Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Epekto NG PANANAKOP SA ASYA

62,903 views

Published on

 • I have always found it hard to meet the requirements of being a student. Ever since my years of high school, I really have no idea what professors are looking for to give good grades. After some google searching, I found this service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ who helped me write my research paper. The final result was amazing, and I highly recommend ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ to anyone in the same mindset as me.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/33tKWiU ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/33tKWiU ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Epekto NG PANANAKOP SA ASYA

 1. 1. EPEKTO NG PANANAKOP NG MGA KANLURANIN SA ASYA INIHANDA NI: G. LAWRENCE B. DUQUE TONDO H.S GRADE 8 ARALING ASYANO
 2. 2. ADVANCE HOMEWORK TAKDANG ARALIN: PAKSA: PAGSIDHI NG IMPERYALISMO SA TIMOG SILANGANG ASYA,ANG MGA EUROPEO SA KANLURANG ASYA AT MAKABAGONG ANYO NG IMPERYALISMONG KANLURANIN pahina 297-299 1. ANU-ANO ANG MGA NAGING PAGBABAGO SA TIMOG SILANGANG ASYA? 2. BAKIT PINAKAHULING BUMAGSAK SA MGA KANLURANIN O MANANAKOP ANG KANLURANG ASYA? 3.ANO ANG NEOKOLONYALISMO? SA KASALUKUYAN PAANO ITO LUMALAGANAP SA ATING BANSA? 4.NARARAMDAMAN O NAOOBSERBAHAN MO BA ANG MGA ITO? PAANO/BAKIT?
 3. 3. THAILAND KOREA Panuto: Ibigay ang BANSANG KANLURANIN na nanakop o nagtagumpay na ipasailalim sa imperyalismo ang mga bansang Asyano 1. 2. 3. 4 . 5 .6 . 7. 8. 9. Hal. S =spain 10 . E= ENGLAND U.S= U.S.A F= FRANCE D=DUTCH
 4. 4. PANUTO: Tukuyin kung ANONG PANGYAYARI ang mga sumusunod at kung saan BANSA SA ASYA naganap ang mga ito. . 1.ANG KAUNA-UNAHANG DIGMAANG IMPERYALISMO SA ASYA 2. ANG PAGHAHATI-HATI NG MGA KANLURANIN SA HIGANTENG NATUTULOG NA BANSA SA ASYA. 3. ANG KAUNAUNAHANG REBELYON at PAGLABAN sa KALAYAAN NG MGA HINDU AT MUSLIM SA ENGLAND 4.ANG IPINAG-UTOS NG MGA DUTCH NA PAGTATANIM NG MGA PAMPALASA NG 66 ARAW . 5. ANG PAGTALON NG MGA BABAENG BALO SA FUNERAL Fire o PAGSUNOG SA MGA BABAENG BALO . 6.DITO TINATANIM ANG MGA OPYO NA ITINITINDA SA CHINA. DIGMAANG OPYO SPHERE OF INFLUENCE REBELYONG SEPOY CULTURE SYSTEM SATI O SUTTEE
 5. 5. PANUTO: Tukuyin kung ANONG PANGYAYARI ang mga sumusunod at kung saan BANSA SA ASYA naganap ang mga ito. .
 6. 6. THAILAND KOREA
 7. 7. KOREA CHINA
 8. 8. E.Q: PAANO TUMUGON ANG MGA BANSA SA ASYA SA MGA HAMON NG TRANSPORMASYON AT NAGING KARANASAN SA PAGTATAGUYOD NG KASARINLAN?
