект “Пушкінська бібліотека: книги для російських бібліотек” Ініційований інститутом “Відкрите суспільство” (фонд Сороса) 1998 рік – 20 млн. $
 8. 8. Мегапроект “Програма збереження і розвитку культури Республіки Алтай” <ul><li>Стратегія – сприяння розвитку культур народів та етнічних груп регіону на підставі рівноправної міжнаціональної культурної взаємодії, утвердження національної гідності та етнічної самосвідомості </li></ul><ul><li>Пріоритетні напрямки стратегії: </li></ul><ul><ul><ul><li>Збереження історико-культурної спадщини Алтаю </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Розвиток народної творчості </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Розвиток професійного мистецтва </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Створення умов щодо закріплення фахівців у галузі культури </li></ul></ul></ul><ul><li>Розвиток бібліотечної справи: </li></ul><ul><ul><ul><li>Реконструкція будівлі республіканської бібліотеки </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Формування депозитарію національної краєзнавчої літератури і місцевої преси </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Раціоналізація бібліотечної мережі </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Автоматизація бібліотек республіки </li></ul></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Паспорт мегапроекту: </li></ul><ul><ul><ul><li>Замовники, виконавці, співвиконавці </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Строки та етапи реалізації </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Основні програмні заходи </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Важливі цільові показники </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Очікувані кінцеві результати </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Обсяг фінансування </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Система контролю виконання </li></ul></ul></ul>Мегапроект “Програма збереження і розвитку культури Республіки Алтай” <ul><li>Фінансування: </li></ul><ul><ul><ul><li>Джерела цільового фінансування </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Фінансування на конкурсній основі </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Часткова участь інших відомств </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Важливі цільові показники </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ліцензування науково-дослідної роботи </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Стимулювання розвитку меценатства і спонсорства </li></ul></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Мультипроекти – комплексні програми стратегічного розвитку бібліотек у масштабах регіону, або окремого територіального утворення, пристосованого до динамічних змін зовнішнього середовища. </li></ul><ul><li>Такий тип програмування формується сьогодні в бібліотечній сфері на рівні малого міста </li></ul>2 клас Мультипроекти
 11. 11. <ul><li>Мультипроекти відображають важливі тенденції в розвитку управління бібліотечною справою на регіональному рівні: </li></ul><ul><ul><ul><li>Взаємодія бібліотеки з різними закладами культури, освіти та інформаційними закладами у єдиному процесі формування культурного середовища регіону (краєзнавча діяльність) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Збереження рідкісних історичних і культурних джерел </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Вивчення і використання краєзнавчої літератури </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Виявлення нових краєзнавчих матеріалів </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Формування краєзнавчої бібліографії </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Видання інформаційно-рекламних матеріалів </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Бібліотека – організаційно-координуючий центр в процесі реалізації мультипроекта </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Вплив на формування культурного середовища і нової культурної спільноти у місті </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Сприяння повноцінної реалізації загальноосвітніх і культурних інтересів населення, відображення культурних традицій </li></ul></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Приклад: мультипроект “Мала енциклопедія Дмитрівського краю” (Росія) </li></ul><ul><ul><ul><li>Створення історії сіл цього регіону </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Цикл виставкових експозицій </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Підготовка букетів та каталогів виставок </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Видання бібліографічних покажчиків </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Підготовка циклу документальних фільмів </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Поповнення фондів бібліотек книгами і рукописами з історії сіл, та ін. </li></ul></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>При підготовці мультипроектів обов’язково повинен бути реалізований диференційований ситуаційний підхід </li></ul><ul><ul><ul><li>Міста застійної бідності, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(головне завдання програмування – збереження закладів культури) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Молоді міста і міста соціального лиха </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(населення таких міст – люди молоді, досвідчені, інтелігентні) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Пріоритетна мета – формування нового соціально-культурного середовища при безпосередньої і зацікавленої участі населення </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Міста зі значущим міграційним приростом населення </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(бібліотека бере на себе місію соціально-культурної адаптації біженців) </li></ul></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>Монопроекти – здійснюються на рівні однієї бібліотеки, мають певну мету, чітко визначені норми фінансування, ресурсного забезпечення, встановлені терміни і конкретний зміст. </li></ul><ul><li>Цей клас найбільш поширений. </li></ul><ul><li>Їх реалізація обов’язків потребує створення єдиної проектної команди. </li></ul><ul><li>Саме такі проекти у вигляді програм бібліотеки подають потенційним інвесторам: </li></ul><ul><ul><ul><li>Органам місцевої влади </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Грантодавцям </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Соціальним службам </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Підприємствам, та ін. </li></ul></ul></ul>3 клас Монопроекти
