Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-módszertani kísérletek

513 views

Published on

E-learning a felsőoktatásban: utak, gyakorlatok, dilemmák
PTE EEFK 2013. május 31.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

E-módszertani kísérletek

 1. 1. E-módszertanikísérletekOllé JánosELTE PPK Neveléstudományi IntézetPTE EEFK 2013. május 31.E-learning a felsőoktatásban: utak,gyakorlatok, dilemmák
 2. 2. E-módszertani kísérletek• hagyományos módszertan technológiai támogatásavagy a technológiából következő módszertan• ismertebb megoldás felsőoktatási alkalmazása• új technológia, vagy kihasználatlan technológia?• egyetemi keretek - oktatói és hallgatói nézőpont• negatívumok, nehézségek, problémák• pozitívumok, sajátos eredmények
 3. 3. KONNEKT 2012 - kísérlet• hálózatelmélet oktatási alkalmazása• andragógia ma (Információtudomány és média)• kötelező elméleti kurzus választható gyakorlatiteljesítése• előírt web2 feladatok: blog, twitter, közös jegyzet,podcast, facebook csoport• nappali és levelező tagozat közös kurzusa• 12 hetes epochális projekt a kurzus témáival
 4. 4. KONNEKT 2012 - elemzés• módszertan: konnektivista kurzustámogatás• ismert megoldás: konnektivizmus• technológia: facebook közösség, podcast, blog• hallgató: extrém terhelés, lemorzsolódás, büszkeség• oktató: terhelés (szokatlanság), facilitátori szerepmegoldatlansága, közös munka hiánya, • negatívum: alacsony részvétel, alacsony (?) aktivitás,kognitív troll jelenség, átlátható munkaórák• pozitívum: hatékony előadás kurzus másképp?!
 5. 5. Virtuális, hibrid - kísérlet• andragógia MA, neveléstudományi MA• 3D környezet (Second Life) gyakorlati felhasználása• időben azonos, térben távoli szemináriumi foglalkozás• térbeli távolság áthidalása, gyakorlatorientáltság éskompetenciafejlesztés• kutatóegyetemi projekt: valós és virtuális környezetintegrálása• hibrid környezet: offline kontakt, online, virtuális 3D
 6. 6. • módszertan: ismeretlen kommunikciós környezet,módszertai dominancia• ismert megoldás: oktatás virtuális környezetekben• technológia: 3D környezet, integrált tér, web2• hallgató: eszköztár felhasználás fejlődése, tanóránkívüliség nehézsége, esetleges technikai nehézség• oktató: 3D nagyfokú terhelés, menedzsment ügyvitel• negatívum: előítélet, attitűdök, jártasság, technika• pozitívum: tevékenységközpontúság, élményVirtuális, hibrid - elemzés
 7. 7. Nyílt oktatás - kísérlet• www.virtualis-egyetem.hu• ...intézményesült oktatásban a hozzáértők tudása,társas tanulásban a közös bölcsesség...• korábban is nyitott kurzusok, most célzott nyitottság• andragógia MA, nappali és levelező összevont csoport• egy téma szakmai közösségének megteremtése,aktuális minőségi tartalmak előállítása• tanulási kultúra, nézetformálás
 8. 8. • módszertan: beszervezett külső szakmai gyakorlat• ismert megoldás: MOOC• technológia: hibrid környezet, offline (kontakt), online(podcast, blog, podcast, twitter, közös docs), virtuális• hallgató: aktív külsősök - bekapcsolódási lehetőség,jelentős terhelés• oktató: szakmai kihívás, a gyakorlati feladatok - terhelés• negatívum: felsőoktatáskritika (kredit/munkaóra),külsősök kifejezés, sokféle kurzusfelfogás és szerep• pozitívum: kurzus és képzés népszerűsítése, kapcsolatokNyílt oktatás - elemzés
 9. 9. • kísérlet: kevés a befolyásolható változó és az alkalom• egyedi esetek =/= általánosíthatóság, módszer• az egyetemi keretek erősen korlátoznak• jelentős oktatói munkateher (szokatlanság éstöbbletfeladat gyakran a tartalmi minőség rovására)• más az innovátor és más a multiplikátor szerep• rávilágít a képzés problémáira (szint, szokás, felfogás)• kritikusan alacsony az e-módszertan kutatottságaÖsszegzés - negatívumok :-(
 10. 10. • részek is könnyen beépülnek a jó gyakorlatba• szokássá válik a kísérletezés (minden félévbenmegfogadom, hogy soha többet...)• személyes és élő példa ereje - oktatói hitelesség• szélsőséges hallgatói attitűdök• jelentősen formálja a felsőoktatáspedagógiaiszemléletmódot• érzékenyít a pedagógiai jelenségek irántÖsszegzés - pozitívumok 8-)
 11. 11. prezentáció: slideshare.net/ollejanospodcast: youtube.com/user/ollejanospodcastblog.ollejanos.hutwitter: @ollejanosolle.janos@ppk.elte.huOllé JánosELTE PPK Neveléstudományi IntézetPTE EEFK 2013. május 31.E-learning a felsőoktatásban: utak,gyakorlatok, dilemmák

×