Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Az oktatás szervezeti formái és szervezési módjai 2/2

A tanítás-tanulás elmélete
NMP_NV008K2
2016/2017. tanév őszi félév
Ollé János
EKE Neveléstudományi Intézet

  • Login to see the comments

Az oktatás szervezeti formái és szervezési módjai 2/2

  1. 1. AZ OKTATÁS SZERVEZETI FORMÁI ÉS SZERVEZÉSI MÓDJAI 2/2 Ollé János EKE Neveléstudományi Intézet A tanítás-tanulás elmélete NMP_NV008K2 2016/2017. tanév őszi félév
  2. 2. Szervezet, szervezés, módszer, stratégia stratégia módszermódszer szervezési módokszervezési módok iskolakultúra, szervezeti formák tanulási környezet
  3. 3. Szervezeti formák - csoportosítás • az osztály (mítosz, kultúra, identitás) • tanulócsoportok kialakítása és szervezése • teljesítmény vs. személyiség, személyes érintettség • rugalmas csoportformálás • szelekció alapú csoportformálás káros hatása • osztálylétszám és eredményesség összefüggései • az eltérés lehetőség a teljesítmény növelésére • eltérő létszám eltérő szervezési sajátosságokat jelent
  4. 4. Szervezeti formák • az iskolák belső világa, iskolakultúra • házirend, szokások • közösséget formáló tevékenységek • a tanórák rendszere • időtartam, • órarend, • tanórai rituálék • alternatív megoldások: pl. epochális rendszer
  5. 5. Ollé János EKE Neveléstudományi Intézet A tanítás-tanulás elmélete NMP_NV008K2 2016/2017. tanév őszi félév http://www.slideshare.net/ollejanos/ https://www.youtube.com/user/ollejanospodcast https://twitter.com/ollejanos https://www.facebook.com/tanitastanulaseke2016ollejanos/

×