 15. 15. <ul><li>Програми цього класу проектів можуть бути: </li></ul><ul><ul><ul><li>Організаційно-управлінського характеру </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(“Програма перебудови політики комплектування ЦБС”) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Загальні програми </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Програми розвитку і популяризації читання “З книгою – по життю” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Міні-програми популяризації літнього читання “ Літо з книгою”, “Приходьте в бібліотеку літом” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Програми підвищення престижу дитячого та юнацького читання “Зростаємо з книгою” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Авторські програми (за різною тематикою) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Паросток”, “Бібліотерапія”, “Право на радість” </li></ul></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>Програми цього класу проектів можуть бути: </li></ul><ul><ul><ul><li>Поточними (реалізуються протягом року, півроку) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Бібліотека. Книга. Читач” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Сім’я: щастя та відповідальність” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Милосердя понад усе” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Середньотерміновим ( 1-2 роки) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>“ Створення інформаційно-комп’ютерної мережі ЦБС на 2010-2012 рр.” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Довготерміновими (за різною тематикою) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>“ Концепція розвитку методичної роботи ЦБС на період 2010-2015 рр.” </li></ul></ul></ul></ul>
 17. 17. Програмно-цільовий проект <ul><li>“ Перспективи розвитку ЦБС на 2010-2015 рр.” </li></ul>
 18. 18. Малі проекти <ul><li>Малі проекти – використовуються у невеликих публічних бібліотеках. </li></ul><ul><li>Вони невеликі за масштабом, прості і обмежені ресурсами і часом. </li></ul><ul><li>Термін реалізації – від 1 місяця до 1 року </li></ul><ul><li>Характеристика </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Гнучка організація в управлінні </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ретельне визначення кінцевої мети </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Чіткий розподіл завдань </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Взаємозамінність членів команди </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Можливо короткочасний розподіл усіх видів ресурсів: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Інтелектуальних </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Фінансових </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Інформаційних </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Матеріальних </li></ul></ul></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>Приклад: </li></ul><ul><li>проект </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>“ 175 років Дніпропетровській обласній універсальній науковій бібліотеці” </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>60 років Центральній міській бібліотеці </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>30 років бібліотеці-філіалу № 30 </li></ul></ul></ul></ul></ul>Малі проекти <ul><li>Термін реалізації 1 рік </li></ul><ul><ul><ul><li>Розробка і проведення анкетування “Бібліотека очима читачів” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Підготовка статей у місцеву і професійну бібліотечну пресу </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Створення з місцевим TV документального фільму про бібліотеку та її структурні підрозділи або мультимедійної презентації </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Видавнича діяльність </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Підготовка ювілейних виставок та експозицій </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Хроніка бібліотеки </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Бібліотечні проекти підрозділяються: <ul><li>Головне завдання проекту – зниження ризиків інвестиційної діяльності на підготовчому етапі проекту </li></ul><ul><ul><li>Мегапроект “Пушкінська бібліотека: книги для російських бібліотек” ( 3500 бібліотек, видання у кількості 1000 назв) </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Функціонування кожної ланки проекту </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Схема реалізації </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Якісне комплектування фондів бібліотек </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Пілотний проект “Сільська бібліотека” </li></ul></ul><ul><ul><li>( 17 суб’єктів і 1700 бібліотек) </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Безкоштовний комплект книг різноманітної тематики </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Систематичне комплектування фондів сільських бібліотек, культурно-просвітні акції з метою підвищення значення сільської бібліотеки у житті місцевої громади </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Підвищення професійного рівня працівників сільських бібліотек </li></ul></ul></ul></ul>Пілотні проекти
