Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tanítás és tanulás digitális környezetben

826 views

Published on

NJSZT-MMO szakmai napra
"A multimédia szerepe a kutatás és oktatás kapcsolatában" - 12.10-12.40 Dr. Ollé János: Tanítás és tanulás digitális környezetben NJSZT, 1054 Budapest, Báthori u. 16.
ütemezve 2012. március 8. 10:00 - 14:00

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Tanítás és tanulás digitális környezetben

  1. 1. Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Multimédia az oktatásban szakosztály 2012. március 8. 10:00-14:00Tanítás és tanulás digitális környezetben Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet olle.janos@ppk.elte.hu
  2. 2. Átalakította, átformálta a digitális környezeta tanítást és a tanulást?
  3. 3. Elvárások, ideák, hiedelmek• digitális identitás és eportfolió - megismerhetőség • rejtőzködés és minősítési félelem • produktív eszközhasználat nem része az életveztésnek • személyes weblapok és online jelenlét elhanyagolható • “a technika használatával eltűnik a személyesség” • digitális állampolgárság (ISTE) nem releváns kérdés • a portfoliók és a plagizálás küzdelme
  4. 4. Elvárások, ideák, hiedelmek• web2 eszközök forradalmasítják az oktatást • web1 szemlélet - az internet mint forrás • zárt osztálytermek világa • tanári és tanulói szerepváltozások csak vágyak • wikipédia effektus• online interaktivitás - nyitott oktatási folyamat • több értelmező előadás, mint tényleges blog • kevés jó gyakorlat - hiteltelen elvárások
  5. 5. Elvárások, ideák, hiedelmek• multimédiakészítés elérhetősége - produktív egyén • szövegalapú gondolkodás dominanciája • spekulatív digitális nemzedék elméletek közelgő összeomlása - eszközhasználat nem automatikusan tudatos • tartalomközpontú oktatási folyamat - központi minőségi tartalom előállítása (web1)• mobil tanulás - tanulás mindig és mindenhol • kompetencia - ismeret + attitűd + érték • egyéni tanulás vs. közösségi élmény • jó gyakorlat és módszertan - szemléletváltás? • “hagyományos könyv és tablet - a jó tanár helyettesítése?”
  6. 6. Elvárások, ideák, hiedelmek• online környezetek - közösségi tevékenységek • instruktivitás dominanciája • közösségi élmény vs. tanulás (interakciók száma)• technológiai túlkínálat - kulturális lemaradás • változás sebessége - esélytelen a jó gyakorlat kialakulása • technológia felhasználása =/= módszertan
  7. 7. Átalakította, átformálta a digitális környezet a tanítást és a tanulást?• a tradicionális pedagógiai nézetek megerősödtek• digitális reformpedagógia körvonalai • tevékenységközpontúság, differenciálás • adaptivitás, nyílt oktatás • tevékenységben látható szemléletváltozás
  8. 8. Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Multimédia az oktatásban szakosztály 2012. március 8. 10:00-14:00Köszönöm a figyelmet! Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet olle.janos@ppk.elte.hu

×