Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitális esélyegyenlőtlenség, kockázatok

824 views

Published on

Információtudomány és média a 21. század elején - Andragógia MA I. és II. évfolyam KAZY Nagy Sándor terem
ütemezve 2012. március 21. 10:30 - 12:00

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Digitális esélyegyenlőtlenség, kockázatok

 1. 1. ANDM127 - Információtudomány és média a 21. század elejénDigitális esélyegyenlőtlenség, kockázatok Ollé János ELTE PPK ITOK olle.janos@ppk.elte.hu andragógia MA, 2011/2012. tanév tavaszi félév szerda, 10.30-12.00 PPK KAZY Nagy Sándor terem
 2. 2. Digitális esélyegyenlőtlenség, kockázatok• digitális kultúra épülését veszélyeztető hatások• Esélyegyenlőtlenség • társadalmi különbségek és következményeik • a különbség, mint “álprobléma” - attitűd • az egyén és a közösség vesztessége• Kockázatok • technológia • függőség • személyesség • biztonsági kockázatok
 3. 3. Esélyegyenlőtlenség - társadalmi különbségek és következményeik• az információs hozzáférés, a kapcsolódás hiánya • hálózat, sávszélesség, alapeszköz, perifériák, mobil eszközök• hozzáférés és hiánya - gazdasági természetű probléma (?)• beláthatatlan különbségek • arányos az életvezetésbe való beépüléssel• a legtöbb esetben csak valós környezeti tapasztalat alapján érzékelhető - beépült az életvezetésbe • digitális bolsevizmus - N iskola esete - forma1 és személygk• esélyegyenlőtlenség valódi mértéke • reális távolság a különbségekben • (nincs neki - van neki - lehetne neki) • az ingyenes technikálat miért nem használjuk? (blog, stream)
 4. 4. Esélyegyenlőtlenség A különbség mint “álprobléma” - attiűd• kritikus feltételek szuperpoziciója • legyen inkább rendes tető, mint interaktív tábla • kontextusfüggő túldramatizálás és valós problémák • éhező gyerekek és a télapó (sic!)• a társadalmi vagy egyéni probléma mértékének pontosítása nagyon nehéz feladat• az elefánt effektus • a technikai hiányosságok lehetőséget adnak az attitűdöket, motivációt elfedni • a technika ördöge és a mesterséges igényesség
 5. 5. Esélyegyenlőtlenségaz egyén és a közösség vesztessége• a társadalmi különbség a digitális kulturkörnek fontos kérdése, de nem az egyetlen kérdése • generációk szerint különböző probléma • internet- és eszközhasználat szocioökonómiai státusz függvénye• a fejlődés és erőforrások fókuszálásának problémája • a leszakadók felkarolása vagy élvonalbeli fejlesztések?• kétoldalú vesztesség • aki nem tud kapcsolódni - veszít • a kapcsolódás hiánya társadalmi vesztesség • érték, kultúra, tartalom, érzés - web 2 egyoldalúsága • torzult világkép, hatalmas kulturális vesztesség
 6. 6. Kockázatok - technológia• fizikai veszélyforrások: • sérülékeny információtárolás (fizikai hiba, lopás) • sérülékeny hálózat és hozzáférés (nincs kapcsolat) • hálózatok sérülékenysége - skálafüggetlenség• informatikai bűnözés • illetéktelen behatolás: jogosulatlan belépés, gépidőlopás • szoftver elleni támadás: programmanipulációs és lopás • adat ellen irányuló támadás: lopás, hamisítás, visszaélés• humán kockázat • jelszókezelési történetek és legendák • adathalász levelek
 7. 7. Kockázatok - pszichológiai veszélyek• kiemelt problémakör - fontos, de eltereli a figyelmet• komplex problémák: • identitás változtathatósága - elszabadult online én (ePortfolió) • internet helyszín lehet a valóságos életben ki nem élt fantáziáknak• veszélyek :-) ? • GPS - nem kell térben tájékozódni :-) • google szolgáltatások - nem kell emlékezni :-) • webes játékok - nincs szükség fantáziára :-) • translate.google.com - nem kell nyelvet tanulni :-)• veszélyekkel szembeni tudatlanság és tudatosság Csepeli, in:Talyigás