 21. 21. <ul><li>Інвестиційні проекти – визначають як інвестиційні акції, які передбачають вкладання певної кількості ресурсів, у т.ч. інтелектуальних, фінансових, матеріальних, людських для отримання запланованого результату і досягнення визначної мети у певні строки. </li></ul><ul><ul><ul><li>Використовуються і в невиробничій сфері </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Необхідні певні умови для приватних вкладів у реалізацію інвестиційних проектів у бібліотечній сфері </li></ul></ul></ul>Інвестиційні проекти
 22. 22. <ul><li>Інформаційні проекти - широке впровадження нових інформаційних технологій в діяльність бібліотек, заснованих на впровадженні обчислювальної техніки і зв’язаних з нею засобів і методів автоматизації інформаційних процесів </li></ul><ul><li>Зміст інформаційних проектів багатоаспектний: </li></ul><ul><ul><li>Безперешкодне отримання важливої інформації </li></ul></ul><ul><ul><li>Вільний доступ до інформації </li></ul></ul><ul><ul><li>Формування єдиного соціально-культурного простору </li></ul></ul><ul><ul><li>Інтеграція бібліотек </li></ul></ul><ul><ul><li>Інформаційні технологічні ресурси </li></ul></ul><ul><li>Інформаційні проекти відображають процес становлення публічних бібліотек як центрів системи інформаційного забезпечення населення і органів місцевого самоврядування </li></ul>Інформаційні проекти
 23. 23. <ul><li>Інноваційні проекти </li></ul><ul><li>Головна мета – розробка і застосування нових технологій та інших нововведень, які забезпечують подальший розвиток бібліотеки </li></ul><ul><li>Інноваційна діяльність в бібліотечній сфері включає: </li></ul><ul><ul><li>Опанування нових інформаційних технологій </li></ul></ul><ul><ul><li>Створення нових послуг </li></ul></ul><ul><ul><li>Модернізація усіх напрямків бібліотечної діяльності: комплектування, обслуговування, збереження </li></ul></ul><ul><li>Інноваційні проекти мають бути: невеликими і великими </li></ul><ul><li>Невеликі інноваційні проекти реалізуються при створенні нових бібліотечно-інформаційних послуг і не потребують великих витрат </li></ul><ul><li>Великі інноваційні проекти потребують достатнього фінансування, мають велику ступінь ризику, але у випадку їх виконання бібліотеки піднімаються на новий ступінь розвитку </li></ul>Інноваційні проекти
 24. 24. <ul><li>Мета проектів – розробка стратегії розвитку бібліотеки, пріоритетних напрямків бібліотечної діяльності у зовнішньому середовищі </li></ul><ul><li>Результати завершення подібних проектів: </li></ul><ul><ul><li>Розробка нормативної, наукової, регламентуючої документації </li></ul></ul><ul><ul><li>Аналіз проведення соціологічних, маркетингових досліджень, анкетування, які стають підставою щодо розробки стратегії у бібліотечній сфері </li></ul></ul><ul><li>Подібні проекти розробляють: </li></ul><ul><ul><li>Державні бібліотека </li></ul></ul><ul><ul><li>Крайові бібліотеки </li></ul></ul><ul><ul><li>Обласні бібліотеки </li></ul></ul><ul><ul><li>Публічні (рідше) </li></ul></ul><ul><li>(недостатність коштів не здійснення маркетингових досліджень, відсутність професійних маркетологів) </li></ul>Маркетингові проекти
 25. 25. <ul><li>Приклад: </li></ul><ul><li>Маркетинговий проект “Мир без границ” ( Росія) </li></ul><ul><li>Мета проекту: створення відділу літератури на іноземних мовах </li></ul><ul><li>У рамках реалізації проекту було проведено: </li></ul><ul><ul><li>Соціологічні дослідження серед мешканців району </li></ul></ul><ul><ul><li>Вивчені інформаційні запити користувачів бібліотек, студентів та учнів учбових закладів, які вивчають іноземні мови </li></ul></ul>Маркетингові проекти
 26. 26. <ul><li>Стратегічні проекти – частина стратегічного планування бібліотеки </li></ul><ul><li>Стратегічне планування – процес розробки і підготовки стратегічної рівноваги між цілями і можливостями в умовах змін </li></ul><ul><li>Призначення проектування – визначення проективних напрямків діяльності бібліотек, які забезпечують її розвиток </li></ul><ul><li>Сутність проектів: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>у визначенні стратегічної мети бібліотеки, що не створює перешкод у рішенні поточних проектів і програм </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>у формуванні матеріальних, кадрових і фінансових ресурсів бібліотеки що орієнтовані на стратегічні цілі, для ефективного реагування на непередбачені зміни у зовнішньому середовищі </li></ul></ul></ul></ul>Стратегічні проекти
 27. 27. <ul><li>Головне завдання проектів: </li></ul><ul><li>встановлення стійких співвідносин </li></ul><ul><li>“ бібліотека – середовище - ситуація” </li></ul><ul><li>Приклад: стратегічний проект “Сільська бібліотека: перспектива розвитку” (Росія) </li></ul><ul><li>Мета: співробітництво органів місцевого самоврядування у формуванні політики стратегічного розвитку сільських бібліотек як інформаційних центрів, що працюють на основі сучасних комп’ютерних технологій </li></ul><ul><ul><li>Модернізація існуючої інфраструктури інформаційного обслуговування </li></ul></ul><ul><ul><li>Навчання і підвищення кваліфікації спеціалістів бібліотек у питаннях впровадження комп’ютерних технологій </li></ul></ul>Стратегічні проекти
 28. 28. <ul><li>Організаційні проекти – спрямовані на реорганізацію бібліотек, зміну їх структури, створення нових бібліотек, філіалів, проведення великих міжнародних конференцій, виставок </li></ul><ul><li>Необхідність проектів: </li></ul><ul><ul><li>Внесення організаційних змін в бібліотечну систему </li></ul></ul><ul><ul><li>Створення моделі раціональної структури управління </li></ul></ul><ul><li>Організаційні проекти тісно пов’язані з економічними </li></ul><ul><li>Приклад: створення нових структур </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>“ бібліотека-музей” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>“ бібліотека-культурний центр” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>“ бібліотека-екологічний центр” </li></ul></ul></ul></ul>Організаційні проекти