 9. 9. MGA NABUONG KATANUNGAN 1.PAANO NAKAAPEKTO SA MGA KOLONYA SA ASYA ANG PANANAKOP NG MGA KANLURANIN?(PAGPAPALIWANAG) 2.ALIN SA MGA NABANGGIT NA EPEKTO ANG MAITUTURING MONG PINAKANAKASAMA SA MGA ASYANO ?BAKIT ? (INTERPRETASYON/PERSPEKTIBO) 3.ANONG KATANGIANG TAGLAY MO ANG MAKATUTULONG SA SOBERANYA NG ATING BANSA? (PAGSUSURI SA SARILI-SELF KNOWLEDGE)
 10. 10. EPEKTO NG PANANAKOP SA ASYA
 11. 11. DALAWANG BANSA NA NANGUNA SA UNANG YUGTO NG KOLONYALISMO SPAIN PORTUGAL
 12. 12. EPEKTO NG PANANAKOP NG MGA PORTUGUESE MGA NASAKOP SA ASYA Ternate sa Moluccas (INDONESIA) Hormuz sa Persian Gulf Goa sa India Cochin Macao sa China Malacca sa Malay MALAYSIA
 13. 13. KULTURA AT RELIHIYON IKINALAT ANG KATOLI- SISMO PULITIKAEKONOMIYA O KALAKALAN GANAP NA MONOPOLYO ANG KALAKALAN SA PAMPALASA -MAPAIT NA ALITAN SA MGA TAAL NA MAMAMAYAN NA HINDU O MUSLIM MARAMIHANG PAGPATAY SA LOKAL NA POPULASYON
 14. 14. EKONOMIYA O KALAKALAN “DISPLACEMENT” (Arabo, Tsino at Malay) Pagkumpiska sa mga produkto kung walang permiso PAGHINGI NG PERMISO sa KALAKALAN KULTURA AT RELIHIYON PULITIKA ALITAN NG MGA HINDU AT MUSLIM PAG AASAWA NG MGA PORTUGUESE AT LOKAL NA POPULASYON
 15. 15. Karaniwan Na Sinasakop Ay Daungan Sa Baybaying Dagat Upang Makontrol Ang Ruta Ng Kalakalan SAKOP NG PORTUGAL
 16. 16. EPEKTO NG PANANAKOP NG MGA ESPANYOL NASAKOP SA ASYA PILIPINAS
 17. 17. KULTURA AT RELIHIYON EKONOMIYA O KALAKALAN PULITIKA IKINALAT ANG KATOLISISMO REDUCCION (PUEBLO) AKULTURASYON NAGWAKAS ANG MASIGLANG UGNAYANG PANGKALAKALAN NG MGA ASYANO (KALAKALANG MAYNILA-ACAPULCO) SENTRALI- SADONG PAMAHALAAN (Gobernador Heneral)Nailayo sa taal na tirahan
 18. 18. KULTURA AT RELIHIYON EKONOMIYA O KALAKALAN PULITIKA Kalikasan- pagsasamantala sa mga puno o likas nayaman SAPILITANG PAGGAWA
 19. 19. NASAKOP SA ASYA EAST INDIES MOLUCCAS (INDONESIA)
 20. 20. KULTURA AT RELIHIYON EKONOMIYA O KALAKALAN PULITIKA HINDI PINAKIALAMAN NG MGA DUTCH ANG RELIHIYON NG KOLONYA (WALANG MGA GAWAING MAHIGPIT NA BINANTAYAN NG MGA DUTCH ANG PAGTATANIM NG PAMPALASA LABIS NA NAAPEKTUHAN ANG PAGTATANIM NG MGA GINAMIT ANG MGA LOKAL NA MAMUNO SA NASASAKUPAN AT MANGULEKTA NG BUWIS
 21. 21. NASAKOP SA ASYA EAST INDIES MOLUCCAS (INDONESIA) MAHALAGANG SUSI NG PAGTATAGUMPAY ANG PAGTUTUON NG PANSIN SA NEGOSYO HINDI NILA PINAKIALAMAN ANG RELIHIYON,KULTURA AT PANINIWALA NG MGA KOLONYA
 22. 22. PANGKATANG GAWAIN JINGLE SHOWDOWN
 23. 23. PANGKATANG GAWAIN RUBRICS
 24. 24. MGA NABUONG KATANUNGAN 1.PAANO NAKAAPEKTO SA MGA KOLONYA SA ASYA ANG PANANAKOP NG MGA KANLURANIN?(PAGPAPALIWANAG) 2.ALIN SA MGA NABANGGIT NA EPEKTO ANG MAITUTURING MONG PINAKA-NAKASAMA SA MGA ASYANO ?BAKIT ? (INTERPRETASYON/PERSPEKTIBO) 3.ANONG KATANGIANG TAGLAY MO ANG MAKATUTULONG SA SOBERANYA NG ATING BANSA? (PAGSUSURI SA SARILI-SELF KNOWLEDGE)

×