Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitális kompetencia, digitális állampolgárság

ANDM-127 Információtudomány és média a 21 század elején - andragógia MA nappali I. és II. évfolyam KAZY 113

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Digitális kompetencia, digitális állampolgárság

 1. 1. ANDM-127, ANDM-127LInformációtudomány és média a 21. század elején 2013. március 20.Digitális kompetencia, digitális állampolgárság Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
 2. 2. Tanulói kompetenciák• kreativitás és innováció - kreatív gondolkodás, tudáskonstrukció• kommunikáció és kollaboráció - digitális média és digitális környezet használata kommunikációra és kollaborációra, tanulástámogatás• kutatás és információmenedzsment - digitális eszközök alkalmazása inforációgyűjtésre, értékelésre, információfelhasználásra• kritikai gondolkodás, problémamegoldás, döntések - a megfelelő digitális eszközök és források használata a folyamatban• digitális állampolgárság - a technológia emberi, kulturális és társadalmi kérdéseinek megértése, jogkövető és etikus magatartás
 3. 3. Tanári kompetenciák• a tanulók tanulásának és kreativitásának inspirálása és facilitálása• tanulók tanulási tapasztalatának tervezése és fejlesztése, értékelés• modellezik és mutatják a digitális korszak munka és tanulási folyamatait• digitális állampolgárság és felelősség támogatása és modellezése - formálódó digitális kultúra megértése és ennek megfelelő magatartás• legyenek részesei a szakmai fejlődésnek - (LLL) iskolai és szakmai közösség támogatása, eszközök és források hatékony felhasználása
 4. 4. Adminisztrátorok, rendszergazdák, asszisztensek• látnoki vezetés - a közös víziók inspirálása, a megvalósítás támogatása és vezetése, a kiválóság támogatása, átalakulás támogatása• digitális korszak tanulási kultúrájának kialakítása, támogatása és fenntartása• kiválóság a szakmai gyakorlatban - jó példákkal tegye képessé a tanárokat a technológia és források használatára• rendszerszintű fejlesztésben való közreműködés - a vezetés menedzsment szervezeti változásainak támogatása• digitális állampolgárság - a kialakuló digitális kultúra jogi, etikai, társadalmi kérdéseinek megértése, modellezés és facilitálása
 5. 5. Digitális írástudás és kompetencia• digitiális identitás felépítése - személyes online jelenlét (facebook, linked in, web)• médiaműveltség és digitális írástudás (médiafüggetlen tartalomközlés)• egyéni és közösségi információmenedzsment (forráskezelés és szelekció)• online és web2.0 eszközök produktív, interaktív használata (túl a forráson)• etikai és jogi irányelvek szerinti online és virtuális jelenlét (eetikett.hu, plágium)
 6. 6. Digitális írástudás és kompetencia• aktív értelmiségi szerep • aktív online tevékenység • olvasás • információáramlás • írás • produktivitás (blog, közösség) • könyvtárhasználat • könyvtárhasználat • szakmai (adatbázisok) (munka)közösség • közösségi portálok, • művelődés, kuturális fórumok élet • multimédia, virtualitás
 7. 7. Digitális állampolgárságkompetenciarendszere• digitális hozzáférés,• digitális műveltség,• digitális kommunikáció,• digitális kötelezettség és felelősség,• digitális etikett,• digitális biztonság,• digitális kereskedelem,• digitális jog,• digitális egészség és közérzet.
 8. 8. A tanulást és a tanulási teljesítményt meghatározó tényezők (3/1)• digitális hozzáférés: teljes elektronikus részvétel a társadalmi, közösségi folyamatokban és tevékenységekben (kompetencia és technikai háttér)• digitális műveltség: információ-menedzsment, adekvát eszközhasználat• digitális kommunikáció: az információk elektronikus úton történő cseréje, közvetítése
 9. 9. Iskolai környezet és tanulói viselkedés (3/2)• digitális kötelezettség és felelősség: szabályok ismerete és partnerség a szabálytudatban• digitális etikett: digitális tartalmak előállítására és online tevékenységre, viselkedésre vonatkozó normák betartása• digitális biztonság: fizikai és szoftveres biztonság, elővigyázatosság
 10. 10. Iskolán kívüli tanulási környezet és tanulói életvezetés (3/3)• digitális kereskedelem: digitális és nem digitális termékek és produktumok elektronikus eladása, illetve vásárlása• digitális jog: pl. szerzői jog betartása, online jogok rendszerének ismerete, alkalmazása saját produktumokra• digitális egészség és közérzet: fizikai, pszichés
 11. 11. ANDM-127, ANDM-127LInformációtudomány és média a 21. század elején 2013. március 20. prezentáció: slideshare.net/ollejanos podcast: youtube.com/user/ollejanospodcast blog.ollejanos.hu informaciotudomany-2013.blogspot.hu/ twitter: #andm127 Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

×