 29. 29. <ul><li>Корпоративні і партнерські проекти допомагають усунути дублювання функцій, неузгодженість дій, забезпечити ефективний розподіл інтелектуальних, інформаційних і матеріальних ресурсів </li></ul><ul><li>Приклад: </li></ul><ul><li>проекти </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>“ Сетевая интеграция информационных ресурсов ведущих библиотек России и обеспечение доступа к ним на основе современных телекомуникационных технологий ” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>“ Российский центр корпоративной каталогизации” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Единое информационное пространство Белгородской области </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>МАРС </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ЕККД “Дніпропетровщин” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Придніпровський ЕКК </li></ul></ul></ul></ul>Корпоративні і партнерські проекти
 30. 30. <ul><li>Основні завдання проектів: </li></ul><ul><ul><li>Сприяння кооперації і інтеграції між бібліотеками різних рівнів і партнерських організацій </li></ul></ul><ul><ul><li>Створення умов для формування і реалізації нових видів інформаційних послуг для населення </li></ul></ul><ul><ul><li>Подолання розриву між професійним рівнем фахівців різних бібліотек </li></ul></ul><ul><li>Кінцевий результат: підвищення ефективності інформаційного обслуговування відповідального регіону </li></ul>Корпоративні і партнерські проекти
 31. 31. <ul><li>Економічні проекти здійснюються бібліотеками, які ведуть самостійну господарчу діяльність і мають статус юридичної особи </li></ul><ul><li>Вони спрямовані на рішення фінансових проблем бібліотеки, розробку бюджету, визначення шляхів надходжень позабюджетних коштів, покращення економічних показників роботи </li></ul>Економічні проекти
 32. 32. <ul><li>Освітні проекти реалізуються у рамках освітньої функції бібліотек і спрямовані на забезпечення доступу до електронних джерел та інформації, надання учбових, освітніх баз даних, у т.ч. на електронних носіях інформації </li></ul><ul><li>Приклад: проекти “Бібліотека – центр додаткової освіти” </li></ul><ul><li> “ Основи інформаційної культури” </li></ul>Освітні проекти
 33. 33. <ul><li>Соціальні проекти виконують важливу місію з точки зору соціальної необхідності, корисності і привабливості </li></ul><ul><li>Вони створюють умови щодо адаптації населення до нової соціально-економічної ситуації у регіоні </li></ul><ul><li>Приклади: </li></ul><ul><li>проекти </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>“ Організація тимчасової зайнятості” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>“ Скривджені діти” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>“ Молодіжна практика” </li></ul></ul></ul></ul>Соціальні проекти
 34. 34. <ul><li>Культурно-дозвіллєві проекти тісно пов’язані з пошуком нової ролі бібліотек в умовах соціально-культурного середовища </li></ul><ul><li>Вони націлені на організацію дозвілля, становлення бібліотеки у якості культурного центру, місця проведення зустрічей, вечорів, дискусій, клубів та аматорських об’єднань за інтересами </li></ul><ul><li>Сенс подібних проектів не тільки в організації вільного часу мешканців регіону, але і у консолідації місцевої інтелігенції, залучення уваги керівників, органів місцевого самоврядування до діяльності бібліотеки </li></ul>Культурно-дозвіллєві проекти
 35. 35. <ul><li>Проекти з підвищення кваліфікації вирішують проблеми налагодження процесу безперервної освіти </li></ul><ul><li>Сучасна необхідність проектів: </li></ul><ul><ul><li>Впровадження і опанування нових інформаційних технологій </li></ul></ul><ul><ul><li>Придбання навиків аналітичної роботи з метою вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища бібліотеки </li></ul></ul><ul><ul><li>Навчання новим принципам і методам інформаційно-бібліотечного обслуговування </li></ul></ul><ul><li>Приклад: проекти “ Управление процессом перемен ” (Росія) </li></ul>Проекти з підвищення кваліфікації
 36. 36. Відмінні риси проектів <ul><li>Наявність проблеми (потреби), для рішення якої здійснюється проект </li></ul><ul><li>(наприклад проблема доступу до інформації) </li></ul><ul><li>Чіткі терміни початку і закінчення робіт </li></ul><ul><li>Спеціально виділені для здійснення проекту ресурси </li></ul><ul><li>Передбачені, визначені до початку робіт кількісні і якісні результати </li></ul>
 37. 37. Для виконання проекту необхідний певний відрізок часу: <ul><li>25 % - визначення теми і джерел фінансування </li></ul><ul><li>10 % - складання заявки </li></ul><ul><li>10 % - організація проекту </li></ul><ul><li>45 % - виконання проекту </li></ul><ul><li>10 % - складання звіту про проект </li></ul><ul><li>Значна частина часу іде на вивчення проблеми, на формування ідеї і джерел фінансування </li></ul>
 38. 38. Формулювання ідеї <ul><li>Важливо пам’ятати, що проект пишеться та реалізується: </li></ul><ul><li>Не для бібліотеки, щоб полегшити роботу бібліотекарів </li></ul><ul><li>Не для того, щоб замінити державне фінансування бібліотечної діяльності </li></ul><ul><li>А для реалізації суспільно важливого завдання, тобто для покращення доступу читачів до інформації та культурного недбання </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Тема проекту повинна мати конкретні і чітко обумовлені пріоритети , під які здійснюється фінансування певним благодійним фондом </li></ul><ul><li>Поєднання декількох пріоритетів в одному проекті недопустиме! </li></ul><ul><li>Наприклад: Пріоритет “Сприяння навчанною іноземним мовам” </li></ul><ul><li> Більш конкретною може бути тема “Придбання оснащення лінгафонного кабінету” </li></ul>