 8. 8. Kockázatok - függőség• függőség és értékítélet - a gépfüggő és a könyvfüggő gyerek• internetfüggő, akire az alábbi 8 tényezőből legalább 5 igaz • internettel való intenzív foglalkozás, pl. korábbi online aktivitásra gondolás • ugyanakkora örömhöz megnövekedett idejű online jelenlét • ismételt erőfeszítés az internethasználat csökkentésére • idegesség, depresszió, labilitás a használat korlátozásánál • előre eltervezettnél hosszabb időtöltés • internethasználat miatt munkavégzés vagy kapcsolati károsodás • hazudozás másoknak az interneten töltött időről • internethaszálat hangulatszabályozás céljából Demetrovics és Koronczai
 9. 9. Kockázatok - függőség• a függőség nem feltétlenül arányos az internethasználat mértékével• a munkavégzésen belüli internethasználat nincs összefüggésben a függőséggel, a munkavégzésen kívüli igen• legaddiktívabb terület a szociális alkalmazások, az azonnali megerősítésekre is építő kapcsolattartás plattformjai• a függőség szoros kapcsolatban van a depresszióval • nehéz, vagy nem lehet ok-okozati kapcsolatot megállapítani• oversharing - “túlmegosztás” mint függőségi és életvezetési probléma
 10. 10. Kockázatok - személyesség• az anonimitás csökkenti a másokkal való kapcsolat lehetséges szorongását • anonim kapcsolatban könnyebben alakul ki az intimitás szintje • a társas interakció jobban kontrollálható • szabályozható a kommunikáció ritmusa és időtartama • énbemutatás, önkifejezés esetén nem valós információk is lehetnek • kizárólag online létező identitás fejlesztése• ePortfolió, szakmai online identitás, célzott közösségek• valós veszély: nehezen különül el a munka és szórakozás
 11. 11. Kockázatok - biztonság• a megfigyelés három legfontosabb attribútuma: • információs asszimetria: a megfigyelt gyanútlan, a megfigyelő többet tud a megfigyeltről, mint fordítva • rejtettség: nem a megfigyelési folyamat rejtettesége, hanem az adatggyűjtő személye és az adatfelhasználás a megfigyeltnek láthatatlan • kontrollálhatatlanság: a megfigyelt nem tud tiltakozni, nem tudja elkerülni, a folyamatot nem, vagy csak alig tudja befolyásolni• illetéktelen és szemtelen adatgyűjtés, vagy a működés természetes velejárója?• megfigyelés = kémkedés, vagy megfigyelés = professzionálisabb szolgáltatás?
 12. 12. Kockázatok - biztonság• Megfigyelési társadalom vagy kukkoló társadalom? • a weblapokon webpoloskák vannak, amelyek megfigyelik, hogy mikor mit néz • böngészési szokásaitól függően más hirdetések jelenhetnek meg a képernyőjén, mint másén • elemzik, mennyire hajlandó vásárolni, és ezért más-más árat fizethet az interneten? • ha “értéktelen” ügyfél, akkor sosem juthat élő ügyfélszolgálatoshoz, hanem hallgathatja az automatát • az összes e-mailes és mobiltelefonos kapcsolatát legalább fél évig rögzíti a szolgáltatója SzékelyI 101.o.
 13. 13. Kockázatok - biztonság• Megfigyelési társadalom vagy kukkoló társadalom? • a Google minden e-mailjét, dokumentumát, fényképét, videóját elemzi • a mobiltelefonok, a műholdak és már a Google is pontosan követik, hogy hol, kivel jár éppen • az élete már valójában attól függ, hogy mi van “Önről” a gépben • az ingyenes szolgáltatások ára az ön személyiségének eladása • ha nem figyel oda, végképp kicsúszik kezéből a sorsa, karrierje, kapcsolatai irányítása SzékelyI 101.o.
 14. 14. Kockázatok - biztonság• Megfigyelési társadalom vagy kukkoló társadalom? • index.hu webes személyiségkutatás • személyre szabott szolgáltatások • marketing tevékenység és fogyasztói árképzés • az információmennyiség személyes vagy gép feldolgozása a kockázatos? • ELTE eLearning naplózás kémkedés, vagy segítség alapja? SzékelyI 101.o.

×