 40. 40. Пошук потенційних джерел фінансування <ul><li>Поради: </li></ul><ul><ul><ul><li>Звертатися за допомогою доцільною до компаній і фірм, які у даний момент є на злеті своєї діяльності </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Прохання, подані у період застою, часто залишаються без позитивної відповіді </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Слід чітко усвідомлювати пріоритети і напрямки діяльності тих фондів, до яких ви звертаєтесь </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(преса, Інтернет, брошури, буклети, прес-релізи, довідники) </li></ul></ul></ul>
 41. 41. Створення власного іміджу <ul><li>Виступи співробітників </li></ul><ul><li>Особисті контакти з представниками ЗМІ, представниками культури, науки, місцевими діячами </li></ul><ul><li>Повідомлення у пресі про основну діяльність бібліотеки, яскраві події і заходи, спеціальні програми, нові надходження, постійна рубрика про бібліотеку в місцевій пресі </li></ul><ul><li>Публікація співробітників бібліотеки </li></ul><ul><li>Екскурсії по бібліотеці </li></ul><ul><li>Участь у життя міста, району </li></ul><ul><li>Відеофільм про бібліотеку </li></ul><ul><li>Електронні форми (власний WEB -сайт, або сторінка в Інтернеті) </li></ul>
 42. 42. Роль керівника бібліотеки        Розуміє процес написання проекту        Залучає співробітників до розробки ідеї та написання проекту      Надає ресурси      Схвалює ідеї      Розглядає пропозиції      Організаційно вирішує фінансові питання      Листи підтримки  
 43. 43. Створення проекту <ul><li>Моніторинг – це процес визначеного збору інформації з усіх аспектів проекту </li></ul><ul><li>Має 3 хронологічних етапи: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Моніторинг вивчення ситуації для визначення проблеми </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Моніторинг у процесі реалізації проекту </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Моніторинг результатів використання проекту </li></ul></ul></ul></ul>
 44. 44. Моніторинг має 2 рівні <ul><li>Перший рівень – це аналіз зовнішнього середовища </li></ul><ul><ul><ul><li>Відомості демографічного характеру </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Вік </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Стать </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Етнічний склад </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Освітній рівень </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Рівень доходу жителів </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Сімейні характеристики </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Характеристики зайнятості </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Рівень народжуваності і смертності </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Економічні умови - співвідношення виробничого, комерційного, сільськогосподарського і обслуговуючого секторів, тенденції розвитку різних галузей народного господарства </li></ul></ul></ul>
 45. 45. <ul><li>Соціальні умови – навчальні заклади і культурні організації, клуби, товариства, об’єднання за інтересами, релігійні групи, традиції і історія населеного пункту чи регіону </li></ul><ul><li>Інформаційні послуги: інші бібліотеки та інформаційні центри району (мікрорайону), у т.ч. комерційні інформаційні служби, реальні та потенційні конкуренти на ринку інформації. </li></ul><ul><li>Технологічний рівень: наявність і стан комп’ютерних та інших комунікаційних мереж </li></ul>
 46. 46. <ul><li>Другий рівень – рівень досліджень внутрішнього потенціалу бібліотеки (вивчення її поточного положення): </li></ul><ul><ul><ul><li>Матеріально-технічна база </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Інформаційно-бібліотечні ресурси </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Послуги </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Штат </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Бюджетні асигнування </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Цільові програми розвитку </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Керування бібліотекою </li></ul></ul></ul>
 47. 47. Методологія моніторингу внутрішнього потенціалу бібліотеки <ul><li>Анкетування </li></ul><ul><li>Інтерв’ювання </li></ul><ul><li>Зустрічі з громадськістю </li></ul><ul><li>Зустрічі з керівництвом </li></ul><ul><li>Спостереження </li></ul><ul><li>Аналіз інформаційно-статистичних оглядів району </li></ul>
 48. 48. Заявка на фінансування проекту <ul><li>Заявка – це спосіб письмової передачі структури і можливостей проекту, форма опису проекту </li></ul><ul><li>Заявка складається з: </li></ul><ul><ul><ul><li>Титульного листа </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Опису проекту </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Додаткових матеріалів </li></ul></ul></ul><ul><li>Обсяг заявки складає від 3 до 10 сторінок </li></ul>
 49. 49. Титульний лист <ul><li>Титульний лист – візитна картка проекту (1 сторінка ) </li></ul><ul><ul><li>Назва проекту; </li></ul></ul><ul><ul><li>Дані про організацію-виконавця, тобто про бібліотеку (назва, адреса, телефон, № розрахункового рахунку та інші відомості); </li></ul></ul><ul><ul><li>Керівник проекту (прізвище, ім’я та по батькові, звання (якщо є), посада, телефон, факс, адреса електронної пошти); </li></ul></ul><ul><ul><li>Автор проекту (якщо він не керівник); </li></ul></ul><ul><ul><li>Географія (місце: село, селище, місто, район, область, країна, де буде проходити робота з реалізації проекту); </li></ul></ul><ul><ul><li>Термін виконання проекту (від початку до закінчення субсидування його відповідною організацією); </li></ul></ul><ul><ul><li>Вартість проекту (обсяг фінансування, закладений в бюджет, включаючи ваш власний внесок і підтримку з інших джерел) </li></ul></ul>
 50. 50. Опис проекту <ul><li>Узагальнена інформація про проект (резюме або реферат) </li></ul><ul><li>Вступ </li></ul><ul><ul><ul><li>Повна назва організації </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Місія </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Завдання бібліотеки </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Коротка історична довідка </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Фінансові можливості бібліотеки </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Характеристика користувачів </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Опис досягнень компетентності співробітників, що будуть виконувати проект </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Значні досягнення бібліотеки в реалізації інших проектів </li></ul></ul></ul>
 51. 51. Постановка проблеми (опис) <ul><li>Сконцентруйте свою увагу на проблемах, які мають суспільну вагу і відношення до сфер, що вас цікавлять </li></ul><ul><li>Виберіть знайому проблему, причини якої вам добре відомі </li></ul><ul><li>Постарайтеся проблему викласти послідовним текстом, а не як перелік відповідей на задані питання </li></ul><ul><ul><ul><li>Чия це проблема? Якої групи людей і району вона торкається? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Причини виникнення проблеми </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Динаміка проблеми. Коли виникла? Як розвивається? Які можуть бути наслідки? </li></ul></ul></ul><ul><li>Дайте опис конкретних проблем, що будуть вирішуватись в рамках проекту </li></ul>
 52. 52. Постановка проблеми (опис) <ul><li>Висвітліть ситуацію, що обумовила необхідність розробки пропозиції, охарактеризуйте стан справ в суспільстві, науці, культурі, освіті, соціальній сфері, тобто у таких областях, на розвиток яких спрямований ваш проект </li></ul><ul><li>Підкріпіть ваше повідомлення фактами і цифрами </li></ul><ul><li>Краще пояснити, як кардинально зміниться ситуація при одержанні бібліотекою запитуваного гранта </li></ul><ul><li>Зумійте довести, що ви реалізуйте запропонований проект не тому, що Вам здається, що було б добре це зробити, а тому, що це дійсно потрібно </li></ul><ul><li>Обґрунтуйте, чому саме Ваша бібліотека має спроможність вірити заявлену проблему і чому запропонований підхід представляється найбільш оптимальним </li></ul>
 53. 53. Мета проекту <ul><li>Мета проекту формується як загальна проблема і повинна бути логічно пов’язана з нею </li></ul><ul><li>Це очікуваний кінцевий результат, передбачувані кількісні і якісні зміни </li></ul><ul><li>Наприклад: при проблемі “Безробіття молоді після закінчення середньої школи” метою може бути “Створення в бібліотеці фактографічного банку даних щодо працевлаштування і фахової підготовки молоді” </li></ul>
 54. 54. Задачі проекту <ul><li>Задачі проекту – це серія конкретних досягнень, спрямованих на рішення сформованих проблем і реалізацію поставлених цілей </li></ul><ul><ul><li>Задачі – є кінцевими результатом, а не процесом. Це опис того, що буде існування в результаті проекту </li></ul></ul><ul><ul><li>При написанні задач уникайте слів, що означають процес </li></ul></ul>Наприклад: підтримувати сприяти перебудувати навчити збільшити виготовити “ ЗАКІНЧЕНІСТЬ” “ ПРОЦЕС”
 55. 55. При формулюванні задач використовуйте критерії: <ul><li>Чи зрозуміла задача у відношенні того, яка ситуація зміниться, як, де і коли? </li></ul>Конкретність Вимірність Територіальність і адресність Які кількісні зміни відбудуться? Регіональне охоплення проекту і його цільова аудиторія
 56. 56. Реальність Чи приведе проект до змін що зазначені у кожній задачі? Визначеність у часі Чи відображає задача період часу, за який вона повинна бути досягнута? (вказати окремі етапи, обґрунтувати послідовність дій)
 57. 57. Оцінка ефективності результатів проекту та ходу роботи <ul><li>Особливість проектної діяльності – цілком прагматичний прорахунок витрат і очікуваних результатів </li></ul><ul><li>Оцінка результатів здійснюється в 2 аспекти: </li></ul><ul><li>Оцінка результатів проекту (продукту, послуги, навчальної програми) </li></ul><ul><li>Оцінка процесу реалізації проекту </li></ul><ul><ul><li>Особливості здійснення проекту </li></ul></ul><ul><ul><li>Стиль роботи проектної команди </li></ul></ul><ul><ul><li>Ступінь відхилення від задуманого плану робіт </li></ul></ul>
 58. 58. Для реалістичної оцінки використовується внутрішня і зовнішня експертиза <ul><li>Внутрішня оцінка проекту здійснюється власними фахівцями, ступінь компетентності яких відповідає їх посадовим обов’язкам </li></ul><ul><li>Зовнішня оцінка проекту здійснюється сторонньою організацією чи незалежним експертом </li></ul><ul><li>Належна експертиза більш об’єктивна </li></ul><ul><li>Оцінка ефективності результатів проекту є різновидом моніторингу: опитування, спостереження, статичний аналіз, аналіз документів </li></ul>
 59. 59. Бюджет проекту <ul><li>Бюджет – кошторис передбачених цільових витрат, необхідних для здійснення проекту </li></ul><ul><li>Бюджет повинний бути: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Реалістичним </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Докладним </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Узгодженим з рештою розділів заявки </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Бюджет чітко виконує, що фінансується фондом, а що надають інші установи </li></ul><ul><li>Бюджет містить види робіт, які виконуватимуться на добровільних засадах або власними ресурсами бібліотеки </li></ul><ul><li>Бюджет включає </li></ul><ul><ul><ul><li>Витрати на обладнання </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Супутні витрати </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Витрати на персонал (оплата праці, індивідуальна фінансова підтримка) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Адміністративні витрати (послуги зв’язку, поштові витрати, реклама та ін.) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Витрати, пов’язані з відрядженнями </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Інші витрати, не пов’язані з реалізацією проекту </li></ul></ul></ul><ul><li>До бюджету обов’язково складається коментар, у якому письмово обґрунтовується кожний рядок бюджету </li></ul>
 60. 60. ДОДАТКИ <ul><li>Представляється важлива інформація, що не ввійшла в основні частини проекту: </li></ul><ul><ul><ul><li>Список керівників бібліотеки із зазначенням посади, стану роботи </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Бюджет бібліотеки </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>План поетапної реалізації проекту </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Короткі довідники про осіб, яких залучено до реалізації проекту: стаж, відомості про освіту, професійні публікації </li></ul></ul></ul>
 61. 61. Цільові бібліотечні програми
 62. 62. Цільові бібліотечні програми
 63. 63. <ul><li>Програма – є офіційний документ, на основі якого будується культурна політика або вирішуються конкретні завдання в діяльності бібліотек </li></ul><ul><ul><li>Програма: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Повинна мати паспорт </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Повинна бути затверджена офіційними особами (установами) – управлінням, відділом культури </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Повинна бути узгоджена з керівництвом організацій-спонсорів </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Програма повинна мати фінансове забезпечення </li></ul></ul><ul><ul><li>Програма обов’язково повинна мати конкретне призначення і обґрунтування </li></ul></ul><ul><ul><li>Програма повинна бути максимально наближена до специфіки окремої бібліотеки, окремої території </li></ul></ul><ul><ul><li>Програми повинна мати аналіз ситуації в конкретній сфері діяльності та перспективи її розвитку </li></ul></ul>
 64. 64. <ul><li>У програмі повинна бути відображена модель взаємодії всіх співвиконавців: </li></ul><ul><ul><ul><li>Закладів культури </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Закладів освіти </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Закладів масової інформації </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Суспільних організацій </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Адміністративних органів різних рівнів, спонсорів </li></ul></ul></ul><ul><li>Цільові програми не повинні переписуватись в річний план, а слугувати документом, що його доповнює </li></ul><ul><li>При розробці і формуванні програм, необхідно враховувати події міжнародного, державного значення, події, традиційні для регіону, пам’яті дати краєзнавчого календаря, важливі події міста, району, села, які мають відношення до змісту програми </li></ul>
 65. 65. <ul><li>До розробки програми треба визначити основне завдання – напрямок розвитку і бажаний результат і відповісти на питання: </li></ul><ul><ul><ul><li>Чи користується ваша бібліотека авторитетом і визнанням? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Хто знає про задуману програму, її розвиток і готовий надати допомогу? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Хто ставиться негативно і чому? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Чи має бібліотека друзів, які її підтримують? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Чи готові вони витрачати свій час та гроші на реалізацію вашої програми? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Як багато добровольців ви зможете залучити для участі в ній? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Чию дійову підтримку ви зможете мати на офіційному рівні? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>В якій мірі ви можете на неї розраховувати? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Чи можете ви об’єднати свої зусилля з іншими установами? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Хто буде мати користь і найкращий результат від спільних дій? </li></ul></ul></ul>
 66. 66. Методичні поради щодо розробки програми <ul><li>Складіть опис – характеристику оточуючого середовища вашого району (мікрорайону) </li></ul><ul><li>Зробіть опис умов роботи і потреб бібліотеки, відзначте ті, які будуть вирішені у рамках припустимої програми. </li></ul><ul><li>Встановіть завдання передбачених змін – чого ви прагнете досягти </li></ul><ul><li>Дайте оцінку власним ресурсам: що маєте, що необхідно, що для вас більш важливо </li></ul><ul><li>Сплачуйте впровадження програми, його етапи в тому порядку, в якому вони будуть здійснюватись </li></ul><ul><li>Обов’язково визначте критерії досягнутого успіху. </li></ul>
 67. 67. Існує декілька підходів до розробки програми: <ul><li>Визначається основне завдання в організації обслуговування окремих категорій користувачів, відповідна база і ресурси (фонд документів, приміщення, обладнання, технології, персонал, фінанси): </li></ul><ul><ul><li>а) обслуговування здійснюється з використанням ресурсів, які вже має бібліотека (дитяча або для дорослих); </li></ul></ul><ul><ul><li>б) обслуговування тільки організовується, ресурси закладаються вперше з необхідною повнотою. </li></ul></ul><ul><li>В першому випадку (а) – програма відображає процес реорганізації (перетворення) і включає розрахунки часткових (додаткових) вкладів для її успішного проведення. </li></ul>
 68. 68. <ul><li>В залежності від варіанту розрізняється підхід до розробки програми. Наприклад: </li></ul><ul><li>Підхід 1 </li></ul><ul><li> Визначаються специфічні (пріоритетні або додаткові) напрямки діяльності з урахуванням тих напрямків діяльності, що розвивалися раніше та ресурсів, які має бібліотека. </li></ul><ul><li>Підхід 2 </li></ul><ul><li> Заново визначають напрямки діяльності (функціональні, тематичні, організаційні, технологічні) та їх ресурсне забезпечення </li></ul><ul><li>Підхід 3 </li></ul><ul><li> Розробляються приватні програми (сімейного, домашнього читання, культурного розвитку, дозвільної діяльності, освіти, тощо) без додаткових вкладів з урахуванням можливостей, що має бібліотека. </li></ul><ul><li> Той чи інший підхід до розробки програми підкаже її назву </li></ul>Існує декілька підходів до розробки програми:
 69. 69. Характеристика початкового стану проблеми <ul><li>Процес реорганізації (або нової організації) бібліотечного обслуговування визначається такими основними факторами: </li></ul><ul><ul><li>Загострення проблем будь-якої категорії населення; </li></ul></ul><ul><ul><li>Потреба відновлення традиційних форм спілкування, виховання, освіти, читання; </li></ul></ul><ul><ul><li>Необхідність використання можливостей бібліотеки – однієї з найважливіших та найбільш доступних ланок соціальної системи інформації, просвіти, освіти, виховання, організації дозвілля; </li></ul></ul><ul><ul><li>Вимоги до зміни стереотипів в організації і технології роздільного обслуговування різновікових груп населення, які склалися у вітчизняних бібліотеках </li></ul></ul>
 70. 70. Підстави щодо розробки програми <ul><li>Суспільна потреба населення окремої території в розвитку бібліотечних послуг (і бібліотечних структур); </li></ul><ul><li>Концепція розвитку бібліотек і бібліотечної справи на території району (та стратегія розвитку конкретної бібліотеки); </li></ul><ul><li>Політика і рішення місцевої адміністрації щодо проблем, які хоче вирішувати бібліотека, реалізуючи свою програму. </li></ul>
 71. 71. Мета програми <ul><li>Створення специфічних (яких саме) умов і засобів роботи з окремими категоріями користувачів в бібліотеці </li></ul><ul><li>Відображення, підтримка і передача традицій культурного, духовного спілкування окремих (вказати яких) категорій читачів за допомогою книги, читання, спільної діяльності в бібліотеці </li></ul><ul><li>Формування на базі бібліотеки центру пізнавальної, дозвільної, дослідницької діяльності окремих категорій читачів </li></ul><ul><li>Об’єднання зусиль всіх організацій (вказати яких), закладів, соціальних інститутів, які будуть залучені до виховної і освітньої діяльності </li></ul><ul><li>Підготовка і забезпечення зайнятості спеціалістів (вказати яких) у сфері індивідуальної роботи з визначеними категоріями користувачів </li></ul>
 72. 72. Очікувані результати <ul><li>Команда бібліотечних фахівців, що розробляють програму, повинна перебувати її кінцеві результати і відтворювати їх в програмі. </li></ul><ul><li>Наприклад: </li></ul><ul><ul><li>Визначена (або повна) переорієнтація бібліотеки на обслуговування відповідної (вказати якої) категорії користувачів </li></ul></ul><ul><ul><li>Створення інфраструктури щодо інтелектуального, духовного, культурного розвитку певних категорій користувачів в бібліотеці </li></ul></ul><ul><ul><li>Модернізація бібліотеки за рахунок нових носіїв інформації і нового обладнання, технічних засобів, технологій </li></ul></ul><ul><ul><li>Впровадження спеціальних програм читання: учбово-освітньої (враховуючи формальну і неформальну систему для дітей і батьків, усіх членів сім’ї, або окремо за категоріями) </li></ul></ul><ul><ul><li>Підвищення зацікавленості користувачів в бібліотечних послугах, створення нового іміджу бібліотеки серед населення відповідної території (вказати якої) </li></ul></ul>
 73. 73. Ресурсне забезпечення програми <ul><li>Для організації діяльності бібліотек слід забезпечити її творчий та ресурсний потенціал необхідними умовами, а саме: </li></ul><ul><ul><li>Формування спеціалізованого (профільованого) фонду, який включає різні типи і види документів і матеріалів; </li></ul></ul><ul><ul><li>Залучення штатних і позаштатних працівників, на традиційні і нові посади: психолог, педагог, медичний працівник, програміст та ін.; підготовка (навчання та перенавчання) персоналу; </li></ul></ul><ul><ul><li>Забезпечення новою технікою (комп’ютери, сучасні засоби комунікації та ін.); </li></ul></ul><ul><ul><li>Придбання спеціального обладнання для організації бібліотечного простору, дизайну тощо </li></ul></ul>
 74. 74. Фінансова частина <ul><li>Крім поточного бюджетного фінансування використовуються додаткові механізми фінансування </li></ul><ul><ul><li>Соціальний замовник (додаткове або цільове фінансування найбільш значущих напрямків) </li></ul></ul><ul><ul><li>Прийняття та цільове фінансування місцевих приватних програм за пріоритетними напрямками </li></ul></ul><ul><ul><li>Сприяння розвитку благодійної діяльності і залучення благодійних пожертвувань на користь бібліотеки </li></ul></ul><ul><ul><li>Надання бібліотекою комплексу специфічних послуг для окремих категорій користувачів </li></ul></ul><ul><ul><li>Впровадження нових видів і форм діяльності (плата за абонементи, навчання іноземним мовам, комп’ютерні ігри, розвиваючі програми) </li></ul></ul>
 75. 75. Слід пам’ятати !!! <ul><li>Кожна програма має бути розрахована на період реальних можливостей і може підлягати корегуванню з урахуванням зміни обстановки </li></ul>
 76. 76. <ul><li>Дякую за увагу! </li></ul>

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • oksanarzegak

  Aug. 16, 2012
 • ssuseradfcff

  Nov. 13, 2013
 • arinabiryukova7

  Apr. 12, 2014
 • shmagelgv

  Apr. 16, 2015
 • ssuser39bb15

  Dec. 9, 2015

Цільові проекти і програмна діяльність бібліотек Автор Луньова І., Дніпропетровська ОУНБ

Views

Total views

13,542

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

10

Actions

Downloads

73